Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

why does firefox open a new instance of outlook when I click on an email address?

I already have Outlook open. when I click on an email address in firefox, a new email opens correctly in Outlook but now I have two instances of outlook running. i'm ru… (διαβάστε περισσότερα)

I already have Outlook open. when I click on an email address in firefox, a new email opens correctly in Outlook but now I have two instances of outlook running. i'm running office 365, windows 10, firefox 62.0.2. 64-bit

Ερώτηση από bobaloisi13 2 έτη πριν

Απάντηση από bobaloisi13 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Downloading and Opening docx Firefox appends doc onto file

I am using Hotdocs portal, which is an in-house document assembly tool. Firefox is the recommended browser, but it is recently handling 2016 docx files incorrectly. Whe… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Hotdocs portal, which is an in-house document assembly tool. Firefox is the recommended browser, but it is recently handling 2016 docx files incorrectly. When we choose a file on the portal site (internal site), we go through the interview and are presented with a link to "download" the assembled file. When you click that link, a pop-up appears showing the file name as abc.docx but then says it is a Word 97 - 2003 document, even though it is not. The original template is not. If I choose to open the file, it ends up opening and showing as abc.docx.doc If I save the file, instead of opening it, it saves as abc.docx.

If we run this same process in IE/Edge, the file opens as abc.docx as it should. I have uninstalled Firefox and reinstalled. Is there anything that could be causing this? I've tried a bunch of troubleshooting steps and nothing seems to change this outcome.

Thank you.

Ερώτηση από misscrf 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν