Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Cannot access web page: The URL was rejected

When attempting to access https://signup.gmx.com I get the following error; The requested URL was rejected. Please consult with your administrator. Your support ID is: &… (διαβάστε περισσότερα)

When attempting to access https://signup.gmx.com I get the following error;

The requested URL was rejected. Please consult with your administrator. Your support ID is: < 3522328377538005653>

I contacted GMX and they have been unable to tell me why I can't access their signup page. I had my brother do a test from his home. He's on a different ISP. He is using a VPN, but this worked off VPN too. He is using the same ESR version of Firefox that I am, and he's on the same Windows 10 version I am. Also, he's using the same router I am with the same firmware. He can access the page without issue.

What I've tried;

I do not get this error for any other site. I've been trying to access this page on and off for about 6 months. It doesn't appear to be a temporary error.

Any ideas what might be causing this? thanks

Ερώτηση από TanyaC 1 έτος πριν

Απάντηση από TanyaC 1 έτος πριν