Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why i can´t erase this page?? file:///C:/ProgramData/AppthgildeMs/snp.sc

When i start the firefox this page shows up, file:///C:/ProgramData/AppthgildeMs/snp.sc And i can´t delete that... i don´t know how this page shows up... but it is anoyin… (διαβάστε περισσότερα)

When i start the firefox this page shows up, file:///C:/ProgramData/AppthgildeMs/snp.sc And i can´t delete that... i don´t know how this page shows up... but it is anoying se this page every time i start the firefox.. i want to delete it. how can i do that?? sorry for my bad english, i´m Portuguese.

Ερώτηση από ClaudioF 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Something on my system keeps changing my Home Page. I went through all the options and cannot determine what it is. Any help would be very nice.

I set Home Page to www.yahoo.com, a few seconds later it changes to http://searchinterneat-a.akamaihd.net/"a string of letters". I ran McAfee and did not detect any Virus… (διαβάστε περισσότερα)

I set Home Page to www.yahoo.com, a few seconds later it changes to http://searchinterneat-a.akamaihd.net/"a string of letters". I ran McAfee and did not detect any Virus. I ran Malbytes and did not detect any malware. Any help will be much appreciated.

Ερώτηση από reh06 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stop the Options tab from opening when I start Firefox 43.0.3?

When I start Firefox, 2 tabs open by default, my homepage and also the Options tab. How do I stop the Options tab from opening when I start Firefox? Have tried to sele… (διαβάστε περισσότερα)

When I start Firefox, 2 tabs open by default, my homepage and also the Options tab. How do I stop the Options tab from opening when I start Firefox? Have tried to select "Home Page:", however, by default, Firefox does not allow only the Home Page to open by itself, but will only allow "Use Current Pages" and adds "about:preferences" as a second homepage by default.

Ερώτηση από mac7494 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Yahoo has hijacked my new tab

Firefox v40.0.3, Win7 64-bit SP1 and up-to-date. Somehow, probably due to a recent software install, Yahoo has hijacked my new tab behavior and I can no longer get to the… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox v40.0.3, Win7 64-bit SP1 and up-to-date.

Somehow, probably due to a recent software install, Yahoo has hijacked my new tab behavior and I can no longer get to the New Tab tiles that I could do before when I create a new tab or new window (ctrl-t or ctrl-n). I have:

1. Changed the about:config browser.newtab.url entry to about:newtab; it was www.yahoo.com. 2. Removed Yahoo from the list of search engines and ensured that Google was at the top. 3. Followed the process at https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-new-tab-page but I cannot find the cog icon on the New Tab page since I can't get a tab with the tiles (i.e. I can find the New Tab controls referred to on https://support.mozilla.org/en-US/kb/hide-or-display-sites-new-tab-page).

I would really like my tiles back.

Ερώτηση από djmast 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why Can't I change Home Page, boxes are grayed out?

I am trying to change my home page, but can not type anything in because boxes are grayed out. TY

Ερώτηση από esilver719 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What do I do if I get the "your connection is insecure" for the Firefox start screen itself?

All the solutions for "your connection is insecure" error message are for other websites, not the Firefox start screen itself. I started to get this message all of a sudd… (διαβάστε περισσότερα)

All the solutions for "your connection is insecure" error message are for other websites, not the Firefox start screen itself. I started to get this message all of a sudden on 2 different computers. What is going on? And what can I do to go back to using Firefox?

Ερώτηση από suzel 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

MAC Yosemite, when I open Firefox I get two windows, when I click on a link in mail, it opens a window not a tab.

I have place the FireFox icon in the dock. When I click to open FireFox it opens two windows both with the homepage. When clicking on a link in Mail, it will open a win… (διαβάστε περισσότερα)

I have place the FireFox icon in the dock. When I click to open FireFox it opens two windows both with the homepage. When clicking on a link in Mail, it will open a window behind the first window rather than open in a tab. There used to be a preference re: opening links, but since it was useful, it seems that Apple has removed that option, unless it is hidden somewhere I can't find it.

Ερώτηση από Jacesgrammie 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

CAN'T SET HOME PAGE

this problem with setting my home page I have tried all the obvious options my Computer tech guy also tried to resolve this but still can't so can anyone resolve this pro… (διαβάστε περισσότερα)

this problem with setting my home page I have tried all the obvious options my Computer tech guy also tried to resolve this but still can't so can anyone resolve this problem i can't even set a blank page in options even when i click on set default ??.

Ερώτηση από crocketbear 4 έτη πριν

Απάντηση από crocketbear 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Page not found error

FF 58.0.2 64-bit Windows 7 64-bit My home page is http://www.weatheroffice.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html Frequently, when I open FF, I get the following error: "P… (διαβάστε περισσότερα)

FF 58.0.2 64-bit Windows 7 64-bit

My home page is

http://www.weatheroffice.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html

Frequently, when I open FF, I get the following error:

"Page Not Found (HTTP 404)

The page requested could not be found at this location.

If you navigated using a bookmark, we suggest you delete it or update the bookmark pointing to this site"

However, when I highlight the url in the address box, copy it, then paste it into a new tab, the page opens. The address is exactly the same in the new tab as in the one giving the error message.

I've scanned for malware, rootkits, viruses - all for nothing.

I've uninstalled and re-installed FF - no change.

Can anyone advise what else I can do, please?

Ερώτηση από gwilki 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I change my default search engine from Google to Duckduckgo?

When I open Firefox my search engine always shows Google. I wish to get rid of Google. How can I do that? Thank you.

Ερώτηση από mdmnd 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I open Firefox I get the message "This address is not valid". What does this mean?

I have just installed Firefox. When I try to open the program, I get the message "This address isn't valid". Why do I get this message? How do I correct Firefox so tha… (διαβάστε περισσότερα)

I have just installed Firefox. When I try to open the program, I get the message "This address isn't valid". Why do I get this message? How do I correct Firefox so that it opens with my browser?

Ερώτηση από BooBoo 4 έτη πριν

Απάντηση από BooBoo 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When i open Firefox it opens 2 tabs..

The first one is https://www.mozilla.org/en-US/firefox/40.0.3/firstrun/ and second one is viceice.com. I have already checked my extensions and plugins but there was no p… (διαβάστε περισσότερα)

The first one is https://www.mozilla.org/en-US/firefox/40.0.3/firstrun/ and second one is viceice.com. I have already checked my extensions and plugins but there was no problem. ill attach a pic, so i am wondering on why my mozilla always opens 2 tabs everytime and when i change my homepage in the settings it automatically changes back to viceice.com for no reason

Ερώτηση από Hazim.Hanif 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

home page and preferences tabs opening when i start firefox

I have the most up todate version of firefox, but when i open a new session of firefox, i get 2 tabs. 1 is my homepage and the other page is my preferences. I had googel… (διαβάστε περισσότερα)

I have the most up todate version of firefox, but when i open a new session of firefox, i get 2 tabs. 1 is my homepage and the other page is my preferences.

I had googeled this and also looked through the settings for firefox, but i cannot figure out how to rememdy it.

Ερώτηση από cadetchris 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do i stop new tabs from opening when i hit the home button?

I have 2 tabs that open when I start Firefox. when I am surfing, and hit the home button, it opens new tabs to take me to my home page. How do I prevent this?

Ερώτηση από grantbnl 1 έτος πριν

Απάντηση από FFus3r 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since latest update on Firefox I get tabs automatically opened for Ghostery and Youtube HD

Using Firefox 66.0.2 (64 bit) on a Macbook pro OS 10.14.4. Firefox has been my default browser for years but this issue has appeared since the last update of Firefox. Whe… (διαβάστε περισσότερα)

Using Firefox 66.0.2 (64 bit) on a Macbook pro OS 10.14.4. Firefox has been my default browser for years but this issue has appeared since the last update of Firefox. When Firefox is opened I get three tabs: one for my home page (Duckduck go), one for Ghostery settings, and one for Youtube HD settings. If I close Ghostery and YTHD the same thing will occur the next time Firefox is opened. At first I thought that the preferences to Ghostery and YTHD needed to be set (or reset), but these changes are not updated. I checked preferences of Ghostery and YTHD upon opening Firefox (when the additional tabs open) and preferences are not updated? Have no idea why this change is happening.

Ερώτηση από gm19 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν