Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some pages with embedded video won't run. Youtube is fine.

Dell Latitude running Windows Vista SP2 Using Firefox, I was watching the video embedded within the page at http://www.history.com/shows/the-curse-of-oak-island/season-3/… (διαβάστε περισσότερα)

Dell Latitude running Windows Vista SP2 Using Firefox, I was watching the video embedded within the page at http://www.history.com/shows/the-curse-of-oak-island/season-3/episode-6 All was palying correctly, Windows was in the process of installing the last 10 updates. Titles of each began with Security Update Windows NET Framework,.....Vista... each had a different KB#

Firefox announced update available, I clicked on that also. Both ran in the background while I watched the video. When BOTH updates requested to restart, I paused the video play and clicked on the restart now.

Once restarted I went back to the page to resume the video. It won't play. The page fills leaving a black video area, the centered video frame turns light grey and shows the 'H' logo as the 'feed' is connecting (I assume) Then this light grey area changes to dark grey. Sometimes the area flashes a gold play symbol then immediately the whole area goes black. It does not play the video.

I've deleted cockies, retried, no change. Uninstalled each of the ten MS updates individually and between each tried the history page again, no change.

Checked all add-ins looking for conflict, none found.

Tried Mozilla Support/Fix Common problems, nothing found applicable.

Ran the test "Video for Everybody" It runs fine. Also ran Quicktime version, that also ran fine. Youtube videos run fine.

Beginning to think I need to uninstall Firefox and install LAST version, but not sure how to do this without losing all Bookmarks and passwords.

Ερώτηση από CharlieB53 4 έτη πριν

Απάντηση από CharlieB53 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how to downgrade to earlier version

Roboform no longer works with the latest upgrade but will workl withj earlier versions. 1. Please advise how I downgrade the version I have 2. How do I ensure updates do … (διαβάστε περισσότερα)

Roboform no longer works with the latest upgrade but will workl withj earlier versions.

1. Please advise how I downgrade the version I have

2. How do I ensure updates do not happen automatically in the future.

Ερώτηση από llewxam 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My latest firefox crashes often. Refresh did not help. How to troubleshoot?

When the crash occurs - the screen gets transparent, there is a note about firefox stopping to respond and I have to close it out. My browser is 43.0.1 I noticed it may … (διαβάστε περισσότερα)

When the crash occurs - the screen gets transparent, there is a note about firefox stopping to respond and I have to close it out. My browser is 43.0.1

I noticed it may have something to do with the ads, because I opened my email to read email from support.mozilla.org and it crashed. Then the window was restored and I was able to read it.

The browser was reinstalled and refreshed. I have no add-ons and no extensions. But I have plugins. I disabled some and changed the rest to ask to activate.

Ερώτηση από andrew9 4 έτη πριν

Απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I delete archived bookmarks? (Those used to "restore" under "import"?)

For privacy reasons, I want to delete ALL of my bookmarks. I have deleted them, but I have noticed that under Import and Backup, then Restore, there are folders of archi… (διαβάστε περισσότερα)

For privacy reasons, I want to delete ALL of my bookmarks. I have deleted them, but I have noticed that under Import and Backup, then Restore, there are folders of archived bookmarks under dates that go back for months containing past sets of bookmarks.

How do I delete those

Ερώτηση από deletearchived 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox searches using Yahoo when I'm trying to search using other search engines in search bar!

As you can see in the cropped screenshot, a search engine titled "Default" keeps getting added by itself, and no matter which search engine is selected, searching anythin… (διαβάστε περισσότερα)

As you can see in the cropped screenshot, a search engine titled "Default" keeps getting added by itself, and no matter which search engine is selected, searching anything will result in a Yahoo search page appearing.

I have tried removing the "default" search and also uninstalling Firefox and installing it again. Those didn't do anything.

Ερώτηση από xnshs 4 έτη πριν

Απάντηση από xnshs 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why has my Kaspersky protection add on no longer working/acceptable to Firefox when it worked until last week?

The add on, Kasperky 4.6.2.23.1 has been disabled but has been working fine until last week. I cannot believe that Kaspersky has gone through the process that Mozilla req… (διαβάστε περισσότερα)

The add on, Kasperky 4.6.2.23.1 has been disabled but has been working fine until last week. I cannot believe that Kaspersky has gone through the process that Mozilla require or shouldn't they recognise established companies such as Kaspersky.

Ερώτηση από Foxster 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why does "Preferences" tab also appear when pressing "Home" icon?

I recently updated to 43.0.1, running MAC OS Yosemite, 10.10.5. After the recent Firefox update, every time I open Firefox or use the "Home" icon to refresh, the "Prefere… (διαβάστε περισσότερα)

I recently updated to 43.0.1, running MAC OS Yosemite, 10.10.5.

After the recent Firefox update, every time I open Firefox or use the "Home" icon to refresh, the "Preferences" page is located in a tab window. I click on the (x) to close the preferences window and the window closes. If I then click on the Home icon again the "preferences" tab again appears.

Why? This should not be occuring.

Ερώτηση από JohnHill69 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

installed pocket my meafee safe key is gone now and all my passwords

I was given a link on Firefox to update to pocket. I did this and now my McAfee Safe Key account is gone with all my saved passwords. I want to go back to my old Firefox … (διαβάστε περισσότερα)

I was given a link on Firefox to update to pocket. I did this and now my McAfee Safe Key account is gone with all my saved passwords. I want to go back to my old Firefox with Safe Key . What can i do?

Ερώτηση από Marvr1 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Website and Add On Updater - 404 Not Found

When trying to access both the Mozilla Website and Plugin in updater via add ons , I get a certificate warning and the page says 404 Not Found when I add an exception. U… (διαβάστε περισσότερα)

When trying to access both the Mozilla Website and Plugin in updater via add ons , I get a certificate warning and the page says 404 Not Found when I add an exception.

URLS: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ https://www.mozilla.org/en-US/plugincheck/?utm_source=firefox-browser&utm_medium=firefox-browser&utm_campaign=plugincheck-update

Ερώτηση από findingscarlet 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since updating to FF 43.0.1 the noj=1 option no longer brings the google black bar

Since updating to FF 43.0.1 the noj=1 option (https://www.google.com/?noj=1) no longer shows the google black bar in Firefox. It still works fine in Chrome and IE. … (διαβάστε περισσότερα)

Since updating to FF 43.0.1 the noj=1 option (https://www.google.com/?noj=1) no longer shows the google black bar in Firefox. It still works fine in Chrome and IE.

Ερώτηση από mjwm 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefox crashes upon startup in both 32 and 64 bit versions. Also crashes in Safe Mode. These are clean installs in Windows 8.1 Pro 64-bit. Crash ID: bp-1bb81243-135b-42… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox crashes upon startup in both 32 and 64 bit versions. Also crashes in Safe Mode. These are clean installs in Windows 8.1 Pro 64-bit.

Crash ID: bp-1bb81243-135b-4295-ab36-670db2151222 Crash ID: bp-2c1cab81-4cdb-4bf7-be0d-4a7e92151222 Crash ID: bp-2eeffa38-5e0c-4802-b2eb-293c72151221 Crash ID: bp-93bfea4e-aa71-4abf-bf21-f1c6d2151221 Crash ID: bp-4440d969-df6f-440c-b17a-5814d2151222 Crash ID: bp-aa48983b-bd95-4cc4-a621-8973c2151222 Crash ID: bp-acd10265-25dc-4837-b0e6-d974e2151221 Crash ID: bp-cc8e97e1-0b07-4cee-9a13-b06c52151221 Crash ID: bp-e5e9c802-78e8-423a-b6f7-7b1c32151221 Crash ID: bp-f47300d3-3d24-4024-925d-8518a2151221 Crash ID: bp-fed45858-ae44-40e7-bc87-259432151221

These are the crash ID's for all the crashes.


Thank you for your time and help.

Ερώτηση από pepsidave48653 4 έτη πριν

Απάντηση από pepsidave48653 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't clear my cache without signing out of active logins

I can't clear my browser (Firefox) cache without signing out of all of my active logins, which is really inconvenient. I make sure I have the box for that unchecked, and … (διαβάστε περισσότερα)

I can't clear my browser (Firefox) cache without signing out of all of my active logins, which is really inconvenient. I make sure I have the box for that unchecked, and only have the first four boxes checked, but whenever I clear my cache Firefox signs me out of every website I'm signed in on. It takes a lot of time to log back in to all of them.

This problem just started since yesterday, when I installed the latest Firefox update.

My OS is Windows 7 Ultimate 64-bit.

Ερώτηση από wickedatheist 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks in the sidebar no longer open when I click them. What's wrong?

My bookmarks suddenly stopped working when I click on them. The information is still there--I can right-click, copy the link, paste in my address bar, and open each site,… (διαβάστε περισσότερα)

My bookmarks suddenly stopped working when I click on them. The information is still there--I can right-click, copy the link, paste in my address bar, and open each site, but when I simply click on the bookmark, nothing happens. I tried updating Firefox again and it's up to date.

Ερώτηση από davispatterson 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks not working since upgrade to 43.0

Since I upgraded to 43.0 last week my bookmarks do not work at all. None of the bookmarks I have saved in the bookmark menu nor the toolbar work. I click and click and … (διαβάστε περισσότερα)

Since I upgraded to 43.0 last week my bookmarks do not work at all. None of the bookmarks I have saved in the bookmark menu nor the toolbar work. I click and click and nothing happens.

Ερώτηση από debi0662 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to download an app I've been using..tried all troubleshoothing, etc.

Using Firefox browser and have been using Yumprint for over a year including the other day. all of a sudden it disappeared after the wonderful, marvelous Firefox update (… (διαβάστε περισσότερα)

Using Firefox browser and have been using Yumprint for over a year including the other day. all of a sudden it disappeared after the wonderful, marvelous Firefox update (with all of my recipes, too!). I have been unable to re-install it; have tried troubleshooting, deleting files, Safe Mode and all the various 'solutions'. Does anyone have any idea or should I switch to another browser since, apparently, Firefox really only wants you to use their add-ons/extensions. Thank you!

Ερώτηση από lifelinx 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

adblock plus blocking videos on AOL

Just upgraded to FF43.0.1 and now I'm having a problem that Adblock Plus (ABP) is blocking the video playbacks on the AOL homepage. Didn't have this problem in FF 43 and … (διαβάστε περισσότερα)

Just upgraded to FF43.0.1 and now I'm having a problem that Adblock Plus (ABP) is blocking the video playbacks on the AOL homepage. Didn't have this problem in FF 43 and don't have this problem with either IE9 or Chrome also using ABP. Seems it's a problem unique to FF. When I disable ABP on the AOL home page the videos playback. I did send a note to ABP about this. Anyone have any thoughts about this. Must be some sort of FF bug-I think.

Ερώτηση από arejfour 4 έτη πριν

Απάντηση από arejfour 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks import hangs, unresponsive script

Firefox goes into non-responding mode when I'm trying to import my HTML backup file of bookmarks. Process takes 25 % of CPU, then an "unresponsive script" message pops up… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox goes into non-responding mode when I'm trying to import my HTML backup file of bookmarks. Process takes 25 % of CPU, then an "unresponsive script" message pops up. Pressing Continue, Debug or Stop is useless : the same message pops up a while later. I have to forcibly close Firefox.

Script is chrome://browser/content/places/editBookmarkOverlay.js:1112.

The following measures did not work :

- Disable all extensions.

- Start in Firefox Safe Mode (a different script becomes unresponsive : chrome://browser/content/browser.js:6888).

- Disable Adobe Flash protected mode in Shockwave Flash.

I successfully tried to import this very file in Firefox before reinstalling my PC from scratch (I believe it was in a previous Firefox version). It has been exported from Opera and has around 10 000 bookmarks. I can open it with Firefox and view it in a tab. It's only import into bookmarks that fails.

Thanks in advance for your help.

Ερώτηση από Clairvaux 4 έτη πριν

Απάντηση από Clairvaux 4 έτη πριν