Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

url bar and PanelUI menu display on ESR78

Hi, We were able not to display the url bar and the panelUI with firefox 68ESR but we are not able to reproduce the same display with firefox ESR 78.3.1. We are using mo… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, We were able not to display the url bar and the panelUI with firefox 68ESR but we are not able to reproduce the same display with firefox ESR 78.3.1. We are using mozilla.cfg to set browser.uiCustomization.state not to display urlbar-container in the nav-bar. We are setting a userChrome.css with those lines :

#urlbar, #urlbar * { display: none !important }
#PanelUI-fxa-status { display: none !important }
#PanelUI-menu-button { display: none !important }

But they are still here. Everything I can find on the topic is not related to the last version. Any idea to help us ?

Ερώτηση από Nicolas D 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Standard8 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Parler.com

Connection to Parler.com has failed this week. Hung up on opening favicon, and no links to the site work anymore. Parler support says this has been an issue with Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

Connection to Parler.com has failed this week. Hung up on opening favicon, and no links to the site work anymore. Parler support says this has been an issue with Firefox. It worked a week ago, not now. Any suggestions?

Ερώτηση από nightwriter1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

My version of FF no longer works with FB (and quite a few other sites)

Today I see that FB fails to load my profile photo album. I get a spinning circle, description and comments section to the right is blank (or photo loads but no descripti… (διαβάστε περισσότερα)

Today I see that FB fails to load my profile photo album. I get a spinning circle, description and comments section to the right is blank (or photo loads but no description). I check my connection activity, it's basically at 10 kbps. I run some speed tests, no problem.

So I go to MS Edge, everything on FB loads in an instant.

So the problem is FF. And that's on top of the 50%-100% of CPU that every click on FB produces. I compared it with Edge, 5%-50% of CPU.

So before I give up on FF and switch to Edge, can someone recommend another version of FF that is relatively lightweight for a low spec laptop? The latest version is a no go, as I understand it needs at least 8-16 GB of memory (!).

Thank you.

Ερώτηση από elzach 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

cannot update browser says a certain account does not support this browser

Very important that I get into a certain account and it is saying that this account doesn't support this browser any longer. It just happened without any warning.

Ερώτηση από Rosie 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Just downloaded FF with all prompts and other copy in some unknown language how do I get back to English?

When I downloaded FF all prompts and pull down menus are in some other what appears to be a Polynessian language, how do I get them back to English? When I do searches th… (διαβάστε περισσότερα)

When I downloaded FF all prompts and pull down menus are in some other what appears to be a Polynessian language, how do I get them back to English? When I do searches they are in English but anything to do with FF operation are in this very foreign, undesipherable language. Help!

Ερώτηση από crummerjim 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Resolution

when i start browser or open a new tab, the screen resolution is reset to 800x600, before that it was set at 1680x1050 and i need to change it back in pc settings i use F… (διαβάστε περισσότερα)

when i start browser or open a new tab, the screen resolution is reset to 800x600, before that it was set at 1680x1050 and i need to change it back in pc settings i use Firefox ESR 52.9.0

Ερώτηση από dreamkraftor 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν