Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

warn on quit

It's so frustrating that the keyboard shortcut for closing tabs is right beside the one to quit Firefox. I've lost countless hours because of this, and it's so easy to ac… (διαβάστε περισσότερα)

It's so frustrating that the keyboard shortcut for closing tabs is right beside the one to quit Firefox. I've lost countless hours because of this, and it's so easy to accidentally do. Is there a way to keep this from happening? A simple "Are you sure" confirmation dialog would be great, or I really like the Chrome "hold command-Q" to exit feature. This seemingly simple function is proving extremely difficult to accomplish.

Yes, I'm aware of session restore, but (1) It does not preserve my window arrangement. I use multiple desktops for various tasks, and they each have related browser windows. (2) I need to see webpages exactly as they were when I opened them. Sessions expire, dynamic pages are refreshed, content is removed etc. That is all lost.

I do not want to disable session restore completely. It can still be useful. But, I do not want to trigger session restore automatically every time. Manual activation is ideal.

regarding: "browser.tabs.warnOnClose" I do not want a warning for closing multiple tabs. I often have many windows open and that warning gets annoying. It also doesn't prevent me from accidentally quitting when I only have one tab open.

I tried setting browser.warnOnQuit to true, but it's ignored.

I simply want a confirmation when I use the keyboard shortcut to QUIT. That's it. No side effects. Can Firefox do this?

Ερώτηση από MountainManJoe 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Spell checker not working

Hi Guys and Girls, For the love of all that is keeping me alive at the moment please help solving the issue of spell checker not working. I have a new MacBook Pro and set… (διαβάστε περισσότερα)

Hi Guys and Girls,

For the love of all that is keeping me alive at the moment please help solving the issue of spell checker not working.

I have a new MacBook Pro and setup Firfox by installing it and siging in to sync.

The spell checker does not underline the words as I type here or in Google or WhatsApp Web.

Also when I right click no language opion appears.

I does work in Gmail for some weird reason.

After follwing a suggestion of installing an add-on dictionary and resarting Firefox, no change came about.

See attached for more...

Thanks in advance for your help.

Ερώτηση από schalas 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Restore previous session

Hi. I would like to restore my previous session when I open Firefox (last version of the browser installed). The option is turned on, but nothing happens when I close the… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. I would like to restore my previous session when I open Firefox (last version of the browser installed). The option is turned on, but nothing happens when I close the browser and I open it again. The support says I should see "Restore previous session" after "New Private Window", but this option is not there. In the history, the list of recently closed tabs is always empty, there are juste one or two links in the recently closed windows (it seems to be a random list). Can someone help me ? I don't understand why it doesn't work. Thank you :)

Ερώτηση από ape 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FONT DISPLAY ISSUE PERSISTS

Since the last (?) update, sometime in the spring months this year, Firefox has not been able to display website fonts correctly. Often times part of the fonts turn to qu… (διαβάστε περισσότερα)

Since the last (?) update, sometime in the spring months this year, Firefox has not been able to display website fonts correctly. Often times part of the fonts turn to question marks, and the problem just turned even worse: even sites that I use regulary turned to complete mess – ALL TEXT. What the hell is wrong?

And NO, preference settings have no effect whatsoever.

Ερώτηση από JR 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Sorting Bookmark Folders

Can Bookmark folders get sorted automatically so that they appear withing the context of all sorted bookmarks, rather than at the top? (I mean within the context of a boo… (διαβάστε περισσότερα)

Can Bookmark folders get sorted automatically so that they appear withing the context of all sorted bookmarks, rather than at the top? (I mean within the context of a bookmarked folder.) For example, suppose I have a Bookmarks Folder called Folder A. Its contents look like: Folder Folder Bookmark Bookmark...

But what i want is: Bookmark Bookmark Folder Bookmark Folder (Alpha order assumed.) I want them strictly alpha, regardless of file/folder property, as displayed in 'ls -l'. Having to do this manually is annoying.

Ερώτηση από bluecrab22 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

DOH not encrypting some items

While trying to understand why maps.google.com would not connect I opened "about:networking" and looked at the http list and noticed that maps.google.com and "ocsp.digice… (διαβάστε περισσότερα)

While trying to understand why maps.google.com would not connect I opened "about:networking" and looked at the http list and noticed that maps.google.com and "ocsp.digicert.com where not encrypted using https.

Can anyone tell me why https on FF which is configured to use D.O.H. does not show all connections using port 443? Enclosed is the list.

Ερώτηση από Mace2 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από BenzJamin129 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox 82.0.2 I cannot export bookmarks

Hi all I am running firefox 82.0.2 and I cannot export my bookmarks to html When I take the jon file and check it on another browser many bookmarks are missing like a lot… (διαβάστε περισσότερα)

Hi all

I am running firefox 82.0.2 and I cannot export my bookmarks to html

When I take the jon file and check it on another browser many bookmarks are missing like a lot

Is there a tool I can use that will export my bookmark -- so the job gets done and I will remove my current version of firefox

Thank you all

Ερώτηση από Jesus 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

new print menu terrible

The latest version 84.0.1 for Mac now opens a new print menu, which is terrible. How do I force it to go away and permanently default to "print using the system dialog",… (διαβάστε περισσότερα)

The latest version 84.0.1 for Mac now opens a new print menu, which is terrible. How do I force it to go away and permanently default to "print using the system dialog", which "Firefox help" never heard of. I can't find any way to get rid of it. It is a hateful change to Firefox, I hate it and my sister is in tears. She hates computers anyway. Seniors can't handle these dramatic changes.

Ερώτηση από jmaroon452 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is using far too much RAM

Wow... I just updated and am trying to use Firefox as my default browser yet again, however, yet again, it's RAM usage is ruining an otherwise good relationship. Why does… (διαβάστε περισσότερα)

Wow... I just updated and am trying to use Firefox as my default browser yet again, however, yet again, it's RAM usage is ruining an otherwise good relationship. Why does this browser guzzle RAM so hungrily? I had to reboot it as I couldn't type any longer, without waiting every few letters before seeing them on the screen, and I've got 60 Gigs of RAM. But Firefox was using 22 of them!

This has obviously been an ongoing issue for years, both from my experience, and the 2,000 threads that come up in response to this issue. Come on guys, it can't be this impossible to create a functional browser that is more RAM efficient, what's the problem?

Oh, and it sure would be nice, given 2,000 results from my search, to be able to filter them by date. I'm using version 84, so threads dealing with version 50 or so, aren't going to be of much help...

Ερώτηση από StevenCee 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Side View Window Error

Cannot display my history in my sidebar. Receive this message: XML Parsing Error: no root element found Location: chrome://browser/content/places/bookmarksSidebar.xhtml … (διαβάστε περισσότερα)

Cannot display my history in my sidebar. Receive this message:

XML Parsing Error: no root element found Location: chrome://browser/content/places/bookmarksSidebar.xhtml Line Number 1, Column 1:

Cannot find a way to fix.

Ερώτηση από chief1622 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από battistelori 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Office 365 cookie issue

I have configured FF to block all cookies under "Browser Privacy" the custom setting allows "Choose which trackers and scripts to block. and I selected "all cookies". Kno… (διαβάστε περισσότερα)

I have configured FF to block all cookies under "Browser Privacy" the custom setting allows "Choose which trackers and scripts to block. and I selected "all cookies". Knowing that all cookies will be blocked I logged into office 365 and allowed manually cookies through "view page info" I then selected "set cookies" to allow expecting full access to office 365 mail, but this did not occur. What happened is I logged into office 365 and could see the icons and my login name but could not read the mail.

Office 365 gave the message "we couldn't sign you in please try again" yet I could see my log in name and the office 365 icons for mail, calendar etc.. just not the actual data. If I allow cookies in Browser privacy (which i take it allows cookies always) it woks.

I bring this up because it seems like something is missing in cookies that is not represented in FF.What is the difference between browser privacy cookies and allowing it through view page permissions? Can anyone offer an explanation?

Ερώτηση από Mace2 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Print Box never shows a thumbnail of the page(s) to be printed.

I am running an iMAC 27 using mac OS X Catalina (10.15.7) When I select Print from the Hamburger drop-down (or by any other method -- I prefer MD + P) I get the familiar … (διαβάστε περισσότερα)

I am running an iMAC 27 using mac OS X Catalina (10.15.7) When I select Print from the Hamburger drop-down (or by any other method -- I prefer MD + P) I get the familiar printer box but there seems to be NO WAY to see the thumbnail of the page or pages to be printed. For me this is votal because I often print selected pages from a large document or web view.

I am attaching a screen shot of what I get with FIREFOX.

Is this a systemic fault with Firefox or am I just in the dark?

Ερώτηση από Samuel 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Jonathan Watt 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks Toolbar doesn't display bookmarks

I have it so the bookmarks toolbar only shows up on a new tab, and my new tab page is the Firefox Home page. For a few days when I opened a new tab, the Bookmarks Toolbar… (διαβάστε περισσότερα)

I have it so the bookmarks toolbar only shows up on a new tab, and my new tab page is the Firefox Home page. For a few days when I opened a new tab, the Bookmarks Toolbar showed my bookmarks + folders, but now when I open a new tab, the Bookmarks Toolbar is empty. My bookmarks still exist, they just don't show up.

Ερώτηση από nguyencgh 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Increase text size of bookmarks font

Is there a way to increase the size of the font of bookmarks? They are so small and hard to read. It seems like there used to be an extension that did this but it no long… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a way to increase the size of the font of bookmarks? They are so small and hard to read. It seems like there used to be an extension that did this but it no longer works. Thanks!

Ερώτηση από ivelasq 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

deleting search bar autofill

So I accidentally searched the letter "g" when trying to go to Google. Now whenever I type "g", instead of Google showing up as the top option, it shows searching the let… (διαβάστε περισσότερα)

So I accidentally searched the letter "g" when trying to go to Google. Now whenever I type "g", instead of Google showing up as the top option, it shows searching the letter "g" as a top option and I keep accidentally returning to search the letter "g" instead of going where I want to. I've tried deleting every bit of browser history available out of desperation, but it does nothing to get rid of it. I saw someone say that pressing "shift" + "delete" while highlighting that search option on a Mac would get rid of it, but that does nothing either. Please help, this is extremely annoying.

Ερώτηση από elizabethjdiener 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 έτος πριν