Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

unable to open website on to the latest version V96

We are able to open website on previous versions older than 96. and facing below issue . The page isn’t redirecting properly. This problem can sometimes be caused by dis… (διαβάστε περισσότερα)

We are able to open website on previous versions older than 96. and facing below issue .

The page isn’t redirecting properly. This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.

Also we check solution and applied as per your help portal but still facing same difficulty , please help regarding this .

Ερώτηση από pritam25deshmukh 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 μήνες πριν

Firefox 96 Not Working - Workaround/Temp Fix

Firefox 96 stopped working for me this morning :( A workaround/temporary fix is to disable (set to false) http3 in about:config. https://news.ycombinator.com/item?id=299… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 96 stopped working for me this morning :(

A workaround/temporary fix is to disable (set to false) http3 in about:config.

https://news.ycombinator.com/item?id=29918052

Ερώτηση από Bob 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από DartanianTheMagnificent 3 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

Firefox is hanging.

Firefox worked fine for about 20 minutes but now it's hanging. I tried downloading the latest version, changed the places.sqlite filename to places.sqlite.old but nothing… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox worked fine for about 20 minutes but now it's hanging. I tried downloading the latest version, changed the places.sqlite filename to places.sqlite.old but nothing works. Help!

Ερώτηση από suroora 4 μήνες πριν

Απάντηση από SUMOsJR 4 μήνες πριν

Firefox Unable to play Prime Videos & Netflix Videos

I'm on the latest version of Firefox, and it's unable to play videos on Amazon.com & Netflix.com. Neither did the one before 96.0. I first saw this on Netflix.com an… (διαβάστε περισσότερα)

I'm on the latest version of Firefox, and it's unable to play videos on Amazon.com & Netflix.com. Neither did the one before 96.0. I first saw this on Netflix.com and when the tech started asking questions about my operating system, I knew they had pulled a fast one. Now Amazon.com has done the same thing with Firefox. This browser should be hiding the underlying operating system, because it's not necessary. I can use both websites with Chrome and have no issue. The same version of Firefox is on my laptop, but it has no problems because that thing is on Windows 10.

I won't bother with all the nonsense written about troubleshooting, because this is strictly the functionality of those websites peeking under the browser to check the O.S. Firefox needs to fix this hole immediately! You're messing with my money now. Monopolies shouldn't be able to control our hardware like this; they're not paying for any of it.

Oh, my TV is having a problem with the apps, so I was forced to watch videos with my computer instead. My laptop screen is too small and can't have my booming speakers connected to it. My desktop monitor is 34".

Ερώτηση από King Ray 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

Firefox cannot load websites but other browsers can, But if you wait for several minutes or an hour it works again.

Hi, I know this already Faqs about this problems: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can But the things is, it's not works at… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I know this already Faqs about this problems: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can But the things is, it's not works at all. Even it could, it only for few minutes and the problems keeps appears. And oddly, If you ignore it for several minutes or an hour, Firefox suddenly can open websites again. This problems keep appears in my 2 laptop. I already try anything including reinstall firefox, and it's just temporal solutions. Can you check what actually happened? Cause this problems not only me but also the other users. I already ask my colleague and my friend, they have same problems, and the solution you give isn't working at all. Thank you.

Ερώτηση από I.E. 4 μήνες πριν

Απάντηση από SUMOsJR 4 μήνες πριν

[LINUX] GeckoMain crazy CPU usage, behavior as if no internet access

A few days ago there was a Firefox update and this morning suddenly GeckoMain started (out of nowhere) using the CPU at 80% (which lead to the CPU fan going nuts). I open… (διαβάστε περισσότερα)

A few days ago there was a Firefox update and this morning suddenly GeckoMain started (out of nowhere) using the CPU at 80% (which lead to the CPU fan going nuts). I opened the gnome system monitor and it showed that GeckoMain was overusing the CPU. There's also a process running called "Privileged Content". For as long as this additional process is running, Firefox is behaving as if there were no internet access - infinite time to load any page and if left undisturbed, after a while Firefox closes with a crash message. Also, for as long as this problem is happening, simply closing Firefox with the X button doesn't close it - GeckoMain is still running and the only way to actually close the browser is "killall GeckoMain". So I removed all extensions one by one in order to make sure it's not an extension causing this. It's not. Even after removing all extensions the problem continued which lead me to believe something in my prefs.js is causing it. There were so many things modified in about:config over the years that I have no idea which one might be causing the problem. I have uploaded the prefs.js file here, so that you can review it, if needed: https://drive.google.com/file/d/1j-EAaeBrcawRfzrIr4n9Pg6IyvM9zROV/view?usp=sharing

At the moment I'm writing this question through Waterfox bc Firefox is unuseable with this problem.

Ερώτηση από rado84 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από rado84 4 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

firefox won't load

without any kind of warning firefox stopped working this morning. not a single web page will load. i switched to edge and went back to the ff settings page to retrieve a … (διαβάστε περισσότερα)

without any kind of warning firefox stopped working this morning. not a single web page will load. i switched to edge and went back to the ff settings page to retrieve a login. there i saw an alert that my password for ff might have been compromised. i changed it in edge and now i'm signed out and clicking 'sign-in' just gives me the spinning wheel. any help would be much appreciated!

Ερώτηση από tiburonfirst 4 μήνες πριν

Απάντηση από Seburo 4 μήνες πριν

web site opening

Good day, I have a problem with Mozilla Firefox. After few minutes of working i cannot open any website and even refresing not helps (only coled Firefox and open again he… (διαβάστε περισσότερα)

Good day,

I have a problem with Mozilla Firefox. After few minutes of working i cannot open any website and even refresing not helps (only coled Firefox and open again helps). I reinstaled Firefox and still problem shows up. Could you hel me in this case?

Ερώτηση από jakubczarnyrodvad 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από SUMOsJR 4 μήνες πριν

Firefox not connecting to websites.

I have cleared the cache and cookies and I have reinstalled Firefox but I am not able to connect to any site. Reinstalling fixed the issue for about 15 minutes but it is … (διαβάστε περισσότερα)

I have cleared the cache and cookies and I have reinstalled Firefox but I am not able to connect to any site. Reinstalling fixed the issue for about 15 minutes but it is now not connecting again. I remoted onto my work machine, and that machine also has the same issue with fire fox. Chrome is working fine on both machines. I have restarted my machines and my router.

Ερώτηση από imartinson 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από SUMOsJR 4 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

Firefox 96.0 stop working not loading any websites

Firefox opens and loads the home page; however, no links work and no tab loads. It's version 96.0. I tried to do an update check, but in never connected after 20 minut… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox opens and loads the home page; however, no links work and no tab loads. It's version 96.0. I tried to do an update check, but in never connected after 20 minutes. I have 3 other browsers that work perfectly , but firefox won't do anything but sit and spin. I can't even log into my modem using a gigabit wired connection. Please help!

Ερώτηση από dandaplanman 4 μήνες πριν

Απάντηση από SUMOsJR 4 μήνες πριν

Firefox wont work anymore

After I had some problem with wifi I restarted my laptop, all other browsers work but Firefox.. I restarted it several times but nothing changed. when lunched it does not… (διαβάστε περισσότερα)

After I had some problem with wifi I restarted my laptop, all other browsers work but Firefox.. I restarted it several times but nothing changed. when lunched it does not load webpages. hangs

Ερώτηση από giansays 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από SUMOsJR 4 μήνες πριν

Firefox 96.0 stop working not loading any websites

Hello guys, I just dont understand what its with Firefox like 10 minutes ago just with no errors or making sompting to it dose not load any websites at all. No crash erro… (διαβάστε περισσότερα)

Hello guys,

I just dont understand what its with Firefox like 10 minutes ago just with no errors or making sompting to it dose not load any websites at all.

No crash errors no nothink, it opens but when i whant to browse anythink its not woorking.

The only think i see on firefox help > about its Checking for updates loading.

I reboolted my pc, router....etc

IE & Chrome works only firefox not.

Anyone have this issue ?

Ερώτηση από CristianD 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από SUMOsJR 4 μήνες πριν

Firefox doesn't load any pages, crashes on restart.

So firefox doesn't load any webpages, can't check for updates and when I try to open it in Troubleshooting mode it crashes (or when i try anything that requires a restart… (διαβάστε περισσότερα)

So firefox doesn't load any webpages, can't check for updates and when I try to open it in Troubleshooting mode it crashes (or when i try anything that requires a restart such as clearing startup cache, Refresh Firefox etc. , it crashes). It also crashes when quitting with Command + Q.

What I have tried: Basically everything stated in this article: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can

I also saw that firefox can't check for updates, so I'm guessing it can't connect to the internet? (Other browsers work fine: Safari, Chrome)

OS: MacOs 12.1 Monterey CPU: Apple M1 Pro 8C/14C RAM: 16GB

I don't have MacOS or any firewall active.

Ερώτηση από lecezar2014 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από SUMOsJR 4 μήνες πριν

Problems after update

On my main profile I cant access a single site. Ive tried Google, Facebook, Instagram, adobe, and many others. Not a single one will open. but if I switch to another prof… (διαβάστε περισσότερα)

On my main profile I cant access a single site. Ive tried Google, Facebook, Instagram, adobe, and many others. Not a single one will open. but if I switch to another profile Im completely fine. Acts just like it should. This all happened today when Windows 10 update was being installed.

Ερώτηση από strat468 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από strat468 4 μήνες πριν

Firefox does not open pages

Hi I can not open pages at all with firefox. With google chrome pages are opening correctly .This happens to many computers in different networks. I have also tried to … (διαβάστε περισσότερα)

Hi

I can not open pages at all with firefox. With google chrome pages are opening correctly .This happens to many computers in different networks. I have also tried to disable all addons and restart firefox same thing happens. I have tried also in network settings with no proxy same thing happens. I have tried also to enable network.dns.disablePrefetch again same thing happens.

Ερώτηση από gpetrom 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από gpetrom 4 μήνες πριν

Browser revs up my memory and doesn't connect to the internet

The browser revs up my memory and doesn't connect to the internet until finally it crashes. I'm on windows 11 Please advise Best regards Sune … (διαβάστε περισσότερα)

The browser revs up my memory and doesn't connect to the internet until finally it crashes.

I'm on windows 11

Please advise

Best regards Sune

Ερώτηση από W.J.Stokes 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από W.J.Stokes 4 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

Firefox

As of today Firefox does not open any websites, though Safari does. I am on an iMac and on High Sierra and until today all was well and has been for very many years. Ther… (διαβάστε περισσότερα)

As of today Firefox does not open any websites, though Safari does. I am on an iMac and on High Sierra and until today all was well and has been for very many years.

There is no error message, just New Tab with a dot moving left and right

Ερώτηση από robin.frith 4 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 4 μήνες πριν