Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox blank screen

From last night, when I open Firefox, a blank white screen keeps appearing. Other browsers work fine but whenever I open Firefox this happens. I'm currently running Firef… (διαβάστε περισσότερα)

From last night, when I open Firefox, a blank white screen keeps appearing. Other browsers work fine but whenever I open Firefox this happens. I'm currently running Firefox on safe mode. Any solution other than uninstalling Firefox? The screen is fully white, no close button, nothing. Just plain white.

Ερώτηση από Meenakshi A 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

data transfer from pilaff-up.ru

Hi, Everytime I'm connecting to a website I see, at the bottom left of Firefox browser, some displays like : data transfer from pilaff-up.ru data transfer from m.stripe.n… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, Everytime I'm connecting to a website I see, at the bottom left of Firefox browser, some displays like : data transfer from pilaff-up.ru data transfer from m.stripe.network Are these sites suspect ? How to block them  ? I'm using Firefox 90.0b3

Ερώτηση από Jean-Paul Molina 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Jean-Paul Molina 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

if playback doesn't begin shortly, try restarting your device

on forefox browser i am getting this error for videos if playback doesn't begin shortly, try restarting your device. youtube and streaming service like prime video i am h… (διαβάστε περισσότερα)

on forefox browser i am getting this error for videos if playback doesn't begin shortly, try restarting your device. youtube and streaming service like prime video i am having same issue and on other browsers videos plays .

my browser version is 90.0 beta

Ερώτηση από sumedh 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από sumedh 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

HERE is the answer to put "TABS BELOW" which will work with Firefox V90 using the - userChrome.css - file

HERE IS THE ANSWER Here is the answer to get TABS BELOW with Firefox V90 . . copy all of this code below the broken line into your - userChrome.css - file and save it. Yo… (διαβάστε περισσότερα)

HERE IS THE ANSWER Here is the answer to get TABS BELOW with Firefox V90 . . copy all of this code below the broken line into your - userChrome.css - file and save it. You can modify the 45px in this line if you wish to get an appropriate height . . just experiment with different numbers till you get it right --menubar-height: 45px; /*30px|41px=11px; caption buttons on menubar*/

Also to make the tabs wider or narrower, modify the line which is coded width: 50vw !important;

Finally you must enable - css - in Firefox, by typing about:config into your address bar, and search for toolkit. When all the toolkit options appear change the one which says toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets to TRUE by click the icon in the right hand column. Than close Firefox and reopen, and check how it looks This will enable your - css - file to be read, and interpreted and accepted by the Firefox browser.

-------------------------------------------------------------------
@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");

/* TABS: bottom - Firefox 65 and later - updated for 89+ */
/* https://searchfox.org/mozilla-release/source/browser/themes/shared/tabs.inc.css */
/* https://raw.githubusercontent.com/Aris-t2/CustomCSSforFx/master/classic/css/tabs/tabs_below_navigation_toolbar_fx89.css */
/* https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Browser_Toolbox */

/* ROOT - VARS */
/* you can adjust the CSS variables until it looks correct */
/* you can use the Browser Toolbox to get the toolbar heights */

*|*:root {
 --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important;

 --tab-min-height: 40px !important;
 --tab-min-width: 60px !important;

 --tab-adjust: 0px; /* adjust tab bar - only for 68-73 */
 --tab-caption: 5px; /* caption buttons on tab bar */
}

/* TAB BAR - below nav-bar */
#navigator-toolbox toolbar:not(#nav-bar):not(#toolbar-menubar) {-moz-box-ordinal-group:10 !important;}
#TabsToolbar {-moz-box-ordinal-group:1000 !important;}

#TabsToolbar {
 display: block !important;
 position: absolute !important;
 bottom: 0 !important;
 width: 50vw !important;
}

#tabbrowser-tabs {
 width: 100vw !important;
}

/* navigator-toolbox - PADDING */
*|*:root:not([chromehidden*="toolbar"]) #navigator-toolbox {
 position: relative !important; /*89+*/
 padding-bottom: calc(var(--tab-min-height) + 1px) !important; /*ADJUST*/
 background-color: var(--toolbar-bgcolor) !important;
}

/* TabsToolbar with menubar and titlebar hidden - rules for Firefox 65-73 */
*|*:root[tabsintitlebar]:not([inFullscreen="true"]):not([sizemode="maximized"]) #toolbar-menubar[autohide="true"] ~
 #TabsToolbar{
 bottom: var(--tab-adjust); /*ADJUST*/
}

/* TABS: height */
#tabbrowser-tabs,
#tabbrowser-tabs > .tabbrowser-arrowscrollbox,
.tabbrowser-tabs[positionpinnedtabs] > .tabbrowser-tab[pinned] {
 min-height: var(--tab-min-height) !important;
 max-height: var(--tab-min-height) !important;
}

#TabsToolbar {
 height: var(--tab-min-height) !important;
 margin-bottom: 1px !important;
 box-shadow: ThreeDShadow 0 -1px inset, -moz-dialog 0 1px !important; /*OPTIONAL*/
 background-color: var(--toolbar-bgcolor) !important;
 color:      var(--toolbar-color) !important;
/* z-index: 1 !important; */
}

/* indicators *//*
*|*:root[privatebrowsingmode=temporary] .private-browsing-indicator {
 position: absolute !important;
 display: block !important;
 right: 0px !important;
 bottom: 0px !important;
 width: 14px !important;
 pointer-events: none !important;
}
*/
.private-browsing-indicator {display: none !important;}
.accessibility-indicator  {display: none !important;}

/* Indicators - HIDE *//*
*|*:root:not([accessibilitymode])       .accessibility-indicator  {display: none !important}
*|*:root:not([privatebrowsingmode=temporary]) .private-browsing-indicator {display: none !important}
*/

/* Drag Space */
.titlebar-spacer[type="pre-tabs"],
.titlebar-spacer[type="post-tabs"] {
 width: 20px !important;
}

/* Override vertical shifts when moving a tab */
#navigator-toolbox[movingtab] > #titlebar > #TabsToolbar {
 padding-bottom: unset !important;
}

#navigator-toolbox[movingtab] #tabbrowser-tabs {
 padding-bottom: unset !important;
 margin-bottom: unset !important;
}

#navigator-toolbox[movingtab] > #nav-bar {
 margin-top: unset !important;
}

/* Hide window-controls and caption buttons on Tab Bar */
#TabsToolbar #window-controls {display: none !important;}
#TabsToolbar .titlebar-buttonbox-container {display: none !important;}

Ερώτηση από Trevor George, Bristol, UK 1 έτος πριν

Απάντηση από Trevor George, Bristol, UK 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Do not use the Firefox address bar to search

Hello, I would like to use the search function in the tab again. How can I adjust this? At the moment it is so that when you enter it it appears right above in the link l… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I would like to use the search function in the tab again. How can I adjust this? At the moment it is so that when you enter it it appears right above in the link line (see picture). I would like it to be in the search below, directly in the tab. Before version 88 this was possible. Why was it removed?

hallo, ich möchte wieder im Tab die Suchfunktion nutzen. Wie kann ich dies einstellen? Zur Zeit ist es so, daß bei einer Eingabe es gleich oben in der Linkzeile erscheint (siehe Bild) Dabei möchte ich es unten in der Suche, direkt im Tab haben. Vor Version 88 war das möglich. Warum wurde es entfernt?

Ερώτηση από KSMBond 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can't open or create facebook accounts

I can't open or create facebook accounts with any browser. Why? Even as soon as creating a new facebook account and nothing is posted, I am not obey their community rules… (διαβάστε περισσότερα)

I can't open or create facebook accounts with any browser. Why? Even as soon as creating a new facebook account and nothing is posted, I am not obey their community rules. I do nothing strange and peculiar things. For example, First Name: Myo Last Name:Tun DOB:28/12/1978

Nothing is out of facebook community standard. But I can't use facebook with any browser. Why?

With respect, Myo Min Tun, Myanmar.

Ερώτηση από i7delldelldell 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

View Photo

Considering you update nearly every day, the dumbest thing you've done is change the "view photo" in the right mouse button to "open photo in a new tab". Why did you do … (διαβάστε περισσότερα)

Considering you update nearly every day, the dumbest thing you've done is change the "view photo" in the right mouse button to "open photo in a new tab". Why did you do this dumb thing. We all look at photos, and you made it inconvenient. Dumb Firefox code writers....

Ερώτηση από koyotee 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox don't load the websites for a minute but other browsers does load them normally

I am facing a strange issue where the Browser doesn't load the website for a minute and shows server error. However, this behavior is not specific to any website and the … (διαβάστε περισσότερα)

I am facing a strange issue where the Browser doesn't load the website for a minute and shows server error. However, this behavior is not specific to any website and the server error shows randomly. Sometimes the browser loads the website normally while other times it shows server error. Please check this screencast: https://jmp.sh/jEu4D9k to understand better. So, I initially tried to open calendly.com and it didn't load despite my multiple reload attempts. However, when I tried to reload it after a minute then it came to life.

I have been facing this issue for many months and I tried almost every solution I found on Mozilla community pages like Resetting Mozilla, Setting No Proxy, Turning Off IPv6, DNS Prefetching Changes, Turning On/Off hardware acceleration, Uninstalled Mozilla and Installed a fresh copy, Changed to Mozilla Developer Edition, etc. but no luck. Please note that the other browsers are working fine and don't have any issues.

Ερώτηση από Raj 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Getting Update To 90.0 Beta 5

Got an update to89.0 four days ago, that totally screwed up my userChrome.css file -- which I now fixed (Again, thank you to all that help with posting this updated file … (διαβάστε περισσότερα)

Got an update to89.0 four days ago, that totally screwed up my userChrome.css file -- which I now fixed (Again, thank you to all that help with posting this updated file to get tabs on the bottom for us non-techies) but I am now getting notices to update to 90.0 Beta 5. This is new, as far as I know, and I certainly don't want to try Beta versions, if anything I'd like less updates to avoid the userChrome incidents ... Is there a way to get out of this Beta update cycle, and back to whatever "normal" update requests are? Thanks!

Ερώτηση από JussAskin 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από JussAskin 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Clicking Basic Media Website Buttons Freezes Entire Computer

If I am on Youtube and click the logo icon in the top left, or the Twitter back button, or click on a recommended video, my entire computer freezes for 8-15 seconds. I ca… (διαβάστε περισσότερα)

If I am on Youtube and click the logo icon in the top left, or the Twitter back button, or click on a recommended video, my entire computer freezes for 8-15 seconds. I can't close apps, speak on communication apps like Discord, nor can I even close the tab. I've tried troubleshoot mode, verifying browser file integrity, turning hardware acceleration off, and using older versions of Firefox and the issue seems to persist no matter what I do, I happen to really like this browser and I really want to try and find a solution for these issues. I am always running the latest version of Firefox (90b5) and use windows 8.1. When recording some of my performance data it seems the issue uses all the power my CPU (i-5 6600k) is able to offer. I don't know how to fix this and would really appreciate any help, thank you in advance.

If it helps: https://share.firefox.dev/3pzodOU

Ερώτηση από rydawgspam 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από rydawgspam 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Easier way to quickly swap between profiles

Hey guys, just wondering if there's a toolbar workflow similar to Chrome and Edge where we can jump between profiles. I believe there is `about:profiles` though that requ… (διαβάστε περισσότερα)

Hey guys, just wondering if there's a toolbar workflow similar to Chrome and Edge where we can jump between profiles. I believe there is `about:profiles` though that requires a bookmark and a few additional clicks to jump between profiles.

Perhaps the profile icon on the toolbar can have an item that shows all available profiles?

Ερώτηση από John 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I permanently force firefox's automatic updates to be turned off?

How can I permanently force firefox's automatic updates to be turned off? Which guy modified the original design for the new version of Firefox bookmarks? Is there someth… (διαβάστε περισσότερα)

How can I permanently force firefox's automatic updates to be turned off? Which guy modified the original design for the new version of Firefox bookmarks? Is there something wrong with that man's brain? Is the spacing of the new bookmark item too large to read? It's very uncomfortable.

Ερώτηση από gem_536 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από EF80 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I recently bought a new laptop and I have firefox sync enabled.

I am using an offline web page as my default firefox home page and all was going well until I enabled sync. Now when I boot up firefox two things happen. It changes the a… (διαβάστε περισσότερα)

I am using an offline web page as my default firefox home page and all was going well until I enabled sync. Now when I boot up firefox two things happen. It changes the address for my home page file to a folder NOT on this computer (the desk top) and won't retain the address I need for that folder.

I have just tried editing the bookmark for page. At the moment it seems to be working but I think sync is causing this issue and wonder if there is a fix for it?

Thank you.

Ερώτηση από Rosaliy Lynne 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Rosaliy Lynne 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My Firefox can't play any videos on any websites.

My Firefox can't play any video on any websites. Youtube video keeps on buffering forever and I can't click on the play button. But preview images still shows up when I h… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox can't play any video on any websites. Youtube video keeps on buffering forever and I can't click on the play button. But preview images still shows up when I hover the mouse over video bar. This happened after I updated to latest FF version

I've tried every solutions provided by Mozilla Support: clear caches, disable extensions, uncheck hardware acceleration,.... you name it I've tried it all. Other browsers are just fine, but since FF is my main browser for work I don't want to switch to another one just for music or video.

Thank you for your support.

Ερώτηση από thuyvh.pr.ec 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox keeps crashing at start up.

Hi, The electric cut out while my Firefox browser was open. Now I get a crash every time I try to open Firefox. I can't send a crash report and windows will not fix the p… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

The electric cut out while my Firefox browser was open. Now I get a crash every time I try to open Firefox. I can't send a crash report and windows will not fix the problem. How do I fix this? I need Firefox to work as it has all my passwords and bookmarks saved. Why can't I simply move over to the developer edition? I did try but the morons at Morzilla didn't add any options for moving bookmarks and passwords from Firefox to the developer edition. Thanks a lot Morzilla, you really fucked up my day.

Problem signature:

 Problem Event Name:	APPCRASH
 Application Name:	firefox.exe
 Application Version:	89.0.0.7817
 Application Timestamp:	60afee4d
 Fault Module Name:	firefox.exe
 Fault Module Version:	89.0.0.7817
 Fault Module Timestamp:	60afee4d
 Exception Code:	c0000005
 Exception Offset:	00002c6d
 OS Version:	6.1.7601.2.1.0.256.1
 Locale ID:	2057
 Additional Information 1:	0a9e
 Additional Information 2:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
 Additional Information 3:	0a9e
 Additional Information 4:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789

Ερώτηση από jayw1988 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 64 bit beta closing w/o error message or crash report, including in troubleshooting mode.

Firefox 90b8 (64 bit). Note: I had previously been using 32-bit and it would crash once or more per day WITH crash files, many of which were (I think) submitted to you. M… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 90b8 (64 bit). Note: I had previously been using 32-bit and it would crash once or more per day WITH crash files, many of which were (I think) submitted to you. My PC may be a factor: It's a "new old stock" (vintage 2016 or so) Pipo X9S. This model has 4 GB RAM and a 64 GB EMMC "disk." All disk operations are pathetically slow and I suspect this a factor in the poor performance.

I'd been hoping to see if the 64-bit build works better or could provide crash files. Clearly there's still something broken, but why no crash message/file?

The PC itself has been checked as well as I can. Latest win10 with all updates. Chkdsk /F finds no errors. I even downloaded and ran MEMTEST86 -- no problems there.

Firefox's "Use" is typically streaming music (SoundCloud) but many crashes happen when also doing normal web browsing in a 2nd tab.

Can someone help me to set up crash messages and reporting? Thank you.

Ερώτηση από bmmoser 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks toolbar won't stay open

Before the update, my bookmarks toolbox was permanently open on the left side of the screen. That was a perfect setup for me, as I use a lot of bookmarklets for time savi… (διαβάστε περισσότερα)

Before the update, my bookmarks toolbox was permanently open on the left side of the screen. That was a perfect setup for me, as I use a lot of bookmarklets for time saving on sites I'm on frequently. Since the update, all I have at the top of the screen is Import bookmarks and Most Visited (top left) and Other Bookmarks (top right). I can open Other Bookmarks, and my bookmarklets are there, but clicking one closes the Other Bookmarks folder each and every time. This renders them useless for my purpose. Is there a way to reopen, and KEEP open, my toolbox? I've tried clicking the Keep Open option and selecting done, but that doesn't do what I'm wanting it to do.

Ερώτηση από jhopemassey 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

using the backspace bar instead of the back button

One of the beauties of firefox has long been that I could use the backspace bar instead of the back button to return to the previous page when browsing. Somewhere in the … (διαβάστε περισσότερα)

One of the beauties of firefox has long been that I could use the backspace bar instead of the back button to return to the previous page when browsing. Somewhere in the last updates this wonderful functionality was lost. Is there anyway I can restore this? I'm suffering from Parkinson's Disease which oftentimes makes controlling my mouse nearly impossible.

Ερώτηση από TiongHan 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to pass firefox secure-website-certificate data to jason or other format

Hi I am currently creating a Firefox plugin and I am trying to grab the data from the secure website certification to use and display to the user is this possible? … (διαβάστε περισσότερα)

Hi I am currently creating a Firefox plugin and I am trying to grab the data from the secure website certification to use and display to the user is this possible?

Ερώτηση από tomtrkd 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν