Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Twitter on Firefox missing functions

Hello, this appears to be a Firefox-exclusive problem as any other browser used will fix the issues listed below. However, when I am using Firefox, the following happens:… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, this appears to be a Firefox-exclusive problem as any other browser used will fix the issues listed below. However, when I am using Firefox, the following happens:

 • I am unable to like or retweet anything, and cannot follow any accounts. Attempting to do so resets them if I refresh or click off the tab.
 • Notifications do not go away even when I view them
 • Any tweets I have cannot be deleted
 • Any info on my profile cannot be changed
 • I cannot log out

I've tried multiple ways to fix this, including clearing my cache, running in Safe Mode, and removing my saved login. None of these have worked, unfortunately. I've reached out to Twitter Support, but soon realized I wouldn't hear back about specific problems at all. Is there anything I can do to fix this problem?

Ερώτηση από mcpherson.angus 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Kiki 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does not reach 1Gb speed? how do i configure browser? Chrome and Edge does reach 1Gb at speedtest, Firefox does not

I already upgraded my home's internet speed up to 1Gb. It included a router's change. The fact i, when i do a speed test on Firefox, it does reach only 600 Mb download sp… (διαβάστε περισσότερα)

I already upgraded my home's internet speed up to 1Gb. It included a router's change. The fact i, when i do a speed test on Firefox, it does reach only 600 Mb download speed and 100 upload. If i do the same speed test with another browser, i get 900 MB download and 100 Mb upload. So , how do i configure Firefox in order to get same values than Edge and Chrome browsers? I understand it might has to be with some parameters in about:config . Could you give me some light on this? Thanks

Ερώτηση από elf_wolf 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Ernest 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I restore the drop-down arrow in the address bar

The new version of Firefox has removed the drop-down arrow from the address bar, a feature I use several times a day. Previously, there was a way to restore this by set… (διαβάστε περισσότερα)

The new version of Firefox has removed the drop-down arrow from the address bar, a feature I use several times a day.

Previously, there was a way to restore this by setting a number of "browser.urlbar" options to "False." However, these are currently set at False.

Please advise. Without the drop-down arrow, Firefox is not useful at all.

Ερώτηση από nullisland 2 έτη πριν

Απάντηση από Shashank Shekhar 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Widevine Will Not Install

I have been trying to watch Netflix on Firefox, I made some security changes and at first thought that I may have caused the problem, but now I see that the add-on just f… (διαβάστε περισσότερα)

I have been trying to watch Netflix on Firefox, I made some security changes and at first thought that I may have caused the problem, but now I see that the add-on just fails to install. It just keeps the notification that it is installing. Is there a way to fix this issue?

Ερώτηση από Yossi 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Frequent Firefox Crashes

I am very disappointed with Firefox because of VERY FREQUENT CRASHES! I have the following crash reports: bp-2544f95b-926b-4b8f-b0e1-6c9740200720 7/19/2020 8:43 PM bp-0… (διαβάστε περισσότερα)

I am very disappointed with Firefox because of VERY FREQUENT CRASHES! I have the following crash reports:

bp-2544f95b-926b-4b8f-b0e1-6c9740200720	7/19/2020 8:43 PM
bp-0b9fdd52-483e-4581-97d5-861d10200619	6/19/2020 4:06 PM
bp-5b3993e3-5adc-4e32-b802-ce4c20200619	6/19/2020 1:13 PM
bp-3c2a8dd5-3a51-47cc-8839-def410200405	4/4/2020 9:09 PM
bp-03a34b6a-6a74-4dd7-912e-1f13e0200720	7/19/2020 8:43 PM
bp-cdb8fe65-262e-4996-b7fe-49d5e0200720	7/19/2020 8:43 PM
bp-68d37e22-b489-4d63-8510-4a1590200720	7/19/2020 8:43 PM
bp-afc84b54-9e95-4cde-ba08-004910200720	7/19/2020 8:43 PM
bp-5bf341c1-bd41-4dca-8265-3317a0200720	7/19/2020 8:43 PM
bp-8be1cee7-a3c6-40d6-ba06-dad220200720	7/19/2020 8:43 PM
bp-30bdb348-5713-4934-afc7-23ade0200720	7/19/2020 8:43 PM
bp-9d81d0a3-2cb8-4924-97e3-add9e0200720	7/19/2020 8:43 PM
bp-bcccc6a2-4cf3-44ec-95db-690590200720	7/19/2020 8:43 PM
table end

I have run Firefox in Safe Mode, and I still get the crashes, often on a Checkout page after getting an order together. My software is updated to the latest versions available, and I have kept my security up to date. If we cannot find a fix to stop all this crashing, I'll have to give up on Firefox as being highly unreliable. Since I am totally blind, RELIABILITY IS VERY IMPORTANT TO ME!

Ερώτηση από Dave 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pinned tabs disappear

If I open two windows of Firefox, pin tabs in the first, close it and then close the second window, my tabs disappear. In order to use this feature one must work with onl… (διαβάστε περισσότερα)

If I open two windows of Firefox, pin tabs in the first, close it and then close the second window, my tabs disappear. In order to use this feature one must work with only one instance of Firefox?

Ερώτηση από soljeni 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Keep Getting "Firefox already running, but it is not responding..." Message on attempt to Start Firefox

I started receiving a message that "Firefox is already running, but it is not responding...". Tried Task Manager to "End Processes" - Didn't work (still getting the same… (διαβάστε περισσότερα)

I started receiving a message that "Firefox is already running, but it is not responding...". Tried Task Manager to "End Processes" - Didn't work (still getting the same message on start up). Tried to uninstall and reinstall Firefox - Didn't work (Getting the same message when I attempt to reinstall. About to give up and go with another browser. Can someone please tell me how to get rid of this message and reinstall and start Firefox? I would REALLY rather use Firefox. Thank you!

Ερώτηση από dsmith30 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από bjv.rems1 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Change pdf viewer background color (both sides of the pdf) to dark

Hey there, awesomes! I'd like to change my Firefox pdf viewer's background color (both sides of the pdf) to dark, currently it shows light gray (see `background_bg.png`)… (διαβάστε περισσότερα)

Hey there, awesomes! I'd like to change my Firefox pdf viewer's background color (both sides of the pdf) to dark, currently it shows light gray (see `background_bg.png`). And here is effect I want it to look like (see screenshot from Chrome `wished_bg.png`). Thanks in advance (:

PS: I don't want to change my theme to dark. It seems I have to change my css, but I dunno which & how.

Ερώτηση από Mark Taylor 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

End of Flash Player

I need to continue to use an application (Web Site) built with Flash Player for the first 3 months of 2021. Flash Player support ends on December 31st 2020. What is the … (διαβάστε περισσότερα)

I need to continue to use an application (Web Site) built with Flash Player for the first 3 months of 2021. Flash Player support ends on December 31st 2020. What is the plan at Mozilla in terms of restricting access to Flash Player in 2021? - For example, is there a timebomb in the browser so that Flash Player will seize to work on December 31st? - If not, would Flash Player become inaccessible following the first browser update in 2021? If yes, do we know when date is scheduled for approximately? - Will the behavior be the same for all Firefox versions (Light, Enterprise, iOS, Android, etc..). Thank you!

Ερώτηση από pascal.landreville 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Computer does not remember my bank details

I have the option on the page openning my bank account to remember my customer number and DOB. I tick the option but it is never remembered . I suspect I have chosen an o… (διαβάστε περισσότερα)

I have the option on the page openning my bank account to remember my customer number and DOB. I tick the option but it is never remembered . I suspect I have chosen an option in Firefox that causes this but I do not know which option. Barry Cross

My email is" cross.barry@gmail.com"

Ερώτηση από cross.barry 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Sept. 22nd Update and Blackboard Compatability

Hi guys! I'm a college student and my university uses Blackboard as a way to access our courses. Unfortunately, my Firefox has been breaking and not loading all of my cou… (διαβάστε περισσότερα)

Hi guys!

I'm a college student and my university uses Blackboard as a way to access our courses. Unfortunately, my Firefox has been breaking and not loading all of my courses. My university tech support is no help and they told me to contact Blackboard and Blackboard told me to use Google Chrome. I already installed Chrome so I can use it temporarily to do my coursework but I really don't want to use it permanently, I have my computer set up exactly how I like it and I prefer to use Firefox.

I think the problem started around when the September 22nd update for Firefox was automatically installed. Some things I've tried to fix the issue are: 1. Fresh install of Windows using the Razer Blade's recovery to factory default; 2. Update Windows to latest version (except the 2004 feature update, it causes my laptop to black screen on bootup); and 3. Fresh install of Firefox and changing my privacy settings to standard rather than the strict settings I usually use.

I didn't want to install an older version of Firefox because of all the warnings on the webpage, but I'm really not sure what else I can do. Has anyone else had this happen? Any fixes?

Ερώτηση από Aaron 2 έτη πριν

Απάντηση από packetson2 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Prize

Hello guys Thanks to you for make that app I have something too day Really I need help because I living at the Iran To day I searching for some video and firefox open … (διαβάστε περισσότερα)

Hello guys Thanks to you for make that app I have something too day Really I need help because I living at the Iran To day I searching for some video and firefox open the new tap I show me this massage

want to thank you for choosing Google preferred Search Engine.That is why we will select a random Google user that will receive a gift from our beloved partners and sponsors.And today is your lucky day!You are one of 10 randomly selected users who will receive a gift.Your IP address 128.199.47.1/1 was randomly selected to receive a FREE Apple iPhone 11 Pro.11] [1] Answer the three questions below to redeem your gift!Are you satisfied with Google?

If this massage is relay help me to got the iPhone 11pro because I didn't now how I can got that phone Thanks ♡

Ερώτηση από danyalrezaee9474 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

About the Firefox Lockwise

Hello, I am one of many as it seems that have issues with restoring old passwords after the change. I just noticed that I needed to find one password, and the problem wi… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I am one of many as it seems that have issues with restoring old passwords after the change. I just noticed that I needed to find one password, and the problem with the standard suggested solutions aleways require you to change

     signon.management.overrideURI = <blank> 

problem is, wiht me that entry doesnt even exist, and whatever I did on my one pc just screwed up the entire firefox, all logins gone. I dont want to ahve the same to happen on my laptop, and since googleseraching this forum didnt help me at all, I decided to ask myself (picture in attachment)

thanks in advance! Nyro

Ερώτηση από nyreios 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από nyreios 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

trojan detected...

I am getting a trojan from goldapps.org. It says It's from Mozilla? According to Malwarebytes. Has anyone had this happen to them? Thank you … (διαβάστε περισσότερα)

I am getting a trojan from goldapps.org. It says It's from Mozilla? According to Malwarebytes. Has anyone had this happen to them? Thank you

Ερώτηση από trueedge12 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από trueedge12 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Backing up from an older version

Ok, thanks, finally human help! I just had to change my pc and make a fresh install of the operating system. I used Linux mint on the last pc, and have Linux MX 18.3 on t… (διαβάστε περισσότερα)

Ok, thanks, finally human help! I just had to change my pc and make a fresh install of the operating system. I used Linux mint on the last pc, and have Linux MX 18.3 on the new one, currently in use. I took the precaution of copying my Firefox and Thunderbird folders from the old hard drive, as I have several years worth of bookmarks organised in to folders, irreplaceable. This was the way I had preserved that information in previous changes, and swapping the old folders with those in a new install worked fine. But now i find the new version has changed and the files differ and cannot therefore be swapped. I don't really want to get into blaming or how disappointed and annoyed I am, as this won't be the fault of the person helping, and that is appreciated. But back ups need to be backwards compatible or there is no point? So, not sure which version I had, but will have been a couple of years old with updates. In my 'etc' folder there was a Firefox folder, and in that I have a folder marked pref. In that folder there is a file named apturl.js and I have saved those folders. With my new install there is not even a folder for 'firefox' in my 'etc' folder. How do I proceed to restore my bookmarks? If I need to install and older Firefox version I will do so. Many thanks, Tony

Ερώτηση από shantiwaters 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

non functional Firefox Browser(one laptop only)

System: Windows 10 32-bit laptop Problem: non-responsive UI on one laptop only. This includes inability to configure local options. nothing works. Menus drop down, but… (διαβάστε περισσότερα)

System: Windows 10 32-bit laptop

Problem: non-responsive UI on one laptop only. This includes inability to configure local options. nothing works. Menus drop down, but no matter what is selected, the selection does not highlight, menu hides normally but no action is taken by the browser

If I manually type in the url it sits there. no spinning cursor, nothing.

Browser does NOT crash... It simply sits there doing nothing. All other browsers work fine.

What I have done Restart the laptop Double check Firewall permissions Ran a scan before and after installation (0 threats found) Logged in as administrator as well as user account Ran performance monitor nothing alarming noted Uninstall and Reinstall. (Problem still exists)

Ερώτηση από kyle.rondeau 2 έτη πριν

Απάντηση από kyle.rondeau 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Auth cookie deleted when new tab is opened

Hello, one of my Auth cookie is deleted after new browser's tab is opened, when "Delete cookies and site data when Firefox is closed" feature is enabled. This issue is pr… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

one of my Auth cookie is deleted after new browser's tab is opened, when "Delete cookies and site data when Firefox is closed" feature is enabled. This issue is present only with one particular site so it is most likely caused by some error on that site's end. But I would like to ask if there is a chance the "Delete cookies and ..." feature can affect/delete cookies when new tab is opened (without closing Firefox browser).

Thank you in advance.

Ερώτηση από jslavik609 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jslavik609 1 έτος πριν