Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

End of Flash Player

I need to continue to use an application (Web Site) built with Flash Player for the first 3 months of 2021. Flash Player support ends on December 31st 2020. What is the … (διαβάστε περισσότερα)

I need to continue to use an application (Web Site) built with Flash Player for the first 3 months of 2021. Flash Player support ends on December 31st 2020. What is the plan at Mozilla in terms of restricting access to Flash Player in 2021? - For example, is there a timebomb in the browser so that Flash Player will seize to work on December 31st? - If not, would Flash Player become inaccessible following the first browser update in 2021? If yes, do we know when date is scheduled for approximately? - Will the behavior be the same for all Firefox versions (Light, Enterprise, iOS, Android, etc..). Thank you!

Ερώτηση από pascal.landreville 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

не могу запустить брайзер Мозила Фирефокс.пишет что не удаёться загрузить мой профиль Фирефокс или возможно он отсутствует или удалён!Хотя я его удалила и заново загрузила на компьютер

bold text Здраствуйте!Я не могу открыть браузер Mozila Firefox.Пишет что не удалось загрузить мой профиль Firefox или он возможно отсутствует или удалён!Хотя ярлык на раб… (διαβάστε περισσότερα)

bold text Здраствуйте!Я не могу открыть браузер Mozila Firefox.Пишет что не удалось загрузить мой профиль Firefox или он возможно отсутствует или удалён!Хотя ярлык на рабочем столе!Затем я удалила и загрузила заново браузер-всё бесполезно!В чём причина?Не могу зайти и открыть этот браузер!Такого не было ни когда!Помогите.

Ερώτηση από jyliaz250581 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

How Do I Change/Disable Keyboard Shortcuts?

I do not use the majority of keyboard controls in Firefox-- only Ctrl+F. Lately, I've noticed that using Ctrl+I in editor windows also pops up the Page Info window, which… (διαβάστε περισσότερα)

I do not use the majority of keyboard controls in Firefox-- only Ctrl+F. Lately, I've noticed that using Ctrl+I in editor windows also pops up the Page Info window, which I have never used on purpose and am perfectly comfortable accessing via Firefox's menubar.

I have been searching for over an hour, and every Firefox add-on that I can find to fix this problem has been removed.

Ideally, I would like to be able to configure all of my keyboard shortcuts, but practically I will settle for being able to disable Ctrl-B, Ctrl-I, and Ctrl-U.

Ερώτηση από Viktyr C Gehrig 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Default Language problems

Search results keep coming up in Russian. I have cleared the cache, the history, for all time, installed the language add-on, and even reinstalled Firefox. Still coming… (διαβάστε περισσότερα)

Search results keep coming up in Russian. I have cleared the cache, the history, for all time, installed the language add-on, and even reinstalled Firefox. Still coming up in Russian.

Ερώτηση από DavidRussell9561 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

How can I connect using Firefox

I am trying to log into Firefox, and have changed my password. My email address is xxxxxxxxx@xxxxx.xxx what should I do to connect to Firefox? (email address removed b… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to log into Firefox, and have changed my password. My email address is xxxxxxxxx@xxxxx.xxx what should I do to connect to Firefox?


(email address removed by moderator; please do not post personal information on a public website; Forum rules and guidelines)

Ερώτηση από 2weight34 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από kajojajo245 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Sync not working

hey I used Firefox in my previous Windows, and even though the sync section of my account was active, I can not recover the data now. Is there a way to solve this problem… (διαβάστε περισσότερα)

hey I used Firefox in my previous Windows, and even though the sync section of my account was active, I can not recover the data now. Is there a way to solve this problem?

Ερώτηση από Pouryanno 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Dale 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not working on new Mini Mac with M chip

Hi, Firefox opens ok, work for a little while, then stops downloading. I see this is happening to other people too. Guessing it doesn't work with Big Sur OS yet? Any hope… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, Firefox opens ok, work for a little while, then stops downloading. I see this is happening to other people too. Guessing it doesn't work with Big Sur OS yet? Any hope? Thanks!

Ερώτηση από dunfrod 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Always Crash - Ubuntu 18.04

Hi, I'm Sen, I have problem with firefox on my ubuntu, I'm using ubuntu 18.04 LTS 64bit, n my firefox version is 83.0 (default), So.. the problem is, my firefox always cr… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I'm Sen,

I have problem with firefox on my ubuntu, I'm using ubuntu 18.04 LTS 64bit, n my firefox version is 83.0 (default),

So.. the problem is, my firefox always crash, I have tried to refresh, change profile, reinstall it, even use another version of firefox, but it keep crashing,

I don't know is it related or not to my problem but i have attach some logs about firefox in my ubuntu system log,

If any other information that u need please tell me, And please help me...

Thank you...

Ερώτηση από my4ndroid.s3nd 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από user3300027 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

FF84 crashes permanently after update

Since yesterday, I did the update to FF84, FF permanently crashs - not even the crash manager opens thereafter. I run FF upon a Windows 10 Home 1909 system. I have tried… (διαβάστε περισσότερα)

Since yesterday, I did the update to FF84, FF permanently crashs - not even the crash manager opens thereafter. I run FF upon a Windows 10 Home 1909 system. I have tried re installation - no effect I have run FF from a differen Account - same problem I have startet FF in secure mode - same problem

I have found the dump files at AppData\Local\CrashDumps but as FF does not run, I have no idea how to analyze it.

I am in despair and soon so far that I switch to Crome...

Has anyone any idea? Thanks, magu

Ερώτηση από magicurmel 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Disable or erase "Recently Bookmarked"

I want to erase or preferably disable the "Recently Bookmarked" functionality when you go to the bookmarks part of the library. How do I do this? I don't see anything in … (διαβάστε περισσότερα)

I want to erase or preferably disable the "Recently Bookmarked" functionality when you go to the bookmarks part of the library. How do I do this? I don't see anything in the Support, despite doing searches using several different search terms. It is a strange thing to have without being able to erase it or disable it, especially since bookmarks saved during "private window" searches show up there.

Ερώτηση από bpghayward 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν