Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Tab crash in Firefox

I have random Tab crashes in Firefox when running UI tests with TestComplete. TestComplete proviedes a dmp file. After analyzing with WinDbgPreview it provides an error … (διαβάστε περισσότερα)

I have random Tab crashes in Firefox when running UI tests with TestComplete. TestComplete proviedes a dmp file. After analyzing with WinDbgPreview it provides an error with the xul.dll:

Attempt to read from address ffffffffffffffff

PROCESS_NAME: firefox.exe

READ_ADDRESS: ffffffffffffffff

ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%p verwies auf Arbeitsspeicher bei 0x%p. Der Vorgang %s konnte im Arbeitsspeicher nicht durchgef hrt werden.

EXCEPTION_CODE_STR: c0000005

EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000

EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff

IP_ON_STACK: +0 00000004`08bfd328 a807 test al,7

FRAME_ONE_INVALID: 1

STACK_TEXT: 00000004`08bfd190 00000004`08bfd328  : 00000004`08bfd328 00000000`80004005 00000000`0000000b 00000000`ffffffff : xul+0x12c298 00000004`08bfd198 00000004`08bfd328  : 00000000`80004005 00000000`0000000b 00000000`ffffffff 00000131`e0fece38 : 0x00000004`08bfd328 00000004`08bfd1a0 00000000`80004005  : 00000000`0000000b 00000000`ffffffff 00000131`e0fece38 00000004`08bfd328 : 0x00000004`08bfd328 00000004`08bfd1a8 00000000`0000000b  : 00000000`ffffffff 00000131`e0fece38 00000004`08bfd328 00000131`e0a22260 : 0x80004005 00000004`08bfd1b0 00000000`ffffffff  : 00000131`e0fece38 00000004`08bfd328 00000131`e0a22260 00000000`00000000 : 0xb 00000004`08bfd1b8 00000131`e0fece38  : 00000004`08bfd328 00000131`e0a22260 00000000`00000000 00001bab`405866c0 : 0xffffffff 00000004`08bfd1c0 00000004`08bfd328  : 00000131`e0a22260 00000000`00000000 00001bab`405866c0 ffffffff`ffffffff : 0x00000131`e0fece38 00000004`08bfd1c8 00000131`e0a22260  : 00000000`00000000 00001bab`405866c0 ffffffff`ffffffff 00000131`e0a22268 : 0x00000004`08bfd328 00000004`08bfd1d0 00000000`00000000  : 00001bab`405866c0 ffffffff`ffffffff 00000131`e0a22268 00000004`08bfd560 : 0x00000131`e0a22260


STACK_COMMAND: ~0s; .ecxr ; kb

SYMBOL_NAME: xul+12c298

MODULE_NAME: xul

IMAGE_NAME: xul.dll

FAILURE_BUCKET_ID: INVALID_POINTER_READ_c0000005_xul.dll!Unknown

OS_VERSION: 10.0.19041.1

BUILDLAB_STR: vb_release

OSPLATFORM_TYPE: x64

OSNAME: Windows 10

IMAGE_VERSION: 113.0.0.8524

FAILURE_ID_HASH: {52fb3732-4505-68ab-d740-b92ea07f3aaa}

Followup: MachineOwner


Ερώτηση από MCH 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από MCH 5 ημέρες πριν

FF has become a mess with the latest updates

I have A LOT of problems with FF since the last couples of updates. It started around two months ago and after one of the updates (and FF has constant updates which is pr… (διαβάστε περισσότερα)

I have A LOT of problems with FF since the last couples of updates. It started around two months ago and after one of the updates (and FF has constant updates which is pretty annoying) the browser immediately starting getting really slow and buggy. The browser keeps crashing constantly, is slow, loading websites end in "network cannot be found" notices and you need to reload pages all the time to get them to load, videos play in the background by themselves on saved tabs without being activated or started.... The redesign of the menu some time back, btw, have gone to worse as it's now more difficult to find the active tab than before.

I've followed all instructions to try and resolve it and nothing works. I have no virus or downloads on the system so this is not the cause. Plugins activated or not activated makes no difference. Changing settings in FF to whatever suggested makes no difference, using about: to change settings makes no difference.

The browser has really turned almost unusable.

Ερώτηση από none 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από none 6 ημέρες πριν

Internet browsing in Firefox Desktop halts a few times a day

As I use Firefox throughout the day, webpages will just stop for a bit. Sometimes its only a few seconds, other times for a few minutes. It is most noticeable when playin… (διαβάστε περισσότερα)

As I use Firefox throughout the day, webpages will just stop for a bit. Sometimes its only a few seconds, other times for a few minutes. It is most noticeable when playing videos but does happen at other times as well. During the halt, I can still access Firefox's settings and all menu items. It is just website interactions that stop.

For example, when a halt occurs on youtube, the video will eventually stop, depending on the buffer, and scrolling through the comments won't pull up any more and replies won't load. Then after a few moments, everything will start working again without issue, and all the uncompleted actions (such as opening new replies or trying to go to another page) will execute.

I used to think it was related to my computer's connection to our company's access server, but refreshing my connection through a CMD ipconfig /renewall worked so rarely that I assume it was just coincidental timing.

I also tried turning off hardware acceleration, but that had no positive effect. I'll make a separate post about that issue.

The thing that fixes it every time is odd: launching Chrome. I wanted to make sure it was just Firefox, so I tried launching Chrome, and then Firefox started working immediately. (Spotify still plays when Firefox halts too)

Is there anything I can adjust to keep this halting from happening? I can manage right now, but it is sort of annoying to launch Chrome every time.

Ερώτηση από wolfgangprime 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από wolfgangprime 1 ημέρα πριν

Firefox tabs crashing

My Firefox tab crashes often. I eventually need to reboot Firefox. My Windows 11 patches is always up to date and I did system checkups often. I cleared cache files too. … (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox tab crashes often. I eventually need to reboot Firefox. My Windows 11 patches is always up to date and I did system checkups often. I cleared cache files too.

Ερώτηση από chiyaonu 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από chiyaonu 2 ημέρες πριν

Firefox and Thunderbird cannot start by all means

Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible on debian 12 linux I tried `firefox` `firefox-esr` `thunderbird``firefox -P`. I also deleted `… (διαβάστε περισσότερα)

Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible

on debian 12 linux

I tried `firefox` `firefox-esr` `thunderbird``firefox -P`. I also deleted `~/.mozilla`, `firefox -p presaved-profile-dir` stay the same.

the `firefox binary` and the `profile dir` are all useful because I saved them to zip file and use them every day. So is there any other dir besides the 2 dir which fails the startup? even thunderbird fail with the same reason.

Help please, thanks!

Ερώτηση από hi210 9 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από hi210 8 ώρες πριν

Webpages Failing to Load

Recently, about one out of four webpages that I try to visit seem to fail to load on FireFox. This is FF for Windows, and is the most updated version. This issue even occ… (διαβάστε περισσότερα)

Recently, about one out of four webpages that I try to visit seem to fail to load on FireFox. This is FF for Windows, and is the most updated version. This issue even occurred just now when typing in MOZILLA.COM. Everytime one of these pages fails I attempt it with Chrome or Brave, and it works just fine. It does not matter whether they're ventured to through Google links or other links, or whether I type the address in manually. It only happens sometimes, as other times the same page loads just fine.

Ερώτηση από cb362271 8 ώρες πριν

Keydown event for Escape key not being registered

At some point, I've noticed that certain behaviours expected to occur when pressing the Escape key no longer did. Those behaviours mainly involved triggering some Javascr… (διαβάστε περισσότερα)

At some point, I've noticed that certain behaviours expected to occur when pressing the Escape key no longer did. Those behaviours mainly involved triggering some Javascript, including functionality in keyboard-related extensions, such as Tridactyl. Browser-level functionality on the other hand, such as pressing Shift-Escape to open `about:processes`, or pressing Escape to close Search Suggestions when the URL input bar, continue to work as before.

Upon investigation, I found it is specifically the javascript Keydown event that isn't being registered, while the subsequent Keyup event still is. I used https://w3c.github.io/uievents/tools/key-event-viewer.html to test this.

I also found that starting Firefox in Troubleshoot Mode (Safe mode) doesn't resolve the issue. On the other hand, creating a new profile does.

I've looked at the modified settings in `about:config`; there's a lot, but nothing stands out as being related to keyboard input or javascript.

Can someone please help me find what is causing this?

Ερώτηση από fkkd33 8 ώρες πριν

Endless loading of websites

https://photos.app.goo.gl/pbxi54F4gEpowV2DA Here is the video. You can see endless loading of website and in same time I can open it in other browser. Have same issue in… (διαβάστε περισσότερα)

https://photos.app.goo.gl/pbxi54F4gEpowV2DA

Here is the video. You can see endless loading of website and in same time I can open it in other browser. Have same issue in two different Samsung Galaxy phones

Ερώτηση από narek.markosyan 4 ώρες πριν

Enhanced Tracking Protection

Hi, If Enhanced Tracking Protection is enabled, our Zendesk support widget does not work (`The resource at “<URL>” was blocked because content blocking is enabled.… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

If Enhanced Tracking Protection is enabled, our Zendesk support widget does not work (`The resource at “<URL>” was blocked because content blocking is enabled.`).

But the support widget is clearly not a third-party advertising or analytics site.

Is it possible to include a domain of our support Zendesk widget to Firefox white list?

Ερώτηση από Konstantin Solovev 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από Konstantin Solovev 6 ημέρες πριν

wrong issues

1. Drop down to select the question. In search engines, when entering text, there is usually a text prompt to choose from, but I cannot select it 2. Verification code iss… (διαβάστε περισσότερα)

1. Drop down to select the question. In search engines, when entering text, there is usually a text prompt to choose from, but I cannot select it 2. Verification code issue. The verification code usually swipes to the right after input, but cannot be moved at all! 3. Video acceleration issues. On video websites, it used to be possible to right-click to indicate video fast forward, but now there is no response after operation

My English is not good. Could you please write something simple and easy to operate so that I can translate correctly? Thank you

Ερώτηση από 898789759 4 ημέρες πριν

Can't print emails

When printing emails, the content in the preview pane comes up with empty spaces and won't show the actual content of the email to be printed. A simple one page turns in… (διαβάστε περισσότερα)

When printing emails, the content in the preview pane comes up with empty spaces and won't show the actual content of the email to be printed. A simple one page turns into three pages. I have tried other browsers to narrow it down to a Firefox issue. I have tried all the "fixes" in the community that I have found and still nothing works. I have cleared my printer default about:support page as well. Please help! Attached is are three pictures. The first is a Fedex page I am trying to print. The second is the print preview that comes up with the first two pages showing how the content separates.

Ερώτηση από BeckyCrowe 4 ημέρες πριν

Firefox 117.0.1 freezes every time I try to upload or download files (and I have to exit and restart it)

Using Firefox 117.0.1 on Windows 10, whenever I try to download a file (eg right-clicking an image, 'Save image as...') or upload a file (eg a photo to Facebook or a PDF … (διαβάστε περισσότερα)

Using Firefox 117.0.1 on Windows 10, whenever I try to download a file (eg right-clicking an image, 'Save image as...') or upload a file (eg a photo to Facebook or a PDF to Cloudconvert), Firefox completely freezes (greys out) and no matter how long I wait this doesn't resolve. In the end I have to click the red X icon at top right, completely shut down the programme, then re-open it. And it continues to be impossible to upload or download.

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0

No crashes logged in about:crashes, but Windows reliability settings reveal the following:

Description A problem caused this program to stop interacting with Windows. Faulting Application Path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

Problem signature Problem Event Name: AppHangB1 Application Name: firefox.exe Application Version: 117.0.1.8655 Application Timestamp: 64ffcf74 Hang Signature: e5ca Hang Type: 134217728 OS Version: 10.0.19045.2.0.0.768.101 Locale ID: 2057 Additional Hang Signature 1: e5ca377c485e7058fa97701f85aa4a08 Additional Hang Signature 2: d583 Additional Hang Signature 3: d5834214b853c6b8508f9d55b4f4e695 Additional Hang Signature 4: e5ca Additional Hang Signature 5: e5ca377c485e7058fa97701f85aa4a08 Additional Hang Signature 6: d583 Additional Hang Signature 7: d5834214b853c6b8508f9d55b4f4e695

Any advice?

Many thanks!

Ερώτηση από GKW 4 ημέρες πριν

Firefox even in safe mode unresponsive to some websites

I don't know when it started (quite awhile), but when I go to some websites even in FF safe mode, I wait a long time but get nothing displayed and it stops spinning/waiti… (διαβάστε περισσότερα)

I don't know when it started (quite awhile), but when I go to some websites even in FF safe mode, I wait a long time but get nothing displayed and it stops spinning/waiting (the circle arrow upper left stops). Occasionally when I reload, it comes up but usually it doesn't. Other websites it works fine.

In fact, if I browse to some websites, sit and wait awhile, then go to chrome or edge, type in the same website, the page displays even while FF is sitting there waiting.

ebay.com seems to work great, but for instance this morning, this one doesn't: https://www.crowdpac.com/news/741938 but sometimes this works: https://www.crowdpac.com then try it again (refresh) and it never responds.

And in fact, I'm using Edge to submit this question because when I browsed to https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/desktop#search in Firefox/Safe and clicked on the Sign-In/Up button, nothing happened. With Edge it worked fine and I'm able to type this in.

Ερώτηση από Paul Kinzelman 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul Kinzelman 1 ημέρα πριν

Incorrect behaviour of Fetch API in Firefox

Any information regarding the issue I'm experiencing here https://stackoverflow.com/questions/77130133/awaiting-on-multiple-api-calls-using-javascript-fetch-api-does-not-… (διαβάστε περισσότερα)

Any information regarding the issue I'm experiencing here https://stackoverflow.com/questions/77130133/awaiting-on-multiple-api-calls-using-javascript-fetch-api-does-not-work-as-inten or where I could post this issue to get more information on it.

Ερώτηση από leoblmat 2 ημέρες πριν

Unable to get to any websites

Hello, I rebooted my Mac and all of sudden I can't get to any websites using Firefox. I'm using Chrome now so I can work. However, my preference is to use FF. Can someon… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I rebooted my Mac and all of sudden I can't get to any websites using Firefox. I'm using Chrome now so I can work. However, my preference is to use FF. Can someone please help me?

Thanks, -Jerome

Ερώτηση από jjabson 6 ημέρες πριν

Crash at startup up, but only for 1 of 2 Users (NTDLL error)

After update to 115.2.1, FF crashes at startup for one User, but not the other. FF Safe Mode also crashes (SHIFT key). I tried running the 115.2.1 install on the problem … (διαβάστε περισσότερα)

After update to 115.2.1, FF crashes at startup for one User, but not the other. FF Safe Mode also crashes (SHIFT key). I tried running the 115.2.1 install on the problem User, but it also crashes right after completion. The second user is handicapped, so I have yet to try to uninstall/reinstall because FF runs on her User and I hate to screw things up so that she is locked out.

      • JUST NOTED - Chrome also crashes with same NTDLL error (same DLL version number). Did the FF update do something with the NTDLL file?

Problem signature:

 Problem Event Name:	APPCRASH
 Application Name:	firefox.exe
 Application Version:	115.2.1.8655
 Application Timestamp:	64ffdc5f
 Fault Module Name:	ntdll.dll
 Fault Module Version:	6.2.9200.17581
 Fault Module Timestamp:	5644f0f7
 Exception Code:	c000010a
 Exception Offset:	00000000000e1e80
 OS Version:	6.2.9200.2.0.0.768.101
 Locale ID:	1033
 Additional Information 1:	ac05
 Additional Information 2:	ac0507478d1c5bd693cfc4fe3987e900
 Additional Information 3:	ac05
 Additional Information 4:	ac0507478d1c5bd693cfc4fe3987e900

Ερώτηση από cowdery 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cowdery 1 ημέρα πριν

About:support gpu decoding table is showing incorrect values

The about:support page under Media section is showing incorrect values for available decoding capabilities. My GPU is MSI GTX 970 and it doesn't support VP9 and VP8 decod… (διαβάστε περισσότερα)

The about:support page under Media section is showing incorrect values for available decoding capabilities. My GPU is MSI GTX 970 and it doesn't support VP9 and VP8 decoding. I verified it by analysing video engine usage. My OS is W11

Ερώτηση από vesterlay 3 ημέρες πριν

Youtube Playback

I bought a new computer a few months ago, and almost instantly I noticed that video playback had a problem. I installed Firefox, but if I replayed a video, the audio was… (διαβάστε περισσότερα)

I bought a new computer a few months ago, and almost instantly I noticed that video playback had a problem. I installed Firefox, but if I replayed a video, the audio was noticeably off from the video. The problem is resolved if I tug on the progress bar, but any playback on Youtube is affected. I do not have any extensions on this browser, and the problem does not present if I use Edge, or the sort. I can not say if playback is affected on other websites, as I do not have that much need of my computer beyond the basics. I would rather not change browsers, but I have not discovered any suggestions of related problems that relate to my computer.

Ερώτηση από onesmithtorulethemall 3 ημέρες πριν

Google Drive Detail and Activity pane not loading

The right pane on google drive is not loading on firefox. It says "Couldn't load, Try again". Dev tools show the error "NS_ERROR_INTERCEPTION_FAILED". If i clean the da… (διαβάστε περισσότερα)

The right pane on google drive is not loading on firefox. It says "Couldn't load, Try again". Dev tools show the error "NS_ERROR_INTERCEPTION_FAILED".

If i clean the data and cookies for the website it starts working but not for long. Last time i did it i lasted like 5 minutes. Turning off all the extensions doesn't help.

I'm logged in on several google accounts, don't know if that matters.

Ερώτηση από Mike 1 ημέρα πριν