Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

warn on quit

It's so frustrating that the keyboard shortcut for closing tabs is right beside the one to quit Firefox. I've lost countless hours because of this, and it's so easy to ac… (διαβάστε περισσότερα)

It's so frustrating that the keyboard shortcut for closing tabs is right beside the one to quit Firefox. I've lost countless hours because of this, and it's so easy to accidentally do. Is there a way to keep this from happening? A simple "Are you sure" confirmation dialog would be great, or I really like the Chrome "hold command-Q" to exit feature. This seemingly simple function is proving extremely difficult to accomplish.

Yes, I'm aware of session restore, but (1) It does not preserve my window arrangement. I use multiple desktops for various tasks, and they each have related browser windows. (2) I need to see webpages exactly as they were when I opened them. Sessions expire, dynamic pages are refreshed, content is removed etc. That is all lost.

I do not want to disable session restore completely. It can still be useful. But, I do not want to trigger session restore automatically every time. Manual activation is ideal.

regarding: "browser.tabs.warnOnClose" I do not want a warning for closing multiple tabs. I often have many windows open and that warning gets annoying. It also doesn't prevent me from accidentally quitting when I only have one tab open.

I tried setting browser.warnOnQuit to true, but it's ignored.

I simply want a confirmation when I use the keyboard shortcut to QUIT. That's it. No side effects. Can Firefox do this?

Ερώτηση από MountainManJoe 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Lost passwords after updating Firefox

I downloaded the recommended update by Firefox for our browser. Apparently, I inadvertently did not carry the passwords over in the application or something. I am so up… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded the recommended update by Firefox for our browser. Apparently, I inadvertently did not carry the passwords over in the application or something. I am so upset with myself because I no longer have any passwords. I chose Firefox many years ago for the convenience of having our many passwords securely and readily available. Now I have nothing! All our financial and medical accounts have passwords and I can no longer get them. PLEASE HELP

I still am unable to get my Firefox profile password. I don't remember and I cant sign on. I am using Firefox as my search engine but I cannot update nor organize my bookmarks because I don't have my password for the Firefox account. I'm almost ready to give Firefox the boot!!! PLEASE HELP

Ερώτηση από n.b.munhofen 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από kevin.keismith 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook is glitching due to Firefox browser

Hi! For several days I've been unable to check notifications and click emoticons on FB. I just spoke with a tech who checked other browsers (Chrome, Safari) as well as my… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! For several days I've been unable to check notifications and click emoticons on FB. I just spoke with a tech who checked other browsers (Chrome, Safari) as well as my phone and I was able to do both with them all. But I still can't in Firefox. I've checked to make sure I'm updated, and I am. So she suggested I reach out to you. Should I try uninstalling Firefox and re-installing? I'm assuming I'll lose my history? Thank you!

Ερώτηση από tea4thee 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Trainmanhowe 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Two windows open every time I click on an email link

I am running on a new iMac. Every time I click on an email link two windows open. One window is my the home page I have set up and the second is the page that the email… (διαβάστε περισσότερα)

I am running on a new iMac. Every time I click on an email link two windows open. One window is my the home page I have set up and the second is the page that the email link takes me to. How do I have Firefox just open the window I go to via the link? This never happened before on my old system

Ερώτηση από dagord9 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Rick 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

PDF download button needs Save As

I'm on Mac. When I open a PDF in Firefox I get a print button and a download button. The download button does not offer a Save As option. It simply uses the name used in … (διαβάστε περισσότερα)

I'm on Mac. When I open a PDF in Firefox I get a print button and a download button. The download button does not offer a Save As option. It simply uses the name used in the browser - often this is a number or day or some other appellation that is less useful than allowing me to rename the PDF myself. Chrome offer to rename the file before saving but I hate Chrome.

Maybe I'm overlooking something?

Ερώτηση από junk8 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Philip 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Spell checker not working

Hi Guys and Girls, For the love of all that is keeping me alive at the moment please help solving the issue of spell checker not working. I have a new MacBook Pro and set… (διαβάστε περισσότερα)

Hi Guys and Girls,

For the love of all that is keeping me alive at the moment please help solving the issue of spell checker not working.

I have a new MacBook Pro and setup Firfox by installing it and siging in to sync.

The spell checker does not underline the words as I type here or in Google or WhatsApp Web.

Also when I right click no language opion appears.

I does work in Gmail for some weird reason.

After follwing a suggestion of installing an add-on dictionary and resarting Firefox, no change came about.

See attached for more...

Thanks in advance for your help.

Ερώτηση από schalas 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Logins & Passwords: Can I save multiple different logins on same webpage

For a website I have created two different accounts. However, Firefox Lockwise allows me to save only one. Is there a way of saving two different logins/passwords on the … (διαβάστε περισσότερα)

For a website I have created two different accounts. However, Firefox Lockwise allows me to save only one. Is there a way of saving two different logins/passwords on the same web page? Thanks TS

Ερώτηση από t.stratopoulos 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από arturox 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Box Model Highlight

Hi, I am using Firefox Developer Edition and I am always using DevTools. While I was working, box model disappeared. Can anyone help me? Basically what i want to say is,… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I am using Firefox Developer Edition and I am always using DevTools. While I was working, box model disappeared. Can anyone help me?

Basically what i want to say is,

In this video feature name called Box Model disappeared. [Mozilla Org]

Ερώτηση από mehmetali.kus 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"Firefox prevented this page from automatically redirecting to another page."

"Firefox prevented this page from automatically redirecting to another page." I keep getting this error whenever I try a Google search. Then after I select "allow", it go… (διαβάστε περισσότερα)

"Firefox prevented this page from automatically redirecting to another page." I keep getting this error whenever I try a Google search. Then after I select "allow", it goes to a Yahoo search bar, which totally sux. Not good!

Ερώτηση από mburmester 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not working properly

I'm using a Macbook Pro with High Sierra and Firefox is causing multiple issues - black screen of death (massive problem), extensions not working (even though they're 'al… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using a Macbook Pro with High Sierra and Firefox is causing multiple issues - black screen of death (massive problem), extensions not working (even though they're 'allowed'), cookies not be accepted (even on pages they're allowed) so sites not loading. Now google isn't working. I've deleted Firefox, run first aid, shut down and restarted multiple times and it's not having any effect. Any ideas?

Ερώτηση από rccc 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Aberrant script file

When I was using Firefox a box appeared asking to open a script file for Firefox. I suspected it was suspect so I saved the file and then tried to eliminate the box. Atte… (διαβάστε περισσότερα)

When I was using Firefox a box appeared asking to open a script file for Firefox. I suspected it was suspect so I saved the file and then tried to eliminate the box. Attempts at clicking Cancel or clicking the red circle in the corner failed to eliminate the box. Calling customer support at Apple told me to restart the computer. Restarted I booted Firefox and the aberrant box was gone. Apple support told be to resart the computer if the box reappeared. Question: Does Firefox need a copy of the aberrant script file? If so Firefox tech support should email me.

Ερώτηση από rmspool 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

phishing url

How would a browser treat a URL with reserve characters, specifically the forward slash? sample link: https://amazon .com/prime_day_deals/xyz .info Please note, I adde… (διαβάστε περισσότερα)

How would a browser treat a URL with reserve characters, specifically the forward slash?

sample link: https://amazon .com/prime_day_deals/xyz .info

Please note, I added a space before the dot.

Would this link work, in sending the traffic to xyz .info as opposed to the legit amazon.com?

Ερώτηση από ataide.rick 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Password Manager Question

For one of my passwords a mysterious "X" pops up in the username portion of the login, plus an invalid password. I found it in "login and passwords" section of the menu b… (διαβάστε περισσότερα)

For one of my passwords a mysterious "X" pops up in the username portion of the login, plus an invalid password. I found it in "login and passwords" section of the menu bar and removed it. It still appears when I go back to login. Is this something to be concerned about?

Ερώτηση από Jimmy 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox "balking" while in Facebook?

I've been using Firefox for years without any issues. I recently added Facebook Container to my add-ons. Guess I can't tell if it's working, or not, but... I have been ha… (διαβάστε περισσότερα)

I've been using Firefox for years without any issues. I recently added Facebook Container to my add-ons. Guess I can't tell if it's working, or not, but...

I have been having some real issues in FB for a few weeks, now, and am wondering if it is because of Facebook Container.

Responses are very laggy and jerky. When I place my cursor onto the Like button, the other options take some time to pop up. They will also take some time to show up once I click on them. If I accidentally cursor over the date and time line under a person's name, that black pop up box will stay popped up for a long, long time. That wouldn't be so bad, but it often covers text I'm trying to read. Often, when I try to click on the Like button, especially for a picture, it will lag, then the picture will pop open. In general, FB is just very laggy and jumpy.

Any ideas? Could it be FB Container causing these issues?

Ερώτηση από TanBrae 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν