Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

How to stop tabs from appearing when hovering on top in fullscreen

Basically, I copied this from an old post that I didn't understand the solution when I move my mouse to the top of the screen in fullscreen, the adressbar and tabs come … (διαβάστε περισσότερα)

Basically, I copied this from an old post that I didn't understand the solution when I move my mouse to the top of the screen in fullscreen, the adressbar and tabs come up, I hate that how do I fix it

Ερώτηση από @._.@ 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 μήνα πριν

Deleted bookmarks data recovery

At some point in the winter of '21 I created a folder of bookmarks that was saved in the 'bookmarks menu'. At a later date, hard to say when but probably '22 or early '23… (διαβάστε περισσότερα)

At some point in the winter of '21 I created a folder of bookmarks that was saved in the 'bookmarks menu'. At a later date, hard to say when but probably '22 or early '23 I deleted these bookmarks. I now desperately need to recover them.

The oldest auto-backup from 'Manage Bookmarks' -> 'Import and Backup' -> Restore is dated mid '23 and does not contain the deleted bookmarks.

Is there any hope of recovering them? For example via the Recycle Bin or by using a data recovery tool? Or will they have been overwritten?

Ερώτηση από lalam21870 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από ferusferri 4 μήνες πριν