Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

what does the letter i with a circle and a dot mean next to the padlock on the web address mean

what does the letter i with a circle and a dot mean next to the padlock on the web address mean

Ερώτηση από happyjack 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I close all the tabs, how do I get the FireFox Home (default) tab instead of automatically shutting down Firefox?

When I close the final tab, I do not want Firefox to shut down. I'd like the FireFox Home (default) tab to show instead.

Ερώτηση από krpc7 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not download images to save as JPEG- Only save All Files

When attempting to save pictures from the internet the only option get is save as all files. I am unable to change my default to JPEG in settings.

Ερώτηση από poex 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από RobertJ 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can I restore cleared downloads?

So I just hit the "clear down loads" link instead of search downloads by mistake. I have not saved all of those downloads to my hard drive yet. Is there any way to restor… (διαβάστε περισσότερα)

So I just hit the "clear down loads" link instead of search downloads by mistake. I have not saved all of those downloads to my hard drive yet. Is there any way to restore that list?

Ερώτηση από tbexrick 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

one click access for bookmarks

New Firefox user here. Successfully imported my folders and individual favorites from Google. Currently, they are located under: All Bookmarks Bookmark Tool From Google… (διαβάστε περισσότερα)

New Firefox user here. Successfully imported my folders and individual favorites from Google. Currently, they are located under: All Bookmarks Bookmark Tool From Google Chrome Imported from IE I want to be able to access my bookmarks in one click like IE Favorites or GC Imported from IE 1. Where do I move them to?, and 2. How do I access the folders and the individual favorites in one click? Thanks, Ray

Ερώτηση από rakeit 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I want to move my tabs to a different order. I don't want my tabs to automatically be moved out of the order I have them in.

I had one of my gmail accounts open on the left side of the tab bar (Tab1). When I opened a different gmail account (Tab2) in a new tab both Tab 1 and Tab 2 moved to th… (διαβάστε περισσότερα)

I had one of my gmail accounts open on the left side of the tab bar (Tab1).

When I opened a different gmail account (Tab2) in a new tab both Tab 1 and Tab 2 moved to the right side of the line of tabs.

That is not where I want them!!!!!!!

1) Before yesterday this would not happen.

I tried to move Tab1 and Tab2 back to the left side of the Tab bar where they would have been until you messed up Firefox

2) Before yesterday I could move the tabs to any position on the Tab Bar.

I want to know that when I open a to know my tabs will open on the right side of the tab I am working in without moving the original tab to the right side of the row of tabs. Which is how it was in the past.

I want to the ability to move the tabs to any location on the tab bar restored.

There isn't anything that I can find in Options that can fix this issue.

Ερώτηση από Deb47 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Deb47 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I don't use any apps or google on my phone? does this mean that I can't use Firefox anymore?

Firefox update now says that more than 1 device is required. I only use Google on my PC. I've disabled all apps and Google on my phone and I won't use them on my phone. D… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox update now says that more than 1 device is required. I only use Google on my PC. I've disabled all apps and Google on my phone and I won't use them on my phone. Does this mean that I can't use Firefox anymore?

Ερώτηση από bebopblues 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από bebopblues 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

have downloaded firefox and gone through account setup and now when I try to open it directs me to fire.com

as in the question it takes me to www.fire.com

Ερώτηση από steplois46 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

backup/restore versus import/export html

So I want to archive/backup my bookmarks. I see that I can "Backup" and "Restore" to/from a json file, or I can "Export Bookmarks to HTML" and then "Import Bookmarks from… (διαβάστε περισσότερα)

So I want to archive/backup my bookmarks. I see that I can "Backup" and "Restore" to/from a json file, or I can "Export Bookmarks to HTML" and then "Import Bookmarks from HTML". Moz support suggests doing the former, though I know the latter works. Why would I do one instead of the other? FWIW, the html file I get is 8MB, while the json file is just 1MB. This seems positively screwy to have two completely separate ways of doing backups. What are these functions intended to be for? Maybe these are intended to allow porting bookmarks to/from different browsers?

Ερώτηση από danll 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do i set up a Firefox account?

I find no information instructing how to set up a firefox account. The only info says how to set up a "Sync" account. If this is the same thing, it should say so. I wa… (διαβάστε περισσότερα)

I find no information instructing how to set up a firefox account. The only info says how to set up a "Sync" account. If this is the same thing, it should say so. I want to know how to set up a Firefox account

Ερώτηση από pastorjd58 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από James 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pocket (which I turned OFF) grabs ALL my bookmarks so I have to edit them into my bookmarks list; can I completely disable it?

Pocket was OK for a while, but about a week or so ago it started taking the URL whenever I clicked on Bookmarks in the Firefox menu (on a Mac running 10.12.6). I keep my … (διαβάστε περισσότερα)

Pocket was OK for a while, but about a week or so ago it started taking the URL whenever I clicked on Bookmarks in the Firefox menu (on a Mac running 10.12.6). I keep my bookmarks organized in a folder structure, so this makes me go back to the Bookmarks menu and choose Edit This Bookmark. I changed the value given in the instructions to disable it to FALSE as instructed, and restarted Firefox just in case. BUT it still acts the same way, grabbing the Bookmarks. I don't WANT Pocket. If anyone can tell me how to get it to stop working I would really appreciate it. Thank you for any help.

Ερώτηση από DrDave 1 έτος πριν

Απάντηση από Wesley Branton 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

There isn't a + sign next to my current tab.

Lost all my tabs in an update. Now the new tab isn't next to the current tab. No + next to it. How can I restore to how it was?

Ερώτηση από sympatica 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Fingerprinting protection doesn't work in FF67, try https://amiunique.org

Firefox 67 is suppose to block fingerprinting when activated in the security/privacy settings. Well, try this french site : https://amiunique.org and see what can be read… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 67 is suppose to block fingerprinting when activated in the security/privacy settings. Well, try this french site : https://amiunique.org and see what can be read from your system and browser. I'm wondering how can it be possible to block fingerprinting other than giving false/random/generic data and be like everyone, not unique...

Ερώτηση από rouelle 1 έτος πριν

Απάντηση από oneofthedamons 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Adding gmail or outlook 16 to the customized toolbar

I had ms outlook mail which I uninstalled, on my toolbar, but now have MS Office 2016 as my email or should I say outlook 2016. The 'mail' icon in FF customized toolbar,… (διαβάστε περισσότερα)

I had ms outlook mail which I uninstalled, on my toolbar, but now have MS Office 2016 as my email or should I say outlook 2016. The 'mail' icon in FF customized toolbar, still brings up the old outlook, which of course is a blank page. I've moved the mail icon back to the 'bookmark toolbar items', restarted ff browser and moved the 'mail envelope' back into the toolbar. Same problem. It brings up an old email that no longer exists except for 'Choose which account to send the email from' and 'cancel'. I can't type in the blue box and there's no place to add the correct email. I hope I'm explaining this right so someone can steer me in the right direction.

Ερώτηση από sonnyboy1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από sonnyboy1 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

export mozilla bookmarks to another PC using mozilla browser

Dear Friends .... How to copy mozilla bookmarks list from xp and export them to win 7 pro & wins 10 using same browser. Thank you very much!

Ερώτηση από peppermark 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I find my plug ins or extensions?

It used to be very easy to navigate and add an extension or plug in. You could always find a list of your plug ins/extensions and if they were active or not. I cannot f… (διαβάστε περισσότερα)

It used to be very easy to navigate and add an extension or plug in. You could always find a list of your plug ins/extensions and if they were active or not. I cannot find anything. Can someone help? I am using a mac and Firefox is my browser. Sorry if this sounds stupid but I have not checked it in a while and now I cannot find anything. Thank you

Ερώτηση από RobinSky 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Debian Stretch 64 bit AMD I cannot download Firefox version 62.0.2

First of all, I am not qualified to use Linux, although I have been running it for several years with mixed success. I recently installed Firefox version 62.0, which is … (διαβάστε περισσότερα)

First of all, I am not qualified to use Linux, although I have been running it for several years with mixed success. I recently installed Firefox version 62.0, which is not great, although it is much better than Debian's Firefox ESR.

I used some special method which turned up on a DuckDuckGo search. As a preliminary step, it had me install something called Snap. The whole installation process was simple, virtually automatic. However, since Sept 21, I have been receiving notices that Firefox is unable to download version 62.0.2. I have also been unable to download v. 62.0.2 manually.

I used the "locate" command which indicates that several Firefox files are in directories such as "/var/lib/snapd/desktop/applications/firefox_firefox.desktop," among others. I suppose that Firefox is looking for a certain file in a directory, which is in one of these snap or snapd directories.

I am reluctant to attempt to uninstall ver.62.0, and then attempt to install ver.62.0.2. I believe I could download and install the ver.62.0.2 tarball, if I knew what directory to download it to. Can you tell me what the name of that directory? If so, I might be able to find that directory in the snap or snapd directories that I have.

Thank you for your courtesy and patience in assisting with this matter.

Ερώτηση από Box_Elder 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Box_Elder 2 έτη πριν