Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do I get the message "Please ensure your Adobe Flash player is up to date..."

Windows 10 Fire Fox 59.0.2 Adobe Flash 29.0.0.140 I got the above message, went to Adobe.com and downloaded the latest version. Did not work. Unistalled and reinstalled F… (διαβάστε περισσότερα)

Windows 10

Fire Fox 59.0.2

Adobe Flash 29.0.0.140

I got the above message, went to Adobe.com and downloaded the latest version. Did not work. Unistalled and reinstalled Flash and still did not work.

Flash Player Help site verifies above versions for Fire Fox and Adobe Flash.

It does work in IE.

Ερώτηση από Wil 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TTWB 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Adobe flash player (in Windows 10) not recognised by Firefox

I have Adobe Flash Player on my computer. It is an automatic add-on in windows 10 and I have no problem if I'm using edge or chrome. However any time I want to play a vi… (διαβάστε περισσότερα)

I have Adobe Flash Player on my computer. It is an automatic add-on in windows 10 and I have no problem if I'm using edge or chrome. However any time I want to play a video or stream on firefox it wants me to download Adobe Flash. Since I would prefer to use firefox this is a problem. What's the issue and how do I fix it? I should not need to download the program.

Ερώτηση από Disclockdisey 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TTWB 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i want a google search bar on the page NOT the tool bar

I reinstalled firefox. Formerly, new tabs opened with a google search bar on the page. It was blank. Now I can only create a search bar on the tool bar. A new tab opens w… (διαβάστε περισσότερα)

I reinstalled firefox. Formerly, new tabs opened with a google search bar on the page. It was blank. Now I can only create a search bar on the tool bar. A new tab opens with my previous search in the bar, which has to be deleted.

Ερώτηση από amadeus6 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I just closed a restore session tab by mistake. Is there any way to get my session restored? Thank you.

When I turned on my computer this morning the "Restore Previous Session" tab came up as usual. By mistake I closed the "Restore Session Tab" rather than opening it. Is t… (διαβάστε περισσότερα)

When I turned on my computer this morning the "Restore Previous Session" tab came up as usual.

By mistake I closed the "Restore Session Tab" rather than opening it.
Is there any other way to restore my previous session?

Ερώτηση από drand 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox can't play audio on this page

Refer to this page: https://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/ It is a Chinese page for searching for pronunciation. However, I am unable to playback any audio on t… (διαβάστε περισσότερα)

Refer to this page: https://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/

It is a Chinese page for searching for pronunciation. However, I am unable to playback any audio on the page.


Steps to reproduce:

1. On the left input field below "輸入漢字,查取粵音", enter a word such as "簞"

2. The page updates, with word information on the right. Click on the speaker icon on the right. (2nd column, 2nd row of the table)

3. No audio is produced.


When I used Google Chrome, the page played audio without issue.

Ερώτηση από jk192564 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

unknown Bookmark location

I inadvertently moved a folder to an unknown location within Firefox bookmarks. I am able to confirm that the link is still there by doing a search. I cannot figure out h… (διαβάστε περισσότερα)

I inadvertently moved a folder to an unknown location within Firefox bookmarks. I am able to confirm that the link is still there by doing a search. I cannot figure out how to find out which folder the link is now.

Ερώτηση από akn2577 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get my bookmarks back? They disappeared yesterday and I've followed all help topics in vain. I can't even install new ones.

My bookmarks have vanished. This problem began when I had iTunes and Firefox open. My iTunes songs were "skipping," which had never happened before. I closed Firefox and … (διαβάστε περισσότερα)

My bookmarks have vanished. This problem began when I had iTunes and Firefox open. My iTunes songs were "skipping," which had never happened before. I closed Firefox and iTunes, and I ran my Piriform CCleaner program to clear out temporary files, which I do regularly.

I ended up updating iTunes to make it work, but not before my bookmarks disappeared with the message on my browser: "The bookmarks and history system will not be functional because one of Firefox's files is in use by another application. Some security software can cause this problem."

Worse, Firefox won't allow me to add new bookmarks.

I followed all topics in support and nothing has changed this problem. I've restarted and shut down the computer. I ran a full-system security scan. I even uninstalled and reinstalled Firefox.

Please help!

Ερώτηση από myjumpspace 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Dialogs in Outlook.com Lose Focus after typing 1 letter

My work uses Office 365, and I have noticed that when I am in webmail (https://outlook.office.com/owa) when I attempt to use the Move To dialog, to move a message to a di… (διαβάστε περισσότερα)

My work uses Office 365, and I have noticed that when I am in webmail (https://outlook.office.com/owa) when I attempt to use the Move To dialog, to move a message to a different folder, the dialog loses focus after I type one letter. This behavior does not occur in Chrome, IE, or Edge. If I click back in the text box, I can type one more letter, then it loses focus once again.

I found this post https://support.mozilla.org/en-US/questions/1198839 describing similar behavior. However, none of the troubleshooting steps provided any improvement, and the extension mentioned, I am not running.

After I type my one allowed letter, I can tab down the list of options. It's just the text box that seems to forget I'm typing in it.

Ερώτηση από RickLFK 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Even after updating Firefox I can't seem to ever find a way to close the history window once it is opened to see all history???

There is no button to close it anywhere. The top of the history window looks to be missing always and there is no bar with any buttons for action so it always stays open.… (διαβάστε περισσότερα)

There is no button to close it anywhere. The top of the history window looks to be missing always and there is no bar with any buttons for action so it always stays open. The only way I can close it is to close firefox and reopen the app. Thanks

Ερώτηση από fokust 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 60 breaks fonts on all sites. I went back to 59.0.2. WTF.

Firefox 60 turned fonts on all websites into boxes with questionmarks within the boxes. I went back to 59.0.2 and it's fine. Running MacBook Pro 10.11.6.

Ερώτηση από avmgraphics 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I am sick and tired that Firefox again and again changes the default search engine (in my case Google) to Yahoo.

I am sick and tired that Firefox again and again changes the default search engine I set (in my case Google) to Yahoo. This is truly not okay as customer service and sn… (διαβάστε περισσότερα)

I am sick and tired that Firefox again and again changes the default search engine I set (in my case Google) to Yahoo.

This is truly not okay as customer service and sneakingly as it's done, without noticeable updates etc.

Ερώτηση από SB18 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have tried & tried to update as the msg says to do but no success/

while on firefox msg keeps coming up to upddate. Iclick on update enter a admin user and green bar comes up saying update is being installed But it never completes. I … (διαβάστε περισσότερα)

while on firefox msg keeps coming up to upddate. Iclick on update enter a admin user and green bar comes up saying update is being installed But it never completes. I have tried this at least 6 times but not it does not seem to work as when I reboot the message to update comes back.

Ερώτηση από wytashe 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I recently tried to fix a slow problem, it created a link on my desktop with all my files, but now I can't them to reload onto my Firefox startup page?

When I tried to fix a slow problem with Firefox, it created a link on my desktop with all my files/bookmarks and now I can't get them back onto my start page?

Ερώτηση από 1974Jeep 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από badfox1 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Passwords not saved and menue-button without function on linux hypridgpu-system when using intel gpu.

If i switch back to the nvidia-driver all functions well. checks: accessibility.force_disabled (0/1) : no help webgl.disabled (false/true) : no help disabling hardware a… (διαβάστε περισσότερα)

If i switch back to the nvidia-driver all functions well.

checks: accessibility.force_disabled (0/1) : no help webgl.disabled (false/true) : no help disabling hardware acceleration in general: no help

OS: Ubuntu 16.04.4 LTS HWE

Ερώτηση από sosyco 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't visit website that's a pdf, get white blank screen.

https://quod.lib.umich.edu/cgi/p/pod/dod-idx/lying-and-deception.pdf?c=phimp;idno=3521354.0010.011;format=pdf Edge works. I don't use Adobe Acrobat. New problem that's p… (διαβάστε περισσότερα)

https://quod.lib.umich.edu/cgi/p/pod/dod-idx/lying-and-deception.pdf?c=phimp;idno=3521354.0010.011;format=pdf Edge works. I don't use Adobe Acrobat. New problem that's popped up for no apparent reason.

Ερώτηση από jonpal 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Sync silently errors out as it's trying to download an add-on

i'm getting this in the browser console when Firefox 59.0.2 on Fedora is syncing: 1526076217390 addons.xpi WARN Failed to start download for addon https://addons.mozilla.… (διαβάστε περισσότερα)

i'm getting this in the browser console when Firefox 59.0.2 on Fedora is syncing:

1526076217390 addons.xpi WARN Failed to start download for addon https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/file/951074/session_sync-3.0.2-an+fx-linux.xpi?src=sync: [Exception... "Component returned failure code: 0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE) [nsIProperties.get]" nsresult: "0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE)" location: "JS frame :: resource://gre/modules/FileUtils.jsm :: FileUtils_getDir :: line 64" data: no] Stack trace: FileUtils_getDir()@resource://gre/modules/FileUtils.jsm:64 < getTemporaryFile()@resource://gre/modules/addons/XPIInstall.jsm:1017 < openChannel()@resource://gre/modules/addons/XPIInstall.jsm:2244 < startDownload()@resource://gre/modules/addons/XPIInstall.jsm:2237 < install()@resource://gre/modules/addons/XPIInstall.jsm:2176 < install()@resource://gre/modules/addons/XPIInstall.jsm:2648 < installAddonFromSearchResult/<()@resource://services-sync/addonutils.js:147 < handleInstall()@resource://services-sync/addonutils.js:53 < safeCall()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:188 < makeSafe/<()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:203 < waitForSyncCallback()@resource://services-common/async.js:97 < makeSpinningCallback/callback.wait()@resource://services-common/async.js:166 < create()@resource://services-sync/engines/addons.js:317 < applyIncoming()@resource://services-sync/engines.js:361

I am the owner of the my home directory and permissions on mozilla directory tree are 755.

It appears that this error is also affecting regular downloads from all websites. I have treid creating a new, empty profile and still get the error.

All i get is this message in a popup:

"[null] could not be saved, because an unknown error occurred.

Try saving to a different location."

Ερώτηση από progkix 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user1494117 3 έτη πριν