Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Firefox 107

My bank will no longer allow access to online banking. They say I have Firefox version 77 and that I need version 107 or higher. How do I get 107 installed on my deskto… (διαβάστε περισσότερα)

My bank will no longer allow access to online banking. They say I have Firefox version 77 and that I need version 107 or higher. How do I get 107 installed on my desktop?

Ερώτηση από davidauble52 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από James 5 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

iframe with self signed certificate not working

We have a website with self-signed certificate and when the site is loaded for first time, a warning is given and we click on "Accept the risk and continue" to load the … (διαβάστε περισσότερα)

We have a website with self-signed certificate and when the site is loaded for first time, a warning is given and we click on "Accept the risk and continue" to load the site. This behavior is acceptable as we have a self-signed certificate. After, logging in, we have an iframe in dashboard ( url in same domain) which doesn't get loaded [Empty screen without any prompts]. In chrome browser, after clicking on continue for the first time the site gets loaded, the iframe also gets loaded properly. In the same way, iframe is expected to load in safari browser as we have already agreed to continue(when site is loaded for first time) and url is also from same domain. Please guide me on how to resolve this issue.

Ερώτηση από flyingraijin 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

does firefox 92 still have that insane enlarging address bar

I am still using version 77, and am wanting to know if version 92 still has that enlarging address bar. I refuse to upgrade until I know I will have an option to turn off… (διαβάστε περισσότερα)

I am still using version 77, and am wanting to know if version 92 still has that enlarging address bar. I refuse to upgrade until I know I will have an option to turn off that ridiculous enlarging address bar. I absolutely HATE it.

Ερώτηση από danjacobson1953 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν