Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

sign in

i had firefox account with sync and monitor. I will not reconize my email to sign in. I had to create a new account with the same email that i used before?\ How do i spea… (διαβάστε περισσότερα)

i had firefox account with sync and monitor.

I will not reconize my email to sign in.

I had to create a new account with the same email that i used before?\

How do i speak to someone from Mozilla firefox

i need to find out what happened to my original account with all my saved preferences

Ερώτηση από mike-taylor1 23 ώρες πριν

Diiferentiate three top bars of window

How can I differentiate the top three bars of the browser window. If they are all light gray and I have two or three windows open, it is easy to click the wrong area. … (διαβάστε περισσότερα)

How can I differentiate the top three bars of the browser window. If they are all light gray and I have two or three windows open, it is easy to click the wrong area.

Ερώτηση από michaelskarl 20 ώρες πριν