Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not close tabs (with "x" or keyboard shortcut)

I cannot close tabs. They open and function properly, except when it comes to closing the tab. This is regardless of whether I use the "x" to try to close out or the ke… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot close tabs. They open and function properly, except when it comes to closing the tab. This is regardless of whether I use the "x" to try to close out or the keyboard shortcut. It is happening both at home (Mac Snow Leopard) and work (Windows - not sure what year). I'm on the latest version of Firefox (3.6.8) for both.

This happened

A few times a week

== Several days ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από dacwho 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cache Sticking in 3.6.8 on Mac OS X

I'm a developer and I use Firefox as my primary browser. Since upgrading, I have to manually clear the cache every time I make a change to a stylesheet, some javascript -… (διαβάστε περισσότερα)

I'm a developer and I use Firefox as my primary browser. Since upgrading, I have to manually clear the cache every time I make a change to a stylesheet, some javascript - even html sometimes - before I see the change. I've set my offline storage to 0mb. Nothing seems to help.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Every time I open Firefox on my new MacBook, I get the icons that appear when it is first downloaded.

One icon that appears is the one prompting to move it into the applications folder, along the blue one (flat box shaped, with the white Firefox icon, and a slot in the fr… (διαβάστε περισσότερα)

One icon that appears is the one prompting to move it into the applications folder, along the blue one (flat box shaped, with the white Firefox icon, and a slot in the front, on the right side of the screen). I can't get these to stop reappearing.

This happened

Every time Firefox opened

== I first downloaded the most recent Firefox (3.6.8)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks toolbar is not showing up

I upgraded my firefox browser and since the upgrade I cannot find or reinstall my bookmarks toolbar. I have tried reinstalling firefox but nothing has brought it back. … (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded my firefox browser and since the upgrade I cannot find or reinstall my bookmarks toolbar. I have tried reinstalling firefox but nothing has brought it back.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ralphbusdriver 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Sometimes I need to open a new window and want it to be a duplicate of the window already open. How do I do that?

Sometimes I need to open a new window and want it to be a duplicate of the window already open. How do I do that?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can't get rid of the Adobe Contribute Toolbar

I installed Adobe CS5. It installed the Contribute 6.0 Toolbar. Ever since then, FF runs incredibly slow, so I am trying to get rid of it. Going to Tools --> AddOns a… (διαβάστε περισσότερα)

I installed Adobe CS5. It installed the Contribute 6.0 Toolbar. Ever since then, FF runs incredibly slow, so I am trying to get rid of it. Going to Tools --> AddOns and removing the Contribute Toolbar does not fix it (upon restarting, it shows Contribute was just installed). I've tried trashing CS5, FF, and FF profile files and then reinstalling FF. Contribute is still there! Help!

== I installed Adobe CS5

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από tilki 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

bing maps not working

Bing maps has stopped working completely. I,ve used this extensively in the past. Just stopped August 2, 2010. I Have mac 10.6.4 & Firefox 3.6.8. I don't see an… (διαβάστε περισσότερα)

Bing maps has stopped working completely. I,ve used this extensively in the past. Just stopped August 2, 2010. I Have mac 10.6.4 & Firefox 3.6.8. I don't see any comments or posts on this problem at Bing community forums.

URL of affected sites

http://www.bing.com/maps/

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από moose53 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I merge all of the new FF windows that are open into one window with multiple tabs? Safari has a merge windows feature that I like. This is really nice when conducting reasearch on multiple sites at the same time.

When I clik on weblinks they all open into new windows making it somewhat painful to clik on window in the menu bar to go to each new page. I would rather have a feature… (διαβάστε περισσότερα)

When I clik on weblinks they all open into new windows making it somewhat painful to clik on window in the menu bar to go to each new page. I would rather have a feature that would allow me to merge all of those individual windows into tabs within one page.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I (A blind user) need voiceover support for mozilla thunderbird. when will it be done?

Gentlemen, I recently lost what was left of my eyesight and can no longer function in large print mode. I have attempted to get mac's VoiceOver to work with your thunderb… (διαβάστε περισσότερα)

Gentlemen, I recently lost what was left of my eyesight and can no longer function in large print mode. I have attempted to get mac's VoiceOver to work with your thunderbird app, but to no avail. it will not read my active mail pane. I do not have the time or patience to want to dump a perfectly good product otherwise and migrate my mail to apples mail app (which has less features). I need to know WHEN VoiceOver support will be operational. I can't function without my mail.

This happened

Every time Firefox opened

I first started using VoiceOver.

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-us) AppleWebKit/533.17.8 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.1 Safari/533.17.8

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't update. It downloads and says 'unable to verify the integrity of the incremental update', so it downloads the complete update package

Firefox won't update. It downloads and says 'unable to verify the integrity of the incremental update', so it downloads the whole version. But this doesn't work. Even if … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox won't update. It downloads and says 'unable to verify the integrity of the incremental update', so it downloads the whole version. But this doesn't work. Even if I download using Safari it won't install.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to I get a link with a "Mail to" address to open up a Compose window in my Yahoo mail, rather than in the Mail progrom on my Mac. I do not use the Mac Mail program.

How to I get a link with a "Mail to" address to open up a Compose window in my Yahoo mail, rather than in the Mail progrom on my Mac. I do not use the Mac Mail program. … (διαβάστε περισσότερα)

How to I get a link with a "Mail to" address to open up a Compose window in my Yahoo mail, rather than in the Mail progrom on my Mac. I do not use the Mac Mail program.

This happened

Not sure how often

== always

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Web Pages keep scrolling up and down, even though I stopepd the manual scrolling on the mouse

When I scroll a page down rapidly, and then stop, the page keeps scrolling down even though the mouse wheel is no longer scrolling down. I believe this is a Firefox issu… (διαβάστε περισσότερα)

When I scroll a page down rapidly, and then stop, the page keeps scrolling down even though the mouse wheel is no longer scrolling down. I believe this is a Firefox issue, because in the same exact page in Safari, it doesnt do it.

This happened

Every time Firefox opened

== Ever since I started using the latest Firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Tabbing through fields skips drop-down lists on v3.6.8

Used to be able to tab to a drop-down, and it would be selected. Now it is just skipped. I can't find a preference for this. I AM on a new MacBookPro. At home, on old Pow… (διαβάστε περισσότερα)

Used to be able to tab to a drop-down, and it would be selected. Now it is just skipped. I can't find a preference for this. I AM on a new MacBookPro. At home, on old Power PC iMac, with older version of FF, it works fine.

This happened

Every time Firefox opened

== I installed newest FF on new MacBook Pro

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από asaavedra78 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

overflow:hidden conflict with ordered lists (ol li) ?

I have an ordered list (ol) and I need to restrain each item to a certain width. When I use overflow:hidden firefox no longer uses my list item styles (turns it into an u… (διαβάστε περισσότερα)

I have an ordered list (ol) and I need to restrain each item to a certain width. When I use overflow:hidden firefox no longer uses my list item styles (turns it into an unordered, unbulleted list)

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to always open links in a new tab, so you don't have to hit the back button all the time

I was wondering if there is a way, or maybe even an add on, that allows me to open every single link I click on in a new tab. This would be especially helpful in Google s… (διαβάστε περισσότερα)

I was wondering if there is a way, or maybe even an add on, that allows me to open every single link I click on in a new tab. This would be especially helpful in Google searches because I don't want to be click the back button many times to get to my original search.

Thanks

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hopw to open a new window of the same page (duplicate window)?

When I open a new window I want Firefox to open a duplicate of the page I'm on. If I open a new window it always opens my homepage window. This happened Every time Fire… (διαβάστε περισσότερα)

When I open a new window I want Firefox to open a duplicate of the page I'm on. If I open a new window it always opens my homepage window.

This happened

Every time Firefox opened

== this is not a bug. it is a feature needed if it's not already available.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Recent Firefoix update had an ADD-ON that allows CUSTOM LOOK to page/tool bar area etc. I chose one and wish I hadn't. HOW DO I undo this? CANNOT FIND any preference for it now.

I went through the features and add-ons available with recent (approx. 1 month ago) UPDATE of Firefox. One thing I chose was a gimmick that adds color and graphics to (I … (διαβάστε περισσότερα)

I went through the features and add-ons available with recent (approx. 1 month ago) UPDATE of Firefox. One thing I chose was a gimmick that adds color and graphics to (I believe) the SHELL of all pages. I don't really like it: find it too hard to read my tool bar and other info at top. I want to REMOVE THIS and have STANDARD SHELL. I can find NOTHING within my preferences that will lead me to the (NO idea what it is called) add-on involved. I want to know HOW TO FIND IT and HOW to REMOVE IT. Thanks!!

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can I find internet history if firefox is uninstalled?

Hi, Firefox was uninstalled on my computer, is there anyway to access the internet history when this program was in use? Is it anywhere on my hard drive? If I reinstall… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, Firefox was uninstalled on my computer, is there anyway to access the internet history when this program was in use? Is it anywhere on my hard drive? If I reinstall it, would the history be available? Thanks so much for your help.

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_1; en-us) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 11 έτη πριν