Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to disable audio indicator icon in pinned/unpinned tabs after removal of browser.tabs.showAudioPlayingIcon ?

Hello, suddently after upgrading my Firefox Developer Edition to version 77 I noticed that my pinned tabs have sound icon again, which i previously disabled using browser… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, suddently after upgrading my Firefox Developer Edition to version 77 I noticed that my pinned tabs have sound icon again, which i previously disabled using

browser.tabs.showAudioPlayingIcon = false

Now however I found that it was removed here:

https://hg.mozilla.org/mozilla-central/rev/1360dbbd2d6d

How can i disable this annoying audio icon now ?

Ερώτηση από Nikita 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox dev unable to display https://www.networkwestmidlands.com/

When visiting the above site in the latest version of Firefox Developer the page fails to render. However, when I view the page in Firefox (regular non-developer version)… (διαβάστε περισσότερα)

When visiting the above site in the latest version of Firefox Developer the page fails to render. However, when I view the page in Firefox (regular non-developer version) there are warnings regarding the site using an unsupported version of TLS. Here is the warning:

This site uses a deprecated version of TLS that will be disabled in March 2020. Please upgrade to TLS 1.2 or 1.3.

Will Firefox in the future drop support for TLS 1.1 and lower?

Ερώτηση από graham.harris.1975 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox on the PC open Youtube only as Mibile m.youtube.com dont work

Hi, since a while I have the issue, that if I click on a Youtube line on my Win10 PC Firefox trys to open Youtube as a Mobile Version and dies not play the Video. ends up… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, since a while I have the issue, that if I click on a Youtube line on my Win10 PC Firefox trys to open Youtube as a Mobile Version and dies not play the Video. ends up m.youtube.com Any idea? thanks

Ερώτηση από mhauth 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I change my Mozilla Support profile picture?

I want to change my profile picture on Mozilla Support to a different photo, but I can't figure out how to do so. I know that the profile picture is connected to your Fir… (διαβάστε περισσότερα)

I want to change my profile picture on Mozilla Support to a different photo, but I can't figure out how to do so. I know that the profile picture is connected to your Firefox account, and it sets your profile photo to your Firefox account photo, but it won't change to my new photo. How do I change my profile photo for my Mozilla Support account?

Ερώτηση από EnderDiamond21 1 έτος πριν

Απάντηση από EnderDiamond21 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Developer edition | responsive design mode | does not allow forward slash in input fields

I've found that input fields will not allow entering a forward slash (/) on Firefox Developer Edition (I am on 77.0b7 64bit at present; Windows 10 64-bit). It has been ha… (διαβάστε περισσότερα)

I've found that input fields will not allow entering a forward slash (/) on Firefox Developer Edition (I am on 77.0b7 64bit at present; Windows 10 64-bit). It has been happening for at least a few weeks now.

This does not happen outside of responsive design mode. This does not happen on regular Firefox (I am on 76.0.1, 64 bit currently) either.

Here is my setup at present. Will provide more if asked!

add-ons: adaware ad block installed. plug-ins: openh264 video codec provided by Cisco systems inc. shockwave flash 32.0r0 widevine content decryption module provided by google inc themes: 'light' is enabled.

Anybody got any thoughts as to what may be going on?

Ερώτηση από Yishmeray 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Folder colours

HI I have just updated FF from a very old version to 77.0b8 (64-bit). My favourite bookmarks bar had coloured (like windows) folder icons, now they are black, bland and h… (διαβάστε περισσότερα)

HI I have just updated FF from a very old version to 77.0b8 (64-bit). My favourite bookmarks bar had coloured (like windows) folder icons, now they are black, bland and horrible. I have tried searching for an add on that changes the folder icon colours, but the search brings up far to many bookmark add ons not related. I have tried many different searches but can't get a result. Does anyone know of a mod/add on, or a way to change the Folder icons colour please? Many thanks for reading.

Ερώτηση από Ajax 1 έτος πριν

Απάντηση από Ajax 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Data Concerns When Upgrading PC with Windows 7 to 10

My PC has Windows 7 and I use Firefox for my Browser. If I upgrade to Windows 10 are my current Documents, Downloads and Bookmarks on Firefox at risk?

Ερώτηση από 2811lgg 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to enable the address bar dropdown menu?

With the most recent update I can no longer enable the dropdown menu with my most visited websites. With previous versions setting browser.urlbar.openViewOnFocus to false… (διαβάστε περισσότερα)

With the most recent update I can no longer enable the dropdown menu with my most visited websites. With previous versions setting browser.urlbar.openViewOnFocus to false solved this problem. But it doesn't seem to be working now. Is there anything else I can try?

Ερώτηση από PeaceLoveBananas 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloading and Opening docx Firefox appends doc onto file

I am using Hotdocs portal, which is an in-house document assembly tool. Firefox is the recommended browser, but it is recently handling 2016 docx files incorrectly. Whe… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Hotdocs portal, which is an in-house document assembly tool. Firefox is the recommended browser, but it is recently handling 2016 docx files incorrectly. When we choose a file on the portal site (internal site), we go through the interview and are presented with a link to "download" the assembled file. When you click that link, a pop-up appears showing the file name as abc.docx but then says it is a Word 97 - 2003 document, even though it is not. The original template is not. If I choose to open the file, it ends up opening and showing as abc.docx.doc If I save the file, instead of opening it, it saves as abc.docx.

If we run this same process in IE/Edge, the file opens as abc.docx as it should. I have uninstalled Firefox and reinstalled. Is there anything that could be causing this? I've tried a bunch of troubleshooting steps and nothing seems to change this outcome.

Thank you.

Ερώτηση από misscrf 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox v77 enlarging URL bar

In v76, I was able to stop the URL bar from enlarging by setting browser.urlbar.update1 to false in about:config. In v77, this enlarging URL bar behavior seems permanent.… (διαβάστε περισσότερα)

In v76, I was able to stop the URL bar from enlarging by setting browser.urlbar.update1 to false in about:config. In v77, this enlarging URL bar behavior seems permanent. I find this behavior annoying and unnecessary for me. Actually, I think this is just plain dumb. The text does not enlarge, just the URL box. Is there a way that I may be able to disable this behavior, thank you.

Ερώτηση από Dad1966 1 έτος πριν

Απάντηση από Dad1966 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I disable the animation that occurs in a tab when a page is fully loaded?

I've just updated FF to version 77 and now I get an animation that occurs on a tab whenever a page is fully loaded in. See the attached image for what I mean. How do I tu… (διαβάστε περισσότερα)

I've just updated FF to version 77 and now I get an animation that occurs on a tab whenever a page is fully loaded in. See the attached image for what I mean.

How do I turn this off? Thanks.

Ερώτηση από Sigma 1 έτος πριν

Απάντηση από Sigma 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

is there any way to hide the status bar (or pop-up) at the bottom left?

Hi, I'd like to get rid of the status bar at the bottom left corner. I know it goes away and it seems impossible to remove. But is there any way to remove it? I add an im… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'd like to get rid of the status bar at the bottom left corner. I know it goes away and it seems impossible to remove. But is there any way to remove it? I add an image to show what I want to remove. Thanks in advance!

Ερώτηση από hyeseung97 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New Tab Addon

I have used the newtab addon for years. My home page is google.com. Just today, I get an error message when clicking the new tab button as follows: Blocked by X-Frame-Opt… (διαβάστε περισσότερα)

I have used the newtab addon for years. My home page is google.com. Just today, I get an error message when clicking the new tab button as follows: Blocked by X-Frame-Options Policy. Does anyone know what is going on here?

Ερώτηση από ffohl 1 έτος πριν

Απάντηση από Roland Tanglao 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Starting Firefox brings up blank page instead of homepage

After Firefox updated today, it no longer brings up my homepage when I launch the browser. Instead, it's just a blank page (not even a default page). Clicking on the home… (διαβάστε περισσότερα)

After Firefox updated today, it no longer brings up my homepage when I launch the browser. Instead, it's just a blank page (not even a default page). Clicking on the homepage takes me to the correct address.

>Properties show "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" with no extension.

>I've tried resetting homepage defaults in the options, to no change.

Is there anyway I can get my homepage to show up when I launch the browser?

Ερώτηση από a.mackaman 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Site Information drop-down is corrupted

The "Site information" drop down on the far left of the address bar is corrupted, showing an infinitely repeating pattern of icons. See attached picture for example. … (διαβάστε περισσότερα)

The "Site information" drop down on the far left of the address bar is corrupted, showing an infinitely repeating pattern of icons. See attached picture for example.

Ερώτηση από cormac 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 77 ignoring browser.tabs.showAudioPlayingIcon

So after updating to Firefox 77.0, I have noticed that despite having browser.tabs.showAudioPlayingIcon set to false, it Firefox insists on placing the audio icon in my t… (διαβάστε περισσότερα)

So after updating to Firefox 77.0, I have noticed that despite having browser.tabs.showAudioPlayingIcon set to false, it Firefox insists on placing the audio icon in my tabs regardless.

Is there a way to get rid of it, perhaps with CSS or something?

Ερώτηση από horonelius 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I upgraded to firefox 77 and now my passwords will not sync in lockwise.

I upgraded to firefox 77 on my windows 10 system and now my passwords stored in lockwise are gone and when I try to run the sync to include the passwords they will not sy… (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded to firefox 77 on my windows 10 system and now my passwords stored in lockwise are gone and when I try to run the sync to include the passwords they will not sync back

Ερώτηση από gilrand2 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to use Firefox in English only?

Hello, I have a question about language options in Firefox. I moved to the Netherlands some time ago but I don't speak Dutch (yet). Most menu items are in Dutch right now… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I have a question about language options in Firefox. I moved to the Netherlands some time ago but I don't speak Dutch (yet). Most menu items are in Dutch right now, making it really hard to understand.

When I first installed Firefox I removed Dutch from the languages list and the problem was solved, after some time when I updated my browser Dutch got installed again and I can't remove it anymore, remove button is disabled.

English is the fist language selected in the languages list. Is there a way to remove Dutch from Firefox?

OS: Windows 10 OS Language: English

Ερώτηση από sefa1 1 έτος πριν

Απάντηση από Shashank Shekhar 1 έτος πριν