Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Mac 10.9 trackpad scroll not working

I am on firefox 25 and oxs 10.9, and all of a sudden for no reason, the 2 finger scrolling stopped working. its not the mac because scrolling works on everything else ex… (διαβάστε περισσότερα)

I am on firefox 25 and oxs 10.9, and all of a sudden for no reason, the 2 finger scrolling stopped working. its not the mac because scrolling works on everything else except for firefox. I don't really know what happened. I've already tried reseting firefox and the scrolling will work for a bit and then suddenly not work anymore. if i restart it, the scroll will work for a bout 5 minutes before disappearing.

Ερώτηση από blinkingkills 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από perryb 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"This plug-in is disasbled" OK *Which* plug-in?

Sioe is supposed to display a P_DF or some other text or image format., , Got that message. , ,It links to the Add-on manager, but gives no clue about what plug-in needs … (διαβάστε περισσότερα)

Sioe is supposed to display a P_DF or some other text or image format., , Got that message. , ,It links to the Add-on manager, but gives no clue about what plug-in needs to be managed.

And of course I have Acrobat reader, and it's not disabled.

Ερώτηση από wvms 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

fonts displaying as 'A' in a box

On lots of websites text appear as an 'A' in a box (see screenshot - i've blurred some content due to privacy). I've gone through my preferences and checked 'Allow pages … (διαβάστε περισσότερα)

On lots of websites text appear as an 'A' in a box (see screenshot - i've blurred some content due to privacy). I've gone through my preferences and checked 'Allow pages to choose their own fonts, instead of your selections above'. When I uncheck this box using my font selections things display fine however when I check it I get this problem. I'm a web developer so I can't override site fonts, I need them to display as intended. I've checked Chrome and Safari on my machine and they are fine so this problem is isolated to FireFox. I've tried restarting FF in safe mode but it made no difference, I went to the config page and changed network and gfx references back to 'reset' and again it doesn't make a difference.

System details: FF = 56.0 (64 bit) OSX = 10.9.5

Ερώτηση από sanch3z 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Live Bookmarks RSS Feed Icon added to Toolbar not working

Under "Live Bookmarks" Help topics, I am trying to use "Tips & Tricks" to add an RSS feed icon to my Toolbar that works. I am using FF 43. 0.2. I can get the icon to… (διαβάστε περισσότερα)

Under "Live Bookmarks" Help topics, I am trying to use "Tips & Tricks" to add an RSS feed icon to my Toolbar that works. I am using FF 43. 0.2.

I can get the icon to appear, but it does not "light up" to signal me that a Feed is available. I even went to the USA Today site that has feeds listed as available, including RSS.

Ερώτηση από Al_Chance 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I save files to particular folders on my computer?

Mozilla just did some kind of an upgrade and I've lost the option to save files to anything but my downloads folder. How do I "right click" and save files to specific ar… (διαβάστε περισσότερα)

Mozilla just did some kind of an upgrade and I've lost the option to save files to anything but my downloads folder.

How do I "right click" and save files to specific areas or folders in my computer. I don't like having to open the download folder and drag the files to where I want them to be.

Thanks!!

Ερώτηση από JPBJPB 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από LostGod 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why has Firefox disabled Feedly and disabled the Feedly toolbar icon?

Why has Mozilla disabled my Feedly addon for my toolbar? It has now disappeared after an update. AND also it has disabled some of the features in the Last Pass Icon. I no… (διαβάστε περισσότερα)

Why has Mozilla disabled my Feedly addon for my toolbar? It has now disappeared after an update. AND also it has disabled some of the features in the Last Pass Icon.

I notice it is something to do with Legacy - WHEN IS FIREFOX GOING TO REPAIR THESE PROBLEMS.

Ερώτηση από janski1234 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Beerbaron23 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Files larger than about 2Mb are failing to upload

Whenever I try to upload a file larger than about 2Mb, the upload freezes and times out. I've tried refreshing Firefox, removing addons, running in safe mode, clearing th… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I try to upload a file larger than about 2Mb, the upload freezes and times out. I've tried refreshing Firefox, removing addons, running in safe mode, clearing the cache and deleting and reinstalling Firefox but the issue still arises. The only thing I think it could be is that there is an Adobe Acrobat - Create PDF 1.1 addon that is disabled but I don't know how to remove the addon. But this may not be the issue. I've only noticed this problem in the last couple of months. Thanks, Ben

Ερώτηση από mrbjjackson 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can't download & convert a video on Youtube through Firefox add-ons on Mac OS X 10.9.4

Dear, I am trying to download & convert a video on Youtube through Firefox Add-ons on Mac OS X 10.9.4. When I download there is a message: " [ JavaScript Application… (διαβάστε περισσότερα)

Dear,

I am trying to download & convert a video on Youtube through Firefox Add-ons on Mac OS X 10.9.4. When I download there is a message: " [ JavaScript Application ] Conversion requires an external application that appears to be missing on your system. Configure conversion ? ".

I downloaded Java and JDK for Mac but the same message still appears when I download or download & convert a video from Youtube.

Kindly would you please help me in this issue ?

NOTICE: I AM A NEW MAC USER.

Thanks and regards, Omar Bassiouny

Ερώτηση από omarbasiouny 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox keeps crashing multiple times a day.

Running a macbook pro late 2011 15" osx 10.9.5 Firefox version 44.02 For the past 5 months firefox is crashing multiple times a day it can be 3 crashes a day easy. I hav… (διαβάστε περισσότερα)

Running a macbook pro late 2011 15" osx 10.9.5

Firefox version 44.02


For the past 5 months firefox is crashing multiple times a day it can be 3 crashes a day easy. I have tried disabling all my addons,reinstalling addons, reinstalling firefox, deleting my profile none has had an effect.

It can crash watching youtube,browsing the internet or on a website there does not seem to be any consistent factor (ie it only crashes on youtbe).


This is a crash report i had a few days ago

AdapterDeviceID: 0x0116 AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: support%40lastpass.com:3.2.42,%7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:43.0.4,en-gb%40flyingtophat.co.uk:1.19.6,info%40youtube-mp3.org:1.0.9.1-signed,%7Bd10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d%7D:2.7.1,%7B7b1bf0b6-a1b9-42b0-b75d-252036438bdc%7D:44.1 AsyncPluginInit: 0 BuildID: 20160105164030 CrashTime: 1454906389 EMCheckCompatibility: true EventLoopNestingLevel: 1 FramePoisonBase: 7ffffffff0dea000 FramePoisonSize: 4096 InstallTime: 1452182777 Notes: AdapterVendorID: 0x8086, AdapterDeviceID: 0x0116GL Layers? GL Context? GL Context+ GL Layers+ ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 56258 StartupTime: 1454859833 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}","applicationName":"Firefox","architecture":"x86-64","buildId":"20160105164030","version":"43.0.4","vendor":"Mozilla","platformVersion":"43.0.4","xpcomAbi":"x86_64-gcc3","hotfixVersion":"20160128.01","architecturesInBinary":"i386-x86_64"},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":8192,"virtualMaxMB":null,"cpu":{"count":8,"cores":4,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":42,"stepping":7,"l2cacheKB":256,"l3cacheKB":6144,"speedMHz":2200,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1","hasSSE4_2"]},"os":{"name":"Darwin","version":"13.4.0","locale":"en-GB"},"hdd":{"profile":{"model":null,"revision":null},"binary":{"model":null,"revision":null},"system":{"model":null,"revision":null}},"gfx":{"D2DEnabled":null,"DWriteEnabled":null,"adapters":[{"description":null,"vendorID":"0x8086","deviceID":"0x0116","subsysID":null,"RAM":null,"driver":null,"driverVersion":null,"driverDate":null,"GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1440,"screenHeight":900,"scale":1}],"features":{"compositor":"opengl"}}},"settings":{"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"blocklistEnabled":true,"isDefaultBrowser":true,"e10sEnabled":false,"telemetryEnabled":false,"isInOptoutSample":false,"locale":"en-GB","update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.cache.disk.capacity":358400,"browser.newtabpage.enhanced":true,"browser.startup.page":3,"browser.urlbar.userMadeSearchSuggestionsChoice":true}},"profile":{"creationDate":16482},"addons":{"activeAddons":{"info@youtube-mp3.org":{"blocklisted":false,"description":"Includes a button on any YouTube Video page that allows its users to make use of the YouTube mp3 tec","name":"YouTube mp3","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"1.0.9.1-signed","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16612,"updateDay":16612,"signedState":2},"support@lastpass.com":{"blocklisted":false,"description":"Last Password you will ever need","name":"LastPass","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"3.2.42","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":true,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16778,"updateDay":16805,"signedState":2},"{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}":{"blocklisted":false,"description":"Ads were yesterday!","name":"Adblock Plus","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"2.7.1","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16482,"updateDay":16820,"signedState":2},"{7b1bf0b6-a1b9-42b0-b75d-252036438bdc}":{"blocklisted":false,"description":"YouTube High Definition is a powerful tool that will let you play all YouTube videos in High Definit","name":"YouTube High Definition","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"44.1","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16482,"updateDay":16827,"signedState":2}},"theme":{"id":"{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}","blocklisted":false,"description":"The default theme.","name":"Default","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"43.0.4","scope":4,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16458,"updateDay":16807},"activePlugins":[{"name":"Adobe Acrobat NPAPI Plug-in, Version 11.0.07","version":"11.0.07","description":"Adobe® Acrobat® Plug-in for Web Browsers, Version 11.0.07","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/vnd.adobe.pdf","application/vnd.adobe.pdfxml","application/vnd.adobe.x-mars","application/vnd.adobe.xdp+xml","application/vnd.fdf","application/vnd.adobe.xfd+xml","application/pdf","application/vnd.adobe.xfdf"],"updateDay":16198},{"name":"Silverlight Plug-In","version":"5.1.30514.0","description":"5.1.30514.0","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-silverlight","application/x-silverlight-2"],"updateDay":16206},{"name":"Default Browser Helper","version":"537","description":"Provides information about the default web browser","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/apple-default-browser"],"updateDay":16337},{"name":"AdobeAAMDetect","version":"AdobeAAMDetect 1.0.0.0","description":"A plugin to detect whether the Adobe Application Manager is installed on this machine.","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-adobeaamdetect"],"updateDay":16500},{"name":"Shockwave Flash","version":"20.0.0.286","description":"Shockwave Flash 20.0 r0","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":false,"mimeTypes":["application/x-shockwave-flash","application/futuresplash"],"updateDay":16824},{"name":"Java Applet Plug-in","version":"Java 8 Update 73 build 02","description":"Displays Java applet content, or a placeholder if Java is not installed.","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-java-applet;jpi-version=1.8.0_73","application/x-java-applet;version=1.4","application/x-java-applet;version=1.2.1","application/x-java-applet;deploy=11.73.2","application/x-java-applet;version=1.2.2","application/x-java-applet;version=1.3","application/x-java-applet;version=1.8","application/x-java-vm","application/x-java-applet;version=1.1.1","application/x-java-applet;version=1.2","application/x-java-applet;version=1.7","application/x-java-applet;version=1.4.1","application/x-java-applet;version=1.1.2","application/x-java-applet","application/x-java-applet;javafx=8.0.71","application/x-java-applet;version=1.1","application/x-java-applet;version=1.1.3","application/x-java-applet;version=1.6","application/x-java-applet;version=1.4.2","application/x-java-applet;version=1.3.1","application/x-java-applet;version=1.5"],"updateDay":16829}],"activeGMPlugins":{"gmp-gmpopenh264":{"version":"1.5.3","userDisabled":false,"applyBackgroundUpdates":1}},"activeExperiment":{},"persona":null}} Theme: classic/1.0 Throttleable: 1 URL: http://www.allcorsa.co.uk/forums/showthread.php/corsa-d-engine-129562.html Vendor: Mozilla Version: 43.0.4 useragent_locale: en-GBAnd this is the link to the crash report i had a few minutes ago.

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bf210ea1-ad96-4c7f-840c-8dcf52160222

Ερώτηση από josh1073 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από nickolay 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can't open embedded YouTube videos in fullscreen that I've added to a website but it works on their site.

Videos from YouTube I've embedded in a couple of web sites will not go fullscreen. I can go full screen on the same videos when on the YouTube site with no problem. On my… (διαβάστε περισσότερα)

Videos from YouTube I've embedded in a couple of web sites will not go fullscreen. I can go full screen on the same videos when on the YouTube site with no problem. On my embedded video the fullscreen control is there in the bottom right corner but I get the message "Full screen unavailable. Learn more." The source of the video is not blocking fullscreen ("allowfullscreen></iframe>" is included in the code), I've checked all my permissions, specifically for the web sites in question even, as well as my Add-Ons (I changed them all to 'Always Ask' in case some new one or update was bugging things up). What am I missing?

Ερώτηση από AuroraPhotoGraphics 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Phoxuponyou 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes several times a day.

This has been going on for longer than I should have let it. For the record, I have tried going into Safe Mode but it didn't fix the issue. The crashes that I receive a… (διαβάστε περισσότερα)

This has been going on for longer than I should have let it. For the record, I have tried going into Safe Mode but it didn't fix the issue. The crashes that I receive are random. I can be watching a video or I can just be reading something on a forum, regardless the browser crashes. I had a Java Applet plugin that was out of date so I also tried disabling that but I still had the crashes. Any help would be greatly appreciated, here are a couple of my crash reports.

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/7b4126e5-6c3f-48b9-bf8f-de33d2160423

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/7598566e-b8c8-4152-b58a-29ba52160423

Ερώτηση από BBall33 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Brunej 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why can I print a text selection from one user account on my Mac, but not from another user account?

This has to be the most bizarre thing I have ever seen. There are 2 users on my iMac - myself and my wife. If I use my account to access a certain internet page on Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

This has to be the most bizarre thing I have ever seen.

There are 2 users on my iMac - myself and my wife.

If I use my account to access a certain internet page on Firefox, then select some text and go to File>Print, I have the option to "Print Selection Only". If I don't select any text, that option is greyed-out. This is how I expect it to work.

However, if my wife uses her account to access the very same internet page on Firefox, then selects the very same text I selected and goes to File>Print, the option to "Print Selection Only" is greyed-out.

I have no trouble selecting text and printing the selection from my account, but my wife cannot do the same from her account on the same computer with the same web pages and the same printer and the same selected text.

What on earth is going on here?

Ερώτηση από gazthewiz 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I sync my Firefox bookmarks to my iPhone?

I like firefox and use it exclusively as Safari had issues with some websites. However, I exclusively use apple hardware, desktop and mobile. After much searching, I f… (διαβάστε περισσότερα)

I like firefox and use it exclusively as Safari had issues with some websites. However, I exclusively use apple hardware, desktop and mobile. After much searching, I found a software app for syncing my firefox bookmarks with my iPhone that actually worked, but now Firefox is changing to a new sync protocol. I had to sign up for a new account and my and my old iPhone app is not going to work. Is there a reliable way to keep the bookmarks on my iPhone in sync with my desktop? If not, I may go back to Safari.

Ερώτηση από Michael_Brashier 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από coatli 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF 70 on Mac : No more title in the title bar. How to fix it.

Hi all Since I installed FF 70.0 there are no more titles in the title bar. I looked in the Preferences and found nothing. I am running OS X 10.9.5 Mavericks. TIA for you… (διαβάστε περισσότερα)

Hi all Since I installed FF 70.0 there are no more titles in the title bar. I looked in the Preferences and found nothing. I am running OS X 10.9.5 Mavericks. TIA for your help. Nick

Ερώτηση από Saint.112 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Prisss 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I'm trying to retrieve bookmarks from a deleted Firefox profile folder. Please help.

Hello. I have a problem I believe only a professional member of the Firefox community is able to resolve. About a year ago I made the huge mistake in accidentally deletin… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I have a problem I believe only a professional member of the Firefox community is able to resolve.

About a year ago I made the huge mistake in accidentally deleting my Firefox browser and thus all the files associated with it. It was a major loss for me because hundreds of bookmarks of sentimental value were wiped away. I immediately tried to salvage the deleted files using a 'drilling' software, and have been left with the Firefox profile with thousands of media inside of it. I now have folders separating each file type of the retrieved data (jar, zip, cfb, db3, h, itl, m, odt, prproj, textClipping, xib, xlsx, xml, xmp, ico, jpg, png, ps, psd, tiff, webp). I've been casually searching through it since the accident searching for anything resembling bookmark files, but with no luck. I hold out hope that somewhere in the 5GB mass I can find a ghost file of my bookmarks embedded somewhere.

Is it possible I will find the bookmarks somewhere? Does Firefox archive the bookmarks data in multiple spots in the profile folder? Is it possible I will find the bookmarks if I search hard enough?

[short webm capture of plumbed folder] webmshare.com/yKdBo

Ερώτηση από aneasyusernametoremember 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I get a blank screen,despite reinstalling and none of the dropdowns work

I'm using a Mac, OS 10.7.5. Firefox has worked perfectly on it for years. Today it is just showing a blank screen with just the traffic light buttons in the top left corn… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using a Mac, OS 10.7.5. Firefox has worked perfectly on it for years. Today it is just showing a blank screen with just the traffic light buttons in the top left corner. None of the dropdown menus work. he Safe Mode dialogue is also completely blank when I try that. I have tried reuploading Firefox and have deleted the prefs file. Nothing seems to work....

Ερώτηση από JezMacB 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από John99 5 έτη πριν