Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

PR_CONNECT_RESET_ERROR

I could get to all websites yesterday; today I can't open Facebook??? Or Google?? Or other pages I have bookmarked & use every day. PR_CONNECT_RESET_ERROR … (διαβάστε περισσότερα)

I could get to all websites yesterday; today I can't open Facebook??? Or Google?? Or other pages I have bookmarked & use every day.

PR_CONNECT_RESET_ERROR

Ερώτηση από ShellySS 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από Zmingong 1 ημέρα πριν

I need to install an extension that “could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems”

I'm having a problem related to an extension that I have to use to consult legal processes in my country (there is no other way, the extension is widely used and is a req… (διαβάστε περισσότερα)

I'm having a problem related to an extension that I have to use to consult legal processes in my country (there is no other way, the extension is widely used and is a requirement, I've always used it). Not too long ago this browser started having problems with the extension that hurt my company like hell, this is our last attempt to continue using this browser.

Ερώτηση από claudioC9 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Ad blocker add ins break my firefox

Hi, current version is 100.0.2. Running on Win 10 (10.0.19044 build 19044). Have refreshed Firefox and also tried a clean install - problem still exists. Have done a sca… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, current version is 100.0.2. Running on Win 10 (10.0.19044 build 19044). Have refreshed Firefox and also tried a clean install - problem still exists. Have done a scan using HouseCall - no gremlins found. For the last few weeks my browser has been playing up. After a few minutes pages would basically stop loading, clicking on a new link would open a new window but nothing would load. Disabled my Ad Blocker extensions (I had two) and issue resolved itself. Re-enabled Ad blocker (AdGuard AdBlocker) and problem returned. Disabled it, problem went, tried Ghostery (not used before), issue returned. Both extensions are recommended. Similar issue exists on my work computer - one ad blocker and after a few site visits pages no longer load, and links no longer react to a click, home button no longer works. I close and open and I get told firefox is already running and do I want to close it before opening again. Pretty sure it's not just my home computer. Any help would be welcomed.

Ερώτηση από glynrpalmer 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 10 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Manually Deleting History Resource Usage

If you visit a website frequently and want to wipe delete a website from your historical record, Firefox blocks on the UI thread to do this. In my experience, depending o… (διαβάστε περισσότερα)

If you visit a website frequently and want to wipe delete a website from your historical record, Firefox blocks on the UI thread to do this.

In my experience, depending on how often the site is visited, the single thread on a processor can be pegged for many minutes, consuming gigabytes of memory.

If this is not a bug, then it is a very poor user experience. I was only able to resume after terminating the application in Task Manager.

Version 100.0.2. Desktop. Windows 10.

Ερώτηση από Allen Clark Copeland, Jr. 1 ημέρα πριν

Απάντηση από Allen Clark Copeland, Jr. 1 ημέρα πριν

Nothing will load I can only access trouble shoot and settings

while I was running a game on steam (Apex legends), and Firefox on my other screen, I was using too much memory, so the steam game and Firefox crashed. The game works fin… (διαβάστε περισσότερα)

while I was running a game on steam (Apex legends), and Firefox on my other screen, I was using too much memory, so the steam game and Firefox crashed. The game works fine, but Firefox won't load anything, Except for settings and the "About:" pages. When I try to visit a website it does not even attempt to load it, but the website does show up in my history. I've restarted Firefox, I have reinstalled Firefox, I have restarted my computer, I've cleared my cookies and cache history, but no websites will load and it will only run properly in troubleshooting mode. Oddly enough it won't load any websites but while I'm in the add-on manager I can download extensions.

Ερώτηση από a.p.leclerc 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 12 ώρες πριν

artboard not updating on Canva.com

About a week ago, Firefox stopped updating the fonts on Canva art boards. I have attached a screen shot to show that the font name is correct (shown in the menu bar), but… (διαβάστε περισσότερα)

About a week ago, Firefox stopped updating the fonts on Canva art boards. I have attached a screen shot to show that the font name is correct (shown in the menu bar), but it is not reflected on the art board. The screenshot also has a popup of the image downloaded which shows the same font as in the menu bar.

I have used Canva in Firefox of years! I am now having to use Chrome and Edge. I would prefer Firefox. Please fix the problem.

Ερώτηση από forbeskellie 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Firefox locking up / hangs after using search

At random, whenever use a search box on a page, Firefox will lock up. The "loading" icon on the tab will animate as normal, but the entire window won't respond. If I pre… (διαβάστε περισσότερα)

At random, whenever use a search box on a page, Firefox will lock up. The "loading" icon on the tab will animate as normal, but the entire window won't respond. If I press the show desktop button and then try to reveal Firefox, none of the windows will appear. I'd have to go into Windows Task Manager and be lucky enough to terminate the correct process containing the tab, or else I'd have to start all over again.

Ερώτηση από lokeyhermit 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 1 ημέρα πριν

Web pages will not load

Find out why and fix issue with pages not loading. Get a white blank page after a search inquiry on some web sites, (lowes.com), … (διαβάστε περισσότερα)

Find out why and fix issue with pages not loading. Get a white blank page after a search inquiry on some web sites, (lowes.com),

Ερώτηση από bth731 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 ημέρα πριν

After upgrading to Firefox 100 version, normal file upload control stop working for medium/larger files uploading

We have a normal file upload control in our website. It was working fine for smaller and larger files. But after upgrading firefox version to 100, it is not working. If f… (διαβάστε περισσότερα)

We have a normal file upload control in our website. It was working fine for smaller and larger files. But after upgrading firefox version to 100, it is not working. If file size is less than 250 kb then it works sometimes.

For older Firefox versions and other web browsers (Chrome, Edge) it is still working fine.

No error coming at UI/web console:

Error at Server side as below. Microsoft.AspNetCore.Server.IIS.Core.IISHttpServer|Connection ID "18014398536862412939", Request ID "8000308c-0006-fa00-b63f-84710c7967bb": An unhandled exception was thrown by the application. Microsoft.AspNetCore.Connections.ConnectionResetException: The client has disconnected ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: The specified network name is no longer available. (Exception from HRESULT: 0x80070040)

 --- End of inner exception stack trace ---
 at Microsoft.AspNetCore.Server.IIS.Core.IO.AsyncIOOperation.GetResult(Int16 token)
 at Microsoft.AspNetCore.Server.IIS.Core.IISHttpContext.ReadBody()
 at System.IO.Pipelines.PipeCompletion.ThrowLatchedException()
 at System.IO.Pipelines.Pipe.GetReadResult(ReadResult& result)
 at System.IO.Pipelines.Pipe.GetReadAsyncResult()
 at System.IO.Pipelines.Pipe.DefaultPipeReader.GetResult(Int16 token)
 at Microsoft.AspNetCore.Server.IIS.Core.IISHttpContext.ReadAsync(Memory`1 memory, CancellationToken cancellationToken)
 at Microsoft.AspNetCore.Server.IIS.Core.HttpRequestStream.ReadAsyncInternal(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
 at Microsoft.AspNetCore.WebUtilities.BufferedReadStream.EnsureBufferedAsync(Int32 minCount, CancellationToken cancellationToken)
 at Microsoft.AspNetCore.WebUtilities.MultipartReaderStream.ReadAsync(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count, CancellationToken cancellationToken)
 at Microsoft.AspNetCore.WebUtilities.FileBufferingReadStream.ReadAsync(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count, CancellationToken cancellationToken)
 at Microsoft.AspNetCore.WebUtilities.StreamHelperExtensions.DrainAsync(Stream stream, ArrayPool`1 bytePool, Nullable`1 limit, CancellationToken cancellationToken)
 at Microsoft.AspNetCore.Http.Features.FormFeature.InnerReadFormAsync(CancellationToken cancellationToken)
 at Microsoft.AspNetCore.Http.Features.FormFeature.ReadForm()
 at Microsoft.AspNetCore.Http.Internal.DefaultHttpRequest.get_Form()
 at DevExpress.AspNetCore.Bootstrap.Internal.AspNetCoreUploadContext.GetRequestFormValue(String key)

--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---

 at Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.ExceptionHandlerMiddleware.Invoke(HttpContext context)
 at Microsoft.AspNetCore.Server.IIS.Core.IISHttpContextOfT`1.ProcessRequestAsync()|url: 


Please help us to resolve it.

Ερώτηση από Chintan Shah 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 1 ημέρα πριν

Browser freezes using Gmail and Youtube

Hello, Recently I was forced to install some "stuff" on my work laptop. Unfortunately, I am not quite sure what they installed. I have contacted my IT department and all … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Recently I was forced to install some "stuff" on my work laptop. Unfortunately, I am not quite sure what they installed. I have contacted my IT department and all I've gotten in response is that "we haven't blocked any browser or sites."

Since this update, I find that Gmail will eventually show an error and when I go to refresh the page, the loading screen never completes. Additionally, Youtube will eventually declare that I have no connection and at that point I can no longer open new browser tabs.

I have updated Firefox, used troubleshooting mode, removed extensions, turned off ad blockers (uBlock Origin), and nothing seems to work—these issues always appear again eventually.

I would greatly prefer to not use Chrome, so if there is anything I can do to fix these issues I would be all ears to know what it is.

Thank you, John

Ερώτηση από johnvemery88 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από johnvemery88 1 ημέρα πριν

How to open local files in Firefox 100 snap?

I'm on Ubuntu 22.04 which is using the snap package of Firefox. It seems that I cannot open local files in the /tmp directory. When I place a test.html file there and run… (διαβάστε περισσότερα)

I'm on Ubuntu 22.04 which is using the snap package of Firefox.

It seems that I cannot open local files in the /tmp directory. When I place a test.html file there and run `firefox /tmp/test.html`, it returns a file not found error. Why?

I don't have the problem with files in my home directory.

Ερώτηση από simon.eu 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

XULRunner error

Dear Mozilla Community members, For a while now I get sort of an error message some time after Windows start (every time): "XULRunner Could not determine any profile runn… (διαβάστε περισσότερα)

Dear Mozilla Community members,

For a while now I get sort of an error message some time after Windows start (every time): "XULRunner Could not determine any profile running in backgroundtask mode!"

I managed to find out that XULRunner is connected to Mozilla but I haven't found any info about this particular message so far, therefore, I would appreciate your help solving this issue.

Thank you in advance.

Kind regards, Ewelina

Ερώτηση από Ewelina 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Ewelina 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Resources (JS, images, etc) only partially load unless bypassing cache after Firefox v100.0.2 update?

When I load a page the first time, everything loads normally. Then if I refresh the page with CTRL-R, resources on the page (such as .js files) very often (seemingly 75%… (διαβάστε περισσότερα)

When I load a page the first time, everything loads normally. Then if I refresh the page with CTRL-R, resources on the page (such as .js files) very often (seemingly 75% of the time) only partially load and therefore parse errors occur in the console. To reload a page, I have to hit CTRL-SHIFT-R to bypass cache and then the page loads normally again. I can also just launch the page in a private window (this loads properly), close the window and launch it again in another private window (this loads perfectly still) but it's becoming a chore to juggle with private windows only to reload a page I'm working on. I can see the resources loaded under the NETWORK tab in the console but they don't seem to be available to the page renderer or something.

Is this a bug in v100.0.2 or was I only having a bad weekend and all of this is just a random glitch that will go away soon? I've never had a problem like this with any previous Firefox releases (even v100.0) and I've used FF for approximately 15 years. It immediately began to happen after the v100.0.2 update!

What I have done so far:

- Exit out of Firefox and launch it again. - Rebooted the computer. - Site Information > Clear Cookies & Site Data - Waited 2 days for another FF release in case this was a bug and it rapidly got fixed (no update rolled out since). - Help > More Troubleshooting Information > Clear Startup Cache

Am I going crazy or?

Ερώτηση από mozilla342 2 ημέρες πριν

Απάντηση από mozilla342 1 ημέρα πριν

browser wont open

My foxfire did an automatic update. then it opened and there was a question box, "do you want to update to the latest version and reopen"... i clicked yes. and now a coup… (διαβάστε περισσότερα)

My foxfire did an automatic update. then it opened and there was a question box, "do you want to update to the latest version and reopen"... i clicked yes. and now a couple hours later its just showing an hour glass time icon is just popping up. Do i just need to wait for it to update? help help THANK YOU

Ερώτηση από pmonzo 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 2 ημέρες πριν

Often unable to get Firefox browser to load on my first attempt

Why does it often take me up to ten attempts to open the Firefox browser, all the while navigating through the same message on each attempt. "Firefox is already running b… (διαβάστε περισσότερα)

Why does it often take me up to ten attempts to open the Firefox browser, all the while navigating through the same message on each attempt. "Firefox is already running but is not responding. The old Firefox process must be closed to open a new window." This problem is beyond frustrating.

Ερώτηση από garymunday 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 2 ημέρες πριν

In iOS Firefox crashed due to plugin-container

I followed instruction several time to uninstall and reload fresh and Firefox will not run, except in safe mode. This issue has happened once before and I solved it by re… (διαβάστε περισσότερα)

I followed instruction several time to uninstall and reload fresh and Firefox will not run, except in safe mode. This issue has happened once before and I solved it by reloading it fresh but this time I cannot get it to run.

Ερώτηση από smartin322 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 1 ημέρα πριν

firefox not working on mac after installing release version 100

I have a user who is using an imac late 2012. When the user installs firefox release version 100. Firefox will open but will not go to any websites. All other web browser… (διαβάστε περισσότερα)

I have a user who is using an imac late 2012. When the user installs firefox release version 100. Firefox will open but will not go to any websites. All other web browsers work just fine but for some reason Firefox will not sync and will not open websites.

Ερώτηση από cwoosta20 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 2 ημέρες πριν

Prohibited characters error

When I go to www.tractorsupply.com, and click on "My Wallet," I get the error, "Prohibited characters error." The My Wallet is an area reserved for special offers that t… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to www.tractorsupply.com, and click on "My Wallet," I get the error, "Prohibited characters error." The My Wallet is an area reserved for special offers that the shopper can load to the shopping cart.

Ερώτηση από jasper_4_16 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν