Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Push Notification doesn't receive after the window is closed

Recently i got a problem related to push notifications on Firefox, I've already subscribed (or allowed) to notification permission on some websites like Twitter, Gmail bu… (διαβάστε περισσότερα)

Recently i got a problem related to push notifications on Firefox, I've already subscribed (or allowed) to notification permission on some websites like Twitter, Gmail but I don't receive any notification when I closed their tabs . It's working fine if the tab of particular website is loaded on Firefox but once I closed it I don't get any notification especially from those websites on which I allowed the notification permission.

Some people suggested me to use chromium or other browsers to get this behavior but I don't want to replace Firefox with any other browser because their dev tools are better than what others are suggesting to me.

Firefox version: 76.0.1 OS: Manjaro with I3gaps window manager Script (or app) for display the notification : Dunst

Ερώτηση από Shannon PArk 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Andrew 6 μήνες πριν

Saved logins and passwords for websites.

Hi, I am wondering why Firefox removed all logins and passwords. It used to be all in settings, now I am getting message: No logins found When you save a password in Fi… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I am wondering why Firefox removed all logins and passwords. It used to be all in settings, now I am getting message: No logins found When you save a password in Firefox, it will show up here Any help, thanks in advance.

Ερώτηση από Dziambis 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Dziambis 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Can't Retrieve Bookmarks after latest update - 76

Hello. I can't find my bookmarks after update 76. I followed the directions, and I ouldn't find anything. I searched my computer and all my drives for json files and 'bo… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I can't find my bookmarks after update 76. I followed the directions, and I ouldn't find anything. I searched my computer and all my drives for json files and 'bookmarks', and I found backups from 2001, 2013, and I know I have backups 'older' than those on discs, but the ones missing (so far) are the most important and complete ones from the past 7 years. Please correct me if I'm wrong, but update 76 'seems' to necessitate syncing devices. I only have reason to browse on my desktop, so I didn't plan on syncing it with anything. I 'do' have a smartphone, but other than downloading malwarebytes and one other app, that I need, that's the extent of my 'online' activities on the phone. However, since I couldn't find my bookmarks without doing so, I decided to download Firefox onto my phone and try to sync them up. When I signed up for the Firefox account earlier, I changed my password with a password generator. However, my phone doesn't have all the characters on its keyboard that are in my password. You can customize the keyboard, but it looked like a magnificent pain to do so. Instead, it seemed easier to 'dumb down' my password from 40 characters down to around the minimum, at least until I got them synced. However, I tried twice with typing visible on the phone and it said the password was wrong, so instead of trying a third time, and getting locked out of Firefox - I came here to see if anyone could help me. I know that rebooting often corrects a lot of things, but since I don't have these bookmarks backed up anywhere - I was afraid this might be a case where it may make the bookmarks more difficult or impossible to retrieve. Thanks in advance.

Ερώτηση από Help Please 2 ημέρες πριν

Απάντηση από Help Please 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox.cfg no longer overwrite new tab content

I'm using firefox developer edition. The latest version: 76.0b2 I have firefox.cfg set up to overwrite new tab content with locally stored html. The code in firefox.cfg t… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using firefox developer edition. The latest version: 76.0b2 I have firefox.cfg set up to overwrite new tab content with locally stored html. The code in firefox.cfg that worked until recent update:

/* set new tab page */ try {

 var newTabURL = "file:///G:/Documents/Newtab.html";
 aboutNewTabService = Cc["@mozilla.org/browser/aboutnewtab-service;1"].getService(Ci.nsIAboutNewTabService);
 aboutNewTabService.newTabURL = newTabURL;

} catch(e){Cu.reportError(e);} // report errors in the Browser Console

In the browser console there is an error message displayed:

[Exception... "Cannot modify properties of a WrappedNative" nsresult: "0x80570034 (NS_ERROR_XPC_CANT_MODIFY_PROP_ON_WN)" location: "JS frame :: firefox.cfg :: <TOP_LEVEL> :: line 7" data: no]

Any idea what that error message means and how to resolve it? Does anything changed regarding new tab overwrite?

Ερώτηση από shdowmyst 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Disable focus in the address bar for new tabs

Hello, I personally dislike the new address bar (also known as Megabar), mainly because it is enlarged without any user intervention, even if I only want to open a bookma… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I personally dislike the new address bar (also known as Megabar), mainly because it is enlarged without any user intervention, even if I only want to open a bookmark without typing anything in there.

Is there a setting in about:config to disable focus in the address bar for new tabs? Thanks.

Ερώτηση από Underpass 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από radiocam 3 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox login username and password breached

i think my firefox login got hacked by spammer/hacker/fisher. NOW HOW DO I KNOW THIS? i got extortion email with my Firefox login and password. NOTE:i did't use same pas… (διαβάστε περισσότερα)

i think my firefox login got hacked by spammer/hacker/fisher. NOW HOW DO I KNOW THIS? i got extortion email with my Firefox login and password. NOTE:i did't use same password twice so there is no chance that he got password from another site/software/service

attached screenshot contains my Firefox account user mail with my old Firefox password now as web professional i know things about spam email but spam email with username and password is not a joke?

Ερώτηση από rahul.paranjape 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από maleckbes 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Although location is set to block, some sites still redirect to their localized versions

I am living in Spain, and browse in English. Often when I do a search with Google, although the result is linking to a page in English, the final page is in the one for t… (διαβάστε περισσότερα)

I am living in Spain, and browse in English. Often when I do a search with Google, although the result is linking to a page in English, the final page is in the one for the Spanish market (es_Es).

A good example is the Seagate website. Even direct links from other forums are redirected to their Spanish version. Also, after cleaning cache for Seagate sites, restarting, AND trying it in a Private Window.

My config: macOs 10.15.4 set to UK English. Firefox Dev Edition 76.0b3, (language same as OS) with: - Privacy & Security: Enhanced Tracking Protection > Standard - Privacy & Security: Locations > "Block new requests asking to access your location" checked - about:config > geo.enabled set to false. Google Search Region Settings are set to "United States". –

Thank you!

Ερώτηση από quasi 7 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I remove a bare domain from the awesome bar but leave paths?

I have some sites that I visit specific pages on. For example, https://www.futilitycloset.com/category/technology/. When I start typing "fu", Firefox suggests first the b… (διαβάστε περισσότερα)

I have some sites that I visit specific pages on. For example, https://www.futilitycloset.com/category/technology/. When I start typing "fu", Firefox suggests first the base domain, futilitycloset.com, even though I never go to the main page. I've tried using shift+delete when the base domain is selected, but it's still there the next time I type "fu". Is this possible?

Ερώτηση από spartanhooah 7 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Toolbar No Longer Showing in Popups When "dom.disable_window_open_feature.toolbar" is Set to True.

dom.disable_window_open_feature.toolbar has been set to true for the longest time as I use a password manager and those reduces status and toolbar popup windows are almos… (διαβάστε περισσότερα)

dom.disable_window_open_feature.toolbar has been set to true for the longest time as I use a password manager and those reduces status and toolbar popup windows are almost always for login purposes. However, I have logged in this morning to find that it is showing the same behaviour as the default.

Ερώτηση από PinothyJ 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από PinothyJ 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is bookmarking back to a 2 step process?

Several versions ago the bookmarking was a 1 step process (bookmark and dropdown in 1 place). It has gone back to that once in recent updates. However, it has been broken… (διαβάστε περισσότερα)

Several versions ago the bookmarking was a 1 step process (bookmark and dropdown in 1 place).

It has gone back to that once in recent updates.

However, it has been broken again, requiring "Bookmark" then "Edit Bookmark". Is this going to be fixed?

Ερώτηση από Doug 7 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cant pictures from Facebook account by clicking "download" in my Firefox developer 76.0b5 (64-bit). it redirect and open the picture in the same tab. help pls

When i open a photo and click on "Download", it redirects the tab and open the photo in the same tab but doesn't start download. Problem: Redirect and open the picture … (διαβάστε περισσότερα)

When i open a photo and click on "Download", it redirects the tab and open the photo in the same tab but doesn't start download.


Problem: Redirect and open the picture in the same tab

Ερώτηση από Towsif Seyam 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Tubeaches 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to reset the PIN that enable me to see a saved password. The guidelines suggested by Firefox are wrong

I Cannot reset a (supposed my) PIN that able me to view a password saved. Firefox asks me for a PIN which I do not know, when I want to reset the PIN it points me to "Set… (διαβάστε περισσότερα)

I Cannot reset a (supposed my) PIN that able me to view a password saved. Firefox asks me for a PIN which I do not know, when I want to reset the PIN it points me to "Settings > Accounts > Sign-in options", but neither in Firefox Options (that I have to assume is referring to with "Settings") nor Firefox Sync account settings there exists such a "Sign-in options". These are the steps I followed to locate "Settings" and "Accounts" and "Sign-in options"

1. I went to Firefox Options and searched for "Accounts" 1. I went to Firefox Sync Settings > Manage Accounts 1. Also I attempted to try with another account but I do not have / I do not remember the password if any, it is not the same of my main account password because it does not work.

But I could not get the given "Sign-in options". How can I reset the PIN or just delete it because I do not remember when I had to create it neither what it is?

I know the email and password of my account, Firefox could send me a PIN reset request to my email, the one I am registered to Ffx Sync.

Thanks in advance. Regards, Jorge

Ερώτηση από JorgeDaniel 7 μήνες πριν

Απάντηση από philipp 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When downloading or uploading some PNG images they are shown as completely white

When downloading graphs from ourworldindata.org in PNG format, they are downloaded as completely white images, but with correct dimensions. Same happens when uploading PN… (διαβάστε περισσότερα)

When downloading graphs from ourworldindata.org in PNG format, they are downloaded as completely white images, but with correct dimensions. Same happens when uploading PNGs to WhatsApp. PNGs from other sites (e.g. Wikimedia Commons) appear to work fine. openSUSE Tumbleweed / Firefox 76.0b5. Cannot reproduce on Firefox 74.0.1.

Safe mode didn't help.

Ερώτηση από lukaj 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από lukaj 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 76 beta "verify your identity to reveal the saved password"

I have no master password. When I switch the same profile from Fx 75 to Fx 76 beta, not only am I required to "verify your identity to reveal the saved password", but th… (διαβάστε περισσότερα)

I have no master password. When I switch the same profile from Fx 75 to Fx 76 beta, not only am I required to "verify your identity to reveal the saved password", but the account username and password, the same I use for the sync login, is not accepted.

Ερώτηση από noel_envode 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Reef1 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Incorrect spelling not highlighted in the browser

I have language English UK (en -GB) selected and 'Check your spelling as you type' checked but when I type incorrect spelling in the browser it is never highlighted to in… (διαβάστε περισσότερα)

I have language English UK (en -GB) selected and 'Check your spelling as you type' checked but when I type incorrect spelling in the browser it is never highlighted to indicate that it is incorrectly spelled.

Develpoer version 76.0b6 (64-bit)

Ερώτηση από chrismacneil442 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

shortcut for switching browser windows?

Hello, I urgently ;-) need a shortcut to switch between open browser windows. It seems to be one of the basic ones, but is nowhere to be found. Solutions using Tilde do n… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I urgently ;-) need a shortcut to switch between open browser windows. It seems to be one of the basic ones, but is nowhere to be found.

Solutions using Tilde do not work for me becuse it's not available on my Apple keyboard.

Why not use Command +< or Command + > respectively, like many other apps do?

And why not at least let me configure that in a simple fashion myself???

Thanks for any solution!

Ερώτηση από 200cm 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από artist3 2 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Lost search engines

Has anybody noticed losing added search engines with Fx 76 beta? I go back and forth between 75 & 76, same profile, that should have my added 18 search engine options… (διαβάστε περισσότερα)

Has anybody noticed losing added search engines with Fx 76 beta? I go back and forth between 75 & 76, same profile, that should have my added 18 search engine options. Fx 76 wipes out all but four of them. I had to replace search.json.mozlz4 from another profile to get them back.

Also, I think I asked before, but do you occasionally find lately that some addons settings involuntarily revert to default?

Ερώτηση από noel_envode 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από noel_envode 7 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Why was my post deleted

My thread "Firefox 76 beta "verify your identity to reveal the saved password" was deleted? Please explain. I didn't get an answer of why my microsoft login info was not … (διαβάστε περισσότερα)

My thread "Firefox 76 beta "verify your identity to reveal the saved password" was deleted? Please explain.

I didn't get an answer of why my microsoft login info was not accepted, but I did discover that if you want to reveal the passwords saved by firefox 76, you must create a master password.

Ερώτηση από noel_envode 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can a Restart button addon be created?

There's a working one for Chrome, but the one For Firefox by the same developer wipes out sessions. If it can be done for Chrome, you'd think Firefox could handle it. Is… (διαβάστε περισσότερα)

There's a working one for Chrome, but the one For Firefox by the same developer wipes out sessions.

If it can be done for Chrome, you'd think Firefox could handle it. Is there a particular reason why it can't be done? I'm using the restart button in about:profiles. How hard would it be to give us the option put it on the toolbar?

Ερώτηση από noel_envode 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't access the page, not supported by Firefox, why?

Hi. I cannot access this website https://3f-dialoger.medlemsportalen.dk It redirecting me to this link, and its saying Firefox is not supported. How can that be possible?… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. I cannot access this website https://3f-dialoger.medlemsportalen.dk It redirecting me to this link, and its saying Firefox is not supported. How can that be possible?.. or web developer must hate firefox to make this kind of joke. Do I really need to have Chrome or IE by side to successfully send an request? In other browsers the thing is working very well... Can I get any help in this case? Thanks

Ερώτηση από paxsu 7 μήνες πριν

Απάντηση από paxsu 7 μήνες πριν