Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

crash on download AND on upload

Since somewhere last autumn, when I download any file from any website, the browser vanishes without any warning on the moment I navigate to the destination folder. I mai… (διαβάστε περισσότερα)

Since somewhere last autumn, when I download any file from any website, the browser vanishes without any warning on the moment I navigate to the destination folder.

I maintain 2 websites (Joomla), and last week both required uploading a few files in Phoca Download to make them available to members. Now also on this upload the browser was completely gone when I navigated to the folder where I kept the fles.

I use Firefox since about 1995. I looked in about:Crash (first time ever), there were to reports, both unsubmitted: 69990c58-1a5c-40a3-9141-666607416103 6/22/2020, 1:23 AM e6f0688e-73e4-4c19-8e0a-01ec3c28e996 2/22/2019, 4:09 PM I have submitted them both now.

Ερώτηση από leo.tebraake 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox completely frozen on launching with no menu or toolbar at the top

Firefox complete broke for me. I have a Dell XPS laptop with windows 10, purchased about a month ago. Yesterday, when I clicked on firefox, it opened frozen with no menu … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox complete broke for me. I have a Dell XPS laptop with windows 10, purchased about a month ago. Yesterday, when I clicked on firefox, it opened frozen with no menu or toolbar at the top. I restarted my computer to no avail. This morning, I reinstalled firefox. It seemed to be working fine, but now has stopped. Now, when I open it, it is the same. Frozen with no menu or toolbar at the top (see attached screenshot). I have one add-on, which I added, Ad-Block Plus. Any ideas?

Ερώτηση από df627627 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Shashank Shekhar 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox inresponsive after dragging link to file browser

hello, i have an exotic, but easily reproducable hang-up (no crash, process and window still exist, but UI gets inresponsive, also the close-window-x in top right window … (διαβάστε περισσότερα)

hello, i have an exotic, but easily reproducable hang-up (no crash, process and window still exist, but UI gets inresponsive, also the close-window-x in top right window corner stops working and active downloads don't continue) when dragging a link from firefox 74.0 (64-bit) on windows 10 to my favourite file browser "total commander". i use this link dragging almost everyday, dragging the lock symbol from the url entry line to a folder in my file browser. this always worked and stopped since updating firefox to 74.0.

now the really weird stuff: when i drag the link to a explorer window (i mean the windows file browser), it works. when i drag a link first to explorer and then the same link from firefox to total commander it works. when i drag a link that i never dragged to explorer to total commander, firefox UI becomes inresponsive, downloads hang, i can't change tabs or even click the close-windows-x. i can only quit firefox by right-clicking its icon in the windows task bar and select quit firefox there. even more interesting: when firefox is then quit, the .url file has been successfully created in the folder where i dragged it. also on resuming firefox, all tabs are successfully restored to where i just left it.

summary: my work flow: i drag a link using the lock icon in firefox to my file browser to store the url in a ".url" file. explorer works. total command not. this bug probably got introduced in firefox 74 (i didn't update total commander recently).

i hope you can reproduce this bug (total commander is free for testing at https://www.ghisler.com/index.htm ). it might not hit many users, but it hits me several times per day.

Ερώτηση από robert135 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why is Firefox locking up since the latest update on several secure sites?

Since the latest updates, I now am experiencing lockup issues when accessing secure sites which I previously was able to load. Firefox shows it is busy but totally locks… (διαβάστε περισσότερα)

Since the latest updates, I now am experiencing lockup issues when accessing secure sites which I previously was able to load. Firefox shows it is busy but totally locks up and I have to use task Manager to force Firefox to close. Typically occurring during the login or verification when entering the sites.

I have used Firefox since its creation and this is the first time I have had issues of this nature. It is my default browser.

Ερώτηση από ramtuf 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Repeated 'running but is not responding' and 'profile missing' dialogue boxes despite following guidance to solve problem.

I’m experiencing a repeated problem with Firefox. It hangs after closing. The following happens: 1. ‘Close Firefox’ dialogue box opens, reading: ‘Firefox is already runni… (διαβάστε περισσότερα)

I’m experiencing a repeated problem with Firefox. It hangs after closing. The following happens:

1. ‘Close Firefox’ dialogue box opens, reading: ‘Firefox is already running, but is not responding. The old Firefox process must be closed to open a new window.’

I click ‘Close Firefox’. The the following happens:

2. ‘Profile Missing’ dialogue box opens, reading: ‘Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible’

The above process repeats, even if I create and use a new profile. I cannot close Firefox completely, in Task Manager. Always at least one Firefox remains open as a Background Process. When my laptop is shut down/restarted, Firefox will open once but pages load very slowly, if at all, even in a new profile. Once Firefox is closed (even using ‘Exit’, through the menu), the process repeats. It also takes many attempts to load Firefox Profile Manager.

I am using the most up-to-date Firefox on Windows 8.1.

Steps I have tried: Closing Firefox in Task Manager/Ending Firefox Processes. Restarting computer. Clearing cookies and cache. Restarting Firefox in Safe Mode. Uninstalling and reinstalling. Refreshing Firefox (keeping bookmarks, etc). Creating a new profile. Renaming profiles.ini folder (profilesOLD.ini). Scanned for malware (with Malware Bytes).

Threads that I’ve looked at on support.mozilla.org: Troubleshoot and diagnose Firefox problems Firefox hangs or is not responding - Firefox hangs when you quit it Refresh Firefox – reset add-ons and settings “Firefox is already running but is not responding” error message – How to fix it Support Forum - Task manager won’t close firefox already running but not responding Use the Profile Manager to create and remove Firefox Profiles How to run Firefox when your profile is missing or inaccessible

So far, nothing has resolved the issue, after hours spent trying. Please can someone offer a possible solution?

Thank you.

Ερώτηση από Firefox_User_01 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot access Bookmarks; FireFox hangs indefinitely

I have been using Firefox for years on two separate Windows PC's. Over the past 2-3 weeks, I have noticed that FF stops responding the moment that I click on 'Bookmarks'… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using Firefox for years on two separate Windows PC's. Over the past 2-3 weeks, I have noticed that FF stops responding the moment that I click on 'Bookmarks' on the menu bar. I then have to close FF via the task manager. I can no longer access any of my bookmarks. I am running FF 62.0 on both computers. Computer specs are as follows:

Laptop: - 1 x Windows 7 64-bit - Intel i5 6300 @ 2.4GHZ - 8GB RAM

Desktop: - 1 x Windows 10 64-bit - Intel i7 4770 @ 3.4GHZ - 16GB RAM

I have tried virtually all of the recommended solutions on-line including: 1) resetting FF, 2) reinstalling FF and 3) Starting FF in Safe Mode. Nothing is helping with the problem outlined above. This is confusing in that FF has been my main and default browser for years and I have never experienced any problems.

Any help you can provide would be greatly appreciated. I definitely do not want to switch to a new browser.

Rob

Ερώτηση από johnstonrb 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox hangs whenever uploading files

Whenever I try to upload a picture or anything it hangs the entire browser, can't access any website. Other browsers do not do the same like Google Chrome. I have to keep… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I try to upload a picture or anything it hangs the entire browser, can't access any website. Other browsers do not do the same like Google Chrome. I have to keep closing my browser down and restarting it and then I am able to browse as normal but whenever I try to upload something it just hangs.

Also, FireFox is so much slower these days I have to revert to Chrome, such as YouTube page loads slower, videos sometimes stutter when skipping. It doesn't do this in Chrome so it's not my connection.

Ερώτηση από ProPCGamer 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

After latest update, FF remains active in task manager and shows error message

After latest update to ver 62 (64bits) , FF closes from X (or exits from menu) but remains active in task manager for around 10sec and then shows an error message. Previ… (διαβάστε περισσότερα)

After latest update to ver 62 (64bits) , FF closes from X (or exits from menu) but remains active in task manager for around 10sec and then shows an error message. Previous versions worked fine

Ερώτηση από ppallino5765 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από WestEnd 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF slow on initial start up loading home or startpage, see screenshot.

This has been an ongoing issue for a long time now, as long as I can remember. I click to open FF from my desktop, it opens fast, but hangs for anywhere from 4 to 8 secon… (διαβάστε περισσότερα)

This has been an ongoing issue for a long time now, as long as I can remember. I click to open FF from my desktop, it opens fast, but hangs for anywhere from 4 to 8 seconds upon initial load before it even attempts to connect to my set homepage, which is www.google.com (I've tried other variations too, google.ca, google.com/ncr etc etc).

I've tried clearing my cache, completely reinstalling FF, safemode, disabling themes, disabling addons and re-enabling addons, with no luck, the same HANG persists.

Shouldn't FF load just fine and then immediately try connecting to my homepage? What's with this "Connecting..." every time I initially load the program?

I'm completely stumped here, I've tried everything,,,,, Something is causing firefox to delay at startup or it's hanging for no reason too long because it thinks the program hasn't loaded fully yet, but it has. Some sort of timing issue or something.

Please view the attached screenshot jpg file I've included with this post to see exactly what I see everytime I load FF for the first 4 to 8 seconds. I know computers and the inner workings of things and how to use about:config etc etc, so I'll be able to follow even the most difficult of directions if you have a solution. Thankyou ahead of time for reading this post, I look forward to your reply!

D.

Ερώτηση από PenTech Services 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

I get many crashes or page freezes the latest is here - https://crash-stats.mozilla.com/report/index/47c83c6d-a180-4e1e-af44-042ed2151211 - what can be done to stop this?… (διαβάστε περισσότερα)

I get many crashes or page freezes the latest is here - https://crash-stats.mozilla.com/report/index/47c83c6d-a180-4e1e-af44-042ed2151211 - what can be done to stop this?

Ερώτηση από RobBath 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Fire fox wont' come up at all today. I'm having to use a different search engine.

I've been trying to bring up Firefox off and on for over an hour now, and it won't come up. I was forced to use a different search engine in fact just to post this probl… (διαβάστε περισσότερα)

I've been trying to bring up Firefox off and on for over an hour now, and it won't come up. I was forced to use a different search engine in fact just to post this problem. I recently upgraded to Windows 10, but that has been about 2 weeks or so ago. I even tried installing and reinstalling the program and allowed an upgrade just now. Still no luck. I'm not a "computer person" so I don't know any computer jargon. Can any one help me, or is it a FF problem?

Ερώτηση από MartaEB66 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

For the last year following an Firefox upgrade and since then, it takes the better part of 3-4 minutes for FF to load my homepage. Chrome and IE are still ok?

As previously stated. Whenever I turn on my Windows PC, and after the Desktop loads, I get no response from the Firefox icon to load my home page for 3-4 minutes. This ha… (διαβάστε περισσότερα)

As previously stated. Whenever I turn on my Windows PC, and after the Desktop loads, I get no response from the Firefox icon to load my home page for 3-4 minutes. This happens without fail anytime I'm starting (not restarting) the PC. If I click the icon more that 1x I just get that many windows opening when it finally does start. No other browser is doing this. I have all the auto checks and updates turned off as well. I have tried changing my homepage to no avail. Thanks Dan Meno in Indpls.

Ερώτηση από IndyDan 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF 38 hangups

Recently, FF 38 has been freezing up. There isn't any indication of why, and no way to interrupt to gain control. Seems to happen in connection to videos. Al Moon Roc… (διαβάστε περισσότερα)

Recently, FF 38 has been freezing up. There isn't any indication of why, and no way to interrupt to gain control. Seems to happen in connection to videos.

Al Moon Rochester, NY

Ερώτηση από andythebeagle 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to download MP3s with "save as" while using FF 38.0.1

I run FF 38.0.1 on Win7. I download MP3 files from our audiobook forum by right clicking on the link and selecting "save as". Since moving to FF38, using "save as" meth… (διαβάστε περισσότερα)

I run FF 38.0.1 on Win7. I download MP3 files from our audiobook forum by right clicking on the link and selecting "save as". Since moving to FF38, using "save as" method to download a file gives me only a file fragment. I am able to use "save as" to download the complete MP3 file with IE or Chrome.

For an example of the files I am trying to download, see "Listen" links under "Listen URL" here: https://forum.librivox.org/viewtopic.php?f=12&t=56485 (This is a sample project file - we have a couple hundred of these projects open at any point in time, where we collect the MP3s until it is time to put them in finished audiobook form. The issue seems to arise across the board on all of the MP3 files on our open projects.)

We have quite a few FF users among our audiobook community - and several people have now reported this problem when they updated their FF to FF38. This was not an issue with earlier versions of FF. None of the other reports indicate what OS is being used. We download both MP3 and FLAC files, and the people with this problem have it with all files that they try to download using FF (so it's not that some MP3s can be saved and others can't - the "save as" function doesn't work for any of them). They also report no issues using Save As to download any files using IE or Chrome.

One of our forum users reported that if you begin playing the MP3 file by opening the link to the MP3 in a new tab, you can then navigate to the new tab, right click anywhere in the page and click "save page as" to successfully download the MP3 file. I have tried this and it does work. But it would be quicker to be able to use "save as" without having to begin playing the audio file first in a new tab.

I have tried using "save as" to download an MP3 file for one of our finished projects which are hosted over at Internet Archive. That works fine, and "save as" results in the entire MP3 file being downloaded. As an example, I successfully downloaded the MP3 of chapter 1 here: https://archive.org/download/drjekyllandmrhydedr_1505_librivox

Thanks for your help in checking this out!

Ερώτηση από mas595 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Have downloaded Firefox 3x in past month (uninstalled previous versions first) but had to stop using as keeps freezing and not even able to close the programme

I have now installed and uninstalled Mozilla 3x in past month. I am using windows 8.1. After a space of 1 or 2 days, everything freezes and it will not respond. I couldn'… (διαβάστε περισσότερα)

I have now installed and uninstalled Mozilla 3x in past month. I am using windows 8.1. After a space of 1 or 2 days, everything freezes and it will not respond. I couldn't even close the window and shut down the programme.

Ερώτηση από manducci 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have went through the Q&A, followed the tips and still getting crashes. I am sending you some of the most recent reports. Thank you in advance

I am sending you a copy of the crash reports: bp-9551daa0-0b5e-4fcf-93c2-af64f2150501 1/5/2015 17:07 b6d3b995-520a-4769-9b66-110fbd7cff99 30/4/2015 21:31 9c554186-36f3… (διαβάστε περισσότερα)

I am sending you a copy of the crash reports:

bp-9551daa0-0b5e-4fcf-93c2-af64f2150501	1/5/2015 17:07 
b6d3b995-520a-4769-9b66-110fbd7cff99	30/4/2015 21:31 
9c554186-36f3-4953-b8fa-e3070a5e3bdf	28/4/2015 21:21 
bp-b89a5be0-b415-4f2b-98a7-3fe5f2150424	24/4/2015 21:55 
16084334-fc8a-4ccf-90fe-98a0d8642d43	22/4/2015 21:18 
bp-3643a9a8-0305-4924-b1a0-9feda2150421	21/4/2015 17:48 
bp-95ee9741-1d71-473e-ab32-68cbe2150409	10/4/2015 0:38 
bp-20959f1d-d932-494a-82ee-081842150331	31/3/2015 20:54 
5aacecdb-fa39-433c-b86f-fbc1e5a6cc56	31/3/2015 20:54 
bp-0dfaed49-0272-48e9-8f85-e9e8f2150330	30/3/2015 23:55 
bp-1abaeaaa-1af9-46e7-b546-7f0132150330	30/3/2015 20:54 
2f7974d1-2aa5-4435-9988-ab9ef0716d17	26/3/2015 17:22 
bp-41f250a8-d453-48bb-8cac-82ef52150320	20/3/2015 9:04 
bp-05ff3b88-98a6-4432-a489-582652150320	20/3/2015 9:04 
bp-ffbc68e8-8f3f-45f0-ac5f-a21542150317	17/3/2015 19:59 
bp-2e683475-f578-4c47-aa4a-e710d2150306	6/3/2015 20:49 
bp-ce3eda05-52bb-492e-927b-0dc762150306	6/3/2015 10:14 
bp-df3647f3-c94b-44f4-80be-3818f2150303	3/3/2015 21:34 
24aba14a-d853-4d64-b3fb-8456c951e627	2/3/2015 23:22 

The reason that I am sending you the info and posting the question, is because browsing has become tiresome for me, since I have to put up with the delays in responding, the crashes, the immense consumption of memory and so forth. I also tried a clean install and again the same things happened. I keep getting the black screens, the not responding etc..

Thank you in advance

Marios

Ερώτηση από Aragorn26 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crash on youtube. Safe mode works, reinstall doesn't

I've been having a lot of trouble with youtube in FF on and off for a while now. I noticed if I run FF in safe mode, it works without any problem, but normally playing a … (διαβάστε περισσότερα)

I've been having a lot of trouble with youtube in FF on and off for a while now. I noticed if I run FF in safe mode, it works without any problem, but normally playing a youtube vid (even embedded in another site) can cause my display driver or even my pc to crash. My driver is fully updated, and was reinstalled cleanly. I tried refreshing FF and it didn't help. I uninstalled FF completely, even manually erasing any trace of any file/folder that had firefox or mozilla in it. Reinstalled and still the same problem continues.

Any suggestions?

Ερώτηση από BlueRev 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

37.02 Freezes on mac 10.10.3

Hi I'm using Firefox 37.02 but it constantly freezes on mac running 10.10.3, I have reset it and tried safe mode but with same result. Hope you can help. Regards Simon … (διαβάστε περισσότερα)

Hi I'm using Firefox 37.02 but it constantly freezes on mac running 10.10.3, I have reset it and tried safe mode but with same result. Hope you can help. Regards Simon

Ερώτηση από plantphoto 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My browser is always crashing.

Recently, my browser is always crashing. At times, the page would go blank and unresponsive. These are the Crash Reports ID : Report ID bp-1977388c-0774-4bb6-b935-527b… (διαβάστε περισσότερα)

Recently, my browser is always crashing. At times, the page would go blank and unresponsive. These are the Crash Reports ID :

Report ID bp-1977388c-0774-4bb6-b935-527b52150427 bp-fde3140c-b7ca-4e61-865f-c770a2150427 bp-b7d76755-a828-43ad-b625-2236c2150427

Ερώτηση από Kiritharen 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν