Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

'No video with supported format and MIME type found' issue

Hello everyone, sorry for the long post. For the last 3 days, I have been experiencing a very frustrating issue with videos posted ONLY on Facebook. Every time I try to o… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone, sorry for the long post.

For the last 3 days, I have been experiencing a very frustrating issue with videos posted ONLY on Facebook.

Every time I try to open a Facebook video, the Facebook player opens (the one where you can see comments and likes on the right side), and Firefox gives the impression that the video is loading. But after a while, a 'cross' appears in the middle of the screen, below which 'No video with supported format and MIME type found' is written [Kindly refer to the attached screenshot].

Prior to this problem, I had NEVER, in 2 years, experienced any issue whatsoever with playing ANY videos on the Web. Firefox just suddenly decided to stop playing Facebook videos.

WHAT I ALREADY TRIED: - Reload video pages and play them again (FAILED) - Clear cache, cookies and restart Firefox (FAILED) - Start Firefox in Safe Mode (FAILED) - Uninstall Flash Player, try to play videos with the default Firefox player (any video on the Web would play, but Facebook videos FAILED) - Enable the Open H264 Cisco codec (FAILED) - Changing a few values in about:config *(such as media.directshow.enabled) to true/false (FAILED) - Refresh Firefox from https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings (FAILED)

ADDITIONAL INFORMATION: - I use Firefox 35.0.1 and have no other browser (besides the default Internet Explorer 6 which I never use) - I use Windows XP SP3 Professional - I have not downloaded/installed any software/extension/add-on which could have caused this problem

I still love Firefox, and have no intention of migrating to a competitor's browser, which is why I hope a prompt solution shall be found. As well, I am not considering dropping XP SP3 anytime soon; it is very stable and fulfills my requirements.

Thanking you for your time.

Ερώτηση από EL20 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

force complete page refresh

I would like to be able to completely refresh all scripts, images and code (absolutely everything on the page) when I click refresh for a tab. I am a web designer and fi… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to be able to completely refresh all scripts, images and code (absolutely everything on the page) when I click refresh for a tab. I am a web designer and firefox often serves up old content, regardless of whether I manually empty the cache or click refresh multiple times on a page. I tried some chanegs in the config file too which I saw for earlier versions of firefox but they don't seem to have helped. Any suggestions similar to cmd-shift-r that force a complete refresh of a page would be very much appreciated. Even if there is a way to turn caching off completely so that surfing the web was slower that would be preferable to be able to test site updates correctly. I use firebug so if there is an option in there for forcing full refresh of pages that could also help. I am using the most current version of firefox (43.0.4). Thanks

Ερώτηση από eyetooth 4 έτη πριν

Απάντηση από Qantas94Heavy 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox can't establish a connection to the server at www.nsanedown.com

Please tell me what to do to solve this problem. This is the only site that Firefox keeps giving me the attached message for. Not using a proxy and firewall is not causin… (διαβάστε περισσότερα)

Please tell me what to do to solve this problem. This is the only site that Firefox keeps giving me the attached message for. Not using a proxy and firewall is not causing any problems. You can use my email as long as this problem can be fixed.

Ερώτηση από Ore1 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can not access google.com and some other https sites but not all.

Yesterday I installed FF 43.0 - 64bit. I did as clean install as I could, uninstalled old version, and deleted from HDD every "mozilla" and "firefox" directory I could fi… (διαβάστε περισσότερα)

Yesterday I installed FF 43.0 - 64bit. I did as clean install as I could, uninstalled old version, and deleted from HDD every "mozilla" and "firefox" directory I could find. Since then, I am unable to access next sites (I believe list is not complete): https://www.google.com/ https://www.facebook.com/ https://www.google.com/maps https://www.google.rs/?gws_rd=ssl

Error msg is alwaays the same: "You have asked Firefox to connect securely to www.google.com, but we can't confirm that your connection is secure. Normally, when you try to connect securely, sites will present trusted identification to prove that you are going to the right place. However, this site's identity can't be verified. What Should I Do? If you usually connect to this site without problems, this error could mean that someone is trying to impersonate the site, and you shouldn't continue. This site uses HTTP Strict Transport Security (HSTS) to specify that Firefox only connect to it securely. As a result, it is not possible to add an exception for this certificate. Technical details: www.google.com uses an invalid security certificate. The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be sending the appropriate intermediate certificates. An additional root certificate may need to be imported. (Error code: sec_error_unknown_issuer)"

Sites that I can normaly access with this FF are: https://support.mozilla.org/en-US/ https://translate.google.com/ https://mail.google.com/

All other browsers can access all sites without problems.

Ερώτηση από DrStrangeloveSR 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't select from drop down menus on any website

I am on OSX.7.5 (old machine, cannot update.) Was just upgraded to Firefox 41.0.1. I can no longer select from any drop down list on any website. Prior to the upgrade, I … (διαβάστε περισσότερα)

I am on OSX.7.5 (old machine, cannot update.) Was just upgraded to Firefox 41.0.1. I can no longer select from any drop down list on any website. Prior to the upgrade, I could always select from drop down menus or autofill. There have been no other updates to any other software prior to this problem showing up. A few examples are: - I go to a website where it is asking for Name, Address, etc. The window shows up with prior entries, but I cannot highlight and select any option. - I am entering data such as credit card info, where I am required to select entries for the card type, expiration date, etc. Again, I cannot highlight or select my entries.

In most cases, I can type the entry (the whole thing, not just the first few characters) and hit "enter," to fill in the field. However, this is both annoying and does not always work.

I have restarted in Safe mode; no change to this problem. I have tried using autofill-type AddOns; still get the same problem.

Any ideas? Thanks.

Ερώτηση από techgal56 4 έτη πριν

Απάντηση από techgal56 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I print to file? When I try to print to file and name the output file, I receive an error "Local Port | Could not open the file: Access is denied."

I'm trying to print a receipt to a PDF since a printer is currently unavailable to me, but I am getting an error that is preventing me from printing to file. Please see … (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to print a receipt to a PDF since a printer is currently unavailable to me, but I am getting an error that is preventing me from printing to file. Please see attached screenshots in chronological order.

Since I am unable to add images directly to this question (page gets hung up trying to upload a 107 KB .jpeg), the screenshots are listed below in the following links:

First: http://i.imgur.com/GTz9A1t.jpg Second: http://i.imgur.com/KIpTpIV.jpg Third: http://i.imgur.com/GTQQaBA.jpg

Ερώτηση από astinad 5 έτη πριν

Απάντηση από John99 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot open pdf files in Firefox.

I cannot open pdf files in Firefox. (I can in Chrome). I tried Menu - Preferences - PDF - Use Adobe Acrobat Professional. Also tried the same with PDF Browser Plugin 2.4… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot open pdf files in Firefox. (I can in Chrome). I tried Menu - Preferences - PDF - Use Adobe Acrobat Professional. Also tried the same with PDF Browser Plugin 2.4.4 Clicking on a PDF link just opens a blank page.

Ερώτηση από Robert5280 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

You Tube Videos Only Play After Computer Restart

I'm a musician and I need access to You Tube videos. I didn't have any luck on their forum, and the Firefox Forum rocks, so: The You Tube videos only play after a comple… (διαβάστε περισσότερα)

I'm a musician and I need access to You Tube videos. I didn't have any luck on their forum, and the Firefox Forum rocks, so:

The You Tube videos only play after a complete computer restart. This is on Windows 7 on a Lenovo laptop.

All I get is the spinning circle. This occurs even if I just put the computer to sleep.

I'm using the HTML5 protocol.

Merely restarting Firefox does not help. Neither does using Internet Explorer.

I'd appreciate any suggestions.

Thanks!

Ερώτηση από Skyscrapersax 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Random buffering that never ends [Flash/HTML5]

So, interesting opportunity to learn something new! ;) What is wrong: buffering. At first I thought I have problems with Flash alone, but this isn't true. Any video [be i… (διαβάστε περισσότερα)

So, interesting opportunity to learn something new! ;) What is wrong: buffering. At first I thought I have problems with Flash alone, but this isn't true. Any video [be it on Youtube or Twitch, Flash player or HTML5 player, doesn't matter] randomly will stop. I will see the buffer "icon" and... nothing happens. Ever. I can leave it for as long as I want, it will not budge. On Twitch.tv it's a bit different, it will pause the stream for a solid minute and then "restart" itself.

Cleared cache, session files, updated Flash, used Ccleaner as well. Don't want to go through creating a new profile yet (a bit of a hassle), trying to figure out what might be causing the issue. As I said, it's very random, sometimes happens in short video on Youtube, sometimes I can watch long videos without much problem. And no, my internet is not the issue, double checked on that.

Any ideas?

Ερώτηση από br0k3n 5 έτη πριν

Απάντηση από br0k3n 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Videos don't load

Ever since some update, Firefox won't load Vines or Tumblr videos, but load YouTube videos, Facebook videos, and pretty much everything else. I've disabled hardware accel… (διαβάστε περισσότερα)

Ever since some update, Firefox won't load Vines or Tumblr videos, but load YouTube videos, Facebook videos, and pretty much everything else. I've disabled hardware acceleration, addons, and tried most (if not every) solution given here.

Ερώτηση από dragonkid828 5 έτη πριν

Απάντηση από dragonkid828 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't open, quit, force quit or finder quit. Help!

I can't open a new window. I can't select preferences. I can't shut it down even when I try to force quit. Going to the finder and shutting down does not work. This p… (διαβάστε περισσότερα)

I can't open a new window. I can't select preferences. I can't shut it down even when I try to force quit. Going to the finder and shutting down does not work. This prevents me from shutting down my computer.

Ερώτηση από nerakbow 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I use dualscreens, whenever I choose fullscreen on Youtube/twitch/... it always go fullscreen on my main monito,anyway to make it fullscreen on other instead?

I have 2 monitors:A and B My setup: work on monitor A (primary one), put firefox browser on monitor B. What I need: I need to play fullscreen on twitch.tv/youtube/... on … (διαβάστε περισσότερα)

I have 2 monitors:A and B My setup: work on monitor A (primary one), put firefox browser on monitor B. What I need: I need to play fullscreen on twitch.tv/youtube/... on monitor B (it always go fullscreen on A whenever I try, even though I putted firefox on B)

Ερώτηση από wiolono 5 έτη πριν

Απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Stop auto redirect; stop country specific code from being added after .com

I'm an American living in Brazil. When I want to visit an international company's USA website, my browser automatically adds .br (Brazil) after .com to take me to the com… (διαβάστε περισσότερα)

I'm an American living in Brazil. When I want to visit an international company's USA website, my browser automatically adds .br (Brazil) after .com to take me to the company's Brazilian website. How do I stop this? Walmart is one (but NOT the only) example. If I type www.walmart.com, I am automatically redirected to www.walmart.com.br. Grrrr ~ so stupidly frustrating!

Ερώτηση από NeraBianco 5 έτη πριν

Απάντηση από NeraBianco 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When Shockwave Flash is enabled it causes flash videos to lag

I just got a new laptop (Acer) with Windows 10. In Firefox 42.0, all youtube videos play fine (because of HTML5, I assume), but Flash videos lag. I set Shockwave Flash i… (διαβάστε περισσότερα)

I just got a new laptop (Acer) with Windows 10. In Firefox 42.0, all youtube videos play fine (because of HTML5, I assume), but Flash videos lag. I set Shockwave Flash in the plugin list to 'Never Activate' and that fixes the lagging. But now some videos on other sites don't show up at all because they need Shockwave Flash (they also lagged before, for your information).

What do you think the problem is? I obviously want to have it enabled all the time, but without all that lagging.

Ερώτηση από Walkdogger 4 έτη πριν

Απάντηση από Walkdogger 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't add items to shopping cart?

Hi, no matter what shopping site I am on, I cannot add items to my shopping cart. I am new to Firefox - was using Chrome before. I've never had this issue. Thank you … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, no matter what shopping site I am on, I cannot add items to my shopping cart. I am new to Firefox - was using Chrome before. I've never had this issue. Thank you Monika

Ερώτηση από MStuart0626 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not open up in Windows 7.

Firefox has stopped working in my computer. I have uninstalled and reinstalled 3 times now, and it will not load up. Many articles online instruct me to clean cookies, … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox has stopped working in my computer. I have uninstalled and reinstalled 3 times now, and it will not load up. Many articles online instruct me to clean cookies, etc. but I cannot do anything if the program doesn't load. It does not even show as loaded in my Windows Task Manager. Please advise.

Ερώτηση από wild4hummies 5 έτη πριν

Απάντηση από wild4hummies 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How To Use Java With Firefox 43.0.4 x64 English British Version?

Hi I'm Using Java Developer Kit 8 Update 66 And Java Runtime Environment 8 Update 66 On My Windows 10 x64 Computer. My Installed Firefox Version Is 43.0.4 x64... I Can't … (διαβάστε περισσότερα)

Hi I'm Using Java Developer Kit 8 Update 66 And Java Runtime Environment 8 Update 66 On My Windows 10 x64 Computer.

My Installed Firefox Version Is 43.0.4 x64...

I Can't Use Java. How Can I Use Java?

Ερώτηση από TweakJC 4 έτη πριν

Απάντηση από James 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to determine which software is performing HTTPS scanning?

In my work computer, Firefox always gives "sec_error_unknown_issuer" error and only on HTTPS sites. I have browsed the forums and understood that this is most probably ca… (διαβάστε περισσότερα)

In my work computer, Firefox always gives "sec_error_unknown_issuer" error and only on HTTPS sites.

I have browsed the forums and understood that this is most probably caused by a sofware that performs HTTPS scanning. (See [this](https://support.mozilla.org/en-US/questions/1030927) and [this](https://support.mozilla.org/en-US/questions/1026631#answer-650916) answer)

However, I really don't know which software is performing the HTTPS scanning exactly.

Is there a way that I can determine which software is doing the HTTPS scanning so that I will be able to add its certificate to Firefox and hence be able to use the Firefox properly?

Thank you very much in advance

Regards

Ερώτηση από utku1 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

group policy

Hi,

Is there any way to administrate Firefox using Group Policy in Windows Server 2012 R2?


Thanks & Regards, Amol S. Sapkal

Ερώτηση από amolsapkal67 4 έτη πριν

Απάντηση από Seburo 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Youtube crashes windows

Apparently, crashing YouTube is no longer compatible with Windows 8. Today I had to restart my computer five times because YouTube freezing and crashing managed to brea… (διαβάστε περισσότερα)

Apparently, crashing YouTube is no longer compatible with Windows 8. Today I had to restart my computer five times because YouTube freezing and crashing managed to break my entire desktop. This only happens with Firefox. Also, YouTube is much slower to load on Firefox, which will most likely make Windows 8 crash more often.

Ερώτηση από SuddenNonsense 5 έτη πριν

Απάντηση από SuddenNonsense 5 έτη πριν