Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Why won't Mac Monterey allow me to store bookmarks

I can't get Firefox to store bookmarks on my Mac since I installed Monterey 12.0.1. I managed to find some instructions on your trouble shooting page but they do NOT work… (διαβάστε περισσότερα)

I can't get Firefox to store bookmarks on my Mac since I installed Monterey 12.0.1. I managed to find some instructions on your trouble shooting page but they do NOT work. Hate to give you guys up, but unless y'all can help me fix this, I'll be moving on.

Ερώτηση από glendervin 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 εβδομάδες πριν

Amazon prime videos stopped playing

Last night I was watching a video series on Amazon and the last episode won't play on my MacBook Pro. I plays on the TV and in Safari. I deleted and reloaded Firefox bu… (διαβάστε περισσότερα)

Last night I was watching a video series on Amazon and the last episode won't play on my MacBook Pro. I plays on the TV and in Safari. I deleted and reloaded Firefox but the issue remains.

Ερώτηση από Cheechako 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 3 εβδομάδες πριν

Need help restoring prior profile settings

Posting on behalf of a user who hit the VPN inbound queue with a question better suited for this forum: The tab bar, toolbar, and address bar placement in my Firefox Desk… (διαβάστε περισσότερα)

Posting on behalf of a user who hit the VPN inbound queue with a question better suited for this forum:

The tab bar, toolbar, and address bar placement in my Firefox Desktop browser has recently changed. I have been trying to revert these recent changes as they interrupt my current workflows.

I DO know which prior profile save contains the desired info however, it contains many files and I DO NOT KNOW which files I need for the bars to be restored. If you could provide me the name(s) of the file(s) that holds the bars data, I am probably saved, hopefully saved.

Ερώτηση από SUMOsJR 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 4 εβδομάδες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Customizing Proton design

I was quite unhappy with the new Firefox Proton design, so I made a CSS file and copied the following code from a website. However, I don't know what to do to (1) slightl… (διαβάστε περισσότερα)

I was quite unhappy with the new Firefox Proton design, so I made a CSS file and copied the following code from a website. However, I don't know what to do to (1) slightly reduce the tab height, (2) get back tab borders for inactive tabs and (3) remove the small gaps between tabs. How exactly do I have to change the following code to do so (ideally, for convenience, please just complete the code accordingly)? Thanks in advance for any support!

/*** Tighten up drop-down/context/popup menu spacing (8 Sep 2021) ***/

menupopup:not(.in-menulist) > menuitem, 
menupopup:not(.in-menulist) > menu {
 padding-block: 2px !important; /* reduce to 3px, 2px, 1px or 0px as needed */ 
 min-height: unset !important; /* v92.0 - for padding below 4px */
}
:root {
 --arrowpanel-menuitem-padding: 4px 8px !important;
}

/*** Proton Tabs Tweaks ***/

/* Adjust tab corner shape, optionally remove space below tabs */

#tabbrowser-tabs {
  --user-tab-rounding: 6px;
}

.tab-background {
  border-radius: var(--user-tab-rounding) var(--user-tab-rounding) 0px 0px !important;
  margin-block: 1px 0 !important;
}
#scrollbutton-up, #scrollbutton-down { /* 6/10/2021 */
  border-top-width: 1px !important;
  border-bottom-width: 0 !important;
}
/* Container color bar visibility */
.tabbrowser-tab[usercontextid] > .tab-stack > .tab-background > .tab-context-line {
  margin: 0px max(calc(var(--user-tab-rounding) - 3px), 0px) !important;
}

Ερώτηση από laudesimperiales 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paulgi 8 μήνες πριν

Possible IPC memory leak - how to pinpoint the culprit?

Hey there, I'm having trouble with Firefox. Something inside Firefox is eating up my RAM and CPU. Usually I recognize the problem happening because my laptop fans ramp up… (διαβάστε περισσότερα)

Hey there, I'm having trouble with Firefox. Something inside Firefox is eating up my RAM and CPU. Usually I recognize the problem happening because my laptop fans ramp up. The problem occurs on my laptop as well on my desktop (both on latest stable Firefox[Build ID: 20220513165813] and Windows 11). The workaround is to kill the Firefox subprocess which is using most of the CPU and RAM. Then everything is back to normal for some time, until Firefox starts messing with me again.

While trying to pinpoint the problem I'm stuck. I can't find a culprit other than the fact it has something to do with Firefox. Clean reinstalling did not help. The Firefox Task Manager doesn't know anything about huge amounts of RAM being taken. I searched for solutions on the net and the about:memory indicates the problem is some IPC related stuff:

 {
 "process": "Main Process (pid 12648)",
 "path": "queued-ipc-messages/content-parent(Browser, pid=9612, open channel, 0x22e4b33fc30, refcnt=38)",
 "kind": 2,
 "units": 1,
 "amount": 0,
 "description": "The number of unset IPC messages held in this ContentParent's channel. A large value here might indicate that we're leaking messages. Similarly, a ContentParent object for a process that's no longer running could indicate that we're leaking ContentParents."
 }

The bug reporting guidelines(https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=bug-writing.html) are encouraging me to attach steps to reproduce and try the steps listed on https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-or-cpu-resources . But I've exhausted the steps there (Except for upgrading the PC / RAM).

Especially on the go this Firefox-RAM-Party takes quite some battery and right now while writing this Firefox has >100GB virtual RAM reserved for some IPC messages, I personally think this is too much. So I'd like to file a report, but without steps to reproduce I'm afraid the developers are going to say 'well, that's something we are not able to diagnose', because I am unable to explain how to reproduce it. It just happens from time to time.

The anonymized about:memory report: https://bin.disroot.org/?2ba01ef78154cce4#8PLVqLTd9qgaRn2QVX2P17hkbHQyrTDuVAwoykj2cBxg

I left Firefox running like this for about half an hour and at 138GB reserved RAM Windows slaughtered my Firefox. The resulting crash report: https://bin.disroot.org/?0bc57492585dde4b#5YtbWgXcbZSkWYmg2CGkVn9iiipYwfYbxUfCLhmMJh7d

Do you have a clue where I might find out who sends those IPC messages, and therefore who is responsible for this?

Ερώτηση από Sewana 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 εβδομάδες πριν

Failed to login to sync, message in red "The operation was aborted. "

After a reinstallation of FIREFOX, it failed to login to sync with Firefox. My account and password input are correct. And I can login to my accout with Chrome (https://a… (διαβάστε περισσότερα)

After a reinstallation of FIREFOX, it failed to login to sync with Firefox. My account and password input are correct. And I can login to my accout with Chrome (https://accounts.firefox.com/).

my OS: ubuntu 18.04 firefox version: 100.0.2

Ερώτηση από 27627345 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 4 εβδομάδες πριν

Nothing will load I can only access trouble shoot and settings

while I was running a game on steam (Apex legends), and Firefox on my other screen, I was using too much memory, so the steam game and Firefox crashed. The game works fin… (διαβάστε περισσότερα)

while I was running a game on steam (Apex legends), and Firefox on my other screen, I was using too much memory, so the steam game and Firefox crashed. The game works fine, but Firefox won't load anything, Except for settings and the "About:" pages. When I try to visit a website it does not even attempt to load it, but the website does show up in my history. I've restarted Firefox, I have reinstalled Firefox, I have restarted my computer, I've cleared my cookies and cache history, but no websites will load and it will only run properly in troubleshooting mode. Oddly enough it won't load any websites but while I'm in the add-on manager I can download extensions.

Ερώτηση από a.p.leclerc 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 4 εβδομάδες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

my saved passwords are gone

i opened firefox (v.95) and tried opening up my email and found that all my saved passwords were gone from firefox on my computer. it said i should crate a firefox accoun… (διαβάστε περισσότερα)

i opened firefox (v.95) and tried opening up my email and found that all my saved passwords were gone from firefox on my computer. it said i should crate a firefox account to get my logins back so i did and i still could not access any of my web logins. so i searched the help pages. opened up my profile n made a backup of my key3, key4, n loginjson files, downloaded v.91 firefox esr and copied my key3 file into a new profile.

so i still dont have my web logins ... n now i have an outdated version of firefox with none of my bookmarks either. im sick of troubleshooting n my wifi is almost out for the month.

how do i get my web logins and bookmarks back so i dont have to spend hundreds of hours recreating them?

Ερώτηση από redfoxole 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από dpt150v 1 μήνα πριν

All of my bookmarks are gone and cannot find any backups what so ever

I have tried all of the suggestions and cannot find any backup files other then current dates. Now I am without my bookmarks clear back to 5/7/2022???? HELP!!!!!!!!!!!! … (διαβάστε περισσότερα)

I have tried all of the suggestions and cannot find any backup files other then current dates. Now I am without my bookmarks clear back to 5/7/2022???? HELP!!!!!!!!!!!!

Ερώτηση από Larrytw 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 1 μήνα πριν

Unable to use MyHeritage since firefox 100.0 on mac

I experience the exact same issue as [https://support.mozilla.org/en-US/que.../1311714] since I've updated to Firefox 100 on macOS. E.g. I get a page not fully loaded. my… (διαβάστε περισσότερα)

I experience the exact same issue as [https://support.mozilla.org/en-US/que.../1311714] since I've updated to Firefox 100 on macOS.

E.g. I get a page not fully loaded.

myheritage.fr works fine in private browsing and on iOS.

I tried to reload the page bypassing the cache and force a fresh retrieval: Mac=Command+Shift+R

It works "fine" for the current page. However, when I go to another page of the website then the new page gets broken.

I also tried to :

 • Clear cache and local storage
 • Deactivate plugins and themes
 • Change the Network.dns.disablePrefetch value
 • Change the dom.storage.next_gen value
 • Use the safe mode
 • Use the recovery option

None of the above work. Not to mention that the website works well in private browsing and on safari.

Thank you in advance for your help.

Ερώτηση από hare-emi 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 1 μήνα πριν

I need to syn my lap to my firefox account. Insturctions keep telling me to select Fire Fox Syn from my preferences and set up a Sync Account. But there is no choice visiable for opening Fire Fox Sync account.

Why I can't I see this? or where can I find it? Various Fire Fox sources say I need to set up an Firefox Syn account and that I can make a selection to do this in Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

Why I can't I see this? or where can I find it?

Various Fire Fox sources say I need to set up an Firefox Syn account and that I can make a selection to do this in Firefox preferences. However this is no option for this available. There is a single option labeled sync but it doe does not synchronize my laptop to my account and none of my bookmarks etc are up to date.

Ερώτηση από Rollie 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't enrol into Two-Step Authentication

Good day, Really happy to see that mozilla is tightening up security. But unfortunately, I can't enroll into Two-Step Authentication everytime I enter code it's not being… (διαβάστε περισσότερα)

Good day,

Really happy to see that mozilla is tightening up security. But unfortunately, I can't enroll into Two-Step Authentication everytime I enter code it's not being accepted. I tried multiple android apps of those codes and non of them work for me.

Because of that, I lost access to addons.mozilla.com account, because system doesn't let me in without 2step auth enabled.

Any chance I can use yubikey's intead of those auth apps? or anything else I can do?

Ερώτηση από Stas 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από nzmusiclover2192 1 μήνα πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot disable fullscreen animation (F11)

Hi, I'd like to disable that annoying animation when going to fullscreen (by hitting F11). Supposedly, setting the following should work: Go to about:config Set: full-scr… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'd like to disable that annoying animation when going to fullscreen (by hitting F11). Supposedly, setting the following should work:

Go to about:config

Set: full-screen-api.transition-duration.enter 0 0 full-screen-api.transition-duration.leave 0 0 full-screen-api.transition.timeout 0 full-screen-api.warning.delay 0 full-screen-api.warning.timeout 0

Restart

However, this does not have any effect in Firefox 94.0 on Ubuntu. Is this a bug/regression? Or is there some other way to disable the animation?

Ερώτηση από Bla Blubb 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

Printed page date (foot note) incorrect.

Date: 10 May 2022 AusEST Firefox 100.0 (64-bit) Mac desktop: Apple Silicon Mac mini (M1, 2020) - macOS Monterey v12.3.1 (problem occurred prior years using In… (διαβάστε περισσότερα)

Date: 10 May 2022 AusEST

Firefox 100.0 (64-bit) Mac desktop: Apple Silicon Mac mini (M1, 2020) - macOS Monterey v12.3.1 (problem occurred prior years using Intel/iMac 2015; and previous macOS) Extensions: DuckDuckGo Privacy Essentials; HTTPS Everywhere; NoScript Plugins: OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems,Inc. Location: Australia EST


I am wondering if the following is a known problem. If so, I haven’t been able to find the solution online.

I keep copies of home rental online payments as proof of payment should there be a discrepancy with the real estate agency.

This problem can also apply in other situations, for example payment of online purchases, or movement of large amounts of money to varying institutions.

Sometimes the bank payment is delayed and I would like to ensure that not only the date of payment is accurate but also that the time of payment is relatively close. I am finding that the file printed when banking via Firefox is not time dated relatively close to the time of payment. I use Firefox solely for banking as a secure method.

Upon payment I am presented with a bank receipt and an option to print it, all within Firefox’s desktop application. After pressing the PRINT button I choose to print as PDF and save to the computer. The resulting file is what I am referring to.

The pdf receipt is shown with default details at the top and bottom of the page, the bottom being where the date and time of pdf printing occurred. The discrepancy is between that time shown and the actual time of payment. The difference can be sometimes up to 12 hours!

Can someone please assist me to rectify the situation?

Kind regards, Harauld

Ερώτηση από Harauld 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Printers Shop 1 μήνα πριν