Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Why does Firefox 63.0.3 on my Win 10 PC remove the McAfee WebAdvisor add-on ?

Hi, I have noticed for the past few days that my FF 63.0.3 version (current) removes the McAfee WebAdvisor add-on, which gets installed with the licensed McAfee Security … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I have noticed for the past few days that my FF 63.0.3 version (current) removes the McAfee WebAdvisor add-on, which gets installed with the licensed McAfee Security s/w on my Windows 10 PC. I had to install it again twice in the past week to ensure I remain protected by said add-on while browsing / accessing banking sites etc. Has anybody else faced this issue and if so what is the reason ?

This issue occurs only in FF and not in other browsers I use, such as Edge, IE, or Chrome, hence the query.

Thanks.

Ερώτηση από Ramesh Iyer 1 έτος πριν

Απάντηση από Ramesh Iyer 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Recaptcha only shows in safe mode

I've been using Firefox for a long time and I've kept it pretty vanilla. Today, I tried to logon to a website and it requires Recaptcha. When I opened the page, the recap… (διαβάστε περισσότερα)

I've been using Firefox for a long time and I've kept it pretty vanilla. Today, I tried to logon to a website and it requires Recaptcha. When I opened the page, the recaptcha box didn't appear.

In regular mode, the Recaptcha box doesn't appear. When I use Firefox in safe mode, it shows and works properly.

I'm using Windows 10 and Firefox 63.0 (32-bit). I tried this in a private window with the same results, that Recaptcha doesn't appear.

Chrome and Edge works as expected. Firefox Android works perfectly.

The only add-ons I'm using are for downloading Youtube videos and converting/splitting them. Media Converter and Muxer, yD YouTube and Video and Audio Downloader.

Ερώτηση από KeithRoberts 2 έτη πριν

Απάντηση από KeithRoberts 2 έτη πριν