Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I get "Error: invalid_client" when I try to import my Google Contacts into Hello.

When I click the "Import" button in Hello, I get a pop-up Google error page, and no contacts are imported. Entire error is below: 401. That’s an error. Error: invalid_c… (διαβάστε περισσότερα)

When I click the "Import" button in Hello, I get a pop-up Google error page, and no contacts are imported.

Entire error is below:


401. That’s an error.

Error: invalid_client

The OAuth client was not found. Request Details

  scope=https://www.google.com/m8/feeds
  response_type=code
  redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob:auto
  client_id=no-google-oauth-api-clientid

That’s all we know.


Ερώτηση από ChrisKouza 6 έτη πριν

Απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't start a conversation in Firefox "Hello"

Current version of Firefox is 35.1  : Click on Hello button, and then press " Start a conversation" box disappears, and no further chat "window" opens. Click on He… (διαβάστε περισσότερα)

Current version of Firefox is 35.1  : Click on Hello button, and then press " Start a conversation" box disappears, and no further chat "window" opens. Click on Hello button again, and a new chat has been started with the link... but a conversation window never opens. Same problem with version 35.0 and 36.0 (nightly) . On my laptop, Hello works fine. Toggled About:config "loop.throttled" , no help. Turned off Zone Alarm firewall... disabled AVG free.... still nothing. Any help would be appreciated.

Ερώτηση από Otterdog2015 6 έτη πριν

Απάντηση από Otterdog2015 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Problem with Hello.

At times, when I've tried to initiate or to join a conversation, my built-in webcam's light has gone on; but, no image of me or others has appeared. At other times, the w… (διαβάστε περισσότερα)

At times, when I've tried to initiate or to join a conversation, my built-in webcam's light has gone on; but, no image of me or others has appeared. At other times, the webcam's light has not lit; no image of me or others has appeared. Same results with firewall disabled.

Ερώτηση από Detail 6 έτη πριν

Απάντηση από Detail 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I invite someone on Hello????

Having passed all the requirements, I have been invited to invite someone to talk with. Nothing offers a means for "inviting" someone to join me in a video conversation.… (διαβάστε περισσότερα)

Having passed all the requirements, I have been invited to invite someone to talk with. Nothing offers a means for "inviting" someone to join me in a video conversation. How do I invite someone on Hello? Let's pretend I am a real dummy and be detailed.

Ερώτηση από rekkonball 6 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Hello : Stops working two days after using Refresh Firefox and need to Refresh Firefox again to get it working.

I have been experimenting with Firfeox Hello. I have Firefox 35.0.1 on Linux Mint 17.1 but Hello did not work properly. I used Refresh Firefox button on the web site and … (διαβάστε περισσότερα)

I have been experimenting with Firfeox Hello. I have Firefox 35.0.1 on Linux Mint 17.1 but Hello did not work properly. I used Refresh Firefox button on the web site and Hello then worked correctly and is great. Two days later it wasn't working again. I used Refresh Firefox and once more Hello worked fine. that was on Monday and it was working yesterday (Tuesday 24th) but this morning it wasn't working again until I once again used the Refresh Firefox button. But of coourse the conversations which I had set up and used disappeared in the Refresh along with my choice of home page, and other preferences.

I think Hello is a great tool. When it works it means that I no longer need to use Skype etc for most of my contacts. But the need to refresh every two days is a bit of a pain.

Ερώτηση από jwgp1948 6 έτη πριν

Απάντηση από jwgp1948 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why have you forced VoIP on us, with Firefox Hello! Now I'm prohibited from using this browser in the workplace for 'security reasons'. Dumb..

Updated Firefox today, as per the request. We're supposed to keep it up to date for security reasons. Latest update unfortunately forces undesirable feature, Firefox Hell… (διαβάστε περισσότερα)

Updated Firefox today, as per the request. We're supposed to keep it up to date for security reasons. Latest update unfortunately forces undesirable feature, Firefox Hello. Which my manager reports is not exactly 'part of a standard web browser'.

We've taken steps to disable it, for now. But this is an unwelcome security hole, in what used to be a browser. Please don't return to the days of Netscape, where everything is bundled in, or you'll lose me, at my workplace, and at home also. Stick to being a good browser.

Ερώτηση από ViscoDerek 6 έτη πριν

Απάντηση από John99 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FireFox Hello Terms of Service. Is it "TokBox" or "ToxBox"?

see <https://www.mozilla.org/en-GB/about/legal/terms/firefox-hello/> There appears to be a typo in Section 3 on this page, as indicated below. This is presumably a … (διαβάστε περισσότερα)

see <https://www.mozilla.org/en-GB/about/legal/terms/firefox-hello/>

There appears to be a typo in Section 3 on this page, as indicated below. This is presumably a legal document so one would imagine this might have some implications unless it is correct, or were it to be corrected. "3. Features The Service is provided to you in collaboration with TokBox, Inc. (ToxBox is also referred to in this document as a licensor)."

Ερώτηση από a_w_a 6 έτη πριν

Απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Hello with camera upside down (with linux Mint 17)

Hello, I'm running Firefox 36.0.1 and I tried the new Hello addon. Unfortunately my camera appears upside down. This was the same problem I had using Skype and I had to u… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I'm running Firefox 36.0.1 and I tried the new Hello addon. Unfortunately my camera appears upside down. This was the same problem I had using Skype and I had to update libv4l and than worked. Now for Skype it's still working but for Hello the problem is back. (I'm using linux Mint 17) Any suggestion?

Ερώτηση από Alberto 6 έτη πριν

Απάντηση από Mark Schmidt 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF Hello fails.

My friend and I tried to test Firefox's Hello feature but we were unsuccessful. I could "Start a Conversation", send him the link address. He could click on the link and … (διαβάστε περισσότερα)

My friend and I tried to test Firefox's Hello feature but we were unsuccessful.

I could "Start a Conversation", send him the link address. He could click on the link and got a Hello window which had the "JOIN" option. He had to disable the Block Flash extension before it worked. The strange thing is that he got a message saying that "he was the first one to enter the conversation"....wasn't I in the conversation at this point first?

At my end I got nothing telling me to Join or Talk. I never got a window of his video transmission. Nothing I did at my end would ever allow us to talk...nothing was being transmitted between us. My microphone was set to "ALWAYS SHARE" and I do not have a camera.

I did a REFRESH of Firefox to get rid of extensions, shut off my firewall, eliminated my router, but nothing made any difference....we could not talk.

The Hello icon, the smiley face, did turn blue when he joined the conversion and turned dark when he clicked LEAVE. At what point should we be able to talk? As soon as he JOINS?

We are using Firefox 35.0.1 I am using Windows XP service pack 3 and he is using Windows 7

The next day we tried again and when he Joined, he got a message saying "something went wrong". No link that time.

Any ideas that might get Hello working for us?


Suggestions...

There should be positive feedback to tell each side of the conversation that now we can talk. Maybe both ends should have a Join button to click. Maybe a STATUS button to tell us what's what.

I would like to see a tutorial showing 2 windows where one user creates the 

link and the other user JOINS the conversion. Show each stage of the process so that we know what we should see in our testing and when is the link is successful so we can talk. Right now I, as the link creator, am wondering if there is something else I need to do to activate the conversion because nothing is working once he joins.

Ερώτηση από FFuser234 6 έτη πριν

Απάντηση από FFuser234 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

In Firefox Hello, is there a way of overcoming its problem of recognising a videocapture program as the default web camera?

In Firefox Hello I was unable to successfully initiate a conversation until I disabled the "AVmedia Video Capture" program that came pre-installed on my PC as part of the… (διαβάστε περισσότερα)

In Firefox Hello I was unable to successfully initiate a conversation until I disabled the "AVmedia Video Capture" program that came pre-installed on my PC as part of the Cyberlink DVD Suite. This program displayed as the default web camera instead of my Logitech web camera when I was INVITED to join a conversation. When I INITIATED a conversation (I normally run my computer as a User rather than an Administrator) there was no dialog box where I could set the camera, and thus the initiation failed (no video picture of myself).

Ερώτηση από FelixS 6 έτη πριν

Απάντηση από Muhammad_Faizan 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why is firefox sending emails to my contacts from my email address inviting them to learn more about Firefox Hello?

why is firefox sending emails to my contacts from my email address inviting them to learn more about Firefox Hello?

Ερώτηση από clawrence 6 έτη πριν

Απάντηση από philipp 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I try to use 'Hello' I get a message that its not compatible with Firefox ESR. How do I change that. I have the latest version of Firefox, and a home user.

I'm not able to use Firefox Hello. I get a message that it is not available in ESR versions of Firefox. How do I change my version of Firefox? I am a home user and when… (διαβάστε περισσότερα)

I'm not able to use Firefox Hello. I get a message that it is not available in ESR versions of Firefox. How do I change my version of Firefox? I am a home user and when I click the link to update my personal version of Firefox I get a message telling me that I have the latest version. So, I'm stuck. I also used to have a 'Hello' beta link when it first came out (it worked at the time). That link has now expired. Can anyone help me figure out how to establish access to 'Hello'?

Ερώτηση από janelleb 6 έτη πριν

Απάντηση από philipp 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a http api to create a new Firefox Hello conversation?

A new conversation in Firefox Hello until now can be created via button click as described here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hello-video-and-voice-conver… (διαβάστε περισσότερα)

A new conversation in Firefox Hello until now can be created via button click as described here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hello-video-and-voice-conversations-online#w_start-a-conversation

Is there already a http api to create a new conversation? If not: Are there plans to create one? The api should accept a POST request and respond with the newly created conversation url.

Ερώτηση από utzff 6 έτη πριν

Απάντηση από utzff 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I block firefox hello in my business network

We don't allow any kind of chat in the office, and expend lots of time banning facebook, skype, Gmail chat, etc., from our networks. Unfortunately, we rely quite a lot on… (διαβάστε περισσότερα)

We don't allow any kind of chat in the office, and expend lots of time banning facebook, skype, Gmail chat, etc., from our networks. Unfortunately, we rely quite a lot on Firefox for our web interoffice applications (intranet). This seems like another unwanted app we'll have to deal with.

Ερώτηση από Ilde 6 έτη πριν

Απάντηση από philipp 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bad translated word in Russian translation.

Hello! =) Bad translated word in Russian translation. In "Firefox Hello" Tour, first page start text not "Бу то" need "Будь то"

Thank you.

Ερώτηση από lirik90 5 έτη πριν

Απάντηση από Unghost 5 έτη πριν