Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Malware.Exploit.Agent.Generic, , Blocked, 0, 392684, 0.0.0, , -Exploit Data- Affected Application: Mozilla Firefox (and add-ons) Protection Layer: Protection Against OS Security Bypass Protection Technique: Exploit ROP gadget attack blocked

Firefox updated yesterday to ver 90.0.1 (64-bit). Today when I open Firefox browser, Malwarebytes blocks an exploit with thiis message: Malwarebytes www.malwarebytes.com… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox updated yesterday to ver 90.0.1 (64-bit). Today when I open Firefox browser, Malwarebytes blocks an exploit with thiis message: Malwarebytes www.malwarebytes.com

-Log Details- Protection Event Date: 7/21/21 Protection Event Time: 1:37 PM Log File: 577494dc-ea4a-11eb-a649-54bf641896a0.json

-Software Information- Version: 4.4.2.123 Components Version: 1.0.1358 Update Package Version: 1.0.43331 License: Premium

-System Information- OS: Windows 10 (Build 19043.1110) CPU: x64 File System: NTFS User: System

-Exploit Details- File: 0 (No malicious items detected)

Exploit: 1 Malware.Exploit.Agent.Generic, , Blocked, 0, 392684, 0.0.0, ,

-Exploit Data- Affected Application: Mozilla Firefox (and add-ons) Protection Layer: Protection Against OS Security Bypass Protection Technique: Exploit ROP gadget attack blocked File Name: URL:


(end)


When I open in safe mode, no problem. I can not find the extension causing the problem

Ερώτηση από ItBme 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από ItBme 5 ημέρες πριν