Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Urgent Fire Fox Update Notice

I keep getting a screen popping up that says "Urgent Firefox Update". My protection software is blocking it, saying it's a Trojan. When I go to Mozilla, it says my Fire… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting a screen popping up that says "Urgent Firefox Update". My protection software is blocking it, saying it's a Trojan. When I go to Mozilla, it says my Firefox is up to date. Is there an Urget Update or not?

Asked by kgenung 3 έτη πριν

Answered by Seburo 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When is the Navigation bar problem going to get fixed?

We used to be able to toggle the navigation bar on and off with Ctrl-L. New, "improved" versions made it difficult so a plug-in was created to "hide" the navigation bar b… (διαβάστε περισσότερα)

We used to be able to toggle the navigation bar on and off with Ctrl-L. New, "improved" versions made it difficult so a plug-in was created to "hide" the navigation bar but it didn't work consistently and newer versions of FF disabled it. I am holding off updating until this problem get fixed

Asked by priopel 2 έτη πριν

Answered by priopel 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I received an "urgent Firefox Patch" notitification: is this legitimate?

Couldn't open original download ("Blocked Publisher" notification). This morning, I received a second notification from a different URL. Smells like a malware scam to me.… (διαβάστε περισσότερα)

Couldn't open original download ("Blocked Publisher" notification). This morning, I received a second notification from a different URL. Smells like a malware scam to me.

Asked by JonAase 3 έτη πριν

Answered by James 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF Performance and Adobe Flash

I'm having serious performance issues with Firefox. I have reset Firefox to try and address it and that didn’t help. Pages take forever to load and the task manager indi… (διαβάστε περισσότερα)

I'm having serious performance issues with Firefox. I have reset Firefox to try and address it and that didn’t help.

Pages take forever to load and the task manager indicates 50 – 75% utilization while FF struggles to load pages. This CPU action continues as long as the browser is running. The “Plugin Container for FF” in addition to “FF” itself is sucking up a lot of resources. If I kill the Plugin Container process, FF reports that Adobe Flash Plugin has crashed and certain pages load that wouldn’t load up to this point. There’s obviously something wrong in the flash. The task manager still shows a 50% CPU usage and the page loads crawl.

If I continue to kill the Plugin Container process, I can coax pages to load.

I'm running Adobe Flash version 25.0.0.171.

The plugins I'm using are:

OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc. File: 1.6 Path: C:\Users\Elaine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s553bxtb.default-1494947582755\gmp-gmpopenh264\1.6 Version: 1.6 State: Enabled

Primetime Content Decryption Module provided by Adobe Systems, Incorporated File: 17 Path: C:\Users\Elaine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s553bxtb.default-1494947582755\gmp-eme-adobe\17 Version: 17 State: Enabled Play back protected web video. MIME Type Description Suffixes

Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc. File: 1.4.8.903 Path: C:\Users\Elaine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s553bxtb.default-1494947582755\gmp-widevinecdm\1.4.8.903 Version: 1.4.8.903 State: Enabled Play back protected web video. MIME Type Description Suffixes

Shockwave Flash File: NPSWF64_25_0_0_171.dll Path: C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_25_0_0_171.dll Version: 25.0.0.171 State: Enabled Shockwave Flash 25.0 r0


I'm running Firefox 53.0.2 64bit on Window 10, Lenovo Laptop.

This problem just started recently.

Asked by WSC3 3 έτη πριν

Last reply by Moses 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I report resistant spam pop-ups ad-block software can't remove?

DeviantART.com is forcing people to look at their advertisements. Anyone who tries to block the ads are met with their warning banner about blocking ads to let them throu… (διαβάστε περισσότερα)

DeviantART.com is forcing people to look at their advertisements. Anyone who tries to block the ads are met with their warning banner about blocking ads to let them through. This ugly banner takes up a good amount of the screen. You have to disable your ad-block software to see their ads! ( Or become a paying member which is forced down your throat. ) Most of these ads ask you to be a paying member. Some of these ads I'm told contain viruses & malware ready to infect computers. Some play audio disrupting viewing art on the site. How I know of the nastiness of these ads is through other users speaking up. I only noticed the plea on every page to beg people pay for membership. Even customized filtering won't remove the banner telling people to not use their ad-blocking software. It took downloading and installing Chrome - adding three different forms of ad-blockers, just to remove this banner 99% of the time. This is not friendly browsing and I don't want to switch to Chrome. Remember even Google based software isn't totally safe from this anti ad-block message. Please reply to me about how to resolve this. I've been using DeviantART since 2009.

Asked by systemcat 3 έτη πριν

Last reply by the-edmeister 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I Do not get any confirmation email for account

Tried all night to get a account, stopped my antivirus prog, checked my email acount, but still no returning lenk for setup. Last is that it says that my email is not a e… (διαβάστε περισσότερα)

Tried all night to get a account, stopped my antivirus prog, checked my email acount, but still no returning lenk for setup. Last is that it says that my email is not a email?

Asked by jonsalve 2 έτη πριν

Last reply by guigs 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

why does each single left-click on a saved html document open two duplicate copies?

Any time I left-click on a saved Firefox html document to open it, I get not one --- but TWO --- tabs leading to identical copies of the document. I have tried off and o… (διαβάστε περισσότερα)

Any time I left-click on a saved Firefox html document to open it, I get not one --- but TWO --- tabs leading to identical copies of the document. I have tried off and on for months to find a way to stop this, with no success. Anyone who can tell me what is going on here, what causes it, and how to stop it, will have my eternal gratitude. Thanks a million, in advance.

Asked by gh777 3 έτη πριν

Last reply by gh777 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can I change Page Setup... margins from mm back to inches?

Firefox 47.0 on Windows 7, HP, 64bit. Margins in the Page Setup... dialog box were in inches. A couple of updates ago they changed to mm. In about:config I've reset to de… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 47.0 on Windows 7, HP, 64bit.

Margins in the Page Setup... dialog box were in inches. A couple of updates ago they changed to mm. In about:config I've reset to default values all printer settings related to paper size and margins with no luck.

Is this a permanent change to Firefox or is there a way to reset to inches?

Asked by castingman 3 έτη πριν

Answered by castingman 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My browser is slow and keeps crashing. I followed the links here on support site and nthey do not work.

I cannot even post a question to you guys.

My browser is slow and keeps crashing. I followed the links here on support site and nthey do not work.

Asked by Yorri 3 έτη πριν

Last reply by John99 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What does 'default' mean ?

I repeatedly come across the term   default browser, or  default search engine  ..... Now,  I know what  default  means,   but in a completely different context  (f.i.   … (διαβάστε περισσότερα)

I repeatedly come across the term   default browser, or  default search engine  .....
Now,  I know what  default  means,   but in a completely different context  (f.i.   judgement by default  or win by default )   .....
I've tried to find the answer on sites like   ComputerHope  , but can't find an answer anywhere.
Could somebody, please,   once and for all,  explain it to me    -     in plain English  (I'm Dutch;  so : have mercy  ..... )   ?
Thank you in anticipation   !
Happy112.

Asked by Happy112 3 έτη πριν

Answered by John99 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

mp3 time length bug

seems the reading of lengths of mp3 files is wrong in the newest public version of firefox, please refer to the screen shots.. firefox, edge, chrome.. site: www.djjaybird… (διαβάστε περισσότερα)

seems the reading of lengths of mp3 files is wrong in the newest public version of firefox, please refer to the screen shots.. firefox, edge, chrome.. site: www.djjaybird.com every browser has a small difference, firefox is completely fubar.. the image uploader is not working on this page; please see: www.djjaybird.com/chrome.png www.djjaybird.com/edge.png www.djjaybird.com/firefox.png

firefox is the best, please fix this so i don't abandon it

Asked by djjaybird 3 έτη πριν

Answered by djjaybird 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Where is "Don't open tabs until selected" in version 47.0b7?

I had selected "Don't open tabs until selected" but all of a sudden they are all opening on startup. The "Don't open tabs until selected" option is not there anymore when… (διαβάστε περισσότερα)

I had selected "Don't open tabs until selected" but all of a sudden they are all opening on startup. The "Don't open tabs until selected" option is not there anymore when I go to Options. What can I do? This is urgent because I have multiple tabs open and they're all going strong at the same time and some of them are YouTube videos!

Asked by jimkirk 4 έτη πριν

Last reply by spdgnzls 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

(Newtab - TILES) No matter how I try; I simply can't manage to create new tabs

So far I've followed every piece of advice and all instructions,   but when I get to the part where I'm supposed to use :   open in new tab   --   that option just isn'… (διαβάστε περισσότερα)

So far I've followed every piece of advice and all instructions,   but when I get to the part where I'm supposed to use :   open in new tab   --   that option just isn't there   (see attached screenshots) .
I really need some help;   --   anybody    ?
Greetings from Happy112   (not feeling very happy at the moment)


Edit prefixed thread tile with (Newtab - TILES) ~J99

Asked by Happy112 3 έτη πριν

Answered by John99 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

What happened to the FF fourm for support? Why can't I auto log into my site anymore?

2 sites I commonly use will no longer allow me to auto fill the user name and pw. There used to be an option in security.log in that was exceptions. Those 2 site used to … (διαβάστε περισσότερα)

2 sites I commonly use will no longer allow me to auto fill the user name and pw. There used to be an option in security.log in that was exceptions. Those 2 site used to have to be noted there in order for auto fill to work. That option is no longer active

Asked by HowieE 3 έτη πριν

Last reply by HowieE 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My Firefox has been "upgraded". How do I get my old one back?

This new system is so annoying. In addition it threw out my toolbar bookmarks. I can't seem to get my email screen to fill the page. This is not an upgrade - it's a ni… (διαβάστε περισσότερα)

This new system is so annoying. In addition it threw out my toolbar bookmarks. I can't seem to get my email screen to fill the page. This is not an upgrade - it's a nightmare.

Asked by leibert 3 έτη πριν

Last reply by Scribe 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Having used about:config to retrieve Most Visited I have made an error, how can I correct it ?

I was removing VideoConvert by myway and then found I'd lost Most Visited facility tab, so I was following a Support advice to go to browser.places.smartBookmarksVersion;… (διαβάστε περισσότερα)

I was removing VideoConvert by myway and then found I'd lost Most Visited facility tab, so I was following a Support advice to go to browser.places.smartBookmarksVersion;7 - double click amend value to 0 - and etc. I tried this several times and some how I managed to convert the 'Type' to String instead of integer.... so I then tried to alter it back to 'integer - unsuccessfully, so now find I cannot change it back.

And I still do not have the Most Visited facility.

What should I do?

Asked by DorothyB 3 έτη πριν

Answered by DorothyB 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Latest version of Firefox won't allow screen size to be changed

Hello, Version 47.0 of Firefox has just been installed on my PC and I find that it is impossible to change the magification on the screen. It seems to be permanently set … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, Version 47.0 of Firefox has just been installed on my PC and I find that it is impossible to change the magification on the screen. It seems to be permanently set on 100% and neither the minus or plus buttons do anything.

Asked by Ducatiman 3 έτη πριν

Answered by Richard Marks 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to reset password

I am unable to sign in. My password reset doesn't work 1: Click on "My password isn't working" 2: Enter email address. 3: Receive confirmation. 4: Enter new password. 5:… (διαβάστε περισσότερα)

I am unable to sign in. My password reset doesn't work 1: Click on "My password isn't working" 2: Enter email address. 3: Receive confirmation. 4: Enter new password. 5: Enter username and new password. 6: Receive the message "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-sensitive."

I have entered both my username and my email address. I have entered as many passwords as I can remember using in my lifetime. Nothing seems to work.

I have just created a new username with a new email address and it seems to work. Past experience has shown that once I leave this session I will never, ever, be able to logon again. So, this is my only attempt to ask a question. My next attempt will fail because I can't logon.

My inability to logon is long standing, going back for a couple of years or so. There is no way that I know of to ask a question unless I am logged on, and there is no way to logon. Catch-22.

Since I am unable to logon I don't believe that there is any way that I can verify any answer directly, and I can't respond to give any more needed information. I am stuck.

Asked by lostbits 3 έτη πριν

Answered by lostbits 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I need add-ons for old version of firefox , I can,t update browser , I can,t buy new hardware , help me

So many people are very poor and they can not buy new and strong computer hardware , But Firefox force us to use new hardware because new version need new hardware , and … (διαβάστε περισσότερα)

So many people are very poor and they can not buy new and strong computer hardware , But Firefox force us to use new hardware because new version need new hardware , and new add-ons need new version browser ... It is unfair , What dose add-ons do for us that you force us to buy new hardware? , whereas we have not enough money ... Is not Mozilla a non-profit organization ? For example in Iran, internet censored by criminal government and we strongly need free "VPN add-ons" at old versions of Firefox ... (especially 47 & less)

Thanks for your notice

چرا نمیگذارید از افزونه ها در نسخه های قدیم فایرفاکس استفاده کنیم ؟ ما نمیتوانیم نسخه جدید مرورگر را بکار ببریم چون پول کافی برای خرید سخت افزار کامپیوتر جدید نداریم . مگر یک افزونه چه میکند که اینگونه لازم به بروزرسانی باشد ؟ بگذارید از همان نسخه های قدیم استفاده کامل بکنیم ، مگر بنیاد موزیلا غیرانتفاعی نیست ؟ پس چه فایده ای دارد که مردم را مجبور به خرید کامپیوتر جدید کنید ؟ بطور مثال در ایران اینترنت توسط حکومت جنایتکار سانسور میشود و ما نیاز فراوان به فیلترشکن از نوع افزونه ای داریم ، لطفا اینقدر ما را اذیت نکنید!

سپاس از توجه شما

Asked by saminur 11 μήνες πριν

Last reply by McCoy 11 μήνες πριν