Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Are you guys going to conform your address bar autocomplete to best-practices?

I find the autocomplete experience just awful. I type the first few letters of a site I've visited for the past few days and it's only the 5th match down, requiring me to… (διαβάστε περισσότερα)

I find the autocomplete experience just awful. I type the first few letters of a site I've visited for the past few days and it's only the 5th match down, requiring me to arrow down to it or use my mouse (tsk tsk). Instead, sites I used to visit a lot appear near the top, or search suggestions. I read this list of autocomplete best-practices and thought you guys might find it inspiring: http://jeremymikkola.com/posts/2019_03_19_ru

Ερώτηση από jaredgorski 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tabs not showing

My tab bar shows no tab whatsover, I tried pressing cntrl t or opening a link and nothing happens. Happens after updating to 66.0

Ερώτηση από agomesp 1 έτος πριν

Απάντηση από the-edmeister 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why can't I no longer delete individual cookies?

Up until 3 days ago I was able to delete individual cookies. I would click on the remove selected cookies in the manage cookies pop up window. Next I would click on sav… (διαβάστε περισσότερα)

Up until 3 days ago I was able to delete individual cookies. I would click on the remove selected cookies in the manage cookies pop up window. Next I would click on save changes button. I would click on remove button in the drop down removing cookies window. Then the drop down window and the manage cookies pop up window would both close and my selected cookies would be deleted.

Now everything is the same until I get to the drop down removing cookies window. I click on the remove button and the drop down removing cookies window closes, but the pop up manage cookies stays open and the cookies I selected to delete are not deleted.

I don't know if it's a bug or what. I have restarted firefox - still doesn't work. I have restarted my Mac - it still doesn't work.

Hopefully someone can help me.

Ερώτηση από Pol le Libre 1 έτος πριν

Απάντηση από Wesley Branton 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I go to send an email, the send button does not work. Fix?

When I click on any icon, including the "SEND" icon below 4cm above bottom of window, (1) it does not light up and (2) it does not work (no response when I click on it). … (διαβάστε περισσότερα)

When I click on any icon, including the "SEND" icon below 4cm above bottom of window, (1) it does not light up and (2) it does not work (no response when I click on it). This does not happen with Safari.

Ερώτηση από ronaldcowen 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can't open links if Firefox is not already running

Firefox Developer Edition (67.0b5) is my default browser I'm running windows 10. if Firefox is running and i click on a link in my email, Firefox will open a new tab and … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox Developer Edition (67.0b5) is my default browser I'm running windows 10.

if Firefox is running and i click on a link in my email, Firefox will open a new tab and show the page. if Firefox is NOT running and I click on a link, Firefox will open a blank tab; I'll have to click the link again - without closing Firefox - for the page to show.

this behavior is fairly new - about 4 updates back.

thank you;

Ερώτηση από Ghayth 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost settings for most addons after system crash

I had a system crash, probably with Firefox opened. After restarting PC and starting Firefox, most of the addons I have had lost all of their settings and were reset to d… (διαβάστε περισσότερα)

I had a system crash, probably with Firefox opened.

After restarting PC and starting Firefox, most of the addons I have had lost all of their settings and were reset to default - Tampermonkey lost all the scripts I had installed, uBlock lost all settings and rules, etc. Weirdly some extensions kept portions of their settings, like TreeTabs saved tree structure despite also getting reset to default.

Additionally Firefox also got its own settings reset to default, while the tabs from my session and bookmarks were saved.

Is there any way to recover addon and Firefox settings, is there any backup of them?

Ερώτηση από Shajirr 1 έτος πριν

Απάντηση από Shajirr 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

clear cookies for specific site not working

Following directions in this section used to work but is no longer working https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox#w_clear-cookies-for-an… (διαβάστε περισσότερα)

Following directions in this section used to work but is no longer working https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox#w_clear-cookies-for-any-website Windows 10 - Firefox Developer Edition 67.0b5 (64-bit)

Ερώτηση από stvbrry 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tabs Tool Bar ignore upper pixel click

if i click on red line zone, i see windows standart popup menu. In personalosation DragSpace disabled It start after last Windows update and its only on my windows user. … (διαβάστε περισσότερα)

if i click on red line zone, i see windows standart popup menu. In personalosation DragSpace disabled It start after last Windows update and its only on my windows user.

Ερώτηση από rewanit 1 έτος πριν

Απάντηση από rewanit 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why "View Saved Logins"? I do not save logins.

Since update to 67.0b7 this morning, every password field offers "View Saved Logins" . I do not save logins. I will not save logins. I cannot find any setting to stop thi… (διαβάστε περισσότερα)

Since update to 67.0b7 this morning, every password field offers "View Saved Logins" . I do not save logins. I will not save logins. I cannot find any setting to stop this behaviour. It is visually distracting, though it doesn't prevent login activity.

signon.autofillForms is false.

I strongly suspect is has something to do with "sync", because some "sync" thingie (maybe firefox account?) showed up in my toolbar after the update; I removed it. I don't use "sync".

(NB: I tried to upload an image, it is still "spinning" so I don't know if it will be attached. )

Thanks for your help and attention. -Merina

Ερώτηση από merina 1 έτος πριν

Απάντηση από merina 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Allow notifications

I'm trying to allow notifications for a website. I expected to select preferences from the address bar button drop down, go to notifications, and have the address of the… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to allow notifications for a website. I expected to select preferences from the address bar button drop down, go to notifications, and have the address of the website there in the search field, and have the option to allow it.

Instead, there is nothing in the search field. If I manually add an address to the field, nothing changes. No option to "add', only options to remove sites.

Maybe a site will only be there if it is set up for notifications?

Please explain.

thanks

Ερώτηση από noel_envode 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Video DownloadHelper with companion app uses only one Firefox sub-process.

I am using Video Download Helper with companion app, when downloading videos, the DownloadHelper will uses only one process of Firefox with very high CPU and memory usage… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Video Download Helper with companion app, when downloading videos, the DownloadHelper will uses only one process of Firefox with very high CPU and memory usage. . Ans cause it does not take advantage of all the CPU cores it is very slow, and uses high memory for that process and will make all tabs in Firefox slow.

It seems that this process is the core process for Firefox, although it is a sub-process. It is the process that almost doesn't uses GPU memory.

When finished, if I killed this Firefox process to clean memory, cause it will just accumulate the memory in that specific process, all the tabs in the Firefox will crash and can't be refreshed, until I close Firefox and open it again.

Usually when I kill a Firefox process that is not responding, it will crash a few tabs and they can be refreshed after that.

Is there anyway that can make the companion app uses all processes for Firefox, so it will distribute the CPU usage to all cores, and if used a high memory it will be distribute the memory to all process and will be easier to clean.

Ερώτηση από hanaana 1 έτος πριν

Απάντηση από hanaana 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Extension is not working

Firefox lastest version Tampermonkey just drop-down window with loading icon forever Stylus just blank drop-down window without text after clicked on it. So i'm open ext… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox lastest version

Tampermonkey just drop-down window with loading icon forever Stylus just blank drop-down window without text after clicked on it.

So i'm open extension directly but still no hope stylus  : moz-extension://73963003-fda7-4072-bc7f-4f566bef0947/manage.html tamper: moz-extension://69caccfb-16d7-4cfd-88d2-5911ebdcfb70/options.html#url=&nav=dashboard

last night it still working fine

so i'm checking tumbex also, it have error " Uncaught [Exception... "File error: Not found" nsresult: "0x80520012 (NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND)" location: "JS frame :: https://cdn.tumbex.com/js/app.js?8921dde :: ya :: line 74" data: no] at app.js[74:0]: NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND: "

In the other profile, everything still working fine, no error when browsing tumbex, drop-down menu on extension icon worked, same version of firefox

Ερώτηση από hongducwb 1 έτος πριν

Απάντηση από hongducwb 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way that I can open webpage from window10 search box itself, command could be like Firefox:www.google.com?

Like , everytime I open my regular web pages .. I need to 1st open firefox and then type web page address... Some time webpage names I show but those didnt shows up in to… (διαβάστε περισσότερα)

Like , everytime I open my regular web pages .. I need to 1st open firefox and then type web page address... Some time webpage names I show but those didnt shows up in top sites section or I didnt have webpage saved as favorite. other way I am looking at that if there is way that when I know web page address and if I can open it directly under search button with some command right .. example : firefox:www.google.com.

Do let me know if there is a way.

Ερώτηση από Tejinder 1 έτος πριν

Απάντηση από philipp 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Rocovering bookmarks that vanished after Firefox update

When Firefox apparently updated itself while I was away from my computer, all of my Bookmarks vanished. I did not authorize this act, and am upset since I have a LARGE nu… (διαβάστε περισσότερα)

When Firefox apparently updated itself while I was away from my computer, all of my Bookmarks vanished. I did not authorize this act, and am upset since I have a LARGE number of Bookmarks on my P.C. Why did the latest Firefox update seem to wipe out all Bookmarks? How can I recover the ones I've always stored in the Firefox Web interface? Recovering these Bookmarks is essential. Thank you in advance.

Ερώτηση από rgcviper 1 έτος πριν

Απάντηση από the-edmeister 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox askes to save passwords, but passwords are NOT saved

When I enter a password, Firefox asks if I want to save the password, I select yes, but it NEVER saves them. Under Privacy and Security, I have checked the box to "Ask t… (διαβάστε περισσότερα)

When I enter a password, Firefox asks if I want to save the password, I select yes, but it NEVER saves them.

Under Privacy and Security, I have checked the box to "Ask to Save Logins and Passwords for Websites".

Under Saved Logins, there are no saved logins/passwords.

Ερώτηση από GregLawler 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is it normal that opened bookmark tab is placed at the end of the tab list?

I realised this after a while, that this happen and that it is not good. Hyperlinks tabs are placed at the beginning of the tab list and bookmark tabs are added to the en… (διαβάστε περισσότερα)

I realised this after a while, that this happen and that it is not good. Hyperlinks tabs are placed at the beginning of the tab list and bookmark tabs are added to the end which causes unnecessary scrolling when having many tabs open. So, can i make both open one way? How? I was search in about:config and can not find any setting.

Is it normal (happen in your case) that the opening bookmark (i am holding Ctrl key because i do not want to reuse current tab) place the tab at the end of the tab list?

Ερώτηση από #367259 1 έτος πριν

Απάντηση από #367259 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to uninstall Firefox Beta 67

This has to be some really sick joke! I installed Firefox Beta and it overwritten my current non-beta installation! To make matters worse it is not listed as a separate e… (διαβάστε περισσότερα)

This has to be some really sick joke! I installed Firefox Beta and it overwritten my current non-beta installation! To make matters worse it is not listed as a separate entry in Add remove programs in Windows 7. How do I remove it? The Mozilla Support as well as the Zine article were as unhelpful as they could be as far as the issue goes.

Ερώτηση από effgo 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Green screen on video, disabling hardware acceleration did not help

Hi, since a couple of days ago, I've had green screens appear on all videos that I attempt to play in Firefox. The audio still works fine, but there is no video. I have n… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, since a couple of days ago, I've had green screens appear on all videos that I attempt to play in Firefox. The audio still works fine, but there is no video. I have not installed or updated any add-ons recently. I do not have any problem viewing videos in other browsers (Chrome, Safari...) on the same machine.

Steps already taken: 1) Disabled hardware acceleration in Firefox preferences and restarted - no change 2) Set "webgl.disabled" to "true" in about:config and restarted - no change 3) Emptied cache and deleted cookie and restarted - no change

Any ideas appreciated, and happy to provide further details / logs if helpful

Ερώτηση από mbimmler 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why "Show saved passwords" does not ask system password?

It's really weird and unsecured that Firefox doesn't ask for anything when choosing to show all saved passwords. Is this applied to all systems? I'm on Mac 10.14.4, Firef… (διαβάστε περισσότερα)

It's really weird and unsecured that Firefox doesn't ask for anything when choosing to show all saved passwords. Is this applied to all systems? I'm on Mac 10.14.4, Firefox 67.0b15

Ερώτηση από thonghh_910 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

1Password and other addons will not download and install. What happened and how do I fix this?

When trying to install 1Password I get a message that download file is corrupt. This is new. I have been using 1Passowrd with firefox for years. Safari works fine. edit: … (διαβάστε περισσότερα)

When trying to install 1Password I get a message that download file is corrupt. This is new. I have been using 1Passowrd with firefox for years. Safari works fine.

edit: removed your mail address from public display, since the only thing it will attract are spam bots. you will be notified per mail once somebody replies to the thread. (philipp)

Ερώτηση από noahb 1 έτος πριν

Απάντηση από philipp 1 έτος πριν