Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

I'm concerned about Firfox sharing my personal data with Google Chrome. Is it possible that you DO NOT SHARE USER DATA WITH THEM?

I'm asking if it's possible for Firefox to Not Share USER Personal Data with Google Chrome. I have set all my preferences in Firefox browser to not share, be secure, use… (διαβάστε περισσότερα)

I'm asking if it's possible for Firefox to Not Share USER Personal Data with Google Chrome. I have set all my preferences in Firefox browser to not share, be secure, use private browser, etc. to a the extent possible based on settings. I don't have "location services" turned on on my Mac or Ipad mini and yet some things open up and they know where I am. I feel like I've lost any ability to maintain privacy and that I feel I cannot control it as even setting up settings, I'm aware that some coding only gives impression your safe but in fact YOU ARE NOT!! I am security conceous to a fault and yet I don't feel safe on either device. Can Mozilla/Firefox stop sending user data to Google Chrome to help with keeping privacy user personal data. I saw an article recently that says they are testing .05 of their users to in effect "from MY PERSONAL OPINION" they are stealing this data for them to use WITHOUT MY PERMISSION. Government protections are not kept up to speed and using a computer these days seems to insist that I give up my personal rights to MY DATA. It's ALWAYS MY DATA and not theirs... Using a "any service" does not make it your data but they do have a responsibility to keep it safe and it should not be shared out side MY express consent. It seems we are losing that ability more and more. So I'm asking if Mozilla can stop sharing USER PERSONAL DATA with Google Chrome?

Ερώτηση από DLAlfano 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 μήνα πριν

Login with Facebook blocked by Firefox

I can log into this website on Chrome, but not on Firefox. Chrome doesn't work with my high contrast theme since the last Windows update, so I really need to use Firefox,… (διαβάστε περισσότερα)

I can log into this website on Chrome, but not on Firefox. Chrome doesn't work with my high contrast theme since the last Windows update, so I really need to use Firefox, but I also would like to be able to use this website too. This website doesn't offer a regular login option, you have to use either Facebook or a cell phone. I don't have a cell phone that gets text messages, so I can't do that, so I need to be able to log in with Facebook. I can't find anywhere in my setting where I have it disabled. I even have the site whitelisted (in Trusted Sites) in Ublock Origins to no avail. I may have, at one point, a long time ago, once dismissed a Facebook log in prompt and told it to never ask me again. How would I go about telling it to please ask me again?

Ερώτηση από Phae 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

unable to sign.into.americanairlines.com

I have used Firefox to sign into American Airlines website for years. Now when I try and sign in it says the site is unavailable but I am able to sign in on other devices… (διαβάστε περισσότερα)

I have used Firefox to sign into American Airlines website for years. Now when I try and sign in it says the site is unavailable but I am able to sign in on other devices and other servers. I called American Airlines and there is no problem on their end. Why is this happening all of a sudden and only for this one website. Is there anyway I could get around there so I can keep using Firefox to get on American

Ερώτηση από christvroijen 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από pdurlacher 4 ημέρες πριν

have to reset browser every time I open it to open pdf files with Adobe Acrobat.

How can I keep the browser setting to open pdf files with Adobe Acrobat, without doing advanced customization? It works every time I reset the option, but changes to "sa… (διαβάστε περισσότερα)

How can I keep the browser setting to open pdf files with Adobe Acrobat, without doing advanced customization? It works every time I reset the option, but changes to "save" for the next time. Adobe says I should switch browsers, to Chrome for example.

I used to have Acrobat as an extension, but now there doesn't seem to be an option for that. Why is this?

Ερώτηση από ejrcpa 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

"Secondary email must be different than your account email"

I am trying to update the primary email associated with my Firefox account. My primary email is listed as <primary@domain.name>, for example. My secondary email is … (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to update the primary email associated with my Firefox account. My primary email is listed as <primary@domain.name>, for example. My secondary email is not assigned. When I try to add <preferred.email@domain.name> to my secondary email, I get the message: "Secondary email must be different than your account email"

I do not see this "account email" listed anywhere. Where do I find it, and how can I change it?

Many thanks, bd89

Ερώτηση από bigdata 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Einar Páll 2 εβδομάδες πριν

updtaes

I have turned off auto updates due to the new version of firefox replacing 88.0. I do not need to change the color of the title bar, nor do i need everything i type in th… (διαβάστε περισσότερα)

I have turned off auto updates due to the new version of firefox replacing 88.0. I do not need to change the color of the title bar, nor do i need everything i type in the search bar in the center of my screen to be mirrored in a search bar located in the title box. How do i get security updtaes without all the screen changes in 89.0

Ερώτηση από ed_hudson2 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

Ctrl opens firefox.

Every time I press the left CTRL button, a new window opens in firefox (If i'm not clicked on it), or it just makes the tab i'm currently in a new tab if I'm selected on … (διαβάστε περισσότερα)

Every time I press the left CTRL button, a new window opens in firefox (If i'm not clicked on it), or it just makes the tab i'm currently in a new tab if I'm selected on one in ff. I can't copy anything, I cant ctrl+f, can't do anything since it just opens firefox. It started just now, today, and I'm not sure how to fix it--

Ερώτηση από pizzlebrasil 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 ημέρες πριν

WEB PAGE NOT OPEN IN DG SHIPPING

220.156.189.33/esamudraUI/well.do?method=loadPage THIS PAGE OPEN SO MANY TIMES ,BUT THERE WAS SOME PROBLEMS FACED PLESE RECTIFY MY PROBLEM I SHOW THIS MSG IN MY WEB PAGE … (διαβάστε περισσότερα)

220.156.189.33/esamudraUI/well.do?method=loadPage THIS PAGE OPEN SO MANY TIMES ,BUT THERE WAS SOME PROBLEMS FACED PLESE RECTIFY MY PROBLEM I SHOW THIS MSG IN MY WEB PAGE WHAT HAPPENED I DON'T KNOW PLEASE RECTIFY DOWN I COPE THAT MSG SEE THIS DOWN


The connection has timed out

The server at 220.156.189.33 is taking too long to respond.

   The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
   If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection.
   If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.

Ερώτηση από vijay0507 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 ημέρες πριν

Alphabetizing Bookmarks

Half of my bookmarks are automatically alphabetized, then below that it is a folder that says other bookmarks. This list is not alphabetized. How can I combine the two li… (διαβάστε περισσότερα)

Half of my bookmarks are automatically alphabetized, then below that it is a folder that says other bookmarks. This list is not alphabetized. How can I combine the two lists or even just alphabetize the lower list without having to drag a place each one? TIA

Ερώτηση από llcerami 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 ημέρες πριν

Can't click on Bookmark Toolbar option in Toolbar options

Bookmark toolbar always worked and I could turn it off or on but always left on. But now Bookmark Toolbar doesn't show and when I click on it in Toolbar options the che… (διαβάστε περισσότερα)

Bookmark toolbar always worked and I could turn it off or on but always left on. But now Bookmark Toolbar doesn't show and when I click on it in Toolbar options the check mark won't appear but Menu Bar still turns Off and On when I click on it. Restarted computer before this happened because trouble with mouse pad and got notice about Firefox 89 update but closed it because prefer Firefox 88 that has smaller Bookmark and Menu Toolbars

Ερώτηση από harrisonsmiller 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 ημέρες πριν

Permissions default change

The permissions when I would initially open for set cookies was Allow now the default setting is allow for session. How could this setting be changed? I did not make the … (διαβάστε περισσότερα)

The permissions when I would initially open for set cookies was Allow now the default setting is allow for session. How could this setting be changed? I did not make the change. I only access the settings through page info.

Ερώτηση από Mace2 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 λεπτά πριν

How do I replace the the removed Feed discover+view+subscription feature?

Hi! FF removed the RSS button to discover feeds. Which sucks. But it sucks even more that the feature to subscribe to feeds via external services was also removed. I … (διαβάστε περισσότερα)

Hi!

  1. FF removed the RSS button to discover feeds. Which sucks.
  2. But it sucks even more that the feature to subscribe to feeds via external services was also removed.
  3. I also can't view feeds, even if I find one manually.

New, I saw solutions to the first one, but there of little to no use on their own. Downloading text files with feed items in xml format is pretty useless. I want to be able to view a feed and subscribe to it.

Ερώτηση από avada 11 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 11 ώρες πριν

Batch remove obsolete logins

Hi, I'd like to batch delete ~100 old logins from Firefox. Previous forum posts suggested using these URLs to access password management: chrome://passwordmgr/content/pas… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'd like to batch delete ~100 old logins from Firefox.

Previous forum posts suggested using these URLs to access password management: chrome://passwordmgr/content/passwordManager.xul and chrome://passwordmgr/content/passwordManager.xhtml but neither work on FF88.0b2 64bit on macOS 10.14.6

Thanks

Ερώτηση από dm4n 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Websites with google analytics slower

Has anyone noticed that many websites that use google tracking and analytics seem to work a lot slower on firefox than on chrome? I know most sites have some form on goog… (διαβάστε περισσότερα)

Has anyone noticed that many websites that use google tracking and analytics seem to work a lot slower on firefox than on chrome? I know most sites have some form on google tracking on them but some in particular work a lot slower on firefox than on chrome. In particular udemy.com, as well as my.onexamination.com I feel this is an issue due to firefox privacy containers, as the tracking on these websites is trying to get information which firefox is denying it, causing a delay in resolution. I prefer firefox but I am starting to use chrome for such websites. Any way I can speed up things on firefox and avoid chrome altogether?

Ερώτηση από shivjitbagga 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 2 μήνες πριν

Firefox Developer Edition On Ubuntu - Update Hassles

On Ubuntu, FFDE can be configured to 1. Auto-update - but it just displays a message saying that it cannot update 2. Download updates and request permission to install t… (διαβάστε περισσότερα)

On Ubuntu, FFDE can be configured to

1. Auto-update - but it just displays a message saying that it cannot update

2. Download updates and request permission to install them - all it does is display a message saying a new update is available

I think this all stems from the fact that FFDE at present has to be manually installed on Ubuntu. Why this is so, I cannot fathom - maybe someone here has an answer to why open sourced op system users are inconvenienced by Firefox.

It's feasible to script an update procedure to Ubuntu for FFDE. But this will not stop the annoying (every 2 hours) pop-ups about new updates being available - even when there is no new update there . . .

Maybe FFDE could simply stop automatic update reminders altogether. Users can decide (or script) for themselves if they want to update.

Ερώτηση από tamjk 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Debugging Tutorial

Got to be kidding. The Firefox tutorial is the pits. The worst I seen yet. Is there a developers Firefox manual to be had, because the browser educational platform is … (διαβάστε περισσότερα)

Got to be kidding. The Firefox tutorial is the pits. The worst I seen yet. Is there a developers Firefox manual to be had, because the browser educational platform is the just the worst I seen in years?

Ερώτηση από mcv57 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 μήνες πριν