Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Can't enable autoplay

How do i disable autoplay on all websites - even for muted videos? I can't disable it for all websites by default - i have to set-up individually for each website. It see… (διαβάστε περισσότερα)

How do i disable autoplay on all websites - even for muted videos?

I can't disable it for all websites by default - i have to set-up individually for each website. It seems that these settings are stored in cookies, because after clearing cookies i have to set it up again.

Ερώτηση από twmichal 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Downloading Files immediately cancel, Help me.

Downloading Files immediately cancel, have to click on retry before they will download. very annoying having to verify every single file I want to save. problem started a… (διαβάστε περισσότερα)

Downloading Files immediately cancel, have to click on retry before they will download. very annoying having to verify every single file I want to save.

problem started after recent update, Tried rolling back, didn't help. have tried disabling and re-enabling add-ons, and anti-virus. nothing worked.

Computer has been reset 3 times Almost bricked my firefox profile trying to get any version of firefox to work. Not willing to risk my computer or profile to attempt to fix this. please patch in next update.

Ερώτηση από indiana_ghostq 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Tab groups

Hi, Google Chrome have just dropped an update featuring Tab groups. Holy smokes it is good. As somebody who frequently has over a thousand tabs open, this is such an awes… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Google Chrome have just dropped an update featuring Tab groups. Holy smokes it is good.

As somebody who frequently has over a thousand tabs open, this is such an awesome feature. Any chance of Firefox getting it?

PS Love Firefox, great browser!

Ερώτηση από penn0r 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Bookmark menu has gone insane

My FF bookmark menu seems be going crazy this morning. It replicates bookmarks (one or two of them) dozens of times, without provocation, all by itself. I can delete the… (διαβάστε περισσότερα)

My FF bookmark menu seems be going crazy this morning.

It replicates bookmarks (one or two of them) dozens of times, without provocation, all by itself. I can delete the duplicates, but seconds later, they appear once again.

I restarted FF a couple times. Restarted my computer. Exported, then reimported bookmarks. Tried to uninstall FF, but was then given the option to "refresh," which is what I did.

I thought it may have stabilized, and proceeded to reorganize the bookmarks, whose order had been scrambled. Halfway through the task, the schizo behavior returned.

Ερώτηση από djgibboni 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Problems with Youtube Videos (screenshot)

For some time now i have this problem where sometimes the Player on Youtube does not work properly and covers my reccomendations. I cannot click on them only if i move th… (διαβάστε περισσότερα)

For some time now i have this problem where sometimes the Player on Youtube does not work properly and covers my reccomendations. I cannot click on them only if i move the mouse into a certain position it is possible. Also if the video is shown as in the screenshot, you cannot go into fullscreen either, the frame stays the same and everything else is black. In this case the buttons do not work anymore and i can only close it with pressing the ESC Button.

What I tried so far: - Installed the latest update of Firefox - Tried Firefox Safe Mode (same problem) - I deleted my browser history (same problem)

It seems to happen when i open up a new Youtube Tab. Using the same window and just click on the next videos works normally.

Ερώτηση από onebie 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Wire web app not working after update to firefox 80

This site https://app.wire.com/auth/ is not working properly after update to firefox 80. I see login screen, press arrow to login then server sync starts and stops after … (διαβάστε περισσότερα)

This site https://app.wire.com/auth/ is not working properly after update to firefox 80. I see login screen, press arrow to login then server sync starts and stops after a second and I am back at login screen. Worked fine in firefox 79 this morning.

Ερώτηση από Piterk 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 μήνα πριν

Open IoT web site in Firefox

Hello, I have a webserver runs on sp8266. Address is http://esptimer/ but when I try to open it in Firefox 80.0 on Linux the address changes to www.esptimer.com and wont … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I have a webserver runs on sp8266. Address is http://esptimer/ but when I try to open it in Firefox 80.0 on Linux the address changes to www.esptimer.com and wont work. I tried http://esptimer/ in Google Chrome and it works. Is there is possibility to open IoT local webserver in Firefox?

(changing of keyword.enabled does not work)

Thank you.

Ερώτηση από krlf 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 μήνες πριν

Firefox wont show/play Echo360 videos on Ubuntu 20.04.1 Linux.

I am a student that use Firefox everywhere and for everything, but the only problem that I have ever had is this now, I was required to use Ubuntu linux for computer netw… (διαβάστε περισσότερα)

I am a student that use Firefox everywhere and for everything, but the only problem that I have ever had is this now, I was required to use Ubuntu linux for computer networks and I decided that I am going to use this OS for my entire course as my main OS, but problem is that I cannot see the videos from Echo360.co.uk which is a site that we use for our online lectures. Please fix this bug and don't make me install some trash (chr) in my pc :D

Ερώτηση από sachitakamor 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από James 3 μήνες πριν

How to set default (but not automatic) option for viewing PDF files

How can I set the default option for opening PDF files in Firefox? I'm not asking about setting the automatic handler. I don't want PDF files to open in anything automati… (διαβάστε περισσότερα)

How can I set the default option for opening PDF files in Firefox? I'm not asking about setting the automatic handler. I don't want PDF files to open in anything automatically. I want to get the dialog box asking me "What should Firefox do with this file," but I want to set one of the options to be the one that's pre-selected so all I have to do is click OK. (I don't want to have to choose the preferred option each time by clicking its radio button and then OK.)

Recently, these dialogs always seem to have the "Open with Firefox" option pre-selected. Since I usually want to open PDFs with Adobe Acrobat, I have to click on that radio button and then click OK. I just want to click OK, except in the few instances when I want to save the file or use the internal viewer.

So how do I designate the default option?

Ερώτηση από Jon9 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

weird bug or my firefox got hacked?

A week ago installed fresh win 10, downloaded Firefox, logged in my firefox account. got my bookmarks, password and other good stuff synced in and at some point i recogni… (διαβάστε περισσότερα)

A week ago installed fresh win 10, downloaded Firefox, logged in my firefox account. got my bookmarks, password and other good stuff synced in and at some point i recognized that my Youtube dosen't work right(issue exist only in Firefox, only on 1 PC)so here is a deal: I log in my google accout, open youtube page, it shows my subscriptions, recomended, playlist and other stuff except notifications, and if i like a video it dosen't add to "liked videos" playlist, in fact i can't manage any playlists at all and if i update a page it shows that i'm no longer loged in and i can't log out ither because page dosen't look like it should(simply not showing UI for account managment, only "dark theme","language" and other crap related to page) in Opera and even Edge everything works like intended. I used win. defender and other anti-virus soft to scan my PC - found nothing, there is no addons or anything like that, i completly removed evrything Mozila related and instaled it back - dosen't fix anything.

Ερώτηση από Aleksey 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Missing passwords after update to Ver 80

The troubleshooting information says that I upgraded from ver. 79 to 80 on the 25th. Today is the 27th and when I opened Firefox today it did some sort of updating and no… (διαβάστε περισσότερα)

The troubleshooting information says that I upgraded from ver. 79 to 80 on the 25th. Today is the 27th and when I opened Firefox today it did some sort of updating and now all of my passwords are gone. I've tried finding a solution to this problem to no avail. There's no key3.db file, only key4.db. Anyone have any ideas? Could I restore my system to an older date and go back to ver. 79?

Ερώτηση από neillsilva 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 μήνες πριν

Yahoo intruded and set itself as default search, even though Google was and is still listed as default.

Yahoo intruded and functions as default search, even though Google has been and is still designated as default in the settings. I removed Yahoo from the list of 1-click b… (διαβάστε περισσότερα)

Yahoo intruded and functions as default search, even though Google has been and is still designated as default in the settings. I removed Yahoo from the list of 1-click browsers, but that didn't affect its unwanted function as default search. This began out of the blue several days ago, and I have no idea how. I dislike Yahoo in general and have not been on that site. I'm getting really frustrated!

Ερώτηση από hejsan13 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Homers24 3 εβδομάδες πριν

tab (re)opening order

Hi. When (re)opening a number of bookmarks, e.g. from MySessions v2020.7.0 or OneTab v1.29, just recently, not before, it opens them in reverse order. Is there a way to a… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. When (re)opening a number of bookmarks, e.g. from MySessions v2020.7.0 or OneTab v1.29, just recently, not before, it opens them in reverse order. Is there a way to adjust/fix/set that list top becomes left most and list bottom right most in the horizontal list of tabs? I am sure it is not those two extensions, since it worked before. Would be great if FF had a feature to reverse all tabs t1, t2, t3...t97, t98, t99 to reverse order t99, t98, t97...t3, t2, t1. How can this be done with existing FF, tools or extensions? Or is there a setting in about:config that would allow correct/reversed (re)opening order? Thank you!

Ερώτηση από spdgnzls 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 μήνες πριν

Firefox will NOT remember my setting to "ask to save logins and passwords"

I would like Firefox to "ask to save logins and passwords" I keep checking that option but it doesn't stay that way. What can I do? I keep going in to the option and it's… (διαβάστε περισσότερα)

I would like Firefox to "ask to save logins and passwords" I keep checking that option but it doesn't stay that way. What can I do? I keep going in to the option and it's unchecked. I don't see a "save the new setting" Argh. Driving me crazy.

Ερώτηση από maxinepenty 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

on twitch I can't subscribe or buy bits with either paypal or CC, paypal and CC purchases work everywhere else w/firefox

on twitch I can't subscribe to anyone's channel, or buy bits with either paypal or CC paypal and CC purchases work on every other website w/firefox first pic is CC the "… (διαβάστε περισσότερα)

on twitch I can't subscribe to anyone's channel, or buy bits with either paypal or CC paypal and CC purchases work on every other website w/firefox

first pic is CC the "pay with credit card" buttons don't work, don't click at all. second pic is the spinny wheel that won't stop spinning if you click paypal, you can't actually check out.

in chrome it will let me subscribe and buy bits on twitch, but I don't want to do it in chrome!

help!

thanks in advance

Ερώτηση από rileymore 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 μήνες πριν

firefox will not let me get onto ebay.

Since I have installed the new version of firefox I can not get onto ebay's website. Ebay works fine on other browsers but not on firefox. the regular ebay website does… (διαβάστε περισσότερα)

Since I have installed the new version of firefox I can not get onto ebay's website. Ebay works fine on other browsers but not on firefox. the regular ebay website does not come up...it appears as an outline with only words without the ability to navigate normally on the website. I am not very tech savvy and I don't know how to fix this. Help

Ερώτηση από mmhr 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 μήνες πριν