Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

website not loading on firefox

Hey! My website Doncaster Taxi Doncaster Taxi is not saving cookies on Firefox. Anyone can help be about that? … (διαβάστε περισσότερα)

Hey! My website Doncaster Taxi Doncaster Taxi is not saving cookies on Firefox. Anyone can help be about that?

Ερώτηση από dave.rider010 1 έτος πριν

Απάντηση από dave.rider010 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Help me get rid of the stupid and ugly Tab bar on newest Firefox

Please help me get rid of the stupid and ugly Tab bar space on newest Firefox. I hate Tabs and now there is a big space above the address bar for Tabs. I have looked ever… (διαβάστε περισσότερα)

Please help me get rid of the stupid and ugly Tab bar space on newest Firefox. I hate Tabs and now there is a big space above the address bar for Tabs. I have looked everywhere for a way to turn it off like it has been since Tabs came out. I only want new windows if I want a new window.

If I can't turn that huge space gap off is there any way to go back to what I had before the last update without messing everything up? Why did someone decide to make the browser window smaller and waste that space by making the browser bigger....

Sorry if I sound cranky but, I started using Netscape Navigator 1.0 and every version since and this is the worse thing that has ever been done to a browser... Thank you for any help you can give me!

Ερώτηση από rob39lee 1 έτος πριν

Απάντηση από gsfc12 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

URL/address bar context menu has new "Add X" option, what does this do?

As asked in the subject, what does this feature do? Attached is an image showing what this looks like if you were to see it on YouTube.

Ερώτηση από HexerinNull 1 έτος πριν

Απάντηση από Franz_von_Suppe 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

v89 UI Problems

Hi, Please advise if there's a fix for these 2 problem in about:config? 1. How to disable this childish highlight around controls like TextBox? Try to enter some chars b… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, Please advise if there's a fix for these 2 problem in about:config?

1. How to disable this childish highlight around controls like TextBox? Try to enter some chars by clicking (and not typing) on buttons here to see how bad is this: https://www.branah.com/hebrew

2. How to restore the separator lines between tabs above the address bar?

I hope I can fix these, don't wanna stay on 88.0.1 for a long time :(

Ερώτηση από omidsolo 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Android

How to connect Firefox remote desktop to Firefox android browser " play me how to connect remote desktop with android device"

Ερώτηση από Mano@face 1 έτος πριν

Απάντηση από Mano@face 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

scale feature is not working correctly

Hey there ! i am working in hospital as Approval Coordinator using https://onlineservices.bupa.com.sa. Before sometimes Firefox was working 100% correctly, but after… (διαβάστε περισσότερα)

Hey there ! i am working in hospital as Approval Coordinator using https://onlineservices.bupa.com.sa. Before sometimes Firefox was working 100% correctly, but after update , i cannot able to print the document correctly. scale feature is not scaling document , moreover please include some ruler option under print preview screen, so that we can adjust the print. i have been using Firefox for more than 15 years.

Ερώτηση από Viki 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not opening after crash

My PC crashed and when I try to open firefox I get this error XML Parsing Error: undefined entity Location: chrome://browser/content/browser.xhtml Line Number 732, Colum… (διαβάστε περισσότερα)

My PC crashed and when I try to open firefox I get this error

XML Parsing Error: undefined entity Location: chrome://browser/content/browser.xhtml Line Number 732, Column 15:

       <toolbarbutton id="UITourTooltipClose" class="close-icon"
</pre>

^"

I saw this answer https://support.mozilla.org/en-US/questions/1303747 but I don't understand anything from it, English is not my first language. Will I lose my bookmarks and extensions? Do I delete the folders in program files or run the uninstaller? When running the installer there is an option to "restore default settings, remove extensions etc", should it be on or off?

I deleted the folder, ran the installer again and set the option to restore default settings off, and still can't open firefox. Can someone explain in simple terms?

Ερώτηση από Mr. Potato 1 έτος πριν

Απάντηση από Mr. Potato 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I turn off update avaliable notification?

I'm currently in my vacation home and I don't have home internet here. I'm connecting through my mobile phone using limited mobile data. and I selected not to download up… (διαβάστε περισσότερα)

I'm currently in my vacation home and I don't have home internet here. I'm connecting through my mobile phone using limited mobile data. and I selected not to download updates because it keeps updating itself like twice in a week and every MB counts in limited data plans especially if it's just 4 GB total for each month.

But now every time I open the firefox it showing download latest update popup like an annoying virus on the top right corner where 3 horizontal lines are located.

I checked the internet and previously this was an option in it's settings. Then this option removed and only hidden behind the about:config . and now it's completely removed from about:config either.

The only reason I switched from chrome to firefox was because google became an absolute dictator lately and all it's changes was to limit down my accessibility. I switched to firefox becuse it doesn't backstab it's users and they give the choice to it's users rather than dictating it like dictators. So did I make a mistake switching to firefox? Is firefox becoming just like chrome now? or is there (hoping so much) and option given us to turn off the notifications as well?

Ερώτηση από aurora1166_1166 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

89.0b2 Revert new tab design

Today I updated my Firefox Developer Edition to version 89.0b2 and now I just can not look at this browser anymore, "Inspired new tab design" is taking too much space and… (διαβάστε περισσότερα)

Today I updated my Firefox Developer Edition to version 89.0b2 and now I just can not look at this browser anymore, "Inspired new tab design" is taking too much space and now became largest and at the same time least information-dense panel in my entire desktop! I searched around the web for a bit in hopes that I will find a theme or an add-on that will revert this particular change but no luck. I really want to revert to old UI look (at least tabs bar), there should be default theme or option to get back to old style. After some investigation I found userChrome.css but don't really want to install it (maybe this is actually the way of doing this kind of styling). Please help me revert UI design to old one.

Ερώτηση από PepeTheFrog21 1 έτος πριν

Απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox doing nothing!

My Firefox just sits with one or two tabs open with the little dot rolling back and forth doing nothing for 4-5 minutes. While I'm getting emails and using EDGE right … (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox just sits with one or two tabs open with the little dot rolling back and forth doing nothing for 4-5 minutes. While I'm getting emails and using EDGE right now!

Ερώτηση από Bill 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 91 no longer remembering frequently used bookmarks

Firefox 91 no longer remembering frequently used bookmarks how can I go back to Firefox 90 keeps updating although update is OFF then all settings and bookmarks are lost … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 91 no longer remembering frequently used bookmarks how can I go back to Firefox 90 keeps updating although update is OFF then all settings and bookmarks are lost

Ερώτηση από macssam 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

have no check marks anymore in the Firefox Settings Preferences

Hi All. Recently went into the Firefox Preference Settings and there were no check marks on anything that I usually have them on, like: check to make sure Firefox is defa… (διαβάστε περισσότερα)

Hi All. Recently went into the Firefox Preference Settings and there were no check marks on anything that I usually have them on, like: check to make sure Firefox is default browser, block deceptive sites, can't check mark any item in the Clear History window, nothing has a mark so I don't know if what I want on IS On or OFF. Hopefully someone of you can help me out with this. It will be so much apreciated. Thanks. Charlene

Ερώτηση από CarouselLady 1 έτος πριν

Απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pop up blocker bad change: disallowing a manual, hot key, new tab open

I thought my screen was locked. Then I checked another tab and finally realized it was the pop-up blocker on my current tab causing the problem. I was trying to manually … (διαβάστε περισσότερα)

I thought my screen was locked. Then I checked another tab and finally realized it was the pop-up blocker on my current tab causing the problem. I was trying to manually hot key open a link (a news article) on the current tab (also a news article). The blocker was refusing this action. It would be absurd to have to unblock this action for each website when my intent is so obviously clear given a manual hot key open. Is there some setting I am missing? A change made to the code? I have never had this happen before.

Ερώτηση από splitcane 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to Fix Screenshot Capability

Hello, I am using Firefox version 92. The screenshot function is not working, both if I right click and request a screenshot from the slideout menu, and if I request a s… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I am using Firefox version 92. The screenshot function is not working, both if I right click and request a screenshot from the slideout menu, and if I request a screenshot from the shortcuts/overflow menu (scissors icon). I have attached a screenshot (taken with ‘prntscr” through windows) png of the result that takes place on my screen. The screen will freeze with this image of a large X until I do a refresh of the page. Cntl-Shift-S also does not work. I have tried clearing the cache, running FF in safe mode, refreshing FF, reinstalling FF, and I have ensured that the extensions.screenshots.disabled setting in about:config is set to ‘false’ (also toggled it to ‘true’ and back to ‘false’). I have attached a screenshot of all the settings in about:config that pertain to screenshots.

Thank you for your help.

Ερώτηση από Thanks4FF 1 έτος πριν

Απάντηση από Thanks4FF 1 έτος πριν