Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Tabs on Firefox crashes whenever I have HTML5 running in the background

After I've updated the Firefox browser to 50.0, I started having issues browsing multiple tabs. Whenever I have a tab that runs HTML5 (Youtube video or Twitch stream), an… (διαβάστε περισσότερα)

After I've updated the Firefox browser to 50.0, I started having issues browsing multiple tabs. Whenever I have a tab that runs HTML5 (Youtube video or Twitch stream), and I'm on other tabs browsing, there is a high chance that my tabs crashes.

It doesn't happen in Safe mode, but even after I've manually disabled the few addons I have, it still crashes (I have no theme to my browser).

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/17185f37-b4aa-4b57-8b4b-5f1752161129

Asked by KalKent 3 έτη πριν

Last reply by philipp 3 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Report ID Date Submitted bp-3231c7dd-5de3-4bb1-95bd-3de9e2161201 11/30/2016 6:26 PM bp-7c9ec809-27ec-488b-9d7b-062642161201 11/30/2016 6:13 PM bp-83309b36-d84d-48fa-90… (διαβάστε περισσότερα)

Report ID Date Submitted bp-3231c7dd-5de3-4bb1-95bd-3de9e2161201 11/30/2016 6:26 PM bp-7c9ec809-27ec-488b-9d7b-062642161201 11/30/2016 6:13 PM bp-83309b36-d84d-48fa-909d-9362d2161201 11/30/2016 6:12 PM bp-00c129cd-dad2-4bb9-b4f9-b16bc2161201 11/30/2016 5:56 PM bp-487cd71f-31c3-40ff-9203-26efa2161201 11/30/2016 5:52 PM

Asked by Todd-Lyons 3 έτη πριν

Last reply by FredMcD 3 έτη πριν