Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't open maximized

There are several support questions on this topic. However I can't get their recommendations to work. I've deleted the possibly corrupt xulstore.json or Localstore.rdf f… (διαβάστε περισσότερα)

There are several support questions on this topic. However I can't get their recommendations to work.

I've deleted the possibly corrupt xulstore.json or Localstore.rdf file. Is there something else I can check? Maybe it's using a profile in a different location than %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles on Windows?

I am currently on version 62.0b14 64-bit.

Ερώτηση από M W Sasser 2 έτη πριν

Απάντηση από M W Sasser 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Youtube takes a lot of resources like CPU and RAM

Whenever I open a Youtube video for an extended period of time, the CPU and RAM usage goes up. Going full screen and out, it lags. https://perfht.ml/2OWZbH6 … (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I open a Youtube video for an extended period of time, the CPU and RAM usage goes up. Going full screen and out, it lags. https://perfht.ml/2OWZbH6

Ερώτηση από DennyizHere 2 έτη πριν

Απάντηση από DennyizHere 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Getting "unexpected error" trying to log in to Firefox Sync.

Actually I just want reply to this question: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1216565 But to do that I need an account, so I have to ask a question. My questio… (διαβάστε περισσότερα)

Actually I just want reply to this question: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1216565

But to do that I need an account, so I have to ask a question.

My question is: Why am I getting an 'unexpected error' when I try to sign in to my Firefox Sync account (or try to log in through https://accounts.firefox.com)?

Ερώτηση από Andreas Raster 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Websites

When I go on Inbox, it wouldn't take me there and Goggle. It shows me that it is not secure. Please fix it because I'm not good at doing it. I even closed it and it's sti… (διαβάστε περισσότερα)

When I go on Inbox, it wouldn't take me there and Goggle. It shows me that it is not secure. Please fix it because I'm not good at doing it. I even closed it and it's still doing it.

Ερώτηση από Cooldude 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't watch videos on VK whereas I used to

Hello, I recently clean installed/refreshed my PC. I didn't have Flash before the refresh because I remember not being able to play a game on a site that required flash b… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I recently clean installed/refreshed my PC. I didn't have Flash before the refresh because I remember not being able to play a game on a site that required flash but was able to watch videos on VK. After the refresh, i can't play videos - it asks me to install Flash.

Why is this so? Any way to circumvent this without installing Flash?

Ερώτηση από Lance 2 έτη πριν

Απάντηση από Lance 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I "add image to photos" on Firefox for Mac

As you can see from the screenshot here in Safari, there is an option to "add image to photos". This saves the image directly into the Apple Photos application. How can I… (διαβάστε περισσότερα)

As you can see from the screenshot here in Safari, there is an option to "add image to photos". This saves the image directly into the Apple Photos application.

How can I get a similar facility in Firefox for Mac?

Ερώτηση από Sheldrake 2 έτη πριν

Απάντηση από Sheldrake 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I'm getting an 'download a fresh version' notification. When I click on download I get 6 choices. I've got 62.0b6

Getting a notification like I asked for when updates are avail. Update to 'FRESH' version is what it says. When I click to download that I get 6 choices of different do… (διαβάστε περισσότερα)

Getting a notification like I asked for when updates are avail. Update to 'FRESH' version is what it says. When I click to download that I get 6 choices of different downloads for different things. I'm using 62.0b6 now. Is that up to date?

Ερώτηση από 4brian5591 2 έτη πριν

Απάντηση από user633449 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Intermittent stuttering Audio in Firefox Quantum

Firefox Quantum 62.0 macOS 10.13.6 Focusrite Scarlett 2i2 Audio Interface Hello, I've had the problem for the last month whereby audio when playing things like Youtube al… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox Quantum 62.0 macOS 10.13.6 Focusrite Scarlett 2i2 Audio Interface

Hello, I've had the problem for the last month whereby audio when playing things like Youtube always give an small audio hiccup every few seconds. It's not major but it's enough to be annoying. The sound system itself is fine. I use Logic Pro X with no audio interference whatsoever. It's purely a Firefox problem.

Any ideas, anyone?

Ερώτηση από carlcaulkett 2 έτη πριν

Απάντηση από carlcaulkett 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Delete Sync data without deleting entire Firefox account

I would like to delete my Firefox Sync data (history, bookmarks, passwords, etc.) without deleting everything else from my Firefox Account. I have Pocket lists and AMO c… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to delete my Firefox Sync data (history, bookmarks, passwords, etc.) without deleting everything else from my Firefox Account. I have Pocket lists and AMO collections that I would like to keep. Would disconnecting all of my devices from Sync delete the data?

Ερώτηση από Aiden 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Even though my computer's time and date settings are correct, Firefox is not getting the correct time zone from OS X (always UTC). Issue is only on Firefox.

I'm having the same issue as https://support.mozilla.org/en-US/questions/1198372 and when I run new Date().toString() I get a time in "GMT+0000 (UTC)" rather than "GMT-07… (διαβάστε περισσότερα)

I'm having the same issue as https://support.mozilla.org/en-US/questions/1198372 and when I run new Date().toString() I get a time in "GMT+0000 (UTC)" rather than "GMT-0700 (Arizona)" or something like that. This is on the beta channel running Firefox 62.0.

Ερώτηση από Rick 2 έτη πριν

Απάντηση από Rick 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Nothing works to recover bookmarks and history

Hi all, I tried everything but nothing seems to work. Yesterday when I opened my computer all bookmarks and history were gone. I received this msg "The bookmarks and … (διαβάστε περισσότερα)

Hi all,

I tried everything but nothing seems to work. Yesterday when I opened my computer all bookmarks and history were gone.

   • I received this msg "The bookmarks and history system will not be functional because one of Firefox's files is in use by another application. Some security software can cause this problem." ***

Hence I tried with all of the following options and nothing has worked yet.

-I tried the "places.sqlite" file solution multiple times (renaming, deleting, etc.). Did not work. -I tried refreshing Firefox solution (completely new profile). Did not work. -I tried deleting & reinstalling Firefox. Did not work. -I also try restoring bookmarks from library and a new error message shows: "Unable to process the backup file." -I tried to export my back-up HTML bookmarks that I saved from 3 months ago. Guess what? Did not work. -I tried to get the bookmarks from other browser (chrome) and it did not work either.

Can any of you help me recovering the bookmarks please? Thanks in advance.

Ερώτηση από dave_sands5 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why did Firefox Quantum stop supporting the Weather Channel website's hourly forecast pulldowns, while Edge still supports them?

When I'm on the US Weather Channel's website (I use the URL of "https://weather.com/weather/today/l/USMA0518:1:US" ) for the "Hourly" forecast pulldown menus for where I … (διαβάστε περισσότερα)

When I'm on the US Weather Channel's website (I use the URL of "https://weather.com/weather/today/l/USMA0518:1:US" ) for the "Hourly" forecast pulldown menus for where I live in New England. When I click on the "Next 8 Hours" text at the bottom of the basic list while browsing with the latest version of Firefox Quantum (v.62, in 64-bit version) to view the next eight hours' worth of hourly forecasts, NOTHING happens to reveal the hourly forecast updates; while on the version of Microsoft Edge (currently dated for May 21, 2018) clicking on the "Next 8 Hours" actually reveals "the next 8 hours" of weather forecasts, like Firefox Quantum USED to.

I use the latest "v.1803" version of Windows 10 X64 for my operating system, and so far, where I'm someone who DOES need to check the Weather Channel for such forecasts as a "matter of routine"...should I simply drop Firefox Quantum 64-bit for MS Edge, or can the strictly 64-bit Waterfox browser be a better choice (AND still allow me to use that "Next 8 Hours" pulldown, as Edge still does)?

Thanks in advance for any help or advice!

Ερώτηση από Baders-Briar 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

In version 62.0, how can I permanently set Google as default search engine?

It seems that default search engine reverts to Yahoo every time Firefox is upgraded. Can't find instructions to reset default in current version to Google.

Ερώτηση από David 2 έτη πριν

Απάντηση από David 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Amazon products not loading

I am having trouble with the amazon website. I recently installed firefox and for some reason I cant' look for any kind of product in amazon.com . I tried to see if it wo… (διαβάστε περισσότερα)

I am having trouble with the amazon website. I recently installed firefox and for some reason I cant' look for any kind of product in amazon.com . I tried to see if it would work without any extensions or in safe mode, but no luck. If I click on a product from a link it will work, but for reason it wont work in any other way.

Ερώτηση από Libricola 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I remove the Screenshot attatched to Bookmark dialog box?

I apparently took an update today that when I go to bookmark a site or page, there is a screenshot of the site attached to the top of the dialog box. (see uploaded images… (διαβάστε περισσότερα)

I apparently took an update today that when I go to bookmark a site or page, there is a screenshot of the site attached to the top of the dialog box. (see uploaded images) Frankly, I don't see the logic of it, but who knows why you guys do the things you do sometimes. However, it has obviously increased the size of the dialog box. Consequently, when I expand the menu to "choose" folders and such, the entire thing is running off the bottom of my screen and it does this because I have to use the Windows magnifier, and I have it locked to the task bar and so this "screenshot" that is now attached to the bookmark menu dialog box is pretty much cut-off as well while at the bottom I can barely view any of my folders.

Even though I think it's a silly idea, it probably works fine for those who don't have to use the Windows magnifier, but for me--it's irritating and I wish to know how I can go in and remove the feature, plese.

Also, since you have moved the majority of the Menu bar features into the hamburger menu--why have you not yet moved the "view" tab into the hamburger menu as well? I use it quite a bit, being visually handicap ed and I wouldn't mind it much if you would include it in the hamburger menu as well so I don't have to keep opening the Menu bar just to use the View tab.

Thank you.

Ερώτηση από springheel 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Only in Firefox, hold down CTRL causes screen size to decrease; this occurs only in FF, no other apps; Win 7, FF v 62.0.

This happens on only 1 of my Win 7 machines. It occurs with both a USB kbd and a wireless kbd. Only CTRL held down continuously reduces the window Zoom. No other key n… (διαβάστε περισσότερα)

This happens on only 1 of my Win 7 machines. It occurs with both a USB kbd and a wireless kbd. Only CTRL held down continuously reduces the window Zoom. No other key needs to be pressed. Thus, can't use CTRL-+ to restore zoom, though I can click in address bar or use Zoom in the hamburger menu. Another thing that happens is when a Print box gets to the point where it displays the printer name, it cycles rapidly through the list of printers, and it is impossible to change back to any other than the last on the list. It's behaving as if some key were chronically on, but it is the same with the two different kbds. Things work fine in Microsoft applications. Just upgraded today to 62.0. Tried re-loading the installer and doing a fresh install, as well as trying the Refresh suggested in Troubleshooting, but neither of these produced any change. It's as if some kind of crazy kbd shortcut was installed without my knowing it, but I can't find anything that seems that it would behave this way. Sorry, but there's no screen shot that can show this thing. It's possible that I hit some kind of 3-key rollover thing that changed this behavior, but I have no idea what this would be, much less how to fix it.

Ερώτηση από gpwidin1 2 έτη πριν

Απάντηση από gpwidin1 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Latest automatic update now causes Firefox web browser to split between two monitors. Used to work prior to 9/5/2018 update.

Typically set web browser to open in second monitor (versus primary, first monitor). That used to work prior to automatic update 9/5/2018. Now when open we browser, it sp… (διαβάστε περισσότερα)

Typically set web browser to open in second monitor (versus primary, first monitor).

That used to work prior to automatic update 9/5/2018. Now when open we browser, it splits between the two monitors.

Ερώτηση από GaryMe 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν