Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

FF 63.0 64 bit linux Not Prompted to save new log-in

Hello, Just signed up at https://signup.zone website (my first experience with a .zone TLD) and I am not being prompted to save my log-in credentials. I see no way to m… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, Just signed up at https://signup.zone website (my first experience with a .zone TLD) and I am not being prompted to save my log-in credentials. I see no way to manually add them and when I look for signup.zone, the list is empty.

I have no problem navigating the website. I just have to manually log in.

I have had absolutely no issue with Firefox other than the slide bar coloring is opposite that of all my other Linux program windows. I'm not concerned about that. It is what it is.

This IBM Server is running Linux Mint 17.3, 64 bit with MATE Desktop. This is the fastest computer I've ever had.

Ερώτηση από Linux_Mint_Firefox 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Linux_Mint_Firefox 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

How can I save passwords for AWS accounts sharing the same username?

As a software developer, I have access to several AWS accounts, and because I'm one person, I use the same username in these different accounts. The login form solicits A… (διαβάστε περισσότερα)

As a software developer, I have access to several AWS accounts, and because I'm one person, I use the same username in these different accounts. The login form solicits Account ID, Username, and Password. I'd like to store in the Firefox password manager the credentials for multiple accounts that share the same username, but when I enter the account id, username, and password for a new account when the username matches on another account, I'm prompted to Update the password rather than Save it.

Unfortunately, Amazon doesn't give separate URLs for logging into the different accounts.

I think I've seen on some sites that Firefox can distinguish different accounts of the same username based on other fields in the form. In this case, I'd like the Account ID to distinguish different credentials.

Is what I desire possible? Is there a way to configure it without a software update?

Ερώτηση από Jason R. Coombs 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Jason R. Coombs 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does not keep login information for common websites like Chrome does

I used Firefox for years before becoming frustrated with it, went to Chrome but now I want to come back. However Firefox is not keeping usernames and passwords for commo… (διαβάστε περισσότερα)

I used Firefox for years before becoming frustrated with it, went to Chrome but now I want to come back. However Firefox is not keeping usernames and passwords for commonly accessed websites. Chrome does do this. I have doubled checked the settings in Firefox. Thanks!

Ερώτηση από drtom444 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν