Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

sending page to my phone doesn't

I use Send Tab to Device all the time. To my phone, my tablet, my work & home laptops. Except recently, the tab I send won't show up on my phone. Notifications are en… (διαβάστε περισσότερα)

I use Send Tab to Device all the time. To my phone, my tablet, my work & home laptops. Except recently, the tab I send won't show up on my phone. Notifications are enabled. I can send from my phone to my work laptop. I can send from my work to home laptop. But to the phone, it says sent, and nothing ever arrives. Everything is synced. What else can I do?

Ερώτηση από Monica 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jtwcallahan2 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Wordpress "justify" not working

I run a blog on WordPress and while editing a blog post I tried to "justify" the paragraph but it did not work. I previously used chrome in which it worked, but in Firef… (διαβάστε περισσότερα)

I run a blog on WordPress and while editing a blog post I tried to "justify" the paragraph but it did not work. I previously used chrome in which it worked, but in Firefox it seems that its is not working.

Ερώτηση από Najm Us Saqib 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

my accountand sync

I DID NOT FORGET MY PASSWORD AND I HAVE ACCESS TO MY EMAIL BUT MY SYNC INFO IS GONE. I have been using a live usb Linux system & sometimes 3 times a day other times 4… (διαβάστε περισσότερα)

I DID NOT FORGET MY PASSWORD AND I HAVE ACCESS TO MY EMAIL BUT MY SYNC INFO IS GONE. I have been using a live usb Linux system & sometimes 3 times a day other times 4 or6 days solid i boot i get online ten open Firefox activate my toolbar menu then open tools then sign in to Firefox and sync normal i get all my add-ons but last week i did this and got nothing, blank. FF. ACCEPTED MY PASSWORD but acts like i got nothing to sync and i have it on my android and wen i sync my phone nothing its lie 2 different accounts but i checked everything is right. i have read all the on line help but i dont see anything. im sorry but when i forget a password or cant get in to my email i do not try to get help i just deal with it and fix it. the only reason im trying to get help is i have relied on this service fo a long time and my bookmarks and most of my passwords i dont know. i know i can change them, and i know how and i have secondary emails and so on but my problem is why out of the blue fire fox has nothing to sync for me? my name is ronnie mattix my email is [email address] and i know my Firefox password but other than that i would have to change every thing. and i have not changed my Firefox password for 6 months or so. so what should i do? thank you for helping rm

Ερώτηση από ronniemattix 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 9 μήνες πριν