Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

I cannot get to youtube

I cannot get to youtube. I get this screen in the screenshot then it redirects to https://googleads.g.doubleclick.net/ads/preferences/cu/optout?continue=aHR0cHM6Ly9jb25zZ… (διαβάστε περισσότερα)

Ερώτηση από GardenSurfer 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από GardenSurfer 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Delete all cookies when Firefox closes except some specific ones

Using Firefox 68.12.0ESR. I know 78 is available, I just haven't had the time to test it yet. I delete cookies when I exit Firefox. I want to keep some for sites that I t… (διαβάστε περισσότερα)

Using Firefox 68.12.0ESR. I know 78 is available, I just haven't had the time to test it yet. I delete cookies when I exit Firefox. I want to keep some for sites that I trust, such as this site. I've added exceptions to Allow these trusted sites as documented on a thread somewhere else, but it doesn't work. All cookies are deleted.

Is it possible to keep cookies only for a select group of sites. eg. support.mozilla.com, tomshardware.com, mydigitallife.net, speedtest.net and so on.

Thank you.

Ερώτηση από TanyaC 6 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Youtube shortcuts on firefox

Tonight I noticed something really weird when I tried to reply to a comment on Youtube. Initially, I tried to reply from the bell button in the notifications and soon I r… (διαβάστε περισσότερα)

Tonight I noticed something really weird when I tried to reply to a comment on Youtube. Initially, I tried to reply from the bell button in the notifications and soon I realized that the Spacebar was not working. I thought it might be stuck, but it was not, since it was working fine in both the address bar and the search bar. Asynchronous keys function was disabled. Then, I went to the video and tried to reply from there. Guess what! The video was being resized using the shortcuts depending on what I was typing! For example "t" changes between normal and theater mode and "i" makes it picture-in-picture. What is going on? I am sure no key is locked, i even restarted my pc and the same thing kept happening. Then, I turned it off and on and the problem was persisting. Everything works fine on other applications, just YT seems broken for some reason. I tried to type on YouTube on two other browsers and everything worked fine. I don't think it has anything to do with the windows update, since it only happens on firefox, which I don't intend to change. Is there any setting to lock/toggle the Youtube shortcuts on and off? Sorry for the length of my description and thanks a lot in advance!

Ερώτηση από arxidamparotramparifas 1 μήνα πριν

Απάντηση από Seburo 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

Office 365: no shield in address bar

Some sites do not show a shield icon in the address bar, most notably support.mozilla.com and Office 365. How can I modify blocking and privacy for such a site? I wast to… (διαβάστε περισσότερα)

Some sites do not show a shield icon in the address bar, most notably support.mozilla.com and Office 365.

How can I modify blocking and privacy for such a site? I wast to allow cookies from Office 365, but not for other sites.

TIA, Folkert Wiekmeijer

Ερώτηση από Folkert 3 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox keeps taking me to Yahoo search despite Google being the choice

Hi guys, I'm on Firefox QUantum 68.11.Oesr and I have a problem with my searches. NO matter what I do, it keeps taking me to Yahoo search which I hate but I can't figure … (διαβάστε περισσότερα)

Hi guys, I'm on Firefox QUantum 68.11.Oesr and I have a problem with my searches. NO matter what I do, it keeps taking me to Yahoo search which I hate but I can't figure out how to fix that. I've had that happen before and a buddy helped me fix it but I can't get hold of him.

Google is set in the options so that's not the problem. This is driving me nuts 'cause I search for stuff frequently and I hate Yahoo.

Thanks

George

Ερώτηση από info4472 3 μήνες πριν

Απάντηση από info4472 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hmm. We’re having trouble finding that site.

I am facing the problem to open the sites. When I used the network, it show the following error: Hmm. We’re having trouble finding that site. We can’t connect to the serv… (διαβάστε περισσότερα)

I am facing the problem to open the sites. When I used the network, it show the following error:

Hmm. We’re having trouble finding that site.

We can’t connect to the server at www.google.com.

If that address is correct, here are three other things you can try:

  Try again later.
  Check your network connection.
  If you are connected but behind a firewall, check that Firefox has permission to access the Web.

Please let me know your suggestion and comments.

Ερώτηση από mchahalrock 7 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox ESR crashes at watching videos with "alsa_stream_get_position: Assertion `delay >= 0' failed"

hello, i have a Raspberry Pi 4 with 4GB and Raspberry Pi OS installed. (2020-05-27-raspios-buster-armhf.zip) when i use the stock Firefox ESR (installed via sudo apt inst… (διαβάστε περισσότερα)

hello, i have a Raspberry Pi 4 with 4GB and Raspberry Pi OS installed. (2020-05-27-raspios-buster-armhf.zip)

when i use the stock Firefox ESR (installed via sudo apt install firefox-esr) and watch videos (e.g. on Youtube, Vimeo, ...), Firefox does crash some times. according about:crashes, i already have submitted about 60 crash reports.

but watching the reports one thing is missing. when i open firefox from the console i can see some output, that is not appearing in the reports.

... firefox-esr: /build/firefox-esr-RgOFaD/firefox-esr-68.11.0esr/media/libcubeb/src/cubeb_alsa.c:1255: alsa_stream_get_position: Assertion `delay >= 0' failed. ExceptionHandler::GenerateDump cloned child 3366 ExceptionHandler::SendContinueSignalToChild sent continue signal to child ExceptionHandler::WaitForContinueSignal waiting for continue signal... Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Failed to open curl lib from binary, use libcurl.so instead Firefox ESR crashes when playing videos on Raspberry Pi OS (Debian)

during watching videos in firefox there is more different output to see that seems to be harmless. but always and only this line is printed to console, just befor Firefox crashes: firefox-esr: /build/firefox-esr-RgOFaD/firefox-esr-68.11.0esr/media/libcubeb/src/cubeb_alsa.c:1255: alsa_stream_get_position: Assertion `delay >= 0' failed. so i assume this is the main reason, why Firefox crashes on my system.

any idea how i can get these issue fixed? at the moment when i want to watch videos reliable i am be forces to use the external VLC Player by copy the url to VLC - at least for Youtube videos. but i want to watch videos from other web pages as well and i prefer to watch videos in firefox directly.

Ερώτηση από beta-tester 8 μήνες πριν

Απάντηση από beta-tester 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Time is wrong/Only In FF/4hrs fast

Hello, My time is wrong in Firefox. When I see the time stamps of my productivity on any social or business site, they are about 4 hours ahead. In other browsers (Chrome… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

My time is wrong in Firefox. When I see the time stamps of my productivity on any social or business site, they are about 4 hours ahead. In other browsers (Chrome & Edge), everything is fine. In Windows, my time is properly set. This includes my Time Zone in Control Panel as well.

I have uninstalled Firefox, restarted, and did a fresh install. I am having the same issue.

Ερώτηση από sam41rocks 10 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can't Sign in with a security key to Microsoft account using Mozilla browser

Hello, For some reason, when using Firefox I don't see the option to Sign in with a security key to Microsoft account on Microsoft page: https://login.live.com/login.srf?… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, For some reason, when using Firefox I don't see the option to Sign in with a security key to Microsoft account on Microsoft page:

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=13&ct=1599272482&rver=7.0.6738.0&wp=MBI_SSL&wreply=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fauth%2Fcomplete-signin%3Fru%3Dhttps%253A%252F%252Faccount.microsoft.com%252F%253Frefp%253Dsignedout-index%2526refd%253Dwww.google.com&lc=1033&id=292666&lw=1&fl=easi2

For instance, when using Chrome, or EDGE - i see that option, but with Mozilla I don't.

Is there a way to turn it on or to fix this issue? Please see below the screenshot when using Chrome browser.

Ερώτηση από Alex Valdivia 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Gmail icons not showing

Is there a setting to get the contrast back on the Gmail web page? When I load the site I can't see the select icons/boxes down the left hand side, nor the action icons a… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a setting to get the contrast back on the Gmail web page? When I load the site I can't see the select icons/boxes down the left hand side, nor the action icons at the top of the page like delete, mark as read, report spam etc. They are there because when I hover over where they should be with the mouse I get the text showing. They are quite faint in Windows but not showing at all in Linux. I have tried changing colours and different themes but nothing works.

Ερώτηση από saresoarc 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Manage cookies in a container

I am using Multi-Account Containers, and am unclear on how it interacts with the other cookie and storage management features of the browser. If I clear cookies from Pre… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Multi-Account Containers, and am unclear on how it interacts with the other cookie and storage management features of the browser. If I clear cookies from Preferences -> Privacy & Security -> Cookies and Site Data -> Clear Data, does that clear all cookies in all containers, or just in "No Container"? Is there a way to delete/manage cookies within just a single container? Is there a way to delete/manage cookies for just "No Container"? Is there a plugin to help with this, or a manual means of editing cookies (editing text file or sqlite database)?

Ερώτηση από pavon 8 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

where are my old questions?

Probably I miss something big, but I can't find the history of my questions on this site.

Ερώτηση από doru001 8 μήνες πριν

Απάντηση από James 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to build SpiderMonkey as library for application to use?

I have read the public documention on mozilla docs. But it doesn't work. I still cannot learn how to build the SpiderMonkey JS Engine successfully. I try to contact your … (διαβάστε περισσότερα)

I have read the public documention on mozilla docs. But it doesn't work. I still cannot learn how to build the SpiderMonkey JS Engine successfully. I try to contact your developer but failed. So I write a forum here. Please help!

Ερώτηση από jasminefsb 8 μήνες πριν

Απάντηση από Sourav 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I customise/remove a default keyboard shortcut?

It's good to have those built-in shortcuts, but it's stupid you can't modify them. When I use this website I can't input the division sign by pressing / on the keypad bec… (διαβάστε περισσότερα)

It's good to have those built-in shortcuts, but it's stupid you can't modify them. When I use this website I can't input the division sign by pressing / on the keypad because it's the shortcut for Quick Find. I guess this is because the place to input is not a normal text box like in WolframAlpha , but part of the whole webpage(?). Add the function to customise shortcuts is much easier than let Firefox recognise and deal with this situation, I think. In fact, most software supports customising shortcuts, so I'm surprised to find there's no way for Firefox to do that.

Ερώτηση από WANGtheneighbor 11 μήνες πριν

Απάντηση από McCoy 11 μήνες πριν