Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

I can not see my bookmarks in older version, how can I see them or How can I get pervious version??

After updating to latest version of firefox 5. I can not see my bookmark, I tried to read help section but can not find out what is wrong? Can any one help me get my book… (διαβάστε περισσότερα)

After updating to latest version of firefox 5. I can not see my bookmark, I tried to read help section but can not find out what is wrong? Can any one help me get my bookmark back? Or go back to older version? Cheers

Ερώτηση από ketul 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ketul 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

deletion cache in sudden close

one of the biggest problems in Firefox is deletion and erasing cache in crashing the Firefox Whenever be open Firefox and sudden reset the computer or hang up the Firefox… (διαβάστε περισσότερα)

one of the biggest problems in Firefox is deletion and erasing cache in crashing the Firefox Whenever be open Firefox and sudden reset the computer or hang up the Firefox or the windows then inevitable deleted the Firefox cache Firefox cache is a important for some users or all of users please patch for this problem

morteza faal Iran Kashan

Ερώτηση από mortezafaal 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από GreenNatureSoft 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

In the Find box, how can I type the entire word before the search commences?

In the Find box, sometimes the search skips over my word of interest before I fully type in the word. I would like to search the old fashioned way in the Find box. Let m… (διαβάστε περισσότερα)

In the Find box, sometimes the search skips over my word of interest before I fully type in the word.

I would like to search the old fashioned way in the Find box. Let me completely type my search word and hit Enter before the search commences.


Is this possible?


I do not have the "Search as You Type" option turned on, which really does not apply to the Find box.

Ερώτηση από rjensen65 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 5 is VERY slow rendering opacity values from javascrit.

Firefox 5 in Mac X OS is VERY slow rendering opacity values from javascrit. It's extremely SLOW in websites which use javascript to "play" with opacity values. As you can… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 5 in Mac X OS is VERY slow rendering opacity values from javascrit. It's extremely SLOW in websites which use javascript to "play" with opacity values. As you can see on www.emoure.com (when you open an image from gallery).

Ερώτηση από emp82 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ramsecoline 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how can I add a call to Lastpass login to the "When Firefox starts" dropdown?

I have Lastpass "show logon screen when browser starts" option checked, but it doesn't. Seems I need to add a line to the: When Firefox starts drop-down menu. How? … (διαβάστε περισσότερα)

I have Lastpass "show logon screen when browser starts" option checked, but it doesn't. Seems I need to add a line to the: When Firefox starts drop-down menu. How?

Ερώτηση από AndrewA 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AndrewA 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Css shadows/Fullscreen video problems

Hello, At some point I've started to have problems with FF displaying css shadows and fullscreen videos. 1) Here's an example of how css shadows look like on a variety of… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, At some point I've started to have problems with FF displaying css shadows and fullscreen videos.

1) Here's an example of how css shadows look like on a variety of sites when openned in FF: http://xmages.net/show.php/2871278_css-png.html . Chromium displays the same sites perfectly.

2) There's some kind of a problem with the switching to the fullscreen mode. For example at imdb.com when I click the fullscreen mode button - the video itself starts underneath the browser window and can be switched to with ALT+TAB. Again - Chromium works fine there.

Ερώτηση από ibmed 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ibmed 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I changed my update channel to beta by mistake, and it updated to a beta, and now their is no option to change it back.

I changed my update channel to beta by mistake, and it updated to a beta, and now their is no option to change it back.

Ερώτηση από fxer2011 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

are there Mozilla Firefox 5 Final? it's on web but not here!

hello i found Mozilla Firefox 5 Final yesterday on web and i didn't find any update , mozilla.com or other! … (διαβάστε περισσότερα)

hello

i found Mozilla Firefox 5 Final yesterday on web and i didn't find any update , mozilla.com or other!

Ερώτηση από elbasha bisso 10 έτη πριν

Απάντηση από James 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox not playing sound in youtube.com and flash sites

I have downloaded the beta 5 version and for some odd reason I cant play sounds anymore, even after I downgraded back to version 4 - youtube.com plays videos but no sound… (διαβάστε περισσότερα)

I have downloaded the beta 5 version and for some odd reason I cant play sounds anymore, even after I downgraded back to version 4 - youtube.com plays videos but no sound. I have all latest flash plugins installed. sound works on all other browsers

Ερώτηση από successvirus 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to clean my profile directory?

I back up my profile directory, but it seems to be overly large. It contains over 100K files and over a GB of space. I couldn't find any command or extension to clean o… (διαβάστε περισσότερα)

I back up my profile directory, but it seems to be overly large. It contains over 100K files and over a GB of space. I couldn't find any command or extension to clean or compact it. Am I missing anything?

Ερώτηση από bradwood 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από bradwood 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

which version of IDM supported by firefox 5.00 ?

Few days ago i update my firefox from 3.60 to 5.00 , But i'm facing few problems.I use IDM(Internet Download Manager) for downloading files.After updating my firefox ,i i… (διαβάστε περισσότερα)

Few days ago i update my firefox from 3.60 to 5.00 , But i'm facing few problems.I use IDM(Internet Download Manager) for downloading files.After updating my firefox ,i install IDM 6.05 which i used before with firefox 3.6o without any problem.But after installing IDM 6.05 with firefox 5.00,it is not catching download from firefox.I watched the Add-ons page,it says "IDM CC (7.2.8) is incompatible with firefox 5.0"But i need this extension/Add-ons for download.So what can i do or which version of IDM i should install for supporting firefox 5.0 ? If i'll not get the solution i have to install firefox 3.60 again.Please help me quickly.

Ερώτηση από Repon13 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Repon13 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Navigation buttons on this website don't work with Firefox 5

Go to www.tbg.nu Open any topic with more than 1 msg Click on "Next" or "Prev" at the top. Works fine in Firefox 4 but broken in 5. … (διαβάστε περισσότερα)

Go to www.tbg.nu Open any topic with more than 1 msg Click on "Next" or "Prev" at the top. Works fine in Firefox 4 but broken in 5.

Ερώτηση από serval 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

SCRIPT RUNNING ?? chrome/tavgp/content/libs/include.js:595

It says "a script on this page may be busy or it may have stopped responding", etc. I do think you must have seen this before. If not, let me know and I will try to prov… (διαβάστε περισσότερα)

It says "a script on this page may be busy or it may have stopped responding", etc. I do think you must have seen this before. If not, let me know and I will try to provide further info.

Ερώτηση από mdwiner 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Helper7677 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I updated to Firefox 5, "about Firefox" shows the new version in the browser window, but my shortcut buttons still show "Firefox 4.0 Beta 10"

I updated to Firefox 5, under the help button in the browser "about Firefox" shows the new version, but my shortcut buttons on my monitor still show "Firefox 4.0 Beta 10"… (διαβάστε περισσότερα)

I updated to Firefox 5, under the help button in the browser "about Firefox" shows the new version, but my shortcut buttons on my monitor still show "Firefox 4.0 Beta 10". Most updates also update the shortcut buttons. Is there a way I can do this?

Ερώτηση από intheharvestmissions 10 έτη πριν

Απάντηση από finitarry 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New windows open with different toolbars (and missing URL bar)

When I select the "New Window" button or "Open in New Window" from the context menu, a new Firefox window opens - however, the toolbars are completely different from the … (διαβάστε περισσότερα)

When I select the "New Window" button or "Open in New Window" from the context menu, a new Firefox window opens - however, the toolbars are completely different from the original open window. Specifically, the URL location bar is missing.

I can add it back, but the change then modifies my original toolbar setup.

More bad behavior: Even if I modify the new window back to the way I wanted it, new windows opened from that window revert back to the modified version, with no location toolbar.

Ερώτηση από dms666 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can not change folders in "save as" or "upload" window in Windows 7. The folder structure doesn't appear in the left pane.

The "save as" or "upload" location only displays the files in the last folder I saved in. I can not move out of that folder.

Ερώτηση από Glorax 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Glorax 10 έτη πριν