Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Tabs Reopen after Close is Unreliable

Tabs to not reliably reopen after closing Firefox. The latest occurrence, but not the only one, was after updating macOS 13 on a Mac Mini M1 using current version of Fire… (διαβάστε περισσότερα)

Tabs to not reliably reopen after closing Firefox. The latest occurrence, but not the only one, was after updating macOS 13 on a Mac Mini M1 using current version of FireFox.

I have read multiple help pages and double and triple checked settings. My work around has been to Bookmark All Open Tabs each time I close FireFox or shutdown the Mac - doable but a nuisance.

Suggestions appreciated

Ερώτηση από doc.debit 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

drag and drop to my desktop from FF no longer functioning

Hi there. I have a MacBook Air. It is running on 13.2.1 (22D68), which I think is Ventura. A couple of days ago I noticed that while I can still download any attachment… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there. I have a MacBook Air. It is running on 13.2.1 (22D68), which I think is Ventura. A couple of days ago I noticed that while I can still download any attachment to the browser from gmail or hotmail, I can no longer drag and drop to my desktop. I have tried the download/drag and drop to my desktop capability on Safari from both gmail and hotmail, and it works fine. This seems to be a Firefox issue. Can you please tell me what I need to do to fix this issue? Thank you so much! Firefox is the best! James H.

Ερώτηση από jameshewitt 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 5 μήνες πριν