Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The update for the video player is for Windows, I have a Mac, is another update planned?

I have received two notifications that the video player for Firefox needs to be updated. When I attempt to install the update, I get the message that it can't be done be… (διαβάστε περισσότερα)

I have received two notifications that the video player for Firefox needs to be updated. When I attempt to install the update, I get the message that it can't be done because Windows applications can't be run on a Mac. Is an update planned for Macs? Also, if an update is only for Windows, is there some way I can indicate that I don't need it, so I won't continue to receive messages?

Ερώτηση από belsac 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

could not be verified for use with firefox

Is this statement below true? If so I will be forced to use another browser. These are safe and well functioning extensions I have installed from trusted web developers. … (διαβάστε περισσότερα)

Is this statement below true? If so I will be forced to use another browser. These are safe and well functioning extensions I have installed from trusted web developers. I have trusted Firefox since, well "forever", and now limiting or even causing my extensions to stop functioning is bad. So upset about this and after all these years of having a functioning browser with the ease of making it more my own and having limited use such as with Chrome, Safari or IE is far the worst decision I have ever seen in the history of Mozilla. Hoping some feedback from others may help the developers make a better decision, and hoping Firefox can remain in the top for user-friendly experience. There are enough FREE web extensions out there to protect us all from malicious web sites and virus protection programs we all can use to keep us safe on our computers and web, why would a decision be made to limited extension security be implemented when all is working fine. Even my McAfee SiteAdvisor and Avast Online Security are showing they cannot be verified now with version 40. Ridiculous and bad for consumers who have always liked and trusted Firefox for a more user-friendly experience.


August 21, 2015

Mozilla just announced their intent to deprecate so called XUL-based add-ons in favor of what they call the WebExtensions API within the next year or two. The WebExtensions API is supposed to be mostly compatible to Chrome/Safari extension APIs.

What does this mean for XUL-based add-ons? Well, for starters, Extensions will be dead if XUL-based add-ons with XPCOM access are gone. Simple as that. The new APIs would only allow for a severely limited in functionality, severely stripped down Extensions at best.

Gone will be add-ons that e.g. let you change major bits about the Firefox user interface (e.g. tabs tree add-ons), add-ons that allow you to do more “advanced” stuff than just showing or slightly altering websites, such as e.g. restarting the browser upon click (unless mozilla kindly provides an API for that, which won’t be compatible with Chrome, of course). Add-ons like NoScript will be severely limited in their feature set as well. Say byebye to Greasemonkey and hello to Tampermonkey, with it’s limitations. Want that add-on that lets you change the new tab page for something else or enhances that page? Maybe it will be available, maybe not, depending on if and when mozilla kindly provides WebExtensions APIs for such things. And of course, depending on if there will be an author creating this entirely new add-on from scratch.

What this also means: Almost all your existing add-ons will be broken, entirely, save for some Add-on SDK add-ons, namely those that don’t do anything fancy. Sure, even today, lots of add-ons break, and some add-ons will not get updated when they do and there are no suitable replacements. However, with this change, almost every add-on will be completely broken and in need of major updating by the extension authors. Good luck with that.

It is safe to say, that Firefox will not be Firefox anymore as far as extensions go, but instead will become yet another Chrome-clone.

To be clear: I was furious when the extension signing stuff was announced and then actually implemented, which effectively created yet another Walled Garden, but regarding this announcement I am just sad. Right now, it feels like I just learned my dear old friend Firefox is going to die.

Ερώτηση από Bungiman 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When checking plugins to make sure I have the most up to date, I'm not having any luck all it doing is a black circle is just spinning?

When checking plugins to make sure I have the most up to date, I'm not having any luck all it doing is a black circle is just spinning?

Ερώτηση από 16330689 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New tab does not allow typing in URL

When I select a new tab I can no longer enter an URL. I type it in and hit enter and Firefox erases it instead of going to the site. I can only pick from the drop down … (διαβάστε περισσότερα)

When I select a new tab I can no longer enter an URL. I type it in and hit enter and Firefox erases it instead of going to the site. I can only pick from the drop down list or from an icon on the toolbar.

Also when I selected Google from my toolbar and started to type, a drop down list appeared blocking my view of what I was typing.

I am using Version 40.0.3 and Windows 10.

Ερώτηση από DaleRae 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My curser works everywhere except when I try to type a Hotmail email on my Outlook using Firefox.

I can type on subject line or to address but not on main page. How can I correct this? I am having to attach a message since I can not type on the main body. I have tri… (διαβάστε περισσότερα)

I can type on subject line or to address but not on main page. How can I correct this? I am having to attach a message since I can not type on the main body. I have tried restarting Firefox and the computer. I do not have this problem if I use Safari.

Ερώτηση από ymtw 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I prevent Google Translate from displaying its banner unrequested?

Frequently, the Translate banner appears at the top of a page when it has not been requested. How can I prevent this without removing the add-on?

Ερώτηση από robmm76 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF version 40.0.3 is sending LARGE font to all three of my printers. My other laptop with FF 40.0.2 is NOT.

This issue began on Thursday, Aug 27, 2015. At least that was the first time it surfaced.

Is anyone else having this problem?

Ερώτηση από fox1946 5 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

After updating to Firefox 40 from 39, the browser goes into a continuous loop of crashing. Unable to open it even in safe mode. This is the case for all of the systems … (διαβάστε περισσότερα)

After updating to Firefox 40 from 39, the browser goes into a continuous loop of crashing. Unable to open it even in safe mode. This is the case for all of the systems in our environment. The latest update 40.0.3 does not fix the problem.

Crash ID: bp-b7dd3f10-43f3-4de4-b563-e08b12150831

Thank you,

Joseph

Ερώτηση από joseph.cuthbert 5 έτη πριν

Απάντηση από Tonnes 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why can't I install the latest version of Adobe Flash Player 18.0.0.232 on Firefox?

I have tried and tried to get the latest version of Adobe Flash Player onto Firefox but it just won't take. Tried through update on the plugin page, tried through Adobe … (διαβάστε περισσότερα)

I have tried and tried to get the latest version of Adobe Flash Player onto Firefox but it just won't take. Tried through update on the plugin page, tried through Adobe website and still no luck. I have version 18.0.0.232 listed on my desktop but it's not showing up on Firefox. Anyone have any idea why not?

Ερώτηση από ladychipper 5 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Why does scroll bar for up and down scrolling disappear?

Can't control up and down scrolling on pages or open window because the scroll bar or bars (located at right side on prior computers) disappears in using my new iMac Yose… (διαβάστε περισσότερα)

Can't control up and down scrolling on pages or open window because the scroll bar or bars (located at right side on prior computers) disappears in using my new iMac Yosemite OS X 10.10.5 computer.

Ερώτηση από chitwin72 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I scroll up and down pages when Scroll Bar at right disappears?

The (normal right side) Scroll Bar disappears from page(s) leaving no up or down scrolling control over up/down movement or content.

Ερώτηση από chitwin72 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why is Firefox signing in from Richardson, TX and California? I'm getting a warning letter from Yahoo

I got a warning notice from Yahoo that someone was signing into my mail, and web-site from Richardson, TX they wanted to know if it was me or a hacker. I checked my IP a… (διαβάστε περισσότερα)

I got a warning notice from Yahoo that someone was signing into my mail, and web-site from Richardson, TX they wanted to know if it was me or a hacker. I checked my IP and internet service; its from California. but there was a long list of sign-ins from Richardson, TX (2602:306:cd7f:62fo:h5dc:e286:9196) for the last 19 days(Aug 12?) then from CA a few days, then back to Richardson, TX, with the Firefox logo. Am I safe or whats happening?

Ερώτηση από Ferngully2 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

factory reset my comp firefox worked now crashes on startup even after clean install only ad on ms silverlight no outdated programs only works in safe mode

My computer is basically new. I have Avast anti virus, steam (CS:GO sims3+pets only games installed), Google Chrome (installed with avast), Magic iso, Wd my cloud server … (διαβάστε περισσότερα)

My computer is basically new. I have Avast anti virus, steam (CS:GO sims3+pets only games installed), Google Chrome (installed with avast), Magic iso, Wd my cloud server software (for my home network cloud), Microsoft silverlight and that's it. Firefox will only start in safe mode I have tried clean install of the latest version and searching for updates in safe mode my adobe plugins are up to date I have disabled all else. The only websites I have visited in firefox were Facebook to login and save my password clicked no links, Netflix to find the Silverlight plugin, Gaia online to save my password. that's it now it wont start without crashing in any other mode what can I do.

Ερώτηση από ej123123 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I find the "about:preferences" page to close it to save cookie preferences?

I get told by websites that I am not accepting cookies. I followed th Firefox instructions. But at the end it says "Close the about:preferences page to save changes. What… (διαβάστε περισσότερα)

I get told by websites that I am not accepting cookies. I followed th Firefox instructions. But at the end it says "Close the about:preferences page to save changes. What is the about preferences page, where do I find it? How do I close it?

Ερώτηση από jonny222 5 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

newtab focus

Hello,

Is there any way on firefox 40+ to permanently move focus on newtab from the address bar? I need it on the main web page.

Thanks

Ερώτηση από lord.vault 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

https://investkingdom.com/s/3876-0f2dc75f030721919e497c1d2ee65d49.html?utm_source=47775&utm_medium=47775&utm_term=&utm_campaign=47775&s=47775&a=apapamam7&clicki

The following web site is hi-jacking my log-in to Firefox; will not allow delete, will not allow re-direct and is very annoying!! https://investkingdom.com/s/3876-0f2dc75… (διαβάστε περισσότερα)

The following web site is hi-jacking my log-in to Firefox; will not allow delete, will not allow re-direct and is very annoying!!

https://investkingdom.com/s/3876-0f2dc75f030721919e497c1d2ee65d49.html?utm_source=47775&utm_medium=47775&utm_term=&utm_campaign=47775&s=47775&a=apapamam7&clickid=w6RBU9M9IEI2F5QMG7ANN0J6

Thanks, Kim Lundberg

Ερώτηση από KimLundberg 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I get my jobs from UniversityTutor.com and after having a new version of Firefox, the site won't load. HELP!!!!

usually when a site won't load there is an option to click on "ALLOW" but for this site UniversityTutor.com there isn't that choice. … (διαβάστε περισσότερα)

usually when a site won't load there is an option to click on "ALLOW" but for this site UniversityTutor.com there isn't that choice.

Ερώτηση από geniebobenie 5 έτη πριν

Απάντηση από Ashish Mishra 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Dakikada bir çöküyor

Firefox 5 dkda bir çöküyor. Mozilla, Windows 10 da berbat bir iş çıkarmış. Yeni sekme açtığımda, yerimi düzenlemek istediğimde, yer imi sildiğimde, bu sorununşundan kayna… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 5 dkda bir çöküyor. Mozilla, Windows 10 da berbat bir iş çıkarmış. Yeni sekme açtığımda, yerimi düzenlemek istediğimde, yer imi sildiğimde, bu sorununşundan kaynaklandığını düşünüyorum, Kullandığım sistem Lisanslı Windows 10 Home x64 ancak sunulan firefox sürümü x86 yani 32 bit. Ve 64 bit bir işletim sistemi 32 bit uygulama çalıştırmak için ekstra biz çaba harcar ve burda herhangi sorunla karşılaşıp çöküyor... Düşüncem bu şekilde başka bir sorun olduğunu veya bir çözüm bilen lütfen paylaşsın...

Ερώτηση από tigrap 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν