Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

I can't update Firefox with Microsoft Word installed

I've tried quite a few times to download the latest version of Firefox. It will download and install but as soon as I close the window and later open it it asks to instal… (διαβάστε περισσότερα)

I've tried quite a few times to download the latest version of Firefox. It will download and install but as soon as I close the window and later open it it asks to install the latest version and none of my passwords are saved (which they always have been with previous updates). I suspect it has something to do with Microsoft Word which I recently installed.

Ερώτηση από trkychsr57 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Duplicate install after upgrading from 66.0.5 to 67 on Windows

I can't use the auto updater for various reasons, so I usually upgrade FF by downloading the stub, which then updates my installation. During the upgrade to 67 though, it… (διαβάστε περισσότερα)

I can't use the auto updater for various reasons, so I usually upgrade FF by downloading the stub, which then updates my installation. During the upgrade to 67 though, it created a seperate installation in "C:\Program Files" instead of updating the existing one in AppData\Local. Since I didn't want to re-configure everything (especially Multi Account Containers) I removed the wrong installation and tried again. Same issue. As a workaround, downloading the full offline installer worked, and it even happily detected my existing installation and went to upgrade it

Ερώτηση από äymm 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από äymm 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not installing window 7 64 bit , black & white screen only if install directly from 3rd party site

Hello guys, trying to install firefox in window 7 64 bit, but getting an error, when I am downloading the installer and trying to install then getting an error which I ha… (διαβάστε περισσότερα)

Hello guys,

trying to install firefox in window 7 64 bit, but getting an error, when I am downloading the installer and trying to install then getting an error which I have attached in the screenshot,

and when I try to download firefox from third party website then it just shows a black or white screen without any URL bar, just shows a header bar with firefox name that's it.

Ερώτηση από pank786 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Cannot download firefox to W10 PC with IE, the exe. file is there, but goes no further. Neil holmes

I have a PC with newly installed large, 1.4tb, drive, Windows 10. CANNOT download Firefox, nor Chrome, nor any other alternative to IE. Downloads the exe. file then "Do … (διαβάστε περισσότερα)

I have a PC with newly installed large, 1.4tb, drive, Windows 10. CANNOT download Firefox, nor Chrome, nor any other alternative to IE. Downloads the exe. file then "Do you want to open this file" answer "open", then nothing. Something is blocking the downloads. Neil Holmes

Ερώτηση από semloh 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 2 έτη πριν