Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Does Firefox have a run option to download and install a new Program?

Can I install new program from the Internet onto my PC without having to down load it first to my hard drive and the running the install program? With IE I can just choos… (διαβάστε περισσότερα)

Can I install new program from the Internet onto my PC without having to down load it first to my hard drive and the running the install program? With IE I can just choose run to install a download without having to save it first to my PC like with Firefox.

Ερώτηση από hbsimon 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από SaintsFan 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I turn of sounds in my browser so I can listen to music while I surf?

I am listening to music on my computer. As I surf the net various websites play sounds I don't want to hear. How can I silence the browser? I can't turn down the volume o… (διαβάστε περισσότερα)

I am listening to music on my computer. As I surf the net various websites play sounds I don't want to hear. How can I silence the browser? I can't turn down the volume on my computer because I can't hear my music?

Ερώτηση από SnoLepard 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I create a short cut to a web page I am viewing on my MAC in Firefox?

I want to be able to create a short cut (to place on my desktop) to web pages that I use frequently, how can I do this on my Mac using firefox?

Ερώτηση από sacsac 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"awesome bar" width won't change anymore, tried mutiple positions for flexible space, nothing worked

Recently swapped google searchbar and awesome bar positions. Now I can no longer adjust the width of either search bar. I tried inserting a flexible space between them, a… (διαβάστε περισσότερα)

Recently swapped google searchbar and awesome bar positions. Now I can no longer adjust the width of either search bar. I tried inserting a flexible space between them, and mutiple other positions. No luck. Thanks

Ερώτηση από IdoStuff 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to open the main browser when only the download window is open ?

Many times I have closed the browser by accident, or when to many windows are open and just cleaning up... normally this happens when a download is being done and then wh… (διαβάστε περισσότερα)

Many times I have closed the browser by accident, or when to many windows are open and just cleaning up... normally this happens when a download is being done and then when trying to open the browser again it is not allowed for an instance is already running. Is there a way to open the browser back up just from the download window ?? This does cause the pausing and retry of the download of course, but when doing large files ... gigers, many times I have lost it completely, is there a way around this besides the obvious do not close ?

Ερώτηση από dreardan 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Helper7677 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Location Bar

I've just downloaded FF3.6 to my two PCs. The big green button at the far left of Location Bar is green on my XP PC but blue on my Vista PC. Shouldn't it be the same colo… (διαβάστε περισσότερα)

I've just downloaded FF3.6 to my two PCs. The big green button at the far left of Location Bar is green on my XP PC but blue on my Vista PC. Shouldn't it be the same color on both (whether green or blue)?

Ερώτηση από Johnwhitmarsh 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Helper7677 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I display the number of messages in a message folder under version 3.1.2?

I want to display the number of messages (read and unread) next to the folder name as in my previous version. I used to go to Tools...Options...Advanced...General Tab and… (διαβάστε περισσότερα)

I want to display the number of messages (read and unread) next to the folder name as in my previous version. I used to go to Tools...Options...Advanced...General Tab and check "Show expanded columns in the folder pane".

Ερώτηση από Mike4754 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Helper7677 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

what is the add on where the tab history shows on a new tab

My computer crashed. I am now reconstructing Firefox. I had an add on where when opening a new tab, previous opened websites were listed (a photo of the page visited a… (διαβάστε περισσότερα)

My computer crashed. I am now reconstructing Firefox. I had an add on where when opening a new tab, previous opened websites were listed (a photo of the page visited along with others in a listed to the right). What add on is this

Ερώτηση από jam742 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I view complete theme hidden under open tabs

I downloaded theme PGA golf but cannot see theme as it is hidden under open tabs - and I cannot close all tabs !! How can I view full theme then load up tabs or better st… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded theme PGA golf but cannot see theme as it is hidden under open tabs - and I cannot close all tabs !! How can I view full theme then load up tabs or better still close everything and see full theme on screen .

Ερώτηση από DavidK 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Does FFox have an AutoFillForm capability like Safari, or will one be coming?

This AutoFillForm feature is so useful that I seldom use Firefox and consider Safari indispensable. If FFox had it it would be much more useful.

Ερώτηση από mudflap 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

In View menu, clicked Full Screen, got full blank screen. How get out of Full Screen?

I experimented with clicking Full Screen, and got a full completely blank screen with no place to click any command to get back to normal. I feel lucky that clicking var… (διαβάστε περισσότερα)

I experimented with clicking Full Screen, and got a full completely blank screen with no place to click any command to get back to normal. I feel lucky that clicking various keys at the top of the keyboard and closing the laptop restored normality, but there has to be a better way.

Ερώτηση από corvu 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I configure firefox 3.6+ to stop giving websites my firefox version, OS version, screen resolution or any other data?

I am using noscript and adblock but when I go to sites to test browser security and privacy I see some sites that can detect browser version and OS version even without u… (διαβάστε περισσότερα)

I am using noscript and adblock but when I go to sites to test browser security and privacy I see some sites that can detect browser version and OS version even without using any scripts..

How can I use about:config, or some other method to prevent Firefox 3.6 from sending out any data to any website in regards to OS version and browser version?

Ερώτηση από defcon54321 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When Firefox crashes, the tabs return, but I have to start (and remember) where I was in each video?

I often have a dozen vids open, and am some distance into each of them... 5 minutes, 10 mins, whatever. Firefox (or my system) crashes. The tabs restore - but each of … (διαβάστε περισσότερα)

I often have a dozen vids open, and am some distance into each of them... 5 minutes, 10 mins, whatever. Firefox (or my system) crashes. The tabs restore - but each of the vids is at the beginning. Is there a way for Firefox to remember exactly how far into each of these dozen or 2 dozen vids I was when the crash occurred - and then return me to that point?

Ερώτηση από lurkedq 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I disable (disappear) menuitem labels that have "..." suffix appended to them?

This works in css menuitem[label="New Window"] { display: none !important; } to get rid of labels but when I try to get rid of something with "..." at the end such as "Pr… (διαβάστε περισσότερα)

This works in css

menuitem[label="New Window"] { display: none !important; }

to get rid of labels but when I try to get rid of something with "..." at the end such as "Print..." it won't work!

What is wrong?

Ερώτηση από defcon54321 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Helper7677 10 έτη πριν