Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to make Firefox ask before closing?

in about:config page the options: browser.tabs.warnOnClose (true - default) browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs (true - default) browser.sessionstore.warnOnQuit (false - de… (διαβάστε περισσότερα)

in about:config page the options: browser.tabs.warnOnClose (true - default) browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs (true - default) browser.sessionstore.warnOnQuit (false - default) browser.warnOnQuit true (true - default)

But when i do Ctrl+q accidentally, it closes the only Firefox window i have. This window has many tabs open. Yes it restore next time, but i want FF to ask me before closing it.

FF 84.0.1 Arch Linux

Ερώτηση από #367259 2 έτη πριν

Απάντηση από #367259 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Side View Window Error

Cannot display my history in my sidebar. Receive this message: XML Parsing Error: no root element found Location: chrome://browser/content/places/bookmarksSidebar.xhtml… (διαβάστε περισσότερα)

Cannot display my history in my sidebar. Receive this message:

XML Parsing Error: no root element found Location: chrome://browser/content/places/bookmarksSidebar.xhtml Line Number 1, Column 1:

Cannot find a way to fix.

Ερώτηση από chief1622 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από battistelori 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Nectar.com and saving passwords - technical change by Firefox needed

https://www.nectar.com/ has changed. The log in page is now:- https://www.nectar.com/id/start/enter-card-number The saved password for https://www.nectar.com doesn't appe… (διαβάστε περισσότερα)

https://www.nectar.com/ has changed. The log in page is now:- https://www.nectar.com/id/start/enter-card-number The saved password for https://www.nectar.com doesn't appear or work on this page. The automatic 'Saving 'new' password' doesn't appear or work. Deleting and saving the new address https://www.nectar.com/id/start/enter-card-number doesn't work either because Firefox Logins and passwords deletes everything after .com?

Round and round and round we go.

Why is there no way to contact Firefox? Nobody on/in the Community can make the required technical changes?

So this is all just frustration and time wasting?

Shouldn't Firefox have recognised this themselves and made the necessary changes?

Ερώτηση από jbeaven 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jbeaven 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Find actually used proxy when configured to "Use System Proxy Settings"

The configuration on page General - Connection Settings is set to Use System Proxy Settings. How can I find out I which proxy my Firefox browser is actually using? Note:… (διαβάστε περισσότερα)

The configuration on page General - Connection Settings is set to Use System Proxy Settings. How can I find out I which proxy my Firefox browser is actually using?

Note: This very question has already been asked at https://support.mozilla.org/en-US/questions/1208062. It has an answer which is marked as Chosen Solution although the question owner explicitly stated it doesn't answer the question, and indeed it doesn't because it just says to look at the configuration page which doesn't contain the information. That thread has been archived. Perhaps it should be deleted or at least the Chosen Solution mark removed.

Ερώτηση από tilman.schmidt 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από kd.gundermann 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Weird Crash Problem

I just recently moved from Win 7 to Win 10 (x64). The Win 7 install was getting unstable and I was getting blue screen crashes a couple of times a week. I suppose it's … (διαβάστε περισσότερα)

I just recently moved from Win 7 to Win 10 (x64). The Win 7 install was getting unstable and I was getting blue screen crashes a couple of times a week. I suppose it's possible it was Firefox related, but Firefox seemed to work OK.

Since the upgrade, Firefox has been unstable in a very odd way I haven't seen before. I've been using Firefox and its predecessor Netscape since 1995 when I was using a beta version of Netscape.

Sometimes Firefox will crash and then refuse to restart, but most of the time the problem is I can get it to restart, but then if I close Firefox and try to reopen it, it will refuse to restart. If I copy over a backed up profile it will usually start at least once and may run OK for a couple of days. But when it crashes, I can't get it going again without copying over a backed up profile. Though that can be hit and miss too. Sometimes a backed up copy that worked before won't work, but another backup will.

When I upgraded I was on, I think 70.0 esr, but I upgraded to 78.8.0 esr (both 32 bit) trying to get it stable again. I tried installing 78.8.0 esr x64 and i was able to quit and restart, but it crashed and refused to restart a few hours later.

I tried Safe Mode and it starts in Safe Mode, even with a bad profile, but when I turn off all add-ins in Safe Mode and try to start normally, it won't start if it's not starting. Hardware Acceleration is off (it's been off the entire time).

On the most recent crash I deleted the profile that crashed copied over the last working profile files, but it still wouldn't start. I then went back to the Win 7 installation profile, copied over the crashes and datareporting directories of the profile and it started.

I've tried copying small pieces at different crashes and copying over something that worked the time before sometimes works, and sometimes doesn't.

Has anybody ever seen a problem like this one? And if so did they manage to fix it?

Ερώτηση από wdolson 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από wdolson 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Reverting to a specific version of Firefox browser?

The last fully compatible version I could use was 78.6.1 ESR. I know I need a new profile to go backwards but I can't find the specific file. I can see the version I wou… (διαβάστε περισσότερα)

The last fully compatible version I could use was 78.6.1 ESR. I know I need a new profile to go backwards but I can't find the specific file. I can see the version I would like in a directory but don't know how to download/install it. Thank you all:)

Have 2011 Mac which won't support newer OS updates.

Ερώτηση από meganhopeross 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Images don't load after upgrade

After upgrading to 78.9.0esr images on many websites don't load. They load on chrome but I'd prefer to not use that browser. Attached are screenshots of firefox vs chro… (διαβάστε περισσότερα)

After upgrading to 78.9.0esr images on many websites don't load. They load on chrome but I'd prefer to not use that browser. Attached are screenshots of firefox vs chrome.

Ερώτηση από bebarnes 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από bebarnes 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 87 will not load when clicked

Hello, I am trying to get Firefox version 87 to run, been running fine, used FFox for ages, this works under my wife's logon same PC, different profile of course. I have … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I am trying to get Firefox version 87 to run, been running fine, used FFox for ages, this works under my wife's logon same PC, different profile of course. I have UN-installed, deleted program files + x86 files for FFox, deleted profile.ini, renamed profile.ini, tried safe mode, tried restarting, tried resetting FFox, when I click on the icon literally nothing happens, the task bar flashes for a Milli-second with something but thats it! Help! I do not want to delete my profile if this can be avoided.

Geoff

Ερώτηση από frankiejohn 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από frankiejohn 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Default zoom not working

I am using the current version of Waterfox G3.2.0. No matter what I set my default zoom to in preferences, every tab I open defaults to a previous value I had set for th… (διαβάστε περισσότερα)

I am using the current version of Waterfox G3.2.0. No matter what I set my default zoom to in preferences, every tab I open defaults to a previous value I had set for the default zoom. I have only set the default zoom once which was the previous time @ 150%. Now every tab opens @ 150%. I have tried closing all tabs and then settings a new value in preferences and then opening a first tab which didn't work.

Ερώτηση από rcastro88 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από rcastro88 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Time zone is knocked down 3 hours ago

My time zone is knocked down 3 hours ago, you can see it on the screenshot Did a restart with disabled Add-ons, did not help. Also on another computer on linux with the s… (διαβάστε περισσότερα)

My time zone is knocked down 3 hours ago, you can see it on the screenshot Did a restart with disabled Add-ons, did not help. Also on another computer on linux with the same firefox account. I ask for help.

Ερώτηση από mihdevel 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Capture the shift key when pressed

I am writing a program that requires me to detect when a shift key is pressed and do something. Something like window.addEventListener('keydown', event => console.log… (διαβάστε περισσότερα)

I am writing a program that requires me to detect when a shift key is pressed and do something. Something like

window.addEventListener('keydown', event => console.log(event), false); // expect to see an event logged to console when pushing the "shift" key

This works great on all browsers except Firefox. "alt" and "fn" keys are also not able to be detected on Firefox. Is there some sort of advanced security settings I can disable to let me capture these things?

Thanks in advance.

Ερώτηση από codyb29 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από codyb29 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Default search engine does not exist

When I go to firefox preferences and then go to "search," I try to click on the arrow below "default search engine" but nothing comes up. When I try to search in the add… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to firefox preferences and then go to "search," I try to click on the arrow below "default search engine" but nothing comes up. When I try to search in the address bar, it takes me to websites named after the first word I typed. When I tried searching in a separate tool bar, I'd type something, hit enter, and nothing would happen. Please help, this is very annoying because whenever I want to search something I have to type google and then type my question in on the actual google website.

Ερώτηση από mimdoc96 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Top half of the Tab not Clickable

Mac OS 10.10.2 Firefox 78.9 Problem: When I go back from full screen mode, the half top of tabs(more like the 2/3 part to the tab) becomes not clickable. Only way to sol… (διαβάστε περισσότερα)

Mac OS 10.10.2 Firefox 78.9

Problem: When I go back from full screen mode, the half top of tabs(more like the 2/3 part to the tab) becomes not clickable. Only way to solve it is just to restart the browser.

There is another thing that could provide a bit more info. No matter whether I've ever made it full screen or not, the 2/3 top area of the tabs will never turn grey when I put my mouse on it.

No add-ons and themes installed. Tried safe mode and it didn't works.

The same bug exists on the other Mac, which runs an older version of firefox.

Ερώτηση από mm.melbourne.collins 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

slow graphic function canvascontext.createLinearGradient()

Hello together, when implementing canvas graphics with 2D context, I notified that the latest FF 87.0 on windows is much slower than chrome/edge/opera on windows and als… (διαβάστε περισσότερα)

Hello together,

when implementing canvas graphics with 2D context, I notified that the latest FF 87.0 on windows is much slower than chrome/edge/opera on windows and also much slower as safari on mac. I drilled into detail and detected that it was caused when drawing polygons with color gradient (see attached image). Means that using canvascontext.createLinearGradient() instead of flat colors makes it slow. On the other hand using flat colors is perfectly fast.

I wondered, because I had much better experience with FF and installed an earlier version (78.9.0esr) on the same windows workstation and the problem was gone. Seams, that some change made the newer FF slower with this type of graphic..

CPU is i7 8650U 1.90 - 2.11 GHZ, OS is Windows 10 version 20H2

But the effect is the same on all windows workstations I tested. Would be happy to see, that I can use FF again with these type of graphic apps.

Ερώτηση από frank.schiller 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I disable automatic updates in FF78esr ?

I have a virtual w10x64 machine which I need to play old flash content on a specific (trusted) website which is the only one allowed in mms.cfg and which does not use htt… (διαβάστε περισσότερα)

I have a virtual w10x64 machine which I need to play old flash content on a specific (trusted) website which is the only one allowed in mms.cfg and which does not use https. With the latest update to 78.9 FF does not open the flash content and the pages anymore. So I reverted to 78.8 but the auto-update always intercepts.

How can I disable the auto-updates for good? Is there possibly a policy for this?

I think the FF programmers need better imagination on specific scenarios before they impose so called "security features" on the users and break their processes.

Ερώτηση από ffsync5 1 έτος πριν

Απάντηση από ffsync5 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

places.sqlite is imcomplete

Hello, I used my firefox account to restore my browsing history after I switched to a new hard drive. I compared the contents of places.sqlite from before and after the… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I used my firefox account to restore my browsing history after I switched to a new hard drive. I compared the contents of places.sqlite from before and after the switch. (I can do this because I made a backup of the old places.sqlite.) And I noticed that many entries of moz_historyvisits are missing in the new database. I made a graph about this, in which I am using pythons sqlite3 library to inspect the databases moz_historyvisits.visit_date column. For every visit_date I checked if it is still present in the new database or if it got lost. The pattern seems highly irregular.

Does firefox intend to maintain a complete history? By which criteria did individual history entries get lost? Is there a way to restore a complete version of my browser history from my account?

Any help is appreciated.

Ερώτηση από garrettmay 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από garrettmay 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

GPO for newtabpage

Hi, it seems latest admx doesn't give a way to configure newtabpage by GPO. Am I right ? Is it still a work in progress (since 2018 ???) ?

Ερώτηση από pb2019 1 έτος πριν

Απάντηση από Scribe 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox.ocm => firefox.com . Without asking me. Without notifying me.

When I type in ANY URL, I want exactly that to be loaded. And not anything else. When I type in mozilla.rog into the address bar, I want firefox to fetch the page mozill… (διαβάστε περισσότερα)

When I type in ANY URL, I want exactly that to be loaded. And not anything else.

When I type in mozilla.rog into the address bar, I want firefox to fetch the page mozilla.rog. I want firefox to try, and if it does not exist, I demand to be notified that it does not exist. With an error message. URL not found. Error 404.

But instead, Firefox silently changes mozilla.rog to mozilla.org (and probably any page e.g. from .rog to .org, and from .ocm to .com , and the like) without my permission, and loads this other page I did not type in.

I do NOT and NEVER allow ANY program to alter my commands without notifying me.

so... which about:config setting disables this autocorrection-behavior?

Ερώτηση από amando.aarish 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why is any sites not propery loaded

Whenever I want to visit some websites the sites get opened but not properly the content of sites are loaded with some random digits. I am using Firefox On Kali Machine, … (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I want to visit some websites the sites get opened but not properly the content of sites are loaded with some random digits. I am using Firefox On Kali Machine, Other Browser like Google Chrome works properly I have attached image for better understanding so please look up.

Ερώτηση από bajgainmanoj3 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν