Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Error code: ssl_error_rx_record_too_long

I am having problem to open the website Gmail.com. I am getting this message when i try to open gmail.com. Error code: ssl_error_rx_record_too_long … (διαβάστε περισσότερα)

I am having problem to open the website Gmail.com. I am getting this message when i try to open gmail.com.

Error code: ssl_error_rx_record_too_long

Ερώτηση από kapoor009 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Xircal 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Office 2010 documents do not open from within Firefox

Our company has started receiving Office 2010 for the laptops we use in-house. We use Firefox to run our mail client, Zimbra. All laptops have Windows XP Pro. After ins… (διαβάστε περισσότερα)

Our company has started receiving Office 2010 for the laptops we use in-house. We use Firefox to run our mail client, Zimbra. All laptops have Windows XP Pro.

After installing Office 2010, the browser seems to "lose" the Office file associations. In other words, if I try to open an attached .docx/.xlsx/etc file, Firefox thinks it's a ZIP file and tries to open it with the ZIP program and not Word, Excel, etc.

How can I get the browser to reassociate these files to open with the proper program?

Ερώτηση από fshannon 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

How can I get my bookmarks back that (I regretfully) deleted a month ago?

I've tried already looking at the "bookmarkbackups" folder and unfortunately I only found the last 5 days of JSON files. I've tried restoring previous versions of the Fir… (διαβάστε περισσότερα)

I've tried already looking at the "bookmarkbackups" folder and unfortunately I only found the last 5 days of JSON files. I've tried restoring previous versions of the Firefox profiles but they only went back as far as 1/6/2011. I even tried doing the system restore method and that too only gave me the same dates as I described above. Is there anyway possible to get my bookmarks back from a month ago?

Ερώτηση από Survivorman_287 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

how to run both firefox V.4 and V3 on same computer

how do I to run both firefox V.4 and V3 on same computer. I have F.F. version 4 beta installed. If I install version 3 even on a separate drive this gets highjacked by ve… (διαβάστε περισσότερα)

how do I to run both firefox V.4 and V3 on same computer. I have F.F. version 4 beta installed. If I install version 3 even on a separate drive this gets highjacked by version 4 and the V.3 ceases to exist. I need to make back to back comparisons but cannot.

Ερώτηση από wilfy 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Maybe this question has been found already, but I have yet to find the answer. How can I restore my bookmarks after it has been deleted from my 'bookmarkbackups' folder?

So it has been a couple months now since I last cleaned up my bookmarks toolbar. And I could remember a couple of bookmarks tabs I wish I did not delete. I found some art… (διαβάστε περισσότερα)

So it has been a couple months now since I last cleaned up my bookmarks toolbar. And I could remember a couple of bookmarks tabs I wish I did not delete. I found some articles saying I could try restoring previous versions of my bookmarks from the dates of recent system restore points. But the earliest date I found was of only last week's. I've checked everywhere in my Firefox profile for anything that I could restore to date back into that time, but they too only tracked back as early as last week. I believe the automatic backups Firefox had made during that time has now long been deleted from the system in order to make room for my most current ones. How am I going to be able to retrieve those bookmarks when their aren't any backups available now to restore from?

Ερώτηση από ohhhhmaaannnnn 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

i pushed the wrong button. now my page is blank. what do ido?

When visiting my home page on foxfire, i was trying to display my add-ons. I pointed my mouse wrong and my page went blank. And i dont know how to retrieve it back to fox… (διαβάστε περισσότερα)

When visiting my home page on foxfire, i was trying to display my add-ons. I pointed my mouse wrong and my page went blank. And i dont know how to retrieve it back to foxfire.

Ερώτηση από karimah 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν