Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

how do i add a site to my cookies

I am trying to access a form on the DVLA site and i have this message Cookies disabled Sorry... You cannot log-on to this service as cookies are disabled in your browser… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to access a form on the DVLA site and i have this message

Cookies disabled

Sorry...

You cannot log-on to this service as cookies are disabled in your browser.

Please enable your cookies to use this service. For help on how to do this; please click on the link on the right hand side of this page.

Once you have made these changes, please click 'Next' to re-start your application.

Click 'Cancel' if you do not wish to make these changes, this will return you to the Direct Gov homepage.

How to I add this to my cookies.

Ερώτηση από buddyboys 2 έτη πριν

Απάντηση από Sajjad Bin Samad 2 έτη πριν