Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Key site-map pages

I inadvertently clicked on something that has triggered two elements to show up on certain webpages. use website in screen reader mode or Key site-map pages It appears … (διαβάστε περισσότερα)

I inadvertently clicked on something that has triggered two elements to show up on certain webpages. use website in screen reader mode or Key site-map pages It appears in the top left corner of the page - see images attached.

Question: how do I turn this off? Thanks

Ερώτηση από william37 3 ημέρες πριν