Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

double space on bookmarks

Since version 91, now all my bookmarks are doubled spaced and this is too large. I want to go back the way it looked before with single spacing between the bookmarks. … (διαβάστε περισσότερα)

Since version 91, now all my bookmarks are doubled spaced and this is too large. I want to go back the way it looked before with single spacing between the bookmarks.

Ερώτηση από pcote1 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Bithiah Koshy 1 μήνα πριν

Disable Proton in version 91

Proton is absolute c..p as an interface I need a simple about:config fix to disable this junk permanently and get back to the classic interface forever telling future Fir… (διαβάστε περισσότερα)

Proton is absolute c..p as an interface I need a simple about:config fix to disable this junk permanently and get back to the classic interface forever telling future Firefox updates to leave the interface alone I do not need the hassle of having to fix something that was not broken until you improved it

Ερώτηση από phil.wharram 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από soccerchamp42 3 εβδομάδες πριν

Vers 91.0 Bookmarked Favorites Double-Spaced

With release of 91.0 my bookmarked favorites are double-spaced. I tried the "userChrome.css fix and apparently this no longer works. Is this double-spacing now permanent … (διαβάστε περισσότερα)

With release of 91.0 my bookmarked favorites are double-spaced. I tried the "userChrome.css fix and apparently this no longer works.

Is this double-spacing now permanent or is there a fix for it?

Thanks Dave

Ερώτηση από Doc16743 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Toad-Hall 3 εβδομάδες πριν

How can I change the colors of the drop down menus?

After the recent update the colors of the drop down menus has changed. File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools and Help. Prior to this it was white background with … (διαβάστε περισσότερα)

After the recent update the colors of the drop down menus has changed. File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools and Help. Prior to this it was white background with black writing. Now it is black background with white writing. I am using Abstract Electric theme which is a dark theme but prior to this I was able to have the white background and black text. Can't figure out how to change it, I am sure it is something simple but for the life of me can't alter it. I don't want any colors to change except the colors of the drop down menus. Please help.

Ερώτηση από Ashkevron 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από wrgarrett45 1 μήνα πριν

Context menus - Double space

Pleease help... How do I get rid of the double space in the context menu? I'm... actually pretty speechless.... why is that necessary for the windows based browser? Help.… (διαβάστε περισσότερα)

Pleease help...

How do I get rid of the double space in the context menu? I'm... actually pretty speechless.... why is that necessary for the windows based browser?

Help.... please.

Ερώτηση από silfer_cartagena 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Seburo 1 μήνα πριν

Double spacing in Menus is back :'-(

A few months ago Firefox decided to double space all the items in menus. Reading through the forums many people didn't like this because of the amount of space that the m… (διαβάστε περισσότερα)

A few months ago Firefox decided to double space all the items in menus. Reading through the forums many people didn't like this because of the amount of space that the menus now take up. Fortunately there was a work around, by setting 'browser.proton.contextmenus.enabled to false they returned to normal

This morning Firefox my got upgraded and the double spacing problem is back again. However there appears to be a bug with the setting and the menus won't return to normal. I'm now stuck with stupidly large menus that won't fit on the screen and lots of painful scrolling.

Does anybody have an alternative workaround until this is fixed?

Ερώτηση από stormcloud 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Toad-Hall 1 εβδομάδα πριν

Double padding in bookmarks menu AGAIN - imposed without thinking!

After the update that changed the bookmarks menu spacing in the most unhelpful way, I have reduced this stupid double padding between the folders with a hack - an now wit… (διαβάστε περισσότερα)

After the update that changed the bookmarks menu spacing in the most unhelpful way, I have reduced this stupid double padding between the folders with a hack - an now with the current update to 91.0.2 - it is back on!!???

Whose idiotic idea it was without giving us the OPTION of single OR double padding??

Why do we have to look online for the hacks and workarounds to remove this most idiotic and controlling change??

Please bring the single padding back NOW or I will completely switch to Chrome or simply will stop updating firefox!

You will NOT control how many folders and bookmarks I can see in my top menu bookmarks - and this idiotic double padding has removed half of them from my menu!!!

Ερώτηση από magicpowers888 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

Using Google tag manager in the site fails the page navigation in Firefox private browser

I have implemented the Google tag manager in our website, because of which our site navigation(Including the anchor tag's) are not working in Firefox private window. Dis… (διαβάστε περισσότερα)

I have implemented the Google tag manager in our website, because of which our site navigation(Including the anchor tag's) are not working in Firefox private window.

Disabling the Tracking protection and removing the google tag manager script fixes the issue. But, we need to use the Google tag manager in our website for our site.

Note: The site is working fine with Google tag manager & Tracking protection enabled in firefox normal window. Problem only arises in the private window.

Please let me know about this. Below is the firefox version which is used.

Firefox version: 91.0.2 (64-bit) OS : Windows 10 64-bit

Ερώτηση από 57thvjkr 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 εβδομάδα πριν

Strange look

Hi, To start with I love your browser been using and recommending it for many years. I am a service provider and have a customer that started getting this in her Firefox … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, To start with I love your browser been using and recommending it for many years. I am a service provider and have a customer that started getting this in her Firefox browser. Started a few weeks ago. Hard to describe the attachment will show more. There is a image box link. No image shows in any of them but clicked on it does go to the url. The url address is right after it. They are partially imposed over part of the description of the web site. Now my Firefox browser on my machine does not look like this. Is this a setting I need to disable to return it to normal and remove this little image box at the beginning? Or is there a problem with the browser? Thank you for your time and help. SEBassman

Ερώτηση από SERocks 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

NO Script error/bug

When is Firefox going to get the "NO SCRIPT" issue fixed. it prevents me from using Tor and we have a Tumbler, phone accessories , candles, and affiliate digital marketin… (διαβάστε περισσότερα)

When is Firefox going to get the "NO SCRIPT" issue fixed. it prevents me from using Tor and we have a Tumbler, phone accessories , candles, and affiliate digital marketing and cannot use TOR browser. How much longer is this going to continue? or does anyone know a solution.

Need Help

Ερώτηση από andrewstevens1689 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

Lost Passwords after Restarting Firefox

There was a clear indication that simply resetting Firefox would save passwords while hopefully improving performance. BUT ALL LOCKWISE PASSWORDS AND LOGONS HAVE APPARENT… (διαβάστε περισσότερα)

There was a clear indication that simply resetting Firefox would save passwords while hopefully improving performance. BUT ALL LOCKWISE PASSWORDS AND LOGONS HAVE APPARENTLY BEEN LOST. There are online instructions to copy/paste all data in the Old Firefox Data fldr to the "new profile fld" in 'about:profiles'. But the lost passwords still do not appear. Can anyone explain:

(1) is it possible to recover lost passwords from Old Firefox Data ? (2) why this happened despite false re-assurance that passwords would not be lost ?

Thanx. Boiling Madman

Ερώτηση από theblochs 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 ημέρες πριν

privacy.resistFingerprinting and Cloudflare DDoS protection

Cloudflare changed their algorithms recently and now it doesn't let me pass their DDoS protection page with `privacy.resistFingerprinting` option enabled. Even if I solve… (διαβάστε περισσότερα)

Cloudflare changed their algorithms recently and now it doesn't let me pass their DDoS protection page with `privacy.resistFingerprinting` option enabled. Even if I solve CAPTCHA multiple times. This is a huge problem because It is used on many many MANY websites.

Ερώτηση από xyszpidi 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 3 ημέρες πριν

few months of not working

Just to let you know. the last few months firefox is not working very well with certain sites. It freezes and gets kicked off for to many cookies. I use firefox as primar… (διαβάστε περισσότερα)

Just to let you know. the last few months firefox is not working very well with certain sites. It freezes and gets kicked off for to many cookies. I use firefox as primary browser. work from home. i have been forced to switch to chrome or edge at times in the middle of business. not sure why it is happening or what to do about it. But figured should let you know.

Ερώτηση από john649 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

How to force generate a different password

I'm using the Firefox secure password generator. However, I notice that will generate a specific password for a given site and then if I for some reason reload, it'll gen… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using the Firefox secure password generator. However, I notice that will generate a specific password for a given site and then if I for some reason reload, it'll generate the same password again. Can I force a new one?

Ερώτηση από mtogop 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

All Bookmarks Gone and Can't be Recovered

Hi There I think my Firefox upgraded and now all my bookmarks have disappeared. I tried to restore them but I keep on gettina message saying "unable to process backup fi… (διαβάστε περισσότερα)

Hi There

I think my Firefox upgraded and now all my bookmarks have disappeared. I tried to restore them but I keep on gettina message saying "unable to process backup file".

Please help.

Ερώτηση από lornaraedaniel 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 16 ώρες πριν

ForeFox 92.0 crashes frequently

I use Win 10 desktop. Recently FF 92.0 started crashing frequently. Not sure whether this is a browser issue or whether it has anything to do with the recent Dell chip se… (διαβάστε περισσότερα)

I use Win 10 desktop. Recently FF 92.0 started crashing frequently. Not sure whether this is a browser issue or whether it has anything to do with the recent Dell chip set update software.

Downgraded to FF 91.0 which do not appear crashing. However, I noted FF uses a huge amount of memory, and FF does not properly shut on Exit. Task Manager shows FF lines for about 30 seconds after exiting FF.

Is this something to do with my setup or something not right with FF?

Ερώτηση από Paul 14 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 12 ώρες πριν

Unable to connect to specific (greek) websites

I cant access specific greek websites like culture.gr, mfa.gr, idika.gr, eprocurement.gov.gr Chrome and Edge have no problem accessing them. Firefox version is 91 (win10… (διαβάστε περισσότερα)

I cant access specific greek websites like culture.gr, mfa.gr, idika.gr, eprocurement.gov.gr Chrome and Edge have no problem accessing them. Firefox version is 91 (win10) Thanks for your help.

web page message:

The connection has timed out

The server at culture.gr is taking too long to respond.

   The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
   If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection.
   If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.

Ερώτηση από Kyramas 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 μήνες πριν

Refreshing page does not use new version of CSS/HTML/JS, have to restart browser to see any changes

Hi, Im using Firefox Developer Edition and every time I make a change in website's source code (not by "inspect element") I have to restart Firefox to see any change tha… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Im using Firefox Developer Edition and every time I make a change in website's source code (not by "inspect element") I have to restart Firefox to see any change that I made. Other browsers show those changes so it's not server's fault.

Ερώτηση από DrogaMleczna 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν