Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

"Remove Ad Blocker"

When I try to access the following site, the sound will not work. A "Remove Ad Blocker" window shows up. https://www.kxl.com/shows/markley-van-camp-robbins/ I am lookin… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to access the following site, the sound will not work. A "Remove Ad Blocker" window shows up.

https://www.kxl.com/shows/markley-van-camp-robbins/

I am looking for a way to "Remove Ad Blocker" from this site.

Scott 04/04/22

Ερώτηση από solsen2 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

need to change original email url signed in with to another to clear errors

I need to know how to change my original website URL to a new url so I might continue with Firefox and lose Microsoft. Can anyone tell me in layman terms how to accomplis… (διαβάστε περισσότερα)

I need to know how to change my original website URL to a new url so I might continue with Firefox and lose Microsoft. Can anyone tell me in layman terms how to accomplish this change plrase?

Ερώτηση από carolemartinez1 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox closes my open tabs when I exit

I have the Startup checked, to Open previous windows and tabs, but when I close Firefox, all tabs are closed. I have "Remember history" selected under History. Under "Coo… (διαβάστε περισσότερα)

I have the Startup checked, to Open previous windows and tabs, but when I close Firefox, all tabs are closed. I have "Remember history" selected under History. Under "Cookies and Site Data" the box that says, "Delete cookies and site data when Firefox is closed" is unchecked. See uploaded images.

Ερώτηση από netxconsulting 1 έτος πριν

Απάντηση από netxconsulting 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My Firefox doesn't work with when I try to ear my radio

Hi, My Firefox doesn't work with when I try to ear my radio, while working with other browser without problems like Edge & Chrome. I hope someone can direct me for fi… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, My Firefox doesn't work with when I try to ear my radio, while working with other browser without problems like Edge & Chrome. I hope someone can direct me for fix a problem Thanks Cariboou

here the link: https://wsmradio.com/opry-nashville-radio/

Ερώτηση από Cariboou 1 έτος πριν

Απάντηση από Cariboou 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

several weeks ago, i noticed that my tabs that i have had open for months no longer were present when i had occasion to open firefox. i think it happened after update 98.0.2 was installed.

several weeks ago, i noticed that my tabs that i have had open for months no longer were present when i had occasion to reopen firefox after i had shutdown computer. i t… (διαβάστε περισσότερα)

several weeks ago, i noticed that my tabs that i have had open for months no longer were present when i had occasion to reopen firefox after i had shutdown computer. i think it happened after update 98.0.2 was installed. i have searched help, etc. one solution that was my exact problem did not apply to me because the screenshots the contributor was using were not present on my version of the browser (or it is always possible that i was lost). this issue is a pain and i sure would appreciate any help thanks, Steve

Ερώτηση από scturn48 1 έτος πριν

Απάντηση από scturn48 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Login to websites

Recently, I cannot login to some websites that I use frequently. In particular, Wellsfargo.com and GoDaddy.com … (διαβάστε περισσότερα)

Recently, I cannot login to some websites that I use frequently. In particular, Wellsfargo.com and GoDaddy.com

Ερώτηση από neal5016 1 έτος πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Getting iPhone Messages to show up on my newly installed desktop computer.

I hope migration is what I am seeking. I've not used my Desktop for a couple of years. I used my iPhone during that time. I installed my desktop today. I sent myself, o… (διαβάστε περισσότερα)

I hope migration is what I am seeking. I've not used my Desktop for a couple of years. I used my iPhone during that time. I installed my desktop today. I sent myself, on my phone, a number of messages during the past two days and want to view/manipulate/edit them on my desktop.

I have tried everything I can think of, but cannot see those messages. All the messages I see beging with one week ago. Any ideas? I hope I hope. Many thanks.

John Brown

Ερώτηση από brownsbooksmedia 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Option to use Gmail for mailto: links has suddenly vanished from Settings

Just now, I tried to use "Email Link..." under the File Menu and got a pop-up asking me to "Choose an application to open the mailto link." I have seen this before, seve… (διαβάστε περισσότερα)

Just now, I tried to use "Email Link..." under the File Menu and got a pop-up asking me to "Choose an application to open the mailto link." I have seen this before, several times, usually after updating Firefox, IIRC.

This time, however, Gmail is not presented as an option, in this pop-up. Clicking "Choose..." just opens up a Windows Explorer file-picker window.

I tried to fix this in Tools > Settings, under General > Applications. There, "mailto" just shows "Use other..." and if I click that, the "Select Helper Application" pop-up window is basically blank, with a message at the bottom saying "No applications were found for this file type."

See attached images.

I am running v98.0.2 on Win 10 Pro.

Ερώτηση από bjkeefe 1 έτος πριν

Απάντηση από bjkeefe 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Dark Mode/ Light Mode

Ive never noticed this until last night but how come when i use a theme it controls whether website pages i browse will be light theme or dark theme? is there a way to tu… (διαβάστε περισσότερα)

Ive never noticed this until last night but how come when i use a theme it controls whether website pages i browse will be light theme or dark theme? is there a way to turn this off? I have a theme on rn and i like it but i cant use firefox atm because certain websites i browse show up as dark theme and i hate that i just want them all to be light theme. Thanks for the help in advance.

Ερώτηση από Z 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks are now separated into 2 groups

I am using version 98.0.2. When I open my "manage bookmarks" folder on my iMac, I see a top set of bookmarks and a bottom set of bookmarks. I never separated these 2 grou… (διαβάστε περισσότερα)

I am using version 98.0.2. When I open my "manage bookmarks" folder on my iMac, I see a top set of bookmarks and a bottom set of bookmarks. I never separated these 2 groups. They are all my original bookmarks. Why are there now 2 separate groups?

Ερώτηση από kafraone 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox and Office.com

I am continuing to experience issues with Firefox on my new Framework laptop. It is only on this computer, and only with Firefox. I cannot log in to my office.com (Office… (διαβάστε περισσότερα)

I am continuing to experience issues with Firefox on my new Framework laptop. It is only on this computer, and only with Firefox. I cannot log in to my office.com (Office 365 account). It will continually refresh and throw me back to the sign in page.

I have uninstalled, reinstalled, and refreshed Firefox, disabled all extensions, allowed UBlock Origin exceptions for office.com in the list, have attempted to toggle the DNS settings, adjust the proxy settings to be no proxy, and confirmed I am up-to-date with the most recent version. I have deleted browser cache and cookie data multiple times. I also confirmed this works fine on my other computers with the same settings and versions of Firefox. I will occasionally get a code (shown in attached image) but upon researching this I'm not finding any information to assist. What on earth is happening? I haven't had any issues with this

Ερώτηση από funkdw 1 έτος πριν

Απάντηση από funkdw 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to enable one manually previously disabled cookie?

I disabled 1 cookie of a particular site manually. I tried clearing the "Cookies and Site Data" afterwards. I am still unsure whether they are enabled now or not. Please … (διαβάστε περισσότερα)

I disabled 1 cookie of a particular site manually. I tried clearing the "Cookies and Site Data" afterwards. I am still unsure whether they are enabled now or not. Please assist.

Ερώτηση από funxtimecontact 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Add Files to "Files and Applications" to be asked wether to save or to open with...

Hello. I noticed that Firefox (98.0.2) doesn't even ask if the file should be saved or opened with a program when downloading some file types. Unfortunately, these file t… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I noticed that Firefox (98.0.2) doesn't even ask if the file should be saved or opened with a program when downloading some file types. Unfortunately, these file types (e.g. GPX) are not listed under Settings --> General --> Files and Applications, so that I could assign them to a program or specify that they should always be asked. And I can't add these files somehow... I have also deleted the file "handler.json" in the profile folder, hoping to be asked then. But that doesn't happen. GPX files, for example, are assigned to the GSAK program in the system - but Firefox just wants to save them and doesn't offer the option to open them directly in GSAK. Does anyone know advice how I can get Firefox to give me the choice? Thanks a lot.

Ερώτηση από Oliver 1 έτος πριν

Απάντηση από AliceWyman 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

List of downloads

Recently (probably after an update) Firefox starts showing my list of downloads automatically and unwanted after each download. So I want to download a few MP3's from a w… (διαβάστε περισσότερα)

Recently (probably after an update) Firefox starts showing my list of downloads automatically and unwanted after each download. So I want to download a few MP3's from a website. I click on one, select the download option, and when it is done downloading a drop down display comes down from the Menu bar showing my last downloads. Obviously, as I download more, this list gets longer. I know I can make the list disappear by clicking anywhere on the screen, but it is an extra click to get rid of a feature I don't want. How do I turn that off?

Ερώτηση από David 1 έτος πριν

Απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Error message trying to launch "Search by Image", "Content scripts are not allowed on this page."

I just installed Add-on "Search by Image" with "Tin Eye". When I try to launch the program I get the Error Message, "Content scripts are not allowed on this page." How d… (διαβάστε περισσότερα)

I just installed Add-on "Search by Image" with "Tin Eye". When I try to launch the program I get the Error Message, "Content scripts are not allowed on this page."

How do I correct this so that it works as advertised?

Ερώτηση από kenb1 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Horizontal scrolling w. touchpad doesn't work on linux

I saw this post https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=542690 where it seems implied that it should work, but on LMDE 5 w. firefox 98.0.2 64-bit scrolling horizonta… (διαβάστε περισσότερα)

I saw this post https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=542690 where it seems implied that it should work, but on LMDE 5 w. firefox 98.0.2 64-bit scrolling horizontally w. touchpad doesn't work for scrolling on pages nor for scrolling the tab list at the top.

Ερώτηση από maartentenvelden 1 έτος πριν

Απάντηση από maartentenvelden 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Black pixels on screen?

So for the past few days I've had this issue where I get these black boxes all over my browsing window that won't go away and make using the browser very difficult. I've … (διαβάστε περισσότερα)

So for the past few days I've had this issue where I get these black boxes all over my browsing window that won't go away and make using the browser very difficult. I've tried other browsers and have not had a problem, it's only firefox. I've done all of the technical things I can think of (clearing cache, resetting the browser, restarting my computer, completely uninstalling firefox and all data on my computer and then reinstalling) and nothing has worked. I can get the browser to run fine in troubleshoot mode but I'm unsure of what to do next to fix it. I've included a picture of the issue.

Ερώτηση από mayakw2 1 έτος πριν

Απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not displaying ® correctly on specific website

For some reason Firefox is not showing the registered trademark ® correctly on my website. It is coded correctly and shows as ® when i perform my HTML editing. But when I… (διαβάστε περισσότερα)

For some reason Firefox is not showing the registered trademark ® correctly on my website. It is coded correctly and shows as ® when i perform my HTML editing. But when I look at it as a customer using Firefox it changes to Ž but only in certain parts of the webpage. It does display properly on all other browsers though (Chrome, Edge, Opera, Safari, Explorer) Firefox seems to be the only browser not displaying it properly. See screen shots below I used Opera as an example. I'm not sure if this is a Firefox problem or something that I can fix. Any help would be greatly appreciated. Thank you

Ερώτηση από remo0032 1 έτος πριν

Απάντηση από remo0032 1 έτος πριν