Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to upgrade Firefox

1.Have repeatedly tried to upgrade manually as requested. The manual run does not come up. What does this mean? 2. I am not able to play any games on Mozilla/Facebook, … (διαβάστε περισσότερα)

1.Have repeatedly tried to upgrade manually as requested. The manual run does not come up. What does this mean?

2. I am not able to play any games on Mozilla/Facebook, or otherwise. Help.

Ερώτηση από momandpopsplace 7 έτη πριν

Απάντηση από titoxproxy 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't get the toolbar to appear on my laptop windows \- your default is n ot what I want. How do I get backm to a useful screen format please?

I chose the option to get Firefox to perform better than it had been doing. (I like my escargot with garlic butter not on my laptop.) the default is to hide the toolbar… (διαβάστε περισσότερα)

I chose the option to get Firefox to perform better than it had been doing. (I like my escargot with garlic butter not on my laptop.) the default is to hide the toolbars - no useful option shall go unscrewed - and I can't get back to the prior version nor get the toolbar back. Would love to know how to get out of this mess please. thank you.

Ερώτηση από coolnana 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

which version do I have? can I check it somewhere?

re my browser - I do not know which version it is. Some websites tell me they are not supported by what I have, e.g. one requires F'fox version 9 - question: how do I … (διαβάστε περισσότερα)

re my browser - I do not know which version it is. Some websites tell me they are not supported by what I have, e.g. one requires F'fox version 9 - question: how do I know what I have and how to upgrade?

Ερώτηση από chadwick 8 έτη πριν

Απάντηση από Renata 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Trying to install FF & TB, unwanted and persistent ads for programs appear and I cannot finish the installation; help!

For example, EZDOWNLOAD does not appear to be a Mozilla product. I scanned the Terms & Conditions and failed to find it to be part of Firefox, even tho the FF emblem … (διαβάστε περισσότερα)

For example, EZDOWNLOAD does not appear to be a Mozilla product. I scanned the Terms & Conditions and failed to find it to be part of Firefox, even tho the FF emblem is present in the ad. This and other such products I encountered today seem to be aggressive and in-your-face advertising which I am suspicious of, since they allowed me no option to escape, and because I had to go thru Internet Explorer to get to Mozilla. This is all on my wife's computer for which the hard drive failed, so I have to reinstall nearly every program she needs. Back over the years I have installed FF on other computers without these complications I encountered today.

Ερώτηση από philm 8 έτη πριν

Απάντηση από kobe 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Installing older version of Flash plugin

Running XP/SP 3, with FF 4.0.1. Flash v 11 is not supported, so I downloaded and installed Flash 10.3 from Adobe archive. Installation appears successful, Control Panel… (διαβάστε περισσότερα)

Running XP/SP 3, with FF 4.0.1. Flash v 11 is not supported, so I downloaded and installed Flash 10.3 from Adobe archive. Installation appears successful, Control Panel sees it, but it does not show up in FF. Trying to install the exe file from the plugins window does not work - I get a 'file is corrupt' message. Restarting the computer did not help. Thanks

Ερώτηση από mflanigan020 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do I have to update Firefox every time I re-start my laptop?

Every time I shut down and re-start my computer I have to update firefox. This has only happened since my hotmail account was tampered with. I have followed hotmail's i… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I shut down and re-start my computer I have to update firefox. This has only happened since my hotmail account was tampered with. I have followed hotmail's instructions for fixing that, but now I'm constantly having to update firefox - daily!

Ερώτηση από SelenaIrving 8 έτη πριν

Απάντηση από subito.ff 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hotmail said I should upgrade my browser - I followed inst. & downloaded file but nothing happened

the file I downloaded to upgrade for Hotmail was 20.0 exe. Is there another step to actually install it or is just downloading the file enough (I am new at this) … (διαβάστε περισσότερα)

the file I downloaded to upgrade for Hotmail was 20.0 exe. Is there another step to actually install it or is just downloading the file enough (I am new at this)

Ερώτηση από chadwick 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have lost the From section on my email. It startd with Subject.

My emails no longer display the From section so I do not know who the emails comes from. It staets with the Subject and gives time and date sent. How can I get it back?… (διαβάστε περισσότερα)

My emails no longer display the From section so I do not know who the emails comes from. It staets with the Subject and gives time and date sent. How can I get it back? zog Firefox does not work on my computer (the message disappeared before I could read the rest) what am I supposed to do?

Ερώτηση από diamondlilly 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

login boxes are missing

when trying to use a website that needs an ID and password, neither box is showing and cant click into the area to enter login id and password

Ερώτηση από mcocchiarella 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox hangs when opening with wordpress.com

for the past few days whenever i open my dashboard on wordpress.com the firefox usage shoots up to 100% (as seen with process explorer) and i am unable to load any furthe… (διαβάστε περισσότερα)

for the past few days whenever i open my dashboard on wordpress.com the firefox usage shoots up to 100% (as seen with process explorer) and i am unable to load any further pages. tried with firefox v 4 and v13 same result. tried with internet explorer 9 or opera 12 no problem... i have winodws xp sp3 wat could be the problem? (java, flash player issues?)

Ερώτηση από frankhardy 9 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After I have finished installing a new theme, whenever I restart the firefox for the third time, firefox reset to its default theme automatically. Solution?

For eg., I installed foxdie 4 theme. It asked to restart to take effect. I restarted and the theme changed to foxdie 4 theme. But when I started the firefox for the next … (διαβάστε περισσότερα)

For eg., I installed foxdie 4 theme. It asked to restart to take effect. I restarted and the theme changed to foxdie 4 theme. But when I started the firefox for the next time, foxdie 4 theme is gone. Firefox reset to its previous theme. Its happening whenever I change to new themes. Every time. With every themes.

Ερώτηση από drhanlinaung 10 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Problems with attaching files in Yahoo Mail with Firefox

I am using Firefox 4 with Fedora 15. Attaching files in yahoo mail is not working. It did work with Firefox 3 and Fedora 14. I can attach files in gmail with Firefox 4 / … (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox 4 with Fedora 15. Attaching files in yahoo mail is not working. It did work with Firefox 3 and Fedora 14. I can attach files in gmail with Firefox 4 / F15 and I can attach files in yahoo mail with Google Chrome. It is just the combination Firefox 4 with yahoo mail that fails. Any suggestions what to look for to resolve the problem will be appreciated. I have also tried with all add-ons disabled and in safemode but this did not change anything.

Ερώτηση από jontis 10 έτη πριν

Απάντηση από ismier38 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Only 1/3rd of my bookmarks imported from IE. How do I move the rest?

I have lots of bookmarks in hierarchical folders sometimes 3 deep. Only some of them, and the first level of folders, were imported. How do I get them all? Manually? … (διαβάστε περισσότερα)

I have lots of bookmarks in hierarchical folders sometimes 3 deep. Only some of them, and the first level of folders, were imported. How do I get them all? Manually? [Pathetic groan]

I spent about 40 minutes reading up on bookmarks on the Help site. No luck. I tried importing them again and received some more, again with folders at one hierarchy. Some of the bookmarks are also in the wrong place.

Ερώτηση από Vera Lenora 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

If I download the update for firefox will I have problems with my real player as with the last update?

The last update for firefox warned me if I downloaded it my realplayer would not work. I do not want to download the firefox 6 update if I will have an issue with realpla… (διαβάστε περισσότερα)

The last update for firefox warned me if I downloaded it my realplayer would not work. I do not want to download the firefox 6 update if I will have an issue with realplayer

Ερώτηση από Lauriebarton 10 έτη πριν

Απάντηση από Hasan 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I want a warning on quitting.

I use Command+W to close windows. Unfortunately I often hit Command+Q by mistake, and quit Firefox when I don't want to. Back when Firefox used to ask if I wanted to save… (διαβάστε περισσότερα)

I use Command+W to close windows. Unfortunately I often hit Command+Q by mistake, and quit Firefox when I don't want to. Back when Firefox used to ask if I wanted to save my tabs, that gave me the opportunity to cancel quitting. But now there is nothing to prevent the huge pain in the neck of having to restart Firefox and wait for a zillion tabs and pages to load.

Please put in a choice to be warned before quitting regardless.

Ερώτηση από BettBee 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox suddenly not loading several web pages properly

I've had Firefox 4 since the release date, but today it's been acting up - it's not loading certain webpages properly, removing all the formatting and just putting all th… (διαβάστε περισσότερα)

I've had Firefox 4 since the release date, but today it's been acting up - it's not loading certain webpages properly, removing all the formatting and just putting all the text/links/etc in a list along the left hand side of the window. It's also not showing some pictures at all any more, although they're all hosted on Photobucket. This is literally ther first time there's been a problem with it since updating, and I've not changed any settings on it at all, so I have no clue why it's suddenly broken. Is anyone else getting this?

Ερώτηση από Zozzilla 10 έτη πριν

Απάντηση από akmueller4 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to remove My Start Toolbar From, Firefox. I managed it on IE8 but not Firefox

Since installing Incredimail I have had the My Start Toolbar in both IE8 & Firefox4, I removed it from IE using Add/Remove programmes but it has not gone from Firefox… (διαβάστε περισσότερα)

Since installing Incredimail I have had the My Start Toolbar in both IE8 & Firefox4, I removed it from IE using Add/Remove programmes but it has not gone from Firefox 4 Any idears,??

Ερώτηση από Geoff007 10 έτη πριν

Απάντηση από nana41 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

pop-up coupon from Amazon is not blocked, why?

Naturally I have pop-up blocker functional but there is a new and really, really annoying "coupon" pop-up that is always on Amazon but also on other sites. Close the coup… (διαβάστε περισσότερα)

Naturally I have pop-up blocker functional but there is a new and really, really annoying "coupon" pop-up that is always on Amazon but also on other sites. Close the coupon window and it pops up every time I navigate to look at any product. It really is bad and vexingly doesn't even offer anything that the Amazon template doesn't already offer ("free shipping" above a certain expenditure on some items etc.). It has a distinctive green border and appears on other sites as well. How did they get around your software? How can I make this stop?

Ερώτηση από AnnaZed 10 έτη πριν

Απάντηση από Jon-A 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I need to uninstall "alot" toolbar - used add/remove in control panel, but did not take out of firefox.

I installed a freeware program from the net, said no to alot toolbar, but it installed anyway. I then went to the add/remove programs in contral panel, said remove, it th… (διαβάστε περισσότερα)

I installed a freeware program from the net, said no to alot toolbar, but it installed anyway. I then went to the add/remove programs in contral panel, said remove, it then said is was uninstalled, but it is still in the firefox and internet explorer BOTH. I like Firefox, but want the alot toolbar out. please help

Ερώτηση από stevenwaltmire 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν